Roztřídili jsme archiv událostí

Lenka Šnajdrová

Při nedávné „inventuře“ obsahu webu deti.mensa.cz se ukázalo, že v archivu je zaznamenáno více než 1200 akcí z let 2008–2017, které pro nadané děti, jejich rodiče nebo učitele uspořádala nejen Mensa ČR, ale zejména nadšenci ze spolupracujících škol i školek, vedoucí klubů nadaných dětí, a některé další subjekty. Nově doplněný archiv Vás možná inspiruje k uspořádání podobné akce ve Vašem kraji.


Stránka Archiv událostí tříděný podle roků a krajů může sloužit jako přehledný rozcestník odkazující na chronologické výpisy událostí/akcí, které se konaly v daném roce a kraji. Pozor, nejedná se ani zdaleka o kompletní výčet! Při bližším prozkoumání možná zjistíte několik zajímavých faktů, které se Vám hned pokusíme objasnit:

TIP PRO VÁS

Inspirujte se akcemi, které uspořádali učitelé ze škol spolupracujících s Mensou a vedoucí klubů nadaných dětí (KND). Řadu inspirativních nápadů najdete nejen v archivu akcí, ale také na stránce Výměna zkušeností mezi KND.

Některé události jsou z let 2008–2011, kdy web deti.mensa.cz ještě vůbec neexistoval.

Ano. Zčásti je tomu tak proto, že jsme poprosili vedoucí některých klubů nadaných dětí, spolupracujících školek či herních klubů o souhlas se zveřejněním akcí uspořádaných v minulosti. Chtěli jsme tím motivovat i ostatní kluby, školy či školky ke zveřejňování upoutávek na jejich akce na našem webu, což se do značné míry podařilo. Důkazy vidíte v řádcích odpovídajících rokům 2012 a dále: po kliknutí na některý odkaz v těchto řádcích se zobrazí dlouhý výčet akcí, které se v daném kraji během celého roku konaly. Příkladem je Moravskoslezský kraj v roce 2014 (msk14), kde jsou zobrazeny upoutávky na více než 106 (!) akcí. V letech 2008-2011 se v jednotlivých krajích rovněž konaly desítky zajímavých akcí, bohužel však nejsou zaznamenány na deti.mensa.cz z toho důvodu, že web vznikl až na podzim roku 2012. Zpětně do roku 2008 se nám podařilo dohledat pouze některé významnější akce, jako je zejména Logická olympiáda.

V některých krajích je zveřejněno málo upoutávek či reportáží, ačkoli akce pro nadané děti se tam prokazatelně konají.

Zveřejňování proběhlých událostí je zcela v kompetenci vedoucích a učitelů. Mensa ČR poskytuje prostor pro publikaci upoutávek, jeho případné využití však závisí na uvážení, časových a technických možnostech učitele/vedoucího konkrétního klubu či školky.

 

Kliknutím na obrázek přejdete přímo do archivu událostí.

Archiv událostí tříděný podle roků a krajů

Související odkazy

1.1.2018


Zpět