Aktuality

Archiv

Rok: 2022 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Pouť vesmírem

14.6.2022

 

POUŤ VESMÍREM A BÁDÁNÍ LIDSKÝM TĚLEM.

 

Mateřská škola Veselá školka Šumperk Prievidzská je zaměřená na vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání (dále jen MRN). Děti jsou integrovány do běžné třídy mateřské školy. Ve třídě jsou k dispozici speciální pomůcky, deskové hry a hry rozvíjející rozumové schopnosti u dětí. Ke vzdělávání děti používáme interaktivní tabuli, kterou máme k dispozici na třídě. Úzce spolupracujeme s rodinou a pedagogicko – psychologickou poradnou. Významná je také spolupráce s 6. Základní školou Šumperk, kam děti mohou docházet po skončení docházky v Mateřské škole Veselá školka. Na této základní škole je návaznost ve vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného rozumového nadání.

    Ve školním roce 2021/2022 s potenciálem MRN pokračovaly 2 děti a během 1. pololetí školního roku bylo diagnostikováno  dalších 6 dětí s potenciálem MRN. Ve třídě pracujeme s dětmi podle některých zásad programu „Začít spolu“, který obohacujeme o výuku podle metody NTC I., II., III. S dětmi pracujeme několikrát týdně a dle vlastní volby si děti vybírají logické a didaktické hry. Každodenně děti cvičí rovnováhu a akomodaci oční čočky.

    Během školního roku 2021/2022 se děti věnovaly 2 projektům. První projekt se týkal poznání Vesmíru. Úkolem bylo děti seznámit s hlavními znaky vesmíru, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou a neživou přírodou, planetou Zemí. Postupně jsme s dětmi odhalovali jednotlivé planety sluneční soustavy, jejich velikost, tvar, vlastnosti. Jaká je obyvatelnost jednotlivých planet. Zabrousili jsme lehce do vesmírného programu.

    Ve druhém projektu, který byl celoroční, jsme zabrousili do tajů lidského těla. Jak funguje lidské tělo, jsme se snažili ukázat formou praktických ukázek a vlastního prožitku jako bylo třeba měření krevního tlaku, masáž srdce na figuríně, statistika v měření lidské teploty, sádrování kamaráda.….. Jednou z praktických ukázek bude rekonstrukce rozhovoru: volající – dispečer záchranné služby (seznámení s chováním v krizové situaci). V rámci fungování lidského těla jsme referovali o vyvážené stravě a pohybu.

 

Zpracovala: Renata Kurečková.

Učitelka MŠ.Zpět