Aktuality

Archiv

Rok: 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


MERF – Mensa Education and Research Foundation

15.12.2010 Alena Oudová, Tomáš Kubeš | Další informace...

Jedním z nejvýznamnějších světových zdrojů je lidská inteligence. Její rozvoj a podpora se postupně dostává do popředí světových projektů ziskových i neziskových organizací. Mensovní nadace pro vzdělání a výzkum (MERF) byla zřízena především proto, aby poskytovala podporu a zázemí pro výzkumné organizace, vzdělávací instituce a nadané jednotlivce, aby mohli rozvíjet své intelektuální a sociální dispozice a přispívat tak k rozvoji společnosti.


Transformace Dětské Mensy

1.4.2010 Václav Fořtík | Další informace...

Ke konci roku 2009 ukončila formálně svou činnost Dětská Mensa jako SIG, osoby mladší 14 let již budou samy určovat, do kterého z vícero nástupnických SIGů budou náležet. Důvodem k ukončení bylo rozšiřující se pole aktivit pro nadané děti (hlavně Logická olympiáda) a potřeba oddělit a zprůhlednit financování jednotlivých projektů.


Report z Celostátní vzájemné výměny zkušeností

6.1.2010 Martina Frimlová | Další informace...

O víkendu 13.–15. 11. 2009 jsem se jako zástupce Mensy zúčastnila Celostátní Vzájemné Výměny Zkušeností, akce pro všechny, kdo pracují ve volném čase s dětmi a mládeží. Koná se jednou ročně, pokaždé v jiném městě. Primárně na tuto akci jezdí oddíloví vedoucí, pořadatelé táborů, lektoři DDM, lidé z neziskovek. Celý víkend tam probíhají semináře a workshopy na cokoli, co se týká práce s dětmi a mládeží, od účetnictví letního tábora po techniky výroby drátěných košíků.Zpět