Klub Zvídálek, ZŠ Křídlovická, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Křídlovická 904/30b
Brno-střed
603 00


Kontakt

+420 736 608 282

http://web.zskridlovicka.cz/nadane-deti/

Redaktoři

  • PhDr. Alena Nováková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Křídlovická, Brno
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Naše škola se již několik let cíleně věnuje nadaným dětem. Z tohoto důvodu úzce spolupracuje s pedagogickou a psychologickou poradnou, Mensou ČR. Pro děti na naší škole připravujeme pracovní program, který respektuje jejich typ nadání. Mimoto pod vedením zkušených pedagogů děti pracují dvě hodiny týdně v blocích, v nichž je systematicky podporován jejich další intelektuální růst neobvyklými formami činností. V odpoledních hodinách mohou navštěvovat Klub dětí a jejich rodičů (určen dětem školního věku) a nepovinný předmět Mladý badatel.

Myšlenky péče o šikovné děti nás přivedly k nápadu začít pracovat již s dětmi předškolního věku. Chtěli jsme nabídnout něco více než může poskytnou mateřská škola a vyjít tak malým zvídálkům vstříc. Ve spolupráci s Mensou jsme otevřeli v říjnu 2014 klub Zvídálek, který navštěvují děti nejenom z naší mateřské školy. Program je různorodý: pokusy, deskové hry, práce s interaktivní tabulí, rébusy, kvízy, hádanky různého zaměření, logické úkoly, výtvarné dílny, pohybové aktivity, poznávání lidského těla, příprava pokrmů, jednoduché stroje a elektrická energie, život v přírodě apod. Děti čeká ještě mnoho zajímavých témat. A jsou to děti opravdu velmi šikovné, čtení a počítání je pro mnohé hračkou.

Takové šikulky si jistě zaslouží pasování na Zvídálky, které slavnostně vykonává paní ředitelka RNDr. Jarmila Bavlnková. Navíc děti dostanou znak Zvídálků, který budou určitě rády nosit připnutý na svém tričku. Přejme jim, ať se jim v klubu líbí a s chutí nastoupí v září do prvních tříd.

PhDr. Alena Nováková
vedoucí klubu

Činnost klubu ve školním roce 2017/2018

Klub Zvídálek pro předškolní děti pracoval již čtvrtým rokem. Navštěvovalo ho 21 dětí, z toho 7 dětí z naší MŠ. Náplní klubu byly různorodé činnosti překračující zájmy dětí předškolního věku uspokojující sféry jejich zájmu. Největší pozornost samozřejmě vzbudily pokusy z oblasti přírodních věd. V letošním roce jsme se více zaměřili na deskové hry jak kolektivní, tak pro jednotlivce. Zvídálci se seznámili i s matematikou profesora Hejného, navštívili několik prostředí – např. autobus, stavby z krychlí, pracovali s geodeskami. Zkusili si také další aktivity, které je čekají ve škole. Utužovali i svoji tělesnou zdatnost při pohybových hrách, seznámili se s řadou šifer a logických hříček. Schůzky probíhaly jednou za 14 dní. O pestrosti svědčí i jejich samotné názvy: Nejvyšší budovy světa, Psychomotorické hry, Colurful English, Zaměřeno na zrak, Co se skrývá v našem těle, Tajemný návštěvník, Zvídálci na hrášku…

Poslední schůzka proběhla v naší cvičné školní kuchyňce, kde se děti pustily do vaření. Zhotovily sladké pudingové pokušení a nezapomněly ani na správnou etiketu stolování. Rozloučení všem chutnalo.

RNDr. Jarmila Bavlnková
ředitelka školy
V Brně, 17. 9. 2018

Provozní doba

Scházíme se ve čtvrtek jednou za 14 dní v 15.30 hod. v budově ZŠ Křídlovická. O obsahu a trvání schůzek jsou rodiče informováni e-mailem.


» Archiv