Klub nadaných dětí Olomouc

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

17. listopadu 7
Olomouc
779 00


Kontakt

+420 585 634 676
+420 724 315 456

Redaktoři

  • Mgr. Jiří Hátle, Ph.D.
  • Mgr. Eva Jašková

V září 2011 zahájil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Mensou ČR svou činnost Klub nadaných dětí Olomouc. Klub je rozdělen na dvě skupiny podle cílové skupiny, kterou jsou žáci 1. stupně a 2. stupně základních škol. Schůzky se konají od roku 2015 v Pevnosti poznání v úterý od 15:00 do 16:30, přičemž schůzku mají střídavě jedno úterý mladší a další úterý starší.

Pro účastníky připravujeme zajímavý i zábavný program, který je obohacuje a rozvíjí. Na první schůzce jsme se zabývali hlavolamy, skládačkami a hrami, na další jsme navštívili dopravní hřiště, pak stavěli draky, hráli chemopoly a řešili logické úlohy, hráli si na detektivy s využitím získaných poznatků z daktyloskopie, navštívili optometrickou laboratoř Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a pobavili se na „vánoční“ schůzce, dále zavítali do laboratoře fyziků, chemiků, navštívili zoology atd.

Zpráva o činnosti KND Olomouc ve školním roce 2015/2016

Na začátku školního roku 2015/2016 se KND Olomouc přestěhoval do nově otevřeného interaktivního muzea vědy Univerzity Palackého v Olomouci Pevnost poznání, které poskytuje zázemí pro fungování a spolupodílí se na programu pro děti.

Stále se scházíme v úterky od 15:00 do 16:30, přičemž jednou má schůzku skupinka mladších (7-9 let) a další týden skupinka starších (10-14 let). Na schůzky chodilo v každé skupině patnáct dětí. 

Na programu byla následující témata:

1. pololetí

Optické klamy a iluze; logické úlohy, úkoly a skládačky; expozice Živá voda; floristika; expozice Rozum v hrsti; dobrodružná hra o historii olomoucké pevnosti; vánoční schůzka - přáníčka, jmenovky na dárky, pf-ka; uzlování; chemie;

2. pololetí

Fyzika; skládání krychle; objevy v matematice; Kolumbovo vejce a jiné skládačky; abalone a další hry; expozice Světlo a tma – dalekohledy; šifry a šifrování; geologie; geometrie; logické úlohy a úkoly; společná závěrečná schůzka

Mgr. Jiří Hátle, Ph.D.
vedoucí KND Olomouc
V Olomouci, 30. 1. 2017

» Archiv