Klub nadaných dětí TALENTA INFANO, Rokycany

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Matěje Šmolíka 238
Rokycany – Nové Město
337 01


Kontakt

+420 603 375 573

http://www.mozaika-rokycany.cz

Redaktoři

  • Tina Skočilová
  • Bc. Lucie Skořená

Klub je součástí Centra volného času MOZAIKA v Rokycanech (www.mozaika-rokycany.cz), které se primárně zaměřuje na děti předškolního a mladšího školního věku. V centru mohou děti navštěvovat hudební, výtvarné, sportovní kroužky, historicko-dramatický kroužek a nyní jsme zařadili kroužek pro nadané děti.

Myšlenka založit klub vznikla během testování IQ, které probíhalo přímo u nás ve volnočasovém centru. Sešla se zde skupinka dětí, které "vyčnívají" mezi svými vrstevníky svými znalostmi a chutí se učit dále a tak nás napadlo, že bychom je sdružili pod naší "střechou" a nabídli jim i jejich rodičům nový "zájmový kroužek" s tímto zaměřením.

Setkávat se budeme 1 x za 14 dní. Každá lichá schůzka bude zaměřena na stolní deskové hry pro rozvoj logického myšlení, sudá setkání jsou plánována jako exkurze (úřady, muzea, výstavy, knihovny, …) nebo jako besedy s odborníky na námi probíraná témata. Budeme zpracovávat různé projekty a děti si samostatně povedou kroniku. Pro první pololetí jsme dětem připravily a zajistily program dle našeho uvážení, od druhého pololetí budeme program tvořit společně s dětmi na základě jejich zájmů a možností.

Děti budou vždy předem seznámeny s programem příští schůzky, někdy bude potřeba, aby se na setkání i doma předem připravily. Jak již ze samotného názvu vyplývá – uvítáme i kooperaci s rodiči. Zcela jistě se najdou rodiče se zajímavým zaměstnáním nebo koníčkem, se kterým by se mohly děti formou exkurze na pracovišti nebo formou besedy seznámit.

Doplňkovou aktivitou kroužku bude celoroční turnaj v logických  stolních hrách „MOZAIKOHRANÍ“. Tento se bude konat vždy každé 1. sobotní dopoledne v měsíci. Pro členy kroužku Talenta infano bude účast v turnaji zdarma, mohou se však zúčastnit i ostatní děti, jejichž účast bude zpoplatněna symbolickým startovným ve výši 50 Kč. Na konci každého sobotního klání bude vyhlášen „malý vítěz“ a na konci roku vyhlásíme nejlepšího hráče, který získá titul herního krále roku.

Společně budeme podnikat mnoho výletů za kulturou a za poznáním (tyto akce však nejsou zahrnuty v ceně kroužku), mimo jiné např. výlet do Techmánie, Divadla Pavla Kožíška v Líbeznici, Divadla Spejbla a Hurvínka, hledání ukrytého pokladu, návštěva Muzea Betlémů, Imaginaria …. Pro takové akce jsme vyhradily vždy třetí sobotu v měsíci. Nabídka a program bude včas uveřejněn na stránkách Mozaiky.

Bc. Lucie Skořená
lektorka klubu
V Rokycanech, 19. 9. 2016

Provozní doba

každý druhý čtvrtek od 14:45 do 16:45


» Archiv