Klub nadaných dětí při Masarykově ZŠ, Klatovy

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Národních mučedníků 185
Klatovy – Klatovy IV
339 01


Kontakt

+420 604 245 723

Redaktoři

  • RNDr. Kateřina Vágnerová

Na Masarykově ZŠ v Klatovech se scházíme každý čtvrtek v čase 12.30 – 13.30 (1. a 2. třída) a 13.30 – 14.30 (od 3. třídy) pod názvem LogIQ Klub nadaných dětí. Náplní jsou logické úkoly širokého spektra zadání (jazykové hádanky, matematické hádanky, prostorové úkoly, komunikační skupinové úkoly, šifrování) a přírodovědné bádání – experimenty fyzikální, chemické, biologické, technické úkoly. Kroužky jsou prioritně určeny dětem prvního stupně ZŠ, nicméně nejsou uzavřeny ani pro starší zájemce. Ti na kroužku působí jako tzv. „asistenti“ a pomáhají i s vedením některých programů.

Součástí kroužků jsou i mimořádné akce, exkurze, extra laboratoře, vždy min. jedna za pololetí. Vše je navíc okořeněno moderními deskovými hrami, které si děti mohou i půjčovat domů. Vyvrcholením celoroční činnosti je Dětská vědecká konference v Klatovech na závěr školního roku a letní vědecký týden formou příměstského tábora. Děti mohou v rámci klubu využívat moderně zařízenou školní chemickou, fyzikální a ICT laboratoř.

V roce 2019 proběhlo 40 klubových setkání, 3 exkurze, Dětská vědecká konference a 2 týdny příměstského vědeckého tábora (mladší / starší děti). Největším úspěchem klubu bylo pozvání na konferenci UčitelIN, na které děti klubu vedly workshop pro učitele na téma zajímavé ICT aktivity pro zvídavé děti. Činnost klubu byla také prezentována na konferenci Výměna nápadů učitelů fyziky 2019 v Hradci Králové příspěvkem Bádání s nadšením.

RNDr. Kateřina Vágnerová
vedoucí klubu
V Klatovech, 16. 2. 2020

Provozní doba

každý čtvrtek od 12:30 do 13:30 (1. + 2. třída), resp. 13.30 – 14.30 (od 3. třídy ZŠ)


Bádání s nadšením

1.10.2019 Kateřina Vágnerová (Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185), Jana Rožňová (Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou) | Další informace...

Plná verze konferenčního příspěvku na téma „badatelská činnost v Klubech nadaných dětí na prvním stupni ZŠ“, prezentovaného na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky ve dnech 30. 8. – 1. 9. 2019 v Hradci Králové.


Co se děje pro nadané děti na Klatovsku

29.7.2018 Kateřina Vágnerová | Další informace...

Následující shrnutí aktivit pro nadané děti v Klatovech a jejich nejbližším okolí bylo publikováno v srpnovém čísle mensovního časopisu.


» Archiv