Klub nadaných dětí při ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Markvartovická 966/50
Ludgeřovice
747 14


Kontakt


Redaktoři

 • Mgr. Natálie Nevřelová
 • Mgr. Jana Václavíková

Klub nadaných dětí při ZŠ a MŠ Ludgeřovice zahájil svou činnost v říjnu 2017. Naše vize je vyhledávat nadané žáky a podporovat jejich rozvoj nejen ve výuce, ale i prostřednictvím Klubu nadaných dětí. Věkové složení našeho klubu je od 1. do 9. třídy a tento školní rok máme 37 členů. Ve školkách identifikujeme od letošního školního roku nadané děti pomocí programu Numeráček, tudíž k nám do školy děti přichází s potvrzeným nadáním.

Ve výuce žáci pracují zejména s mobilními technologiemi a roboty, díky kterým se mohou individuálně rozvíjet. V matematice na nižším stupni mají děti možnost jednou týdně navštěvovat hodinu Logiky se spolužáky z jiných ročníků. Nadané děti mají na naší škole také možnost navštěvovat Badatelský kroužek.

KND organizuje nejen setkání s žáky a rodiči v rámci únikových her, ale jednou měsíčně mají děti výjezdní akci a jednou měsíčně akci ve škole. Letos jsme měli možnost navštívit vědeckou knihovnu v Ostravě a v rámci projektu Den pro školu jsme se seznámili s paní novinářkou, která si pro děti připravila přednášku o svém povolání.

Nově také spolupracujeme s VŠB v Ostravě, kde navštěvujeme jejich zajímavé přednášky a workshopy z projektu Zlepši si techniku.

Uskutečněné akce ve školním roce 2022/2023:

 • Zkoumání pod mikroskopem na školní zahradě.
 • Výjezd do vědecké knihovny v Ostravě – Markerspace dílna.
 • Setkání s novinářkou.
 • Přednáška o kompostéru – ve spolupráci s Badatelským kroužkem.
 • Virtuálně v elektrárně Dukovany.
 • Únikové hry s rodiči.
 • Exkurze krajského soudu a věznice.
 • Přednáška o ropě a exkurze biomedicínského bytu.
 • VŠB science show.
 • Komentovaná procházka s tématem Umění a architektura.
 • Organizace Dne Země pro celou školu.
 • Pomoc s přípravou prezentace jedlé školní zahrady.
 • Ukončení školního roku s rodiči – únikové hry.
Mgr. Natálie Nevřelová
vedoucí klubu
V Ludgeřovicích, 5. 6. 2023

Provozní doba

Klub se schází dvakrát měsíčně: 1× ve škole, 1× výjezd mimo školu.


» Archiv