Klub nadaných dětí při ZŠ Dobrá (okr. Frýdek-Místek)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dobrá 860
Dobrá
739 51


Kontakt


Redaktoři

  • Mgr. Svatava Kubeczková
  • Mgr. Denisa Šnajdrová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Dobrá, p.o. (okr. Frýdek-Místek)
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Ve spolupráci s Dětskou Mensou byl v lednu 2018 založen Klub nadaných dětí při ZŠ Dobrá. Činnost klubu v uplynulém školním roce (2017/2018) lze shrnout následovně:

V únoru jsme se sešli 2x, na první schůzku z důvodu vysoké nemocnosti a lyžařského výcviku přišly pouze 4 děti, s kterými jsme hráli stolní deskové hry. Na další schůzce se nás už sešlo 8, téma této schůzky byla fauna, proto jsme začali kvízem – poslech zvuků domácích zvířat, pak divokých zvířat. Procvičili jsme i paměť – kolik zvířat jsme poslouchali, která to byla. Následně jsme se rozdělili na 2 skupiny – mladší děti skládaly puzzle psů (rozstříhané fotky) a starší šly do počítačové učebny, kde zjišťovaly informace k předem určeným rasám psů a doplňovaly je do pracovních listů. Nakonec jsme informace spojili s obrázky a kluci prezentovali, co vše zjistili.

V březnu jsme navázali na předcházející schůzku, kde jsme mluvili o psech a nyní jsme se sešli se skutečnými pejsky v sále naší školy. Cvičitelka ukázala dětem různé možnosti, jak je možné vycvičit svého mazlíčka. Děti byly uchvácené poslušností a měly hodně různorodých dotazů, mohly si vyzkoušet dávat povely, dověděly se, co mají dělat, aby své mazlíčky odnaučily různé nešvary. Odcházely ze sálu smutné, že už musíme skončit, ale zároveň nadšené z nových zkušeností.
 
Další schůzka se konala v učebně chemie, kde děti ve dvojicích pracovaly na různých stanovištích a různých úkolech, které byly spjaty s vodou. Pokusy jsme ukončili s květinou, kterou jsme zabarvili inkoustem. Děti odcházely s vyplněným mokrým pracovním listem (s popisem všech provedených pokusů) se slovy, to si doma znovu vyzkouším :-)
 
V dubnu jsme měli domluvenou besedu s panem Biolkem, dlouholetým rybářem. Sešli jsme se u řeky, kde s dětmi hovořil na téma ryby, voda a její okolí. Děti měly neskutečné množství otázek, proto čas rychle uběhl a ke škole jsme se vrátili s malým zpožděním.

Další schůzku jsme byli v učebně zeměpisu, kde jsme se bavili o počasí. Využili jsme interaktivní tabuli a školní meteorologickou stanici. Děti doplňovaly do pracovního listu aktuální tlak vzduchu, venkovní i vnitřní teplotu. Také jsme využili školního modelu sluneční soustavy, na které jsme si ukázali, jak je naše Země oproti Slunci maličká. Jelikož to byla poslední schůzka před výšlapem na Lysou horu, dostaly děti plánek trasy a přečetli jsme se pověsti, které se vztahují k Lysé hoře.

1. května proběhlo setkání KND výjimečně s rodiči. Uskutečnili jsme výlet na Lysou horu s cílem navštívit meteorologickou stanici. Část rodičů s dětmi cestovala autobusem z Dobré s přestupem u Ondráše až na Zlatník. Druhá část čekala na parkovišti, kde jsme se setkali v 9 hodin. Po předchozí domluvě se k nám přidala také skupina rodičů s nadanými dětmi z 8. základní školy. Cestou děti plnily speciální úkoly a pečlivě si je zapisovaly do pracovního listu. Cesta nahoru nejrychlejším chodcům trvala okolo 1 hodiny a 40 minut, nejpomalejším pak něco přes 2 hodiny. Výšlap všichni úspěšně zvládli a byli jsme potěšeni krásným jarním počasím. Před vstupem na meteorologickou stanici jsme měli dostatek času na oběd, ve 12 hodin pak začala samotná exkurze. Meteorolog nám ukázal a popsal zajímavé přístroje, kterými pravidelně měří průběh počasí. Dozvěděli jsme se o zajímavostech ve výkyvech počasí a teplotních rekordech na Lysé hoře. Děti byly nadšené, protože zdolaly nejvyšší vrchol moravskoslezských Beskyd, ale také smysluplně strávily sváteční den nejen se svými rodiči, ale také se svými kamarády a vyučujícími.

Další květnové setkání proběhlo ve třídě na téma Bylo – nebylo. Navštívil nás historik Mgr. Jaromír Polášek, který nám vyprávěl pověsti. Děti zaujatě poslouchaly jeho vyprávění a doplňovaly příběhy podle vlastní fantazie. Slyšeli jsme mnoho příběhů, které se dotýkaly historie a zajímavostí z okolí Dobré, města Frýdku-Místku, Beskyd, ale zabrousili jsme i dál do Jeseníků. Děti získaly podněty k navštívení zajímavých míst našeho okolí.

Poslední květnové setkání jsme podnikli výlet do Světa techniky v Ostravě. Vyrazili jsme v 12:50 od školy, jeli vlakem s přestupem ve Frýdku a vystoupili v Ostravě-střed, odkud jsme dále pokračovali pěšky do Světa techniky. Přestože se schylovalo k dešti, nezmokli jsme. Zúčastnili jsme se programu Malý antropolog, který děti od prvního momentu nadchl. Mohly si obléknout speciální bílé pláště, které je v mžiku proměnily v malé vědce. Za hodinu a půl musely splnit mnoho úkolů jako například poskládat z umělých kostí v reálné velikosti lidskou kostru, ve dvojicích zodpovědět kvízové otázky nebo pracovat s tablety a odpovídat na otázky v programu Kahoot. Věříme, že se toho děti mnoho naučily a třeba se díky této zkušenosti budou chtít stát lékaři.

Poslední setkání ve školním roce jsme měli naplánované sportovní odpoledne s procházkou k řece Morávce, bohužel nám počasí nepřálo. Zůstali jsme tedy ve škole, kde jsme si nejprve zhodnotili předešlé schůzky, a děti vyplnily dotazník, která schůzka byla pro ně nejzajímavější a co by chtěly příští rok zažít. Poté jsme se přestěhovali do tělocvičny a následovaly hry s padákem, soutěže se švihadly, balóny apod. Čas nám velmi rychle uběhl. Nakonec se všechny děti shodly, že se těší na další schůzky v novém školním roce.

Vyhodnocení ankety nijak nepřekvapilo, „na celé čáře“ vyhrál pejsek, pak následoval program ve Světě techniky – Malý antropolog a výšlap na Lysou horu získal bronzovou medaili.

Přehled našich dosavadních aktivit najdete také v archivu našeho kalendáře.

Mgr. Svatava Kubeczková
učitelka
V Dobré, 3. 9. 2018

Provozní doba

Pravidelně se scházíme každé druhé úterý.


» Archiv