Klub nadaných dětí při ZŠ Dobrá (okr. Frýdek-Místek)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dobrá 860
Dobrá
739 51


Kontakt


Redaktoři

  • Mgr. Jana Kavková
  • Mgr. Svatava Kubeczková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Dobrá, p.o. (okr. Frýdek-Místek)
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Klub nadaných dětí při ZŠ Dobrá se přejmenoval na Koumáky a ve školním roce 2022 / 2023 se do této skupiny zapojilo 59 dětí z 2. až 5. ročníku. Děti byly rozdělené do 4 skupin, každá skupina si prošla 8 tematickými bloky, které měly pro ně připravené paní učitelky Mgr. J. Kavková, Mgr. L. Kaletová, Mgr. A. Blažková, Mgr. P. Svobodová a Mgr. S. Kubeczková.

  • V bloku s názvem „Přírodovědné pokusy na téma roční období“, děti zjišťovaly jak „pije“ rostlina, vytvářely sněhovou bouři či vodní tornádo.
  • Další blok byl pojmenovaný „Cestujeme po mapě“, v něm jsme pracovali s globusy, s iPady – vyhledávali slova v cizích jazycích, největší nebo nejmenší budovy, hory apod.
  • V bloku „Papír“ se děti seznámily s historií papíru a písma, zjišťovaly nosnost papíru či psaly tajným písmem, leptaly papír.
  • V bloku „Emoce a práce s nimi“ se zaměřily na poznávání sama sebe, dramatizaci různých životních situací, empatii a uvědomění si všech možných emocí.
  • V dalším bloku děti putovaly „Vesmírem“, kromě povídání o vesmíru, navštívily Muzeum meteoritů ve Frýdku-Místku.
  • V tvořivém bloku děti pracovaly s hlínou, seznámily se s její historií, vymodelovaly si jednoduchý praktický předmět, který si naglazurovaly. Poté se staly grafiky a naučily se tisk z hloubky a z výšky.
  • V bloku „Lidské tělo“ navštívily přírodovědnou učebnu, kde se potkaly s kostlivcem Pepou, vytvořily si krásné Lapbooky a zhlédly odborná videa.
  • Posledním blokem bylo „Cestování za zvířátky“. V něm se opravdu cestovalo, jelikož jsme navštívili ZOO prodejnu ve Frýdku-Místku, ve které nás vždy krásně uvítala želva Bubla. Závěrečnou hodinu tohoto bloku nám připravila překvapení ve formě programování paní učitelka Mgr. M. Kuboňová, zde se nám potvrdilo, že pro „koumáky“ je vyučovací hodina velice krátká.

Mezi jednotlivé bloky jsme pro zpestření vložily i hodiny s šiframi, luštěním rébusů a hlavolamů, nezapomněli jsme ani na vánoční díl s názvem „Vánoce ve světě, aneb komu nosí dárky koza.“

Na konci školního roku děti obdržely upomínkový list se zašifrovanou zprávou. Příjemným zjištěním bylo, že většina z nich se těší na další školní rok, aby mohla i nadále pokračovat v „koumání a poznávání světa kolem sebe“.

Přehled našich dosavadních aktivit najdete také v archivu našeho kalendáře a v záložce Dokumenty.

Mgr. Svatava Kubeczková
učitelka
V Dobré, 27. 10. 2023

Provozní doba

Pravidelně se scházíme každé druhé úterý.


» Archiv