Klub nadaných dětí při ZŠ Dobrá (okr. Frýdek-Místek)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dobrá 860
Dobrá
739 51


Kontakt


Redaktoři

  • Mgr. Jana Kavková
  • Mgr. Svatava Kubeczková

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Dobrá, p.o. (okr. Frýdek-Místek)
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Ve spolupráci s Dětskou Mensou byl v lednu 2018 založen Klub nadaných dětí při ZŠ Dobrá. Činnost klubu v uplynulém školním roce (2018/2019) lze shrnout následovně:

V září jsme zahájili činnost klubu první schůzkou ve třídě, zahráli si stolní hry a skládali hlavolamy. Děti jsme seznámili s naším celoročním programem rozděleným do bloků.

První blok jsme spojili s Badatelským kroužkem a věnovali jsme ho světlu a zrcadlům, děti zaznamenávaly své objevy do pracovních listů, a tím se připravovaly na další lekci nazvanou Slunce. Besedu o Slunci nám zajistil p. Tomáš Hynek z Centra tmavé oblohy a my jsme kromě poutavé přednášky mohli pozorovat Slunce speciálním dalekohledem.

Druhý blok byl věnovaný knihám – nejdříve si každý přinesl svou oblíbenou a nejstarší knihu z domu, společně jsme tipovali podle obalu, podle názvu, která z knih je nejstarší. Následně starší členové vyhledávali na internetu, která kniha byla napsána první. Během další schůzky jsme zajeli do Archivu ve Frýdku-Místku, kde děti studovaly staré třídní knihy a hledaly jména svých prarodičů. Po prohlédnutí nejstarších archiválií byla na řadě knihovna, ve které nám paní ředitelka Marie Mališová řekla vše o práci knihovnice a objasnila dětem, co musí vystudovat, aby se mohly stát knihovníky. Následovala ukázka obalování knížek a pak konečně očekávaný úkol pro děti mající vlastní knihu. Nejprve musely nalepit registrační lístek, který jim vytiskla paní knihovnice, poté si své knížky samy obalily. Předvánoční atmosféru jsme si obohatili Ozoboty, perníčky a vánočním dětským punčem.

Třetí blok jsme zasvětili naší obci Dobrá, nejprve jsme uskutečnili návštěvu Kostela sv. Jiří, podrobněji se seznámili s místními varhanami, jejich složením a historií. Exkurzi jsme ukončili mini koncertem tohoto hudebního nástroje. Další schůzka byla zaměřená na „Stezku Dobrá“, kterou jsme zašifrovaly různými druhy šifer a děti měly následně za úkol vyluštit všechna zastavení, o kterých jsme jim pak vyprávěly. Celý blok zakončila beseda s kronikářem panem Vojkovským, který dětem ukázal staré fotky obecních domů a zákoutí, seznámil je s historií obce a neopomněl zmínit pověst o zbojníku Ondrášovi.

Čtvrtý blok věnovaný „Kriminalistice“ jsme zahájili návštěvou policejní stanice ve Frýdku-Místku, kde si děti mohly prohlédnout výstroj a výzbroj v plné výbavě – neprůstřelnou vestu, přilbu, samopal atd. Děti si vše mohly osahat, vyzkoušet, zážitkem byla i prohlídka cely předběžného zadržení a policejního auta, do něhož si některé děti zkusily sednout a dokonce i pustit maják. Další schůzku jsme si naplánovali na střelnici v hale Polárka. Zde si děti prohlédly zbraně, rozložený náboj i střelný prach, poté se z přednáškového sálu přemístily na střelnici, prozkoumaly střelecké zákoutí a zkontrolovaly místo dostřelu. Tento blok jsme zakončili detektivní zápletkou. Děti měly na 6 stanovištích nakopírované kapitoly z knih Detektiv Vrťapka a Komisař Štika, do pracovních listů zaznamenávaly své postřehy a zjištění, které vedly k vyluštění záhad. Na konci jsme společně zkontrolovali řešení, všem dětem se podařilo získat „placku“ detektiva, většina odcházela s nápadem požádat rodiče o novou knihu J.

Pátý blok byl zasvěcený hudbě a proložený velikonočním posezením s pečením jidášků. První část hudebního bloku byl věnovaný poslechu hudebních děl W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského, J. S. Bacha a L. Janáčka. Děti se dozvěděly i pár zajímavostí ze života skladatelů a společně jsme se pak začali těšit na akci s rodiči s názvem „Po stopách Leoše Janáčka“. Proto jsme navštívili jeho rodný dům, muzeum (které je v rekonstrukci, ale ochotný personál nám udělal prohlídku) a pak jsme šli oborou do Kozlovic na Šmiřákův mlýn, kde Janáček hledal inspiraci na Její pastorkyni. Zde naše putování skončilo.

V šestém bloku, kterého se ujala paní zástupkyně ředitelky Michaela Kuboňová, jsme se seznámili s fotografováním. Děti se zájmem pracovaly s iPady, fotily, zpracovávaly fotografie a nakonec vytvořily nádherné koláže.

Cílem poslední bloku bylo poznávání blízkého okolí. Prošli jsme se k řece Morávce, kde jsme malovali tuší a pozorovali jsme, co všechno se stane s obrázkem, když se ponoří do vody. Každý nakreslil pár obrázků a samozřejmě se i zchladil v řece. Poslední lekci jsme věnovali zhodnocení, fotkám a vzpomínkám na celý školní rok.

Všechny bloky jsme plánovali tak, abychom mohli dětem nabídnout pestrou paletu různých činností a aktivit. Celý školní rok jsme měli velký problém s časem, lekce ubíhaly velmi rychle, stejně jako vlastně i celý školní rok.

Přehled našich dosavadních aktivit najdete také v archivu našeho kalendáře a v záložce Dokumenty.

Mgr. Svatava Kubeczková
učitelka
V Dobré, 3. 11. 2019

Provozní doba

Pravidelně se scházíme každé druhé úterý.


» Archiv