Klub nadaných dětí při ZŠ Lupáčova, Praha 3

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Lupáčova 1
Praha 3, Žižkov
130 00


Kontakt

Redaktoři

  • Ing. Alena Špádová

Klub nadaných dětí při ZŠ Lupáčova byl založen Mgr. Kateřinou Židů a zahájil svou činnost  5. 3. 2018. V prosinci 2022 navázala na její práci s dětmi Ing. Alena Špádová.

Cílem činnosti Klubu je zábavnou a inspirativní formou podporovat rozvoj logického myšlení dětí, jejich všeobecné znalosti, vlastní fantazii a kreativitu. Na setkáních se věnujeme nejrůznějším rébusům a úlohám, jejichž řešení dětem vždy nabídne nové informace ze zvolené oblasti. Během práce je zohledňována individualita jednotlivých dětí a program jednotlivých setkání je připravován tak, aby byl pro ně inspirující a motivoval je k získávání dalších informací a dovedností. Připravované úlohy cílí na specializace jednotlivých dětí a zohledňují konkrétní směry jejich nadání. Také proto máme téměř v každé hodině zařazenu kreativní část, kde děti nechávají volný průchod své fantazii na dané téma a pracují s nejrůznějšími materiály. Silně podporována je práce v týmu, děti jsou motivovány ke sdílení svých závěrů a názorů s ostatními, jejich klidnému věcnému prodiskutování a přijímání společných závěrů s možností vlastních výhrad. Získávají tak cenné zkušenosti, které jim pomáhají snáze fungovat v jiných dětských a dalších skupinách mimo Klub.

Provozní doba

Ve školním roce 2023/2024 setkávání Klubu probíhají:

- v úterý od 13:00 do 14:00 hod. (1. třídy)

- ve čtvrtek od 13:00 do 14:00 hod. (2. až 5. třídy)

 


» Archiv