Klub nadaných dětí při ZŠ Lupáčova, Praha 3

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Lupáčova 1
Praha 3, Žižkov
130 00


Kontakt

+420 776 208 226

Redaktoři

  • Ing. Alena Špádová

Klub nadaných dětí při ZŠ Lupáčova byl založen na základě následující úvahy. Pokud statisticky vychází, že v každé třídě jsou 0–2 děti, které jsou na základě testování IQ vyhodnoceny jako děti s mimořádným nadáním, je velmi pravděpodobné, že se v rámci klasické třídy cítí „divně“: běžné školní osnovy jim přijdou úsměvně snadné. Proč tedy nedat těmto dětem prostor, v němž by se jednu hodinu týdně „divně“ necítily? Klub nemá být přípravou na víceletá gymnázia, má nenásilnou formou uspokojovat  specifické intelektuální potřeby těchto dětí. Dělají to, co je jim blízké, hrají náročnější deskové hry, řeší matematické a logické úlohy nebo si jen tak povídají. Jednou za 1-2 měsíce nás navštěvuje „odborník na slovo vzatý“, aby představil oblast svého zájmu.

Ve školním roce 2022/2023 budou schůzky klubu probíhat vždy v úterý v době 13.00-14.00 (1. a 2. třída), 14.00-15.00 (3.třída a vyšší ročníky). Činnost klubu bude zahájena 13. 9. 2022

Z historie KND ZŠ Lupáčova:
Ve 2. pololetí školního roku 2017/2018  přijal naše pozvání Jakub Krč, knižní typograf, který nám řekl, jaká je „cesta knihy“ od rukopisu po regál v knihkupectví a Jiří Pelc, stavitel hliněno-slaměných domů.

V 1.pololetí školního roku 2018/2019 navázala na workshop natáčení Zpráviček na Déčku mediální poradkyně Mgr. Micheala Náhlovská. V cyklu tří setkání představila dětem nejen svět mediální výchovy, ale i tajemství animace. Děti si vyzkoušely práci s kamerou a natočily vlastní animovanou novoročenku.

Ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 nás s přednáškou Zoorehabilitace navštívila Mgr. Gabriela Podzemská, v červnu jsme absolvovali návštěvu Zemědělského muzea a program k výstavě „Fenomén zemědělství”.

Ve školním roce 2020/2021 schůzky klubu neprobíhaly z důvodu protipandemických opatření.

Mgr. Kateřina Židů
vedoucí klubu
V Praze, 20. 2. 2018
 

Provozní doba

Klub je provozován v rámci ZŠ Lupáčova, zahájení činnosti klubu proběhlo 5. 3. 2018. 

Jak to v klubu probíhá?

Na úvod dětem nabídku k vypracování matematické nebo mezioborové úlohy. Zazní buď: Jééé, super! Nebo: Ale nééé, už zasééé. Někdo tedy o samotě, někdo ve skupině, vypracovává úlohy viz záložka dokumenty. Kdo nechce, vybere si hru, na kterou má právě náladu, minimálně 1x za měsíc se snažím dětem představit novou hru. Co je ale nejdůležitější, je u nás pohoda :)

V listopadu  školního roku 2019/2020 jsme byli na exkurzi na FBMI (fakulta biomedicínského inženýrství) v Kladně. V únoru 2020 jsme navštívili Rádio Junior, seznámili se s provozem rádia a  účastnili se živého vysílání. Pokud nám to hygienická opatření dovolí, ve školním roce 2021/2022 budeme v návštěvách zajímavých institucí pokračovat.


» Archiv