Klub nadaných dětí při ZŠ Šrámkova, Opava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Šrámkova 1457/4
Opava
747 05


Kontakt

+420 725 711 195

https://skola-opava.cz/projekty/klub-nadanych-deti-mensa/

Redaktoři

 • Mgr. Adriana Vyhlídalová

Ve spolupráci s Mensou ČR realizujeme na naší škole Klub nadaných dětí od roku 2018. Naším cílem je vyhledávat nadání jednotlivých žáků a záměrným působením toto nadání maximálně rozvíjet jak ve výuce, tak i při zájmové činnosti.

V klubu se setkávají žáci 3.–5. tříd a 6.–9. tříd, které baví kvízy, hádanky, logické úlohy, šifry, deskové hry, soutěže, přednášky, exkurze (úřady, muzea, výstavy, knihovny, firmy a jejich provozy, …), besedy s odborníky na probíraná témata a další aktivity, které děti rozvíjí a poskytují jim něco navíc, na co v běžném vyučování není tolik prostoru.

S myšlenkou založit klub naše škola ve spolupráci s Mensou ČR pořádala testování IQ, kde poměrně vysoké procento testovaných žáků uspělo s nadprůměrnou inteligencí. Ti, kteří se testování účastnili, mohou nadprůměrné IQ doložit právě tímto testováním. Je důležité na tyto žáky nezapomínat a věnovat jim více času, který potřebují, aby své nadání mohli dále rozvíjet.

V klubu se budeme i nadále setkávat v budově školy vždy v úterý od 14.00 hod. 1× za 14 dní. Setkání trvá přibližně 2 hodiny.

Realizované aktivity ve školním roce 2018/2019

 • 4. 12. Chemické a fyzikální pokusy
 • 17. 12. Exkurze – Cukrovar Vávrovice
 • 14. 1. Deskové hry a stavebnice
 • 23. 1. Exkurze – Slezské muzeum (ze světa zvířat)
 • 12. 2. Logické a deskové hry
 • 26. 2. Exkurze – Sluneční soustava – stezka v Opavě
 • 5. 3. Hrátky s 3D tiskárnou a modelování na PC
 • 26. 3. Gastronomie a kulinářské umění
 • 9. 4. Nakládání s odpady – recyklace a obnovování zdrojů
 • 23. 4. Den Země – vzdělávací pořad
 • 30. 4. Den Země – pracovní listy a tvorba tematických materiálů
 • 7. 5. Výroba nástěnky – „Vzkaz pro Zemi“
 • 28. 5. Exkurze – Model Obaly, a.s.
 • 5. 6. Exkurze – Pevnost poznání Olomouc
Mgr. Adriana Vyhlídalová, Mgr. Jiří Hromada
učitelka
V Opavě, 18. 9. 2019

Provozní doba

1× za 14 dní, vždy v úterý od 14:00 hod.


» Archiv