Klub nadaných dětí při Hvězdárně Valašské Meziříčí, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Vsetínská 78
Valašské Meziříčí
757 01


Kontakt

+420 571 611 928

http://www.astrovm.cz

Redaktoři

  • Ing. Naděžda Lenžová

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. otevírá v září 2019 Klub nadaných dětí pod záštitou Mensy ČR. Hvězdárna kromě běžných doplňkových vzdělávacích programů pro MŠ, ZŠ, SŠ i VŠ, programů pro rodiny s dětmi, programů pro širokou veřejnost realizuje i řadu odborně zaměřených a náročnějších akcí, o které je velký zájem. 

Podařilo se nám navázat spolupráci s Dětskou Mensou, zúčastnili jsme se celostátního setkání Dětské Mensy a školení, kde jsme si ověřili náš názor, že otevření Klubu nadaných dětí ve Valašském Meziříčí je cesta správným směrem.

Setkání klubu budou probíhat 1× měsíčně v sobotu a budou se v něm setkávat děti a rodiče (účast alespoň jednoho rodiče je podmínkou členství v klubu). První rok chceme klub otevřít pro žáky 1. stupně ZŠ z Valašského Meziříčí a širšího okolí. Děti a rodiče budou mít jak společné, tak oddělené aktivity, pro rodiče máme připraveny např. konzultace se zástupci Mensy ČR, přednášky o úskalích výchovy a vzdělávání nadaných dětí v rodinách i ve škole apod.

Program klubu bude velmi pestrý, zaměřený nejen na přírodní vědy, ale např. i na moderní technologie, šifrování, čtenářskou gramotnost, logické myšlení, deskové hry, exkurze apod. Předpokládáme také zapojení dětí do různých soutěží a olympiád, pokud se jich nezúčastní ve škole. Program budeme aktualizovat podle potřeb členů klubu.    

Spolupráci s Mensou ČR a Dětskou Mensou chceme prohlubovat, je možné domluvit provedení testování IQ nejen dětí z klubu, ale i veřejnosti, školení pedagogů – doporučení k práci s nadanými dětmi, setkávání členů Dětské Mensy i Mensy ČR ve Valašském Meziříčí a další aktivity.

Ing. Naděžda Lenžová
vedoucí klubu
Ve Valašském Meziříčí, 12. 6. 2019

» Archiv