Klub nadaných dětí při ZŠ Čapkova, Klatovy

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Čapkova 126
Klatovy – Klatovy V
339 01


Kontakt

+420 604 245 723
+420 777 999 561

Redaktoři

  • Mgr. Hana Rychtaříková
  • RNDr. Kateřina Vágnerová

Na ZŠ Čapkova ul. v Klatovech se scházíme každý pátek v čase 14.00 – 15.00 pod názvem LogIQ Klub nadaných dětí. Klub vyvíjí svou činnost již 3. rokem. Náplní jsou logické úkoly širokého spektra zadání (jazykové hádanky, matematické hádanky, prostorové úkoly, komunikační skupinové úkoly, šifrování) a přírodovědné bádání – experimenty fyzikální, chemické, biologické, technické úkoly. Kroužky jsou prioritně určeny dětem prvního stupně ZŠ, tento klub je otevřen všem zvídavým dětem z Klatov a okolí, je navštěvován i dětmi ze škol, na nichž KND není založen.

Součástí kroužků jsou i mimořádné akce, exkurze, extra laboratoře, vždy min. jedna za pololetí. Vše je navíc okořeněno moderními deskovými hrami, které si děti mohou i půjčovat domů. Vyvrcholením celoroční činnosti je Dětská vědecká konference v Klatovech na závěr školního roku a letní vědecký týden formou příměstského tábora.

V roce 2019 proběhlo 32 klubových setkání, 2 exkurze, Dětská vědecká konference a 2 týdny příměstského vědeckého tábora (mladší / starší děti). Největším úspěchem klubu bylo pozvání na konferenci UčitelIN, na které děti klubu vedly workshop pro učitele na téma zajímavé ICT aktivity pro zvídavé děti. Činnost klubu byla také prezentována na konferenci Výměna nápadů učitelů fyziky 2019 v Hradci Králové příspěvkem Bádání s nadšením.

RNDr. Kateřina Vágnerová
vedoucí klubu
V Klatovech, 16. 2. 2020

Provozní doba

každý pátek od 14:00 do 15:00


Bádání s nadšením

1.10.2019 Kateřina Vágnerová (Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185), Jana Rožňová (Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou) | Další informace...

Plná verze konferenčního příspěvku na téma „badatelská činnost v Klubech nadaných dětí na prvním stupni ZŠ“, prezentovaného na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky ve dnech 30. 8. – 1. 9. 2019 v Hradci Králové.


» Archiv