Klub nadaných dětí při ZŠ Buzulucká, Teplice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Buzulucká 392
Teplice
415 03


Kontakt


http://www.buzulka.cz

Redaktoři

  • Mgr. Milena Hampejsová
  • Mgr. Silvie Janovská

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Buzulucká, Teplice
(škola spolupracující s Mensou ČR)

ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice byla založena v roce 1964 jako běžná základní škola. Od šk. roku 1980/1981 poskytujeme na II. stupni rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů, ve šk. roce 2001/2002 jsme otevřeli první třídu s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky. Předměty jako matematika, přírodopis, fyzika, chemie, informatika a výpočetní technika mají navýšenou týdenní časovou dotaci.

Od šk. roku 2021/2022 funguje na škole kroužek: Klub nadaných dětí určený pro žáky převážně z I. stupně školy. Náplň kroužku je zaměřena na přírodovědné bádání, zkoumání, pokusy, fyzikální a chemická témata, ale také na robotiku a 3D tisk, na rozvoj herní logiky. Souběžně probíhá činnost kroužku Herní klub, kde se žáci učí ovládání, čestnosti, zvládání zdravé soutěživosti, disciplíně, logice, soustředění a rozvoji osobnosti.

Na I. i II. stupni školy pracujeme nejen se žáky, kteří jsou diagnostikováni pedagogicko-psychologickou poradnou jako žáci nadaní či mimořádně nadaní, také třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů podchycují žáky s nadáním a zájmem, poskytují jim podporu pro správný rozvoj zájmů a nadání, učí je stavět základy pro maximální rozvoj žákovského potenciálu, pro další studium i pro život.

Žáci naší školy se zúčastňují každoročně soutěží jako např. Logické olympiády, Matematického Klokana, Pangey, Bobříka informatiky IT-SLOTu, regionální soutěže BESTinIT, fyzikálních olympiád, Archimediády, soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika Ústeckého kraje, chemické, biologické a matematické olympiády a dalších soutěží dostupných pro žáky ZŠ. Naši žáci jsou úspěšní a postupují do dalších kol okresních, krajských i republikových (viz přehled „Olympiády a soutěže“ v záložce dokumenty).

V rámci výuky organizujeme exkurze na zajímavá místa v regionu i mimo něj, navštěvujeme Botanickou zahradu v Teplicích, Hvězdárnu a planetárium Teplice, divadelní představení, Techmanii nebo IQLandii.

Připravujeme opakovaně testování Mensou ČR pro žáky naší školy i zájemce z řad veřejnosti.

Z hlediska udržitelnosti rozvoje naší společnosti a pro zachování životního prostředí budoucím generacím se zaměřujeme při práci se žáky i na tuto oblast, kde se snažíme prosazovat prvky environmentální výchovy. V posledních dvou letech jsme vybudovali planetární stezku, pocitový chodníček, hřbitov odpadů, květnou louku, školní jezírko, které žáci využívají při výuce na obou stupních školy. Splnili jsme kritéria pro fakultní školy a v roce 2023 nám byl jako jediné základní škole v Teplicích propůjčen titul „Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UJEP“ Ústí nad Labem.

Mgr. Ludmila Hrubá
zástupkyně ředitelky školy pro I. stupeň
V Teplicích 16. června 2024

» Archiv