Klub nadaných dětí „Bystré hlavičky“ při MŠ V. Makovského, Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Vincence Makovského 4429/8
Ostrava-Poruba
708 00


Kontakt


https://www.makovskeho.cz

Redaktoři

  • Julie Szalayová

V mateřské škole V. Makovského byl vytvořen klub „Bystrých hlaviček“, který je primárně určen k vyhledávání a rozvoji nadání, či talentu u dětí předškolního věku.

Klub „Bystré hlavičky“ probíhá dvakrát měsíčně, kdy jednou v měsíci realizujeme exkurze a výlety s edukačními programy střídajícími se s prací v učebně.

Dětem nabízíme logické a deskové hry, pokusy a objevy, digitální technologie, seznámení se s biologií, fyzikou, chemií a přírodovědou. Také u dětí podporujeme a rozvíjíme předmatematické (Hejného metoda) a předčtenářské schopnosti. K dispozici je vybavená speciální učebna, v níž jsou potřebné didaktické pomůcky.

Naším cílem jsou spokojené děti, které především formou prožitkového učení rozšiřují své obzory a cítí se bezpečně a příjemně.

Julie Szalayová
vedoucí klubu
V Ostravě, 11. 11. 2021

» Archiv