Klub nadaných dětí AD ASTRA, Praha 6

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Na luzích 264/18
Praha 6 – Vokovice
160 00


Kontakt


Redaktoři

 • Mgr. Jana Večerníková

Klub nadaných dětí AD ASTRA si klade za cíl pravidelná setkávání dětí ve věku od třetí třídy základní školy, které jsou zvídavé a přemýšlivé. Klub bude otevřen pro děti z Prahy i okolí Prahy.

U nadaných a mimořádně nadaných dětí dochází často ke ztrátě motivace vlivem školního prostředí. Tento klub si klade za cíl rozvíjet jejich vnitřní motivaci k poznávání světa, jejich nadání v souladu s jejich potřebami a silnými stránkami jejich osobnosti. 

Podstatnou součástí klubu bude rozvoj sociálních dovedností dětí, navázání přátelství, a podpora spolupráce mezi dětmi na společných projektech.

Aktivita klubu bude 1× týdně, každou středu na 4 hodiny, od 13,30 do 17,30 hodin.

Cílem klubu bude podporovat prostřednictvím níže uvedených aktivit následující: 

 • všeobecný rozvoj nadaných a mimořádně nadaných dětí,
 • podpora silných stránek dětí, se zaměřením zejména na oblast přírodních věd (matematika, chemie, fyzika, biologie, astronomie),
 • podpora vzájemné spolupráce nadaných dětí (v rámci společných projektů),
 • propojení nadaných dětí a utváření přátelství mezi nimi,
 • rozvoj vyjadřovacích a prezentačních dovedností a čtenářský klub,
 • podpora vnitřní motivace, samostatnosti a kritického myšlení,
 • poskytování informací ve vzájemných souvislostech,
 • podpora dětí v rozvoji jejich silných stránek, popř. podpora v účasti na olympiádách (Matematický klokan, Logická olympiáda, Pangea atd.).

Aktivity:

 • FIE (Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování),
 • projekty, tvůrčí dílny, vědecké experimenty a zkoumání (mikroskop, chemické pokusy atd.),
 • 1× měsíčně expedice – návštěva divadla, muzea, a z toho zpracované aktivity či projekt,
 • kooperace s rodiči – exkurze na pracovišti rodičů.

Zájemci se mohou přihlásit na adrese jana.vecernikova@seznam.cz.

Mgr. Jana Večerníková
vedoucí klubu
V Praze, 5. 1. 2023

» Archiv