Klub nadaných dětí Zvědálek (5–7 let), Mladá Boleslav

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Havlíčkova 1444
Mladá Boleslav
293 01


Kontakt

+420 606 142 505

http://www.slaskavostiksobe.cz/nadani

Redaktoři

  • PhDr. Zuzana Knesplová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:

Klub nadaných dětí Zvědálek pro děti ve věku 5–7 let nabízí zvídavým dětem - předškolákům/prvňáčkům ZŠ prostor pro osobní rozvoj (vzdělávací, osobnostní i sociální). Časová dotace je uzpůsobena této věkové kategorii, aby nabízela prostor pro rozvoj, ale nebyla zahlcující. Zvědálci na kroužku formou her a aktivit objevují nové informace, ale i lépe poznávají sebe, budují sebevědomí a ohleduplnost k druhým i sobě. Na kroužku nalézají bezpečné místo pro setkávání dětí, které jsou v jednom podobné – jsou poněkud odlišné díky svým zájmům, vášním, způsobu uvažování a citlivosti. Samotný obsah kroužku spoluutváříme s dětmi podle jejich zájmů. Pracujeme s pomůckami, pracovními listy i tělem. Pro uvolnění zapojujeme krátké pohybové hry i aktivity podporující soustředění z ranku mindfulness.

Kroužek je zcela otevřený jakémukoli zvídavému dítěti ve věku 5–7 let (v případě nižšího věku po individuální domluvě). Dítě nemusí být členem Mensy ČR, ani mít potvrzení o jeho nadání. Kroužek je pro děti BEZ DOPROVODU.

  • Kde: Centrum Zuzka, Havlíčkova 1444, 293 01 Mladá Boleslav
  • Cena: 160 Kč za 1 setkání (plánováno je 9 setkání v 1. pololetí šk. roku 2024/2025)
  • Od kdy: Začínáme 20/9
PhDr. Zuzana Knesplová
vedoucí klubu
V Mladé Boleslavi, 21/6/2024

Provozní doba

Každý sudý pátek v čase 15:00–16:00.


» Archiv