Severáčkův klub nadaných dětí a jejich rodičů – HEURÉKA, Česká Lípa

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Školní 2520
Česká Lípa
470 01


Kontakt

+420 487 828 922

Redaktoři

  • Mgr. Jiří Vosála

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Sever, Česká Lípa
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Již od října 2011 je v provozu „Severáčkův klub nadaných dětí a jejich rodičů – HEURÉKA“. Tento klub má čtyři sekce:

  1. Matematicko-přírodovědnou (Logická olympiáda, šifrovací soutěže, experimenty, …)
  2. Uměleckou (tanec, sborový i sólový zpěv, dramatika, výtvarná výchova)
  3. Sportovní (plavání)
  4. Herní klub deskových her

I ve školním roce 2017/2018 se žáci, kteří měli zájem o hraní logických, strategických či matematických her, scházeli ve středu v čase od 13:30 do 15:00 hodin v klubu Heuréka. Návštěvnost klubu se pohybovala kolem 20 dětí z 1. a 2. stupně. V klubu si mohly děti vyzkoušet i svou obratnost při hrách twister a x-box. Velký zájem u dětí vzbudil také dron řízený pomocí počítače. Klub se stal i oblíbeným místem v rámci Dne otevřených dveří, který pravidelně organizujeme vždy v sobotu před zápisem.

V témže školním roce byly panem ředitelem pozvány všechny paní ředitelky českolipských mateřských škol k nám na návštěvu. Ty si kromě prohlídky budovy a odborných učeben prohlédly také klub Heuréka a byla jim nabídnuta možnost zajít sem s dětmi a strávit zde příjemné dopoledne vyplněné hraním logických her. 

Této nabídky využili předškoláci z několika českolipských mateřských škol a strávili na naší škole příjemné dopoledne. Školkové děti spolu s paními učitelkami zhlédly nejen divadelní představení, které pro ně připravili žáci dramatického kroužku, ale i v Heuréce prožily hezké dopoledne. Vyzkoušely si tak nepřeberné množství her či hlavolamů. Příjemné chvíle prožité v Heuréce byly jistě pro všechny i přínosem, neboť jim umožnily rozvíjet logické myšlení a znalosti. Kromě toho si také předškoláci vyzkoušeli i hodinu v první třídě formou náslechu.

Mgr. Jiří Vosála
zástupce ředitele školy
V České Lípě, 9. 1. 2019

Péče o nadané žáky na ZŠ Školní v České Lípě

18.10.2011 Jiří Vosála | Další informace...

Zatímco na péči o žáky se zdravotním postižením, specifickými poruchami učení či sociálně znevýhodněným jsme si již v našich školách zvykli, problematika nadání a nadaných žáků dosud není v popředí zájmu širší pedagogické veřejnosti. Přesto právě nadaní žádi často vyžadují specifické vzdělávací přístupy, jejichž plánování a začleňování do výuky je náročné. Domníváme se, že prací s takovýmito dětmi budeme v budoucnu schopni udržet krok s okolním světem a jedině tak se naše budoucí generace stane konkurenceschopnou.


» Archiv