Severáčkův klub nadaných dětí a jejich rodičů – HEURÉKA, Česká Lípa

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Školní 2520
Česká Lípa
470 01


Kontakt

+420 487 828 922

Redaktoři

  • Mgr. Jiří Vosála

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Sever, Česká Lípa
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Již od října 2011 je v provozu „Severáčkův klub nadaných dětí a jejich rodičů – HEURÉKA“. Tento klub má čtyři sekce:

  1. Matematicko-přírodovědnou (Logická olympiáda, šifrovací soutěže, experimenty, …)
  2. Uměleckou (tanec, sborový i sólový zpěv, dramatika, výtvarná výchova)
  3. Sportovní (plavání)
  4. Herní klub deskových her

I v tomto školním roce se žáci, kteří měli zájem o hraní logických, strategických či matematických her, se scházeli ve středu v čase od 13:30 do 15:00 v klubu Heuréka. Návštěvnost klubu se pohybovala kolem 20 dětí z 1. a 2. stupně. V klubu si mohly děti vyzkoušet i svou obratnost při hrách twister a x-box. Klub se stal i oblíbeným místem v rámci Dne otevřených dveří, který pravidelně organizujeme vždy v sobotu před zápisem. Nutno podotknout, že v této místnosti strávili rodiče s budoucími prvňáčky nejvíce času. Jsme rádi, že i oni pochopili důležitost takovýchto her, které rozvíjejí u dětí matematickou představivost a abstraktní myšlení. Naše stálé návštěvníky nejvíce baví vědomostní a vzdělávací hry. Hitem se v poslední době staly hry na rozvoj slovní zásoby, hádanky a hry na správné kladení otázek. Snad se těmito hrami zlepší i čtenářská gramotnost a porozumění textu. Her je v Heuréce dostatek a další přikupujeme z různých grantů, takže si zde každý najde vždy hru, která mu nejvíce vyhovuje.

I ve školním roce 2016/2017 byly panem ředitelem Mgr. Pavlem Černým pozvány všechny paní ředitelky českolipských mateřských škol k nám na návštěvu. Paní ředitelky si kromě prohlídky budovy a odborných učeben prohlédli také klub Heuréka a byla jim nabídnuta možnost zajít sem z dětmi a strávit v klubu příjemné dopoledne vyplněné hraním logických her.

Této nabídky využili předškoláci z několika českolipských mateřských škol a strávili na naší škole příjemné dopoledne. Školkové děti spolu s paními učitelkami zhlédly nejen divadelní představení, které pro ně připravili žáci dramatického kroužku, ale i v Heuréce prožily hezké dopoledne. Vyzkoušely si tak nepřeberné množství her či hlavolamů. Příjemné chvíle prožité v Heuréce byly jistě pro všechny i přínosem, neboť jim umožnily rozvíjet logické myšlení a znalosti. Krom toho si také předškoláci vyzkoušeli i hodinu v první třídě formou náslechu.

Mgr. Jiří Vosála
zástupce ředitele školy
V České Lípě, 26. 7. 2017

Péče o nadané žáky na ZŠ Školní v České Lípě

18.10.2011 Jiří Vosála | Další informace...

Zatímco na péči o žáky se zdravotním postižením, specifickými poruchami učení či sociálně znevýhodněným jsme si již v našich školách zvykli, problematika nadání a nadaných žáků dosud není v popředí zájmu širší pedagogické veřejnosti. Přesto právě nadaní žádi často vyžadují specifické vzdělávací přístupy, jejichž plánování a začleňování do výuky je náročné. Domníváme se, že prací s takovýmito dětmi budeme v budoucnu schopni udržet krok s okolním světem a jedině tak se naše budoucí generace stane konkurenceschopnou.


» Archiv