MŠ Chodovická, Praha – třída Lvíček

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Chodovická 1900/34
Praha 20
193 00


Kontakt

+420 281 922 738

http://www.ms-chodovicka.cz

Redaktoři

  • Mgr. Bc. Michaela Záhumenská

Jsme mateřská škola v Horních Počernicích, celkem se čtrnácti třídami. Máme tři pracoviště - v budově Chodovická - KOSTIČKA, v budově Ratibořická - DOMINO a od školního roku 2012/13 také v nově postavené budově, pojmenované PASTELKA. V budově KOSTIČKA jsou čtyři třídy, v PASTELCE je 6 tříd a v budově DOMINO jsou čtyři třídy, z nichž jedna je třída s křesťanským zaměřením. Tato třída pracuje dle školního programu, který je obohacen prvky křesťanské výchovy. Je zde úzká spolupráce s rodinami dětí tak, aby byly vedeny dle jejich představ.

Třídy jsou koncipovány takto: „malé“ děti 3–5 let jsou v heterogenních, tedy smíšených třídách. Na přání rodičů jsou zachovány tzv. předškolní třídy, kde je program veden se zvýšeným důrazem na přípravu dětí na vstup do základní školy. Jsme škola s integrací. Spolupracujeme se všemi ZŠ v Horních Počernicích, se speciálními pedagogickými centry dle potřeb dětí, i se Základní uměleckou školou.

Aplikujeme metody NTC, děti se seznamují se značkami aut, dopravními značkami, vlajkami sousedních zemí, využíváme „obrázkové učení“, pomocí kterého se děti rychle, lehce a hlavně rády učí nové básničky, pro děti ve třídě máme nainstalovaný počítač s výukovými program (Linux – Edubuntu), k dispozici mají celou řadu Smart her, vhodných pro jejich věk apod. Obě učitelky na třídě jsou proškoleny v metodě Respektovat a být respektován….

V letošním roce jsme do třídy dokoupili některé další pomůcky pro rozvoj nadaných dětí, kromě Smart her, kterých již máme velký výběr, přibyl nově i digitální mikroskop, který děti využívají při zkoumání různých předmětů.

Děti z této třídy si velmi oblíbily poznávání značek aut, které již velmi dobře rozlišují a také vlajky známých i méně zemí. V soutěži, kterou jsme na konci roku uspořádali, si jedna z dívek zapamatovala a určila první neuvěřitelných 36 vlajek světa.

Kromě oblíbených her s míčem k posilování akomodace očních čoček dětí, jsme v letošním roce přidali i výuku snag golfu, která děti rovněž velice zajímá. Hry s míčem pravidelně obměňujeme a využíváme i nápady dětí. Šikovnost dětí při manipulaci s míčem se od začátku roku do této chvíle velmi výrazně zlepšila.

Nadále používáme obrázků při učení básniček – děti si jsou schopné pomocí obrázků zapamatovat i velmi dlouhé básničky. Učení je baví a nemají s ním žádný problém.

V jednotlivých blocích ŠVP dále využíváme s dětmi myšlenkové mapy, pomocí kterých mají děti možnost zapojit se do přípravy třídního plánu podle jejich zájmu. Školka získala interaktivní tabuli, do třídy nám přibyl i Magic box, využíváme digitální hračku BEE-BOT pro rozvoj matematických představ, třída disponuje počítačem s výukovými programy pro děti. Děti se učí pracovat s tabletem i dalšími prostředky ICT.

Při výuce využíváme hádanek, třída disponuje poměrně velkým zásobníkem různých hádanek, zatím se nám příliš nedaří využívat hádanek enigmatických.

Pravidelně pořádáme i vycházky do blízkého Xaverovského háje a snažíme se děti vést k prožitkům v přírodě, které jsou pro jejich další rozvoj neméně důležité.

Mgr. Bc. Michaela Záhumenská
zástupce ředitele - budova Ratibořická
V Praze, 24. 2. 2017

» Archiv