MŠ Zahradní, Zábřeh

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Zahradní 182/20
Zábřeh
789 01


Kontakt

+420 583 416 026

http://www.ms-zahradni.cz

Redaktoři

  • Bc. Ivona Pisková
  • Zdeňka Šimurdová

Naše mateřská škola je čtyřtřídní s celkovou kapacitou 100 dětí. Navštěvují ji děti ve věku od 3 do 7 let. Je umístěna v samostatné dvoupatrové budově blízko středu města obklopena zelení ovocných zahrad a přilehlého parku. Z oken je možno sledovat vrcholky hor Jeseníků i její nejvyšší horu Praděd. Před školou je prostorná vybavená zahrada k rozmanitým pohybovým aktivitám. Dostatečná plocha plná zeleně zajišťuje dětem všestranné vyžití v pěkném a klidném prostředí. Celý areál je oplocen. v těsné blízkosti mateřské školy stojí pavilónová základní škola, kde máme možnost využívat tělocvičnu i její vybavení. Na opačné straně je zase zajímavé pozorovat hasičský záchranný sbor našeho města.

Během každodenního vzdělávacího procesu jsou dětem dostupné aktivity rozvíjející logiku, dětskou představivost, hravost, tvořivost. Abychom děti zaujali a ke hře je přivedli nenásilnou formou, je vždy třeba jejich vnitřní motivace, která je nepostradatelným prvkem. Jde o to, aby předkládané aktivity a činnosti děti zaujalya měly z nich radost.

V naší MŠ jsou veškeré nadstandardní aktivity plánovány v souladu s plněním cílů RVP PV. Z tohoto důvodu prvky metody NTC Learning volíme při aktivitách tematicky zařazených, nebo aplikujeme jejich používání střídavě v jednotlivých částech dne.

Spolupráce s Mensou ČR

„Zábřeh – naše město“: tak jsme pojmenovali projekt, kterým jsme zahájili školní rok 2019/2020. Děti se seznámily s bohatou historií města, vyrobily si vlajku města s typickými pěti hvězdičkami v bílém poli a pruhem modré barvy, symbolizujícím řeku Moravskou Sázavu, nakreslily si znak města, postavily si dřevěné městečko a vytvořily velkoplošnou koláž města. Velkou událostí byla návštěva Městského úřadu v Zábřehu, kde nás uvítal pan starosta. Děti si prohlédly obřadní a zasedací síň, oficiální vlajku města a vlajku ČR. Největším zážitkem byla exkurze do „tajné chodby“ a sklepních prostor, které v dětech evokovaly různé fantazijní představy. Na závěr si děti odnesly originální pexeso a omalovánky.

vlajka města Zábřeh

Z tohoto tématu jsme plynule přešli k Česku v srdci Evropy. Děti na vycházkách objevovaly náš typický strom, seznámily se s hymnou, pracovaly s mluvícími tužkami a mapami, poznávaly vlajky dalších evropských států, vyrobily si 3D Bratislavský hrad a domalovanou koláž sama sebe v národním kroji. Při povídání o vodním světě si děti vytvořily myšlenkovou mapu – cesta vody, vyslechly si symfonickou báseň Vltava, kterou také pohybově ztvárnily. S nadšením si děti zahrály na lesní víly, zatančily si na jihočeské svatbě a vyráběly meče pro blanické rytíře. 

Při našem cestování po světě si děti postupně odnášely domů malé vlaječky různých států do série. Velmi oblíbenou činností byla poznávací hra se dvěma sadami vlajek, kde děti přiřazovaly vlajku ke státu, současně vytleskávaly a počítaly slabiky a určovaly počáteční písmeno ve slově. Na závěr celého projektu jsme uspořádali výstavku vlajek pro rodiče.

Na podzim se předškoláci zúčastnili soutěže pro MŠ s robotickou včelkou Bee-bot, kde získali 1. místo. Logickou olympiádu absolvovalo 20 dětí a měli jsme tři úspěšné řešitele.

Před Vánocemi se naše MŠ zapojila do výtvarné soutěže O novoročenku 2020. Oceněné děti převzaly od pana starosty diplomy a dárky.

V lednu jsme navštívili SŠŽTS Šumperk v rámci akce Poznávej svět, poznej povolání. Děti si vyzkoušely práci se dřevem, z konstruktivních stavebnic sestavovaly různé modely, s Bořkem stavitelem postavily dům z papírových cihliček, vyzkoušely si nákup v obchodě a platit papírovými penězi. Třešničkou na dortu byla návštěva kadeřnického salonu, kde budoucí kadeřnice vytvořily dětem velmi kreativní účesy.

V lednu se malí lyžaři zúčastnili týdenní Školy v přírodě v Přemyslově, kde si užili radovánek na sněhu.

V únoru jsme se zúčastnili II. ročníku turnaje v Člověče, nezlob se, kde jsme získali 1. místo za vlastnoručně vyrobené a velmi pěkné hrací figurky.

Na počátku března jsme společně oslavili 20. ročník regionální přehlídky v pódiových vystoupeních Mateřinka, jehož je naše MŠ pořadatelem. Vystoupení tučňáků z MŠ Zahradní sklidilo velký úspěch. 

Samozřejmě jsme také nezapomínali na pohybové aktivity, ke kterým jsme hojně využívali školní zahradu, přilehlý park a volně přístupná hřiště. V herně jsme skákali panáka, gumu, prováděli jsme rotační a balanční cvičení, cvičili jsme s míčem, obručemi, s lanem, kroužky. Na vycházkách děti procvičovaly asociační rýmy ke značkám aut. Těmto cvičením jsme se věnovali během celého školního roku.

Děti se také pravidelně zúčastnovaly aktivit v zájmových kroužcích – Kuchtík, Tvořínek, Koumák, Deskové hry, sboreček, tělovýchovný, tanečky a angličtina.

Svou činnost jsme prezentovali na webových stránkách MŠ www.ms-zahradni.cz, a také v ročence časopisu Mensa 2019. 

Po opětovném otevření MŠ v květnu jsme se s dětmi zúčastnili výletu na dopravní hřiště v Mohelnici. A úplně na závěr jsme uspořádali na zahradě slavnostní rozloučení s předškoláky za účasti pana starosty, rodičů i sourozenců. Akce se jmenovala „Odlétáme do školy“ a děti měly za úkol plnit různé disciplíny vhodné pro budoucí školáky. Děti byly pasovány na prvňáčky a odnášely si domů spoustu dárků.

Zdeňka Šimurdová
učitelka
V Zábřehu, 20. 6. 2020

» Archiv