MŠ Zahradní, Zábřeh

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Zahradní 182/20
Zábřeh
789 01


Kontakt

+420 583 416 026

http://www.ms-zahradni.cz

Redaktoři

  • Bc. Ivona Pisková
  • Zdeňka Šimurdová

Naše mateřská škola je čtyřtřídní s celkovou kapacitou 100 dětí. Navštěvují ji děti ve věku od 3 do 7 let. Je umístěna v samostatné dvoupatrové budově blízko středu města obklopena zelení ovocných zahrad a přilehlého parku. Z oken je možno sledovat vrcholky hor Jeseníků i její nejvyšší horu Praděd. Před školou je prostorná vybavená zahrada k rozmanitým pohybovým aktivitám. Dostatečná plocha plná zeleně zajišťuje dětem všestranné vyžití v pěkném a klidném prostředí. Celý areál je oplocen. v těsné blízkosti mateřské školy stojí pavilónová základní škola, kde máme možnost využívat tělocvičnu i její vybavení. Na opačné straně je zase zajímavé pozorovat hasičský záchranný sbor našeho města.

Během každodenního vzdělávacího procesu jsou dětem dostupné aktivity rozvíjející logiku, dětskou představivost, hravost, tvořivost. Abychom děti zaujali a ke hře je přivedli nenásilnou formou, je vždy třeba jejich vnitřní motivace, která je nepostradatelným prvkem. Jde o to, aby předkládané aktivity a činnosti děti zaujalya měly z nich radost.

V naší MŠ jsou veškeré nadstandardní aktivity plánovány v souladu s plněním cílů RVP PV. Z tohoto důvodu prvky metody NTC Learning volíme při aktivitách tematicky zařazených, nebo aplikujeme jejich používání střídavě v jednotlivých částech dne.

Spolupráce s Mensou ČR

Školní rok 2018/2019 pro nás začal velkým úspěchem. Svaz měst a obcí České republiky naší mateřské škole udělil Cenu poroty za pestré tvůrčí a nápadité projekty věnované poznávání reálného světa v soutěži Škol(k)a jinak 2018. Cenu jsme si převzali dne 4. 10. 2018 v Senátu ČR. Toto ocenění nás velmi pozitivně motivovalo k další práci a také k uplatňování metody NTC Learning v praxi.

V říjnu 2018 se naše nejstarší děti zúčastnily Logické olympiády. Pro některé to byla vůbec první zkušenost vyzkoušet práci na PC. Tři z našich nejúspěšnějších řešitelů obdrželi krásný diplom na památku.

Zapojili jsme se do dvou projektů Malé technické univerzity. V prvním projektu Mosty děti ve skupinkách sestavily model silnice ve městě, do kterého z kostek Lega konstruovaly různé stavby – nemocnice, škola, kulturní dům, radnice, ... Nakonec si postavily společný most, po kterém se prošly a vyzkoušely, zda je udrží. Druhý projekt Věže probíhal celé dopoledne. Děti se seznámily s různými vysokými stavbami světa – mrakodrapy, šikmá věž v Pise,… a poté vytvářely své vlastní věže. Podařilo se jim postavit i věž z plastových termokelímků, která byla vyšší než samotné děti.

V rámci místního projektu Polytechnika a přírodní vědy jsme se zapojili do akce Člověče, nezlob se. Děti si samy vyrobily vlastní figurky z PET lahví a s nimi se zúčastnily turnaje mezi zábřežskými školkami.

Také jsme nezapomněli na pohyb – pravidelně jsme zařazovali rotační a balanční cvičení, hry s míčem, skákání gumy a přes švihadlo, překonávání překážek, skákání Panáka. Na vycházkách děti objevovaly značky aut a doplňovaly je asociačními rýmy.

Mistrovství světa v ledním a hokeji 2019 nás motivovalo k poznávání dalších zemí a jejich státních vlajek. Děti si vlajkami vyzdobily celou třídu, vyrobily si malý stolní hokej, pracovaly s atlasem světa a s glóbusem.

Svět poznávaly také prostřednictvím mluvících knih a kouzelných tužek. Cestování jsme využily při projektech Letem světem, Na indiánské stezce, Kamarádi z celého světa. Děti malovaly a vystřihovaly mapy jednotlivých světadílů, vyrobily si cestovatele z papíru, indiánské čelenky a africké korálky.

Nezapomněli jsme také na Českou republiku, které jsme věnovali celé téma. Děti se seznámily se státními symboly, vyslechly si hymnu, některé ji i zazpívaly, ztvárnily pohybovou improvizaci na symfonickou báseň Vltava od Bedřicha Smetany.

Naše mateřská škola se také může pyšnit širokou nabídkou zájmových aktivit, díky kterým rozvíjíme u dětí jejich schopnosti, dovednosti a přirozené nadání. Děti se zájmem o zpěv a hru na hudební nástroje navštěvují pěvecký sbor Zvoneček. Malí badatelé se scházejí v Koumáku, aby zkoumali zákonitosti živé a neživé přírody prostřednictvím jednoduchých a atraktivních pokusů. Logické myšlení, kombinatoriku a zdravou soutěživost podporujeme u dětí v Klubu deskových her. Kreativní a umělecky nadané děti rozvíjejí svou fantazii ve dvou skupinkách  – Tvořínek  a výtvarka s Květou.  Malí sportovcicvičí v tělocvičně blízké ZŠ, v parku nebo na hřišti.  Základy cizího jazyka se děti učí poznávat v Angličtině hrou. Všechny činnosti probíhají pravidelně každý týden.

Svou činnost jsme prezentovali na webových stránkách MŠ www.ms-zahradni.cz, v naší Fotogalerii a také v Ročence časopisu Mensa 2018.

Zdeňka Šimurdová
učitelka
V Zábřehu, 13. 6. 2019

» Archiv