MŠ Zahradní, Zábřeh

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Zahradní 182/20
Zábřeh
789 01


Kontakt

+420 583 416 026

http://www.ms-zahradni.cz

Redaktoři

  • Bc. Ivona Pisková
  • Zdeňka Šimurdová

Naše mateřská škola je čtyřtřídní s celkovou kapacitou 100 dětí. Navštěvují ji děti ve věku od 3 do 7 let. Je umístěna v samostatné dvoupatrové budově blízko středu města obklopena zelení ovocných zahrad a přilehlého parku. Z oken je možno sledovat vrcholky hor Jeseníků i její nejvyšší horu Praděd. Před školou je prostorná vybavená zahrada k rozmanitým pohybovým aktivitám. Dostatečná plocha plná zeleně zajišťuje dětem všestranné vyžití v pěkném a klidném prostředí. Celý areál je oplocen. v těsné blízkosti mateřské školy stojí pavilónová základní škola, kde máme možnost využívat tělocvičnu i její vybavení. Na opačné straně je zase zajímavé pozorovat hasičský záchranný sbor našeho města.

Během každodenního vzdělávacího procesu jsou dětem dostupné aktivity rozvíjející logiku, dětskou představivost, hravost, tvořivost. Abychom děti zaujali a ke hře je přivedli nenásilnou formou, je vždy třeba jejich vnitřní motivace, která je nepostradatelným prvkem. Jde o to, aby předkládané aktivity a činnosti děti zaujalya měly z nich radost.

V naší MŠ jsou veškeré nadstandardní aktivity plánovány v souladu s plněním cílů RVP PV. Z tohoto důvodu prvky metody NTC Learning volíme při aktivitách tematicky zařazených, nebo aplikujeme jejich používání střídavě v jednotlivých částech dne.

Pohyb je život a život je pohyb

Hlavním tématem školního roku 2017/2018 byly zejména pohybové aktivity v různých prostředích (nástin našich dřívějších aktivit najdete v záložce Dokumenty a také v naší Fotogalerii). Zapojili jsme se do celoročního projektu Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky, který vyhlásila Česká obec sokolská. Plnění úkolů bylo rozděleno podle věku dětí. Jednotlivé aktivity přinášely dětem radost a potěšení z pohybu, pomohly jim naučit se překonávat překážky, rozvíjely jejich samostatnost při zdokonalování pohybových dovedností. Děti rozvíjely přirozené pohybové schopnosti a také si vyzkoušely cvičení na nářadí či s náčiním. Děti cvičily dle počasí venku na zahradě, překonávaly terénní nerovnosti v přilehlém parku, navštěvovaly tělocvičnu ZŠ nebo městské hřiště. Klidnější aktivity bylo možné provádět i v herně.

Na zahradě MŠ děti hojně využívaly horolezeckou stěnu, lanovou pavučinu, kladinu, pružinová houpadla, trampolínu, houpačky a skluzavky. Děti také měly k dispozici dětská jízdní kola, odrážedla, florbalové hokejky s brankami, dětský basketbalový koš. V zimním období se děti zúčastnily Zimní školy v přírodě v Přemyslově, kde se z nich stali zdatní lyžaři, kteří zvládli jízdu na vleku i sjezd za svahu dolů.

Paní učitelky připravily pro starší děti projekt Zimní olympiáda – inspirovaný zimními hrami v Jižní Koreji. Děti se seznamovaly s vlajkami jednotlivých států, které si i vyráběly, dále se sportovními disciplínami, napodobovaly např. krasobruslení tak, že si na nohy navlékly mikroténové sáčky a jako „bruslily“ po linoleu, hrály „suchý lední hokej“ nebo „lyžovaly“ na plastových lyžích v herně na koberci.

Školní rok věnovaný pohybu jsme završily návštěvou zábavního parku Bongo v Brně, kde se děti mohly opravdu do sytosti vyřádit. Odpočinout si pak mohly při plavbě na parníku po Kníničské přehradě.

Kromě pohybových aktivit jsme také u dětí rozvíjeli kognitivní schopnosti a dovednosti. Malé děti velmi dobře zvládly značky aut s asociačními rýmy. Samostatně a bez vyzvání auta na vycházkách vyhledávaly a pojmenovávaly. V tématu věnovaném dopravě a dopravní prostředkům děti vyráběly auta s různými logy, skládaly puzzle z jednotlivých značek, seznamovaly se s barvami a tvary a hledaly podobnosti.

Starší děti se na podzim zúčastnily Logické olympiády pro MŠ, zapojily se také svými rodiči do Edukativně stimulačních skupin, které mají za úkol připravit předškoláky na bezproblémový vstup do školy. Děti také pracovaly v několika zájmových činnostech, kde měly možnost rozvíjet svůj talent a um. O tyto činnosti je každoročně velký zájem, proto jej mohou navštěvovat jen starší děti. Naše MŠ nabízí dětem tyto zájmové činnosti: výtvarné, tělovýchovné, pěvecký sbor, Klub deskových her, angličtina a badatelský kroužek Malý koumák.

Naše MŠ každoročně pořádá regionální přehlídku dětských tanečních vystoupení Mateřinka. Součástí projektu je také vyhlášena výtvarná soutěž. Letos jsme měli téma Můj domov – moje modrá planeta. Děti z výtvarného kroužku Tvořínek zhotovily prostorovou planetu Zemi s kontinenty a oceány. Do jednotlivých kontinentů děti zapichovaly miniaturní vlaječky států. 

Také jsme zúčastnili projektů Hravá věda v MŠ a Poznej svět, poznej povolání. V rámci exkurzí děti poznaly práci hasičů, policistů nebo včelaře.

Veškeré aktivity prezentujeme na našich stránkách http://www.ms-zahradni.cz.

Zdeňka Šimurdová
učitelka
V Zábřehu, 13. 6. 2018

» Archiv