MŠ Zahradní, Zábřeh

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Zahradní 182/20
Zábřeh
789 01


Kontakt

+420 583 416 026

http://www.ms-zahradni.cz

Redaktoři

  • Bc. Ivona Pisková
  • Zdeňka Šimurdová

Naše mateřská škola je čtyřtřídní s celkovou kapacitou 100 dětí. Navštěvují ji děti ve věku od 3 do 7 let. Je umístěna v samostatné dvoupatrové budově blízko středu města obklopena zelení ovocných zahrad a přilehlého parku. Z oken je možno sledovat vrcholky hor Jeseníků i její nejvyšší horu Praděd. Před školou je prostorná vybavená zahrada k rozmanitým pohybovým aktivitám. Dostatečná plocha plná zeleně zajišťuje dětem všestranné vyžití v pěkném a klidném prostředí. Celý areál je oplocen. v těsné blízkosti mateřské školy stojí pavilónová základní škola, kde máme možnost využívat tělocvičnu i její vybavení. Na opačné straně je zase zajímavé pozorovat hasičský záchranný sbor našeho města.

Během každodenního vzdělávacího procesu jsou dětem dostupné aktivity rozvíjející logiku, dětskou představivost, hravost, tvořivost. Abychom děti zaujali a ke hře je přivedli nenásilnou formou, je vždy třeba jejich vnitřní motivace, která je nepostradatelným prvkem. Jde o to, aby předkládané aktivity a činnosti děti zaujalya měly z nich radost.

V naší MŠ jsou veškeré nadstandardní aktivity plánovány v souladu s plněním cílů RVP PV. Z tohoto důvodu prvky metody NTC Learning volíme při aktivitách tematicky zařazených, nebo aplikujeme jejich používání střídavě v jednotlivých částech dne.

NTC nás baví

Ve školním roce 2016/2017 jsme již čtvrtým rokem zařazovali do výuky prvky metody NTC a podruhé jsme se aktivně zúčastnili Logické olympiády v kategorii MŠ. Metoda NTC je také zakomponována v našem školním vzdělávacím programu „Dětství je jako zahrada“. (Nástin našich dřívějších aktivit najdete v záložce Dokumenty).

Do výuky pravidelně zařazujeme při ranním cvičení a při pohybových aktivitách hry s malými a velkými míči, obručemi, švihadlem, chůzi po laně, obrubníku, nerovném terénu, kládách, rotaci kolem vlastní osy. Děti si velmi oblíbily malý hokej, florbal, házení míče do koše, skákání na trampolíně a nově (od června) také lezení na dětské horolezecké stěně.  Děti absolvovaly plavecký kurz, zimní lyžařskou školu v Přemyslově a letní školu v přírodě v Herolticích.

V letošním školním roce jsme pro předškolní děti připravili nový kroužek „Klub deskových a stolních her“, kde se děti seznamovaly s nově zakoupenými istaronovými stolními hrami. Učily se logickému myšlení, kombinatorice, rozvíjely předmatematické představy, zdravou soutěživost a umění přijmout porážku. Samy si také pod vedením paní učitelky vyrobily vlastní stolní fotbálek z kartonu a dřívek.

Některé starší děti pracovaly v kroužku „Malý koumák“, kde se seznamovaly přiměřeně věku se zajímavostmi z oblasti přírodních věd a ekologie. Společně s učitelkou založily zahrádku jarních cibulovin, kde mohly celé jaro pozorovat vegetaci těchto rostlin. Velmi atraktivní byly pro děti pokusy s běžně dostupnými a bezpečnými surovinami (potravinářské barvivo, olej, ocet, soda,... )

V průběhu roku si děti průběžně osvojovaly asociační rýmy ke značkám aut a názvy vlajek k vybraným státům. Např. u tématu „Kutálí se ze dvora“ (věnované podzimním plodinám – zejména bramborám) se děti seznámily s vlajkou Peru, historickými stavbami, se zajímavou indiánskou minulostí. Téma „Vyletěl si pyšný drak“ dětem představilo mj. Holandsko s jeho větrnými mlýny, při tématu „Cestujeme letem světem“ děti navštívily asijský kontinent – konkrétně Čínu, vyrobily si papírového draka, jedly hůlkami čínské nudle, pracovaly s obrázkovým písmem. Při „návštěvě“ Francie děti vytvořily papírový model Eiffelovky, vyslechly si státní hymnu, ochutnaly typické croissanty a bagetu a připily si dětským „šampaňským“. Při těchto aktivitách děti pracovaly s mluvícími knihami, velkoplošnou mapou světa, školními atlasy, globem a kartičkami vlajek států.

Cestování po světě bylo zakončeno návratem domů do České republiky, děti si nakreslily vlajku, upekly jablečný štrúdl, seznámily se s nejbližším okolím města, vyslechly si hymnu a symfonickou báseň Vltava.  Na melodii této skladby děti pohybově ztvárnily tanec víl na louce.

Veškeré aktivity prezentujeme na našich stránkách http://www.ms-zahradni.cz.

Zdeňka Šimurdová
učitelka
V Zábřehu, 17. 6. 2017

» Archiv