MŠ Zahradní, Zábřeh

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Zahradní 182/20
Zábřeh
789 01


Kontakt

+420 583 416 026

http://www.ms-zahradni.cz

Redaktoři

  • Bc. Ivona Pisková
  • Zdeňka Šimurdová

Naše mateřská škola je čtyřtřídní s celkovou kapacitou 100 dětí. Navštěvují ji děti ve věku od 3 do 7 let. Je umístěna v samostatné dvoupatrové budově blízko středu města obklopena zelení ovocných zahrad a přilehlého parku. Z oken je možno sledovat vrcholky hor Jeseníků i její nejvyšší horu Praděd. Před školou je prostorná vybavená zahrada k rozmanitým pohybovým aktivitám. Dostatečná plocha plná zeleně zajišťuje dětem všestranné vyžití v pěkném a klidném prostředí. Celý areál je oplocen. v těsné blízkosti mateřské školy stojí pavilónová základní škola, kde máme možnost využívat tělocvičnu i její vybavení. Na opačné straně je zase zajímavé pozorovat hasičský záchranný sbor našeho města.

Během každodenního vzdělávacího procesu jsou dětem dostupné aktivity rozvíjející logiku, dětskou představivost, hravost, tvořivost. Abychom děti zaujali a ke hře je přivedli nenásilnou formou, je vždy třeba jejich vnitřní motivace, která je nepostradatelným prvkem. Jde o to, aby předkládané aktivity a činnosti děti zaujalya měly z nich radost.

V naší MŠ jsou veškeré nadstandardní aktivity plánovány v souladu s plněním cílů RVP PV. Z tohoto důvodu prvky metody NTC Learning volíme při aktivitách tematicky zařazených, nebo aplikujeme jejich používání střídavě v jednotlivých částech dne.

Spolupráce s Mensou ČR

Hravá věda a návštěva Pevnosti poznání v Olomouci byly nejatraktivnějšími aktivitami podzimu roku 2020. V projektu Hravá věda byly děti seznámeny se spektrem barev, pozorovaly okolní svět prostřednictvím barevných brýlí, zkusily si nafouknout „horkovzdušný balón“ z mikroténových sáčků fénem, vyzkoušeli si jednoduché vědecké hračky a napsaly vzkaz tajným písmem. Pro velký úspěch navštívil pan lektor Radek Chajda naši MŠ podruhé letos na jaře. Tentokrát jsme si tak trošku „zahrávali s ohněm“. Děti viděly různě barevné plameny, sopku a světelného hada ze zápalek. Vše samozřejmě probíhalo v souladu s bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví. Budeme moc rádi, když k nám pan Chajda zavítá i potřetí a připraví si pro nás zajímavé pokusy ze své pojízdné laboratoře.

Do Pevnosti poznání jsme se vypravily autobusem a pojali jsme to jako polodenní poznávací exkurzi. Děti se zúčastnily tří výukových programů – Cukrová duha, Pozorujeme vesmír a Vědecká výtvarka. Největším zážitkem byla pro děti návštěva laboratoře, děti si oblékly bílé pláště, pracovaly se zkumavkami, pipetami, cukrem a potravinářským barvivem – vytvářely cukrovou duhu. Před návštěvou digitálního miniplanetária si děti mohly prohlédnout a vyzkoušet vystavené exponáty. Děti velmi zaujala expozice legorobotiky.

Naše MŠ měla možnost si zapůjčit putovní kufřík Tajemství přírody, který obsahuje skutečné pomůcky pro jednoduché chemické pokusy. Loni si kufřík vyzkoušely obě třídy předškoláků. V rámci projektového dne Objevujeme tajemství přírody děti pozorovaly podvodní sopku, barevnou duhu, želatinové medvídky ve vodě, tančící rozinky, optické klamy, bublifuk, ... – to jsou jen některé z pokusů, které sklidily u dětí velký úspěch. 

Letošní školní rok jsme z projektu Olomouckého kraje zakoupili 4 putovní kufříky pro každou třídu, takže i malé tříleté děti mohou být postupně zasvěcovány do tajů vědy. Pokusy mohou paní učitelky vybírat podle náročnosti a použitých surovin.

Děti si také zábavnou formou zahrály na Stavitele mostů v rámci projektu Malé technické univerzity. Děti z kostek lega stavěly mosty na kartonovou dálnici, učily se sestavovat podle plánku mostní pilíře, poté přidaly desku a zkoušely se po mostu projít, na zahradě si pak postavily most z přírodnin. Za odměnu obdržely diplom Stavitel mostů.

Na jaře jsme zavítali také do pravěku – děti se seznámily se zajímavými originálními exponáty zkamenělin, dozvěděly se zajímavé informace o vzniku života na Zemi a vyrobily si sádrový odlitek trilobita.

Účast v Logické olympiádě se stává již několikaletou tradicí. Mezi nejúspěšnějšími řešiteli byly 4 předškolní děti.

Při tématu Pod olympijskými kruhy se děti učily poznávat různé vlajky světa a také různé i méně známé zimní olympijské sporty. Některé z nich si i vyzkoušely – bruslení po linoleu s mikroténovými sáčky, curling na chodbě v šatně, hokej v herně, slalom na papírových lyžích, sáňkování a sjezd na lavičce a žebřinách. Znovu si děti připomněly vlajky při mistrovství světa v ledním hokeji v květnu.

Velkým úspěchem pro nás byla účast v turnaji Člověče, nezlob se. Poctivá příprava se dětem vyplatila. Odnesly jsme si 1.místo za výrobu figurek a 2. místo za hru. Figurky byly velmi originální a představovaly postavičky z PC hry Minecraft.

V průběhu školního roku 2021/2022 děti byly na třech školách v přírodě. Na podzim děti navštívily Středisko ekologické výchovy Švagrov. kde byl pro děti připraven program Jak se připravují zvířátka a ptáčci na zimu. Všechny poznávací i pohybové aktivity probíhaly na louce, v lese, v blízkosti potoka a na dřevěných atrakcích z přírodnin.

V zimě byly děti v Přemyslově, kde se pod dohledem instruktorů z Lyžařské školičky učily a naučily lyžovat. Na konci května si děti užily bohatý program s lesními skřítky na Bozéňově. Tentokrát program připravily paní učitelky.

Pravidelně také navštěvujeme s dětmi Městskou knihovnu, kde mají pro nás paní knihovnice připravené besedy o knihách, které si děti mohou zapůjčit do MŠ.

Škola hrou je nejzásadnějším principem naší mateřské školy. V rámci přípravy na vstup do ZŠ mají děti s rodiči možnost navštěvovat program „Edukativně stimulační skupiny “. I tady jde především o formu hry, která je však orientovaná na intenzivní přípravu – komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité ke zvládání čtení, psaní a počítání.

Zdeňka Šimurdová
učitelka
V Zábřehu, 5. 6. 2022

» Archiv