KinderGarten Little Gate, s.r.o., Praha 10

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Květnového povstání 257
Praha 10
103 00


Kontakt

+420 604 201 651

http://www.kindergarten.cz/anglicke-skolky/benice/

Redaktoři

  • Mgr. Gabriela Babická, DiS.

MŠ Little Gate je soukromá česko-anglická dvojjazyčná školka s akreditací MŠMT ČR. Dětem nabízíme nejen matematické, jazykové, vzdělávací, hudební, výtvarné či tělovýchovné aktivity, ale také lekce plavání, golfu či tenisu. Nad rámec standardní předškolní přípravy usnadňujeme dětem vstup do školy také stimulačním programem Maxík, nebo metodou Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina.

Školka má spíše komorní charakter, maximální počet dětí ve třídě je 10 na jednoho pedagoga (ve třídě předškoláků 12), to nám dává možnost se dětem plně věnovat a individuálně rozvíjet jejich nadání. Ve školce pracujeme se stimulačním programem Maxík a Metodou instrumentálního obohacení R. Feuersteina a dále se snažíme rozvíjet děti dle metody NTC I. Máme také velkou škálu různých her MINDOK, pracujeme s prvky Montessori praktický život (nejsme ale Montessori školka) atd.

Spolupráce s Mensou ČR

„Každé dítě, které se naučí svůj mateřský jazyk do třetího roku života, zvládlo jeden z nejtěžších mentálních úkolů a určitě má kapacitu a schopnost k tomu, aby se dále zlepšovalo a rozvíjelo svůj specifický talent.“

Dr. Ranko Rajović

Mateřská škola Little Gate spolupracuje s Mensou ČR již osmý rokem, a to v rámci projektu Mensa NTC Learning. Metoda Mensa NTC Learning se prolíná naším každodenním programem a tuto skutečnost jsme se snažili dodržovat i v době covidové pandemie, která výrazně zasáhla i do provozu naší školky. Děti, které s metodou NTC Learning pracují, zvládly bez obtíží i přechod na on-line výuku. V rámci svých třídních vzdělávacích programů plnily týdenní plány, které zahrnovaly pracovní listy na procvičování a rozvoj předmatematických schopností, logického i abstraktního myšlení, nechyběly ani hádankové příběhy, kdy, spolu s rodiči, hledaly odpovědi na spoustu otázek.

MENSA KLUBíčko

Hry se symboly abstraktních pojmů

Metoda NTC Learning provází děti už od okamžiku příchodu do školky, kdy začínají rozvíjet své abstraktní myšlení při opětovném zkoumání svých značek, které představují symboly vlajek, značky aut, nebo značky dopravní. Stejné symboly pak děti nalézají pod svými kelímky s pitím, nebo v koupelně u svých hygienických potřeb a ručníků.

Paměťové hry

Pro paměťové hry a hry rozvíjející tvořivost a funkcionální myšlení využíváme často slova a abstraktní symboly (vlajky států, dopravní značky nebo značky aut). Hrajeme s nimi hry podobné pexesu, nebo trénujeme základy funkčního myšlení (rozvoj znalosti řešení problému). Jednotlivé, dětem známé vlajky, verbálně popisujeme a děti se snaží uhodnout, o kterou vlajku se jedná.

Olympijské hry

Chystané zimní olympijské hry jsou skvělou příležitostí k využití všech našich znalostí týkající se vlajek. Povídáme si o olympijských týmech, o zemích, ze kterých pochází, o vlajkách, které k těm zemím patří. A k vlajkám se také váže hymna (sluchová dimenze vytváří vztah s abstraktními pojmy), proto si některé hymny i společně poslechneme. 

Motorické KLUBíčko

Důležitou součástí naší každodenní činnosti jsou také motorická cvičení, která zahrnují rotační cvičení (rotujeme kolem své vlastní s otevřenýma i zavřenýma očima, střídáme směry), rovnovážná i koordinační cvičení (chůze po čáře, švihadle, provaze, lavičce, elipse, venku pak po dřevěných kládách, dřevěných špalcích a obrubnících). Cvičení na akomodaci oční čočky pak zahrnuje kutálení, házení a chytání různých druhů míčků, které se od sebe liší tvarem, velikostí i hmotností a samozřejmě také opičí dráhy, při kterých si dokonale protáhneme a zahřejeme tělo při přeskakování, přelézání, podlézání a obíhání.

Hudební KLUBíčko

Hudba je nedílnou součástí našeho života, provází nás od nepaměti, hra na hudební nástroje a ostatní hudební aktivity výrazně ovlivňují všechny aspekty dětského vývoje a tím i celkovou osobnost dítěte. U nás hudba neznamená jen pasivní poslech, ale především aktivitu a interaktivitu. Zahrnuje rytmizaci – tleskání, bubnování, hru na tělo, zpěv i tanec. Učíme se rozlišovat klasickou a moderní hudbu. V té klasické dokážeme slyšet zurčení vody, zpívání ptáků nebo bručení medvěda.

Hádankové KLUBíčko

Enigmatické hádanky jsou příběhy, které děti nutí přemýšlet nad otázkami a hledat na ně odpovědi. Trénují si tak nejen logické myšlení, ale také se učí přemýšlet nad problémy a hledat možná řešení. Příběhy řešíme vždy ve třídě, proto se děti učí také spolupráci a společně se také radují ze svých úspěchů.

Mgr. Gabriela Babická, DiS.
ředitelka a jednatelka
 
V Benicích, 2. 2. 2022

» Archiv