KinderGarten Little Gate, s.r.o., Praha 10

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Květnového povstání 257
Praha 10
103 00


Kontakt

+420 604 201 651

http://www.kindergarten.cz/cs/anglicke-skolky/Benice/clanek/kg_benice

Redaktoři

 • Mgr. Gabriela Babická

MŠ Little Gate je soukromá česko-anglická dvojjazyčná školka s akreditací MŠMT ČR. Dětem nabízíme nejen matematické, jazykové, vzdělávací, hudební, výtvarné či tělovýchovné aktivity, ale také lekce plavání, golfu či tenisu. Nad rámec standardní předškolní přípravy usnadňujeme dětem vstup do školy také stimulačním programem Maxík, nebo metodou Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina.

Školka má spíše komorní charakter, maximální počet dětí ve třídě je 10 na jednoho pedagoga (ve třídě předškoláků 12), to nám dává možnost se dětem plně věnovat a individuálně rozvíjet jejich nadání. Ve školce pracujeme se stimulačním programem Maxík a Metodou instrumentálního obohacení R. Feuersteina a dále se snažíme rozvíjet děti dle metody NTC I. Máme také velkou škálu různých her MINDOK, pracujeme s prvky Montessori praktický život (nejsme ale Montessori školka) atd.

Věková kategorie 5–6 let, třída Bubo Bubo – předškoláci

Mensa KLUBíčko

Předškoláci mají místa ve svých šatnách označeny symboly aut. Stejné symboly nalézají také na svých místech v koupelně či u své skleničky s pitím.

Motorická cvičení

 • rotační cvičení (rotujeme kolem své vlastní osy s otevřenýma i zavřenýma očima, střídáme směry)
 • rovnovážná a koordinační cvičení – v tělocvičně chodíme po čáře, po rozdílně široké lavičce, venku pak po provaze, kládách, nově také po elipse vytvořené z dřevěných špalků a po obrubnících
 • cvičení na akomodaci oční čočky – kutálení, házení a chytání různých velikostí, tvarů a druhů míčků
 • opičí dráhy – přeskoč, přelez, podlez nebo oběhni
 • rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky – uvolňování velkých kloubů (rameno, loket a zápěstí) pro psaní

Hry se symboly abstraktních pojmů

 • hry se symboly abstraktních pojmů – začali jsme značkami aut a pokračujeme s vlajkami států – hledáme společné znaky, hrajeme paměťové hry, přiřazujeme a třídíme,
 • hudba – rytmická cvičení – tleskání, bubnování, hra na tělo, zpívání a tančení, poslech vážné i moderní hudby při poledních klidových aktivitách a odpočinku, poslouchali jsme také státní hymnu

Pracovní listy

 • využíváme Mensa PL na rozvoj logického a abstraktního myšlení, na rozvoj znalostí, na rozvoj fantazie a tvořivosti, na rozvoj koncentrace, postřehu a pozornosti, rozvíjíme verbální schopnosti, znalost písmen a matematiku.
 • hádankové příběhy – jednou za týden obohatíme náš MensaKlubíčko hádankovým příběhem – stimulujeme funkcionální myšlení, logiku a radost ze společného vyřešení a poznání.

Věková kategorie 3–4 roky, třída Sovičky

Mensa KLUBíčko

Naše kouzelné klubíčko se kutálí a děti z něj rozmotávají nitky poznání už po příchodu do školky. První nitka vede do šatny – kde mají děti svá místa označena vlajkami států. Pokud je to možné, snažíme se, aby vybraná vlajka měla s dítětem nějakou spojitost, a protože jsme multinárodní školka, můžeme si vybírat z české, slovenské, polské, britské, americké, kanadské atd.)

Motorická cvičení

Jsou druhou a velmi důležitou nitkou z našeho klubíčka. Rozvíjíme jimi koordinaci, obratnost a rovnováhu.

 • ve třídě – chodíme po čáře na zemi, po stuze nebo po lavičce
 • venku – chodíme po nakreslené čáře, po švihadlech, po kládách a obrubnících, nově máme vytvořenou stupňovitou elipsu ze špalků
 • snažíme se kutálet, házet a chytat různé velikosti pěnových a plastových míčků

Hry se symboly abstraktních pojmů

 • učíme se nejdříve poznat svou vlajku v šatně. Stejná vlajka označuje také místo v koupelně a v ložnici
 • následně se učíme i vlajky ostatních kamarádů a hledáme jejich společné znaky (např. barvy, pruhy, písmena...) – formou kartičkových her – skládanky, přiřazování, třídění a kombinování

Hudba

 • Hudba má mnoho podob a je dobře, když se s její rozmanitostí děti seznamují už v útlém věku. Při příchodu do své třídy jim zpříjemní první hodinu při klidových činnostech z praktického života tichá klasika z repertoáru Mozarta, Dvořáka, Vivaldiho nebo Bacha. Děti přebírají, přesýpají, skládají, šroubují, modelují nebo třídí předměty dle velikosti a hmotnosti. Mohou také pracovat se stavebnicemi MINDOK.
 • Během dne se pak přesunujeme do vlastní tvorby, písničky, rytmizace a cvičení na vytleskávání. Při rytmických cvičení tleskáme nebo využíváme sadu perkusových nástrojů.
Mgr. Lucie Fraňková
hlavní učitelka
 
Mgr. Gabriela Babická
ředitelka a jednatelka
 
V Benicích, 3. 5. 2018

» Archiv