KinderGarten Little Gate, s.r.o., Praha 10

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Květnového povstání 257
Praha 10
103 00


Kontakt

+420 604 201 651

http://www.kindergarten.cz/anglicke-skolky/benice/

Redaktoři

 • Mgr. Gabriela Babická, DiS.

MŠ Little Gate je soukromá česko-anglická dvojjazyčná školka s akreditací MŠMT ČR. Dětem nabízíme nejen matematické, jazykové, vzdělávací, hudební, výtvarné či tělovýchovné aktivity, ale také lekce plavání, golfu či tenisu. Nad rámec standardní předškolní přípravy usnadňujeme dětem vstup do školy také stimulačním programem Maxík, nebo metodou Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina.

Školka má spíše komorní charakter, maximální počet dětí ve třídě je 10 na jednoho pedagoga (ve třídě předškoláků 12), to nám dává možnost se dětem plně věnovat a individuálně rozvíjet jejich nadání. Ve školce pracujeme se stimulačním programem Maxík a Metodou instrumentálního obohacení R. Feuersteina a dále se snažíme rozvíjet děti dle metody NTC I. Máme také velkou škálu různých her MINDOK, pracujeme s prvky Montessori praktický život (nejsme ale Montessori školka) atd.

Věková kategorie 5–6 let, třída Bubo Bubo – předškoláci

Mensa KLUBíčko

Hned po svém příchodu do šatny školky mohou předškoláci rozvíjet své abstraktní myšlení při opětovném zkoumání svých značek, které představují symboly aut. Stejné symboly nalézají také na svých místech v koupelně či u svého kelímku s pitím.

Motorická cvičení

 • rotační cvičení (rotujeme kolem své vlastní osy s otevřenýma i zavřenýma očima, střídáme směry;
 • rovnovážná a koordinační cvičení – v tělocvičně chodíme po čáře, po rozdílně široké lavičce, venku pak po provaze, kládách, nově také po elipse vytvořené z dřevěných špalků a velkých dřevěných kládách;
 • cvičení na akomodaci oční čočky – kutálení, házení a chytání různých velikostí, tvarů a druhů míčků;
 • opičí dráhy – přeskoč, přelez, podlez nebo oběhni
 • rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky – uvolňování velkých kloubů (rameno, loket a zápěstí) pro psaní.

Hry se symboly abstraktních pojmů

 • hry se symboly abstraktních pojmů – začali jsme značkami aut a pokračujeme s vlajkami států – hledáme společné znaky, hrajeme paměťové hry, přiřazujeme a třídíme;
 • hudba – rytmická cvičení – tleskání, bubnování, hra na tělo, zpívání a tančení, poslech vážné i moderní hudby při poledních klidových aktivitách a odpočinku, poslouchali jsme také státní hymnu.

Pracovní listy

 • Mensa PL - nerozvíjí jen logické a abstraktní myšlení, ale také fantazii, tvořivost, koncentraci, postřeh, pozornosti. Jsou prospěšné pro rozvoj verbálních schopností, prvotní znalost písmen, před-matematického myšlení.
 • Hádankové příběhy – společně s dědečkem hledáme zatoulané koťátko, cestu z lesa ven, nebo přemýšlíme, proč se někde na zeměkouli slaví Vánoce, když je venku léto. Hádankové příběhy stimulují funkcionální myšlení, logiku a radost ze společného vyřešení a poznání.

Věková kategorie 4–5 let, třída Velké sovy

Šatny mladších školáků jsou označeny vlajkami států. Stejné symboly pak identifikují jejich místa v koupelně a u skleniček s pitím. S vlajkami jsme pracovali už v nižších třídách, takže pro děti nejsou žádnou novinkou. Většinu z nich bezpečně poznají, dokáží je přiřadit ke státům, dokáží si spojit s něčím charakteristickým pro danou zemi.

Motorická cvičení

Stejně jako u třídy předškoláků provádějí děti rotační i rovnovážná cvičení, procvičují akomodaci čočky, rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, obratnost.

 • rotační cvičení (zvedneme pravou ruku a rotujeme kolem své vlastní osy napravo s otevřenýma a potom i se zavřenýma očima, zvedneme levou a vystřídáme směr, opět oči otevřené i zavřené)
 • rovnovážná a koordinační cvičení – v tělocvičně chodíme po čáře, po rozdílně široké lavičce, venku pak po provaze, kládách, nově také po elipse vytvořené z dřevěných špalků a po obrubnících. Nově také využíváme naše dopravní hřiště, které je plné dopravních značek a čísel.
 • cvičení na akomodaci oční čočky – kutálení velkých pěnových míčů i malých tenisáků, házení a chytání různých velikostí, tvarů a druhů míčků;
 • opičí dráhy – hlavně na zahradě – přeskoč, přelez, podlez;
 • rozvíjíme jemnou motoriku a grafomotoriku

Hudební výchova

Hudba je nedílnou součástí našeho života, provází nás od nepaměti, hra na hudební nástroj a rytmizace přispívá k rozvoji mozkové kapacity.

 • Hudba – rytmická cvičení – tleskání, bubnování, hra na tělo, zpívání a tančení, poslech vážné i moderní hudby při poledních klidových aktivitách a odpočinku, poslouchali jsme také státní hymnu

Pracovní listy

Mladší předškoláci využívají stejně jako děti předškolní pracovní listy a spolu s dědečkem luští hádankové příběhy.

 • Mensa PL určené na rozvoj logického a abstraktního myšlení, na rozvoj znalostí, na rozvoj fantazie a tvořivosti, na rozvoj koncentrace, postřehu a pozornosti, rozvíjíme ver- bální schopnosti, znalost písmen a matematiku.
 • Hádankové příběhy – stejně jako u předškoláků, jednou za týden obohatíme náš Mensa Klubíčko hádankovým příběhem – stimulujeme funkcionální myšlení, logiku a radost ze společného vyřešení a poznání.

Věková kategorie 3–4 roky, třída Sovičky

Mensa KLUBíčko

Naše kouzelné klubíčko se kutálí a děti z něj rozmotávají nitky poznání už po příchodu do školky. První nitka vede do šatny – kde mají děti svá místa nově označena geometrickými symboly. Symboly se liší nejen tvarem, ale také barvou modrý ovál, červené kolečko, zelený čtverec, žlutý obdélník, oranžový kříž… už v prvním týdnu si i tříleté děti zcela bezpečně najdou ten svůj. 

Motorická cvičení

Jsou druhou a velmi důležitou nitkou z našeho klubíčka. Rozvíjíme jimi koordinaci, obratnost a rovnováhu.

 • Chodíme po čáře na zemi, po stuze nebo po lavičce, střídání pravé levé hemisféry, koncentrace, ztišení, zklidnění;
 • Schody a klouzačka– trénujeme obratnost a hrubou motoriku;
 • Hrubou motoriku rozvíjíme pomocí pohybových her spojených s aktuálními tématy (válení – tuleň se valí z kry, plazení – kosatka ve vodě atd;
 • Rovnováha – chodíme po nakreslené čáře, po švihadlech, po kládách a
 • obrubnících, využíváme také stupňovitou elipsu ze špalků;
 • Kutálíme, házíme a někdy se nám podaří i chytit různé velikosti pěnových a plastových míčků.

Hry se symboly abstraktních pojmů

 • Učíme se nejdříve poznat svůj tvar u svého místa v šatně. Stejný tvar i místo u kelímku v koupelně a v boxíku v ložnici
 • následně se učíme i vlajky ostatních kamarádů a hledáme jejich společné znaky (např. barvy, pruhy, písmena...) – formou kartičkových her – skládanky, přiřazování, třídění a kombinování
 • stínové divadlo – pohádka O princezně a drakovi – (děti vytváří své vlastní příběhy pomocí dalších šablon – děvčátka, chlapečka a víly).
 • skládáme papír do různých obrazců – dárek, domek, sněženka, pták...
 • stavíme domečky, vyrábíme vánoční stromy z geometrických tvarů – využíváme trojúhelníky, kruhy, čtverce, obdélníky

Zraková diferenciace – akomodace čočky

 • přiřazování motýlů
 • přiřazování prázdných a plných stínů – zaměření na detaily
 • tematické karty – Lotto
 • rozlišování symbolů

Pracovní listy

 • jednoduché pracovní listy, přiměřené věku dětí ze třídy Soviček. Spoj body,
 • které k sobě patří, urči menší, větší.
 • využíváme  Mensa PL na rozvoj logického a abstraktního myšlení

Grafomotorika

 • společné tematické výtvarné velkoformátové projekty (podzimní strom, masopustní basa) – uvolňování velkých kloubů ramenních a loketních
 • individuální výtvarné projekty
 • Děti přebírají, přesýpají, skládají, šroubují, modelují nebo třídí předměty dle velikosti a hmotnosti. Mohou také pracovat se stavebnicemi MINDOK.

Hudba

 • Hudba má mnoho podob a je dobře, když se s její rozmanitostí děti seznamují už v útlém věku. Při příchodu do své třídy jim zpříjemní první hodinu při klidových činnostech z praktického života tichá klasika z repertoáru Mozarta, Dvořáka, Vivaldiho nebo Bacha.
 • Během dne se pak přesunujeme do vlastní tvorby, písničky, rytmizace a cvičení na vytleskávání. Při rytmických cvičení tleskáme nebo využíváme sadu perkusových nástrojů.
Mgr. Gabriela Babická, DiS.
ředitelka a jednatelka
 
V Benicích, 8. 6. 2019

» Archiv