MŠ Lesnice, p.o. (Zábřeh, okr. Šumperk)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Lesnice 159
Zábřeh
789 01


Kontakt

+420 583 416 019

http://zslesnice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Marie Beranová
  • Bc. Hana Plachá

V tomto školním roce bylo vzdělávání dětí obohaceno mnoha projekty, které měly vždy jiný cíl a směr. Hned v září se děti seznámily prostřednictvím cestování po Evropě s abstraktními symboly vlajek. Spolupracovali jsme se spoustou externích partnerů, učitelů, rodičů i starších žáků, kteří ovládali cizí jazyk a děti tak mohly zažít atmosféru států a zemí prostřednictvím mnoha smyslů. Prožitkové učení umocnil den, který společně se školou děti absolvovaly v prostorách kulturního domu a do zemí se díky další spoustě reálných činností podívaly. Mnohé děti předškolního věku se stávaly partnery dětem starším, neboť znaly větší množství vlajek a symbolů. Jejich schopnosti se tak prolínaly a děti vzájemně spolupracovaly bez ohledu na věk, ale na úroveň vývoje. Tyto možnosti měly děti během školního období víckrát, jelikož prostřednictvím spolupráce se základní školou se děti propojovaly při přípravě různých programů s rodiči. Veškeré projektové učení je sestaveno na základě skupinové diagnostiky třídy a cíle tematického celku byly voleny s oporou o náš Školní vzdělávací program.

Učení se písním na akci zpívání u stromečku jsme například realizovali za užití dramatizace, vyprávění a vzájemné kooperace učitelů a dětí různých věkových skupin.

Barevné země a jejich tajemství odkrývaly za pomoci sluchového vnímání a poznávání cizích slov. V průběhu několika týdnů byly děti schopné si zapamatovat více než desítky různých pojmů, cizích výrazů a obohacovaly díky hrám slovní zásobu. Ve spolupráci se školními dětmi se podařilo i výtvarně projekt zpracovat a slova zaznamenat. Našly se i školní děti, které zjistily, že jejich paměť není na takové úrovni, jako u menšího kamaráda a uvědomily si, že mají vzájemně sami sobě co nabídnout. Vzájemná spolupráce tak umožnila tříletému chlapci mít zapsané, co kamarádce z 1. třídy pošeptal. Tyto neskutečně cenné momenty vnímáme jako cestu k životním pokladům. Vědět, že jsem jedinečný, stejně tak jako ostatní, ale každý pro něco jiného. Naše zkušenosti dokázaly, že projektové učení průřezově mezi ročníky je velmi efektivní a významný prostředek, jak směřovat k rozvoji klíčových kompetencí dětí. Poklad nakonec našly. Nebyl sice dětmi pojímán jako životní, ale sladký. Ale schopnosti, které v oblasti rytmizace, sluchové percepce, poznávání hlásek a realizace paměťového učení pojmů a symbolů v barevných světech, jim v tom pomohlo. Překvapily nás mnohdy jejich pokroky a pedagogové zapisovali jejich nezvyklé  komentáře a postřehy do individuálních hodnocení a zpětných vazeb. Neustálé a pravidelné propojení s pohybovými činnostmi NTC aktivit a užívání technik abstraktních symbolů v propojení se všemi oblastmi rozvoje dítěte předškolního věku evidentně pomohlo rozvoji slabých stránek dítěte a posílení jeho silných stránek.

Bc. Hana Plachá
pedagog pracující s předškolními dětmi „nejen s potenciálem MRN“
V Lesnici, 31. 8. 2017

» Archiv