MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Adamusova 1041/7
Ostrava-Hrabůvka
700 30


Kontakt

+420 596 712 742
+420 595 782 584

http://www.msadamusova.cz

Redaktoři

 • Bc. Lucie Nademlejnská
 • Mgr. Kristýna Svrčinová

 

Jsme zapojeni do projektů „Talent rozvíjíme od mala” a „Rodinné odpolední aktivity”, které jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy

 

 

     Mateřskou školu tvoří dva celky, a to centrální budova Adamusova a odloučené pracoviště budova Klegova. Od listopadu 2014 jsme se stali MŠ spolupracující s Mensou.

Vize: Úspěšná škola

 • orientace na děti
 • podpora jejich tvořivosti, aktivity
 • kvalitní školní vzdělávací program
 • příznivé školní klima
 • otevřené, přátelské prostředí
 • kooperace
 • komunikace s rodiči a společností

Profilace školy

MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka: profilace školy

Oblast výchovně-vzdělávací

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání má škola zpracovaný Školní vzdělávací program, který je základem pro plánování vzdělávací nabídky ve třídách a mimo jiné konkretizuje vzdělávací strategie zaměřené na děti se speciálně vzdělávacími potřebami a na děti dvouleté. Pedagogický sbor využívá efektivní metody a formy práce, moderní učební pomůcky. Výsledky dětí jsou dobré. Zpětnou vazbu nám dávají okolní základní školy, kam děti nastupují k povinné školní docházce.

Na stránkách naší školy jsou uvedeny odkazy na Mensu ČR, kde jsou základní obecné informace, tipy na literaturu, hry pro děti, zprávy o uskutečněných aktivitách v rámci celé ČR.

Rovněž ukázky aktivit, které proběhly konkrétně v naší MŠ (mohly se jich zúčastnit právě zrovna vaše děti, popř. i vy samotní).

Rodiče mohou zhlédnout seznam zakoupených pomůcek a her, které využíváme při práci s dětmi. Seznam může být pro rodiče dokonce jakousi inspirací při pořizování vlastních dárků pro děti.  Jedná se o kvalitní pomůcky, díky nimž si děti nejen hrají, ale zároveň se rozvíjejí po stránce tvořivé, manipulativní, učí se myslet, organizovat, soustředit či dodržovat pravidla. 

To nejpodstatnější, co si musíme uvědomit je, že díky zapojení se do tohoto programu podporujeme NADANÉ DĚTI. Snažíme se je ROZPOZNAT a k následnému vzdělávání zvolit ty NEJVHODNĚJŠÍ PŘÍSTUPY. Aby se toto dařilo, je naprosto klíčové správné nastavení vzdělávacího programu naší školy. Ten by měl směřovat, a také směřuje, k podpoře rozvoje individuálních vzdělávacích možností a schopností každého dítěte, čímž se tedy naplňuje respektování individualizace vzdělávání, což je pro práci s nadanými dětmi naprosto zásadní. Abychom nadané děti rozpoznali již v předškolním období, využíváme tyto nástroje pedagogické diagnostiky:

1. Pozorování dítěte v prostředí mateřské školy

Pozorování je nejběžnější a nejpřirozenější způsob diagnostiky. Jde o každodenní vědomou i nevědomou činnost pedagoga. Díky pozorování získáváme základní informace, které mohou být podkladem pro další práci. Čeho si můžeme u dítěte všímat:

 • Má rádo aktivity v přírodě
 • Zajímá ho, jak a proč věci fungují
 • Žije ve svém vnitřním světě – musí se probouzet, nestihne udělat to, co ostatní děti
 • Rádo si prohlíží knihy
 • Nesnáší změny
 • Je schopno ostatním vysvětlit podstatu problému
 • Strhává na sebe pozornost, ptá se, komentuje, vysvětluje
 • Nepotřebuje informace opakovat
 • Odmítá dělat to, co nepovažuje za důležité
 • Diskutuje s učitelkou
 • Ve třídě je oblíbeno
 • Není schopno se rozhodnout
 • Používá přesné termíny
 • Je individualista, jako by nevnímalo ostatní
 • Dobře kreslí a maluje
 • Má rádo náročnější úkoly
 • Rozumí i dospělému humoru
 • Je netrpělivé, když jsou ostatní pomalí
 • Má cit pro emoce druhých
 • Zajímá ho estetická stránka věci

2. Inspirativní hry

Jedná se o hry a hrové činnosti, které budí zájem dítěte, rozvíjí fantazii, touhu po experimentování a poznávání vlastnosti věcí a vztahů mezi nimi.

3. Portfolio dítěte v mateřské škole

V mateřské škole se jedná především o portfolio výtvarné, grafomotorické, plošné i vícerozměrné práce.

 

Nejnovější uskutečněné aktivity:

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Září 2022

Ranní pohybové chvilky

     Pravidelně vkládáme do pohybových chvilek otáčení kolem své osy. Cvičení vede ke stimulaci rovnovážných center v mozku a napomáhá vyrovnávat činnost levé a pravé mozkové hemisféry.

Nové herní prvky na zahradě MŠ

     Již koncem minulého školního roku si naše školka připravila na zahradě pro děti překvapení. Máme na několika místech na chodníčcích  namalované obrázky, které se dají využít k několika různým hrám. Malé děti si mohou procvičovat barvičky, jiné hrubou motoriku a také představivost.

     Dnes si tyto prvky vyzkoušely jak nejmladší děti ze třídy Sluníčko, tak již naši zkušení předškoláci a všem se zábava venku moc líbila.

Květen 2022

Hmyz na louce

Tento týden nás všemi aktivitami provází hmyz. Hmyz kreslíme, o hmyzu zpíváme, s hmyzem počítáme, hmyz zkoumáme a pozorujeme.

Děti s oblibo používají zvětšovací lupy a prohlížejí si detaily mravenečků, včel nebo mouchy.

Další foto na:

https://www.msadamusova.cz/jablicko-fotogalerie/hmyz-na-louce/

Planetarium a Lesopark

 Hned začátkem května třída Rybička poprvé navštívila ostravské Planetárium a shlédla kromě komentované noční oblohy, také pořad „Červená karkulka a babiččin dalekohled“. Potom se děti nasvačily a vyrazily na procházku do porubského lesoparku, kde pozorovaly hmyz, broučky a mravence a stavěly jim domečky.

https://www.msadamusova.cz/rybicka-fotogalerie/planetarium-ostrava-porubsky-lesopark/

Duben 2022

Slavíme Den Země

     Tento týden se ve třídě Jablíčko věnujeme tématu Den Země. Povídáme si s dětmi, co můžeme pro naši přírodu udělat a zároveň, čím jí jako lidé škodíme. Vyráběli jsme společně recyklovaný papír a z něj přáníčko pro naši Zemi.

     K tomuto tématu se nám krásně hodí prvky NTC systému z Mensy – koulení míče a rotace kolem vlastní osy, čímž napodobujeme s dětmi pohyby naší planety.

https://ucitelkaandy.rajce.idnes.cz/Slavime_Den_Zeme/

Březen 2022

Barevné kamínky v Jablíčku

     Tento měsíc jsme do školky dostali novou pomůcku k projektu Mensa. Jde o duhové kamínky, které rozvíjí fantazii, představivost, zrakové vnímaní apod.

     Děti je mohou třídit podle tvaru, barvy či velikosti nebo s nimi plnit různé úkoly podle přiložených kartiček.

     U dětí v jablíčku měli kamínky úspěch a děti zvládly i poměrně náročné úkoly. Krom poznávání barviček a třídění kamínku podle zadaných kritérií, zkoušely najít odpovídající kamínek do mozaiky, nebo starší děti vyhledat určené kamínky a postavit podle návodu 3D stavbu.

Více fotografií si můžete prohlédnout na

https://ucitelkaandy.rajce.idnes.cz/Mensa_Barevne_duhove_kaminky/

 

Kniha je můj kamarád

     V rámci projektu Celé Česko čte dětem si děti vyrobily vlastní třídní knihu pohádek. Každé z dětí nakreslilo vlastní ilustraci své oblíbené pohádkové knihy. Všechny výtvory jsme pak svázali do jedné společné knihy. Desky knihy děti vytvořily z vyřazeného papíru a seznámily se tak recyklací. Procvičily si dějovou posloupnost a využily naplno svou fantazii.

https://martamedvidek.rajce.idnes.cz/Kniha_muj_kamarad/

Listopad 2021

Olympiáda pro chytré hlavičky předškoláků

     Začátkem měsíce jsme zahájili mensa olympiádu, tentokrát mezi našimi předškolními třídami.

     Nejprve proběhla třídní kola. Děti jednotlivých tříd soutěžily v šesti disciplínách. V těch prokazovaly nejen svůj logický úsudek, umění kombinovat, dovednost zrakové percepce, svou rychlost, pohotovost, paměť, ale i jemnou motoriku a schopnost porovnávat a třídit.

     Z jednotlivých třídních kol pak vzešel vítěz, který následně reprezentoval svou třídu. Dne 25.listopadu proběhlo v hale školy velké školní finále za podpory a fandění nesoutěžících dětí.

     Celá akce měla skvělou atmosféru a všichni si ji užili. Všechny zúčastněné děti obdržely diplom a vítězové navíc i medaili a drobné věcné ceny.

Puzzle mini olympiáda

 

     Tento měsíc se do aktivit mensy zapojily i naše nejmenší děti. Připravily jsme si pro ně Olympiádu ve skládání puzzle, přizpůsobenou jejich schopnostem. Všechny děti se zapojily s nadšením zcela spontánně. Vítězové z obou našich „malých” tříd pak poměřili své síly. Všichni si vedli skvěle a trochu toho soutěžního ducha si užili. 

Kostra Adama

     Tento měsíc si děti ve třídě Medvídek povídaly o lidském těle a podrobně jej zkoumaly prostřednictvím „Adama“. Přiřazovaly kosti lidské kostry na obrys Adama, naučily se některé pojmenovat (lebka, hrudní koš, lýtková kost, stehenní kost, pánev…).

     Když se již s kostrou takto seznámily, samostatně si vystřihly jednotlivé kosti a dolepily svého vlastního kostlivce na tmavý papír.

Také si povídaly o tom, jak to chodí  lékaře, ošetřovaly své kamarády či plyšáčky.

Fotografie na:

https://ucitelkazdenka.rajce.idnes.cz/Lidske_telo_l._Kostra_Adam/

 

 

Červen – srpen 2021

Prázdninové pokusy a hrátky

Ani o letních prázdninách jsem nezaháleli a s dětmi jsme dělali různé pokusy a hry

Například jsme skládáli z papíru –  skládání je jednou z možností, jak rozvíjet jemnou motoriku. Tato oblíbená dětská činnost dětem pomáhá budovat schopnost manipulace s předměty a procvičovat drobné svalové skupiny ruky.

Také jsme dělali různé pokusy – například jsme si ukázali, proč je nutné si mýt ruce, vyrobili jsme si mýdlo, vytvořili směs na tvoření bublin atd.

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=129&op=5&cat=1510

 

Červen 2021

Digitální gramotnost

V naší MŠ mají děti možnost se postupně seznamovat s digitálními technologiemi, které jsou jedním z prostředků ke vzdělávání – interaktivní tabule, tablety, LCD obrazovky

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=129&op=5&cat=1491

https://ucitelkaandy.rajce.idnes.cz/ZA_CHVILI_JDU_DO_SKOLY_-_opakujeme%2C_procvicujeme%2C_poznavame.../

Květen 2021

Naši předškoláci ve třídě Květinka si zahráli na chemickou laboratoř, kde si vyrobili podmořský svět.

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=129&op=5&cat=1486

Ve třídě Rybička proběhla dopravní pexesiáda. Děti si zopakovaly dopravní značky a zároveň si procvičily postřeh, orientaci na ploše a hru fair play.

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=129&op=5&cat=1487

Duben 2021

DEN ZEMĚ

Předškoláci ze třídy rybička společně s rodiči vyráběli z odpadového materiálu na téma DOPRAVA. Měli tak možnost si vyzkoušet, že i z odpadového materiálu se dá spoustu věcí vyrobit a také si ve školce zopakovali vše na téma doprava…

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=129&op=5&cat=1485

Únor 2021

Práce s deskovou hrou Chytrý Vesmír

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=129&op=5&cat=1467

Pokoutník domácí pod lupou (MŠ Klegova)

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=129&op=5&cat=1466

Vesmír –  práce s encyklopediemi a lupou (MŠ Klegova, třída hříbek)

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=129&op=5&cat=1465

Badatelské dny ve speciální třídě Motýlek

Děti rozvíjely badatelské dovednosti a manuální zručnost, seznamovaly se s netradičními materiály v nejrůznějších experimentech a pokusech

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=129&op=5&cat=1464

Leden 2021

Naše Mensa aktivity 

https://ucitelkaandy.rajce.idnes.cz/MALI_POZOROVATELE_-_pozorovani_lupou_zive_a_umele_vetvicky/

https://ucitelkaandy.rajce.idnes.cz/NOVY_ROK_2021_-_mensa_aktivity....../

Prosinec 2020

Curling

Ve školce jsme objevili týmový sport CURLING.

Nejdříve se děti seznámily s pravidly, osahaly si kameny, vyzkoušely jejich funkci a už se mohly vrhnout do hry. Tato hra je velice zaujala. U této hry procvičují postřeh, týmového ducha, hru fair play, barvy, prostorovou orientaci a mnoho dalšího…

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=129&op=5&cat=1450

Listopad 2020

Stínohraní a Legolinohraní aneb Talent rozvíjíme od mala

V rámic projektu „Talent rozvíjíme od mala” proběhlo ve třídě jablíčko Stínohraní a Legolinohraní

https://msadamusovajablicko.rajce.idnes.cz/Listopad_2020_-_Tridni_stinohrani_a_legolinohrani/

Puzzliáda a Pexesiáda aneb Talent rozvíjíme od mala

V rámci projektu „Talent rozvíjíme od mala” proběhla ve třídě rybička Puzzliáda a Pexesiáda

https://ucitelkaandy.rajce.idnes.cz/nase_mala_PUZZLIADA_a_PEXESIADA/

Malý řemeslník

Opět v naší MŠ, tentokrát v MŠ Klegova, probíhá projekt „Malý řemeslník”, kdy se předškoláci seznamují s nářadím a jeho používáním.

https://msklegova.rajce.idnes.cz/Maly_remeslnik/

Říjen 2020

Třídní projekt Vesmír

Ve spolupráci s rodiči, v rámci realizace projektu „Talent rozvíjíme od mala”, se děti seznámily se slovem Vesmír...

https://msadamusova.rajce.idnes.cz/VESMIR_-_spoluprace_rodicu_a_deti_trida_RYBICKA/

Září 2020

Badatelé podzimní přírody

Děti využily k pozorování podzimní přírody lupy a kelímky se zvětšovacími sklíčky. Měly tak možnost zblízka vidět kouzla přírody

https://msadamusova.rajce.idnes.cz/BADATELE_PODZIMNI_PRIRODY_-trida_RYBICKA/

Malý koncert ZUŠ L. Janáčka

V naší MŠ proběhl malý koncert, kdy svěřenci ZUŚ L. Janáčka našim dětem představili své umění a také některé hudební nástroje, na které si zkusily děti zahrát…

https://msadamusova.rajce.idnes.cz/maly_koncert_ZUS_L._JANACKA/

Robotická včelka Bee-Boot

Oblíbená aktivita u děti, hlavně předškoláků, kteří hledali začínající první písmeno svého jména, pak jednoduchou optimální cestu a nakonec zkoušeli programovat robotickou včelku od kartičky Start k danému písmenku…

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=129&op=5&cat=1415

Venkovní Mensa aktivita – postačí i křída

Děti si nakreslily skákacího panáka a šneka a zopakovaly si tak počty 1-10

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=129&op=5&cat=1416

 

Školní rok 2019/2020

Červenec-srpen 2020

Ani o prázdninách jsme nezaháleli! Většina Mensa aktivit probíhala venku, pokud to počasí dovolilo. A také jsme byli úspěšní v pěstování zeleniny a bylinek!

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=129&op=5&cat=1412

Červen 2020

Den dětí na zahradě

Tento den bylo krásné počasí a děti měly možnost si vyzkoušet spoustu nových mensa pomůcek, které jsme do MŠ pořídili

https://ucitelka-adriana.rajce.idnes.cz/Cerven_2020/

Odpolední aktivity s rodiči – sázíme bylinky a květinky

Do nových dřevěných truhlíků jsme s dětmi sázeli bylinky a květinky. A děti se učí o tyto truhlíky se starat a pečovat

https://msadamusova.rajce.idnes.cz/Odpoledni_aktivity_s_rodici-_sazime_bylinky_a_kvetiny/

Květen 2020

TALENT ROZVÍJÍME OD MALA a RODINNÉ AKTIVITY

Zrealizovali jsme projekt „Talent rozvíjíme od mala” a „Rodinné aktivity”

http://www.msadamusova.cz/_dokumenty/talent.PDF?_t=1588013752

http://www.msadamusova.cz/_dokumenty/RODINNÃ%C2%89AKTIVITYNAWEB.pdf?_t=1587576035

Únor 2020

PRÁCE S MIKROSKOPEM

S dětmi jsme si vyprávěli o bacilech. Zkoušeli jsme sledovat vybrané pokrmy pouhým okem, zvětšovacím sklem a pod mikroskopem. Bacily jsme sice neuviděli :-), ale zjistili jsme jaký je rozdíl sledovat věci okem, nebo pod mikroskopem.

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=129&op=5&cat=1396

MALÝ ŘEMESLNÍK

Ve spolupráci s lektory Světa techniky, si děti mají možnost vyzkoušet, v rámci projetku Malý řemeslník, vyrobit jednoduché výrobky. 

https://draciadamusova.rajce.idnes.cz/Maly_remeslnik/

MENSA AKTIVITY NEJEN V KVĚTINCE

https://msadamusova.rajce.idnes.cz/2019_Detska_mensa-_kvetina/

Leden 2020

SVĚT TECHNIKY – SVÉT PLNÝ BAREV

Ani v novém roce v naší MŠ nezahálíme! Děti ze třídy květinka navštívily Velký svět techniky, kde je čekal program s názvem Svět plný barev.

https://msadamusova.rajce.idnes.cz/2020_Velky_Svet_techniky/

Listopad 2019

ROBOT BLUE-BOT

Naši předškoláci měli možnost na ZŠ Lukášové, si vyzkoušet interaktivního robota BLUE-BOT.

https://martamedvidek.rajce.idnes.cz/Roboti_vyzkouseli_jsme_si_manipulaci_s_beruskami/

https://msadamusova.rajce.idnes.cz/2019_ZS_Lukasove-_Robot_Lukas/

Říjen 2019

SPOLUPRÁCE SE ZUŠ

Naše děti mají možnost v rámci naší školky, navštěvovat ZUŠ, která má pobočku v ZŠ U Haldy. Děti se v něm hravou formou začínají seznamovat se základy hudby pomoci zpěvu, pohybových aktivit a hry na jednoduché nástroje.

Hra na hudební nástroj pomáhá rozvíjet mozkové aktivity. Pravidelné cvičení zapojuje obě mozkové hemisféry na všech úrovních a optimalizuje výkony mozku. Zlepšuje slovní paměť, gramotnost a také lepší schopnost číst a zpracovat jazyk.

https://msadamusova.rajce.idnes.cz/Spoluprace_se_ZUS_-_pripravna_hudebni_vychova/

Září 2019

VZÁCNÁ VODA

V září jsme si s dětmi povídali o prožitých prázdninách, kdo byl u vody-u moře, na koupališti… Kdo umí plavat? Kdo potřebuje rukávky nebo vestu? Proč ji potřebujeme? Děti správně určily, že by klesli ke dnu. Pak si děti vybraly hračku, kterou položili na vodu v bazénku. Předem zkusily říct, zda bude předmět plavat či nikoliv. Většina odhadů byla správná. Navázali jsme na předchozí den, kdy pršelo. Vysvětlili jsme si, jak se tvoří mraky. Sklenici (750ml) jsme naplnili do ¾ vodou, nahoru jsem nastříkala pěnu na holení. U 3 stolečků děti postupně přidávaly na pěnu modrou (potravinářkou) barvu rozmíchanou ve vodě. Děti pozorovaly, jak barva prochází pěnou a zbarvuje vodu na modro. Pro zpestření jsem dala ještě červenou a žlutou barvu a děti měly hádat, jaká vznikne barva. Smíchání barev děti nadchlo.Venku jsme s dětmi naplnili sklenice hlínou, pískem a pilinami a pořádně je upěchovali. Pak jsme si připomněli poslední pokus a vyprávěli jsme si na co všechno prší. Povídali jsme si, jak je voda důležitá pro rostliny a jejich kořeny. Poté jsme ve 3 skupinách postupně nalévali stejné množství vody do sklenic a pozorovali, kde voda prosákne nejhlouběji, a která jen málo. Bylo to pro děti velmi zajímavé zjištění.

Celý projekt jsme zaměřili na to, aby si děti uvědomily, že voda tvoří součást našeho života a že její nedostatek může ohrozit život rostlin, a proto s ní musíme šetřit.

https://martamedvidek.rajce.idnes.cz/pokusy_s_vodou_nas_hodne_bavily/

MŮJ DŮM, NAŠE MĚSTO

Po celý měsíc září v rámci projektu „Můj dům, moje město”, děti z předškolní třídy květina, měly za úkol společně s rodiči vyrobit, vytvořit nebo namalovat dům, byt i okolí, sídliště…

Jak se toho děti společně s rodiči chopily, se podívejte do fotogalerie

https://draciadamusova.rajce.idnes.cz/Muj_dum%2C_nase_mesto/

- Pořídili jsme STAVEBNICI 3D KOUZELNÉ MAGNETKY od firmy HAFERA

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=129&op=5&cat=1306

- Pořídili jsme metodické učební pomůcky PŘÍRODA KOLEM NÁS I. a II.,

která si klade za cíl komplexní a hravou formou seznámit děti s důležitou oblastí našeho života ve vztahu k přírodě

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=129&op=5&cat=1307

 

Podzimní inspirace v MŠ Adamusova, Ostrava

Pexeso–hraní (předškoláci)

září 2018

Po celý měsíc září předškoláci třídy květinka a medvídek procvičovali hraní pexesa, kdy u toho rozvíjeli krátkodobou paměť, zrakové vnímání, orientaci na ploše, aktivní slovní zásobu, postřeh, pozornost, se dočkali finále! Nejdříve probíhala třídní kola v jednotlivých třídách a na konci září byly vybrány z každé třídy dvě děti (holka a kluk), aby se mohly utkat 1. října na školní zahradě. Počasí nám přálo, ostatní děti držely svým favoritům palce. Nakonec první dvě místa si odnesly děti ze třídy medvídek a další dvě místa děti ze třídy květinka. GRATULUJEME!

Fotografie: https://msadamusova.rajce.idnes.cz/PEXESO-HRANI_-_predskolaci/

Říjen 2018

Mámo, táto, pojď si hrát! (výroba dopravního prostředku z čehokoli)
V říjnu v rámci dopravní výchovy v MŠ proběhl projekt „Mámo, táto, pojď si hrát!“, kdy děti z předškolních tříd (třída květinka a medvídek) společně s rodiči doma vyráběli dopravní prostředek z čehokoli. Materiálu ani fantazii se meze nekladly. Poté, co děti donesly doma vyrobené dopravní prostředky do MŠ, společně s rodiči dávaly hlas. O další hlasy se postaraly děti, kdy se třídy mezi sebou navštívily prohlédnout si výrobky. Nakonec po sečtení všech hlasů jsme se sešli na školní zahradě a společně jsme vyhlásili tři vítěze z každé třídy, kteří byli odměněni. I ostatní děti si zaslouženě odnesly odměnu.

Fotografie: https://msadamusova.rajce.idnes.cz/Mamo%2C_tato%2C_pojd_si_hrat_-_vyroba_dopravniho_prostredku_z_cehokoli/

Jana Švédová
ředitelka mateřské školy

V Ostravě, 17. 10. 2018


 


» Archiv