MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Adamusova 1041/7
Ostrava-Hrabůvka
700 30


Kontakt

+420 596 712 742
+420 595 782 584

http://www.msadamusova.cz

Redaktoři

 • Bc. Naděžda Křupalová
 • Bc. Petra Urbančíková

Jsme zapojeni do projektů „Talent rozvíjíme od mala” a „Rodinné odpolední aktivity”, které jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy

Mateřskou školu tvoří dva celky, a to centrální budova Adamusova a odloučené pracoviště budova Klegova. Od listopadu 2014 jsme se stali MŠ spolupracující s Mensou.

Vize: Úspěšná škola

 • orientace na děti
 • podpora jejich tvořivosti, aktivity
 • kvalitní školní vzdělávací program
 • příznivé školní klima
 • otevřené, přátelské prostředí
 • kooperace
 • komunikace s rodiči a společností

Profilace školy

MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka: profilace školy

Oblast výchovně-vzdělávací

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání má škola zpracovaný Školní vzdělávací program, který je základem pro plánování vzdělávací nabídky ve třídách a mimo jiné konkretizuje vzdělávací strategie zaměřené na děti se speciálně vzdělávacími potřebami a na děti dvouleté. Pedagogický sbor využívá efektivní metody a formy práce, moderní učební pomůcky. Výsledky dětí jsou dobré. Zpětnou vazbu nám dávají okolní základní školy, kam děti nastupují k povinné školní docházce.

Na stránkách naší školy jsou uvedeny odkazy na Mensu ČR, kde jsou základní obecné informace, tipy na literaturu, hry pro děti, zprávy o uskutečněných aktivitách v rámci celé ČR.

Rovněž ukázky aktivit, které proběhly konkrétně v naší MŠ (mohly se jich zúčastnit právě zrovna vaše děti, popř. i vy samotní).

Rodiče mohou zhlédnout seznam zakoupených pomůcek a her, které využíváme při práci s dětmi. Seznam může být pro rodiče dokonce jakousi inspirací při pořizování vlastních dárků pro děti.  Jedná se o kvalitní pomůcky, díky nimž si děti nejen hrají, ale zároveň se rozvíjejí po stránce tvořivé, manipulativní, učí se myslet, organizovat, soustředit či dodržovat pravidla. 

To nejpodstatnější, co si musíme uvědomit je, že díky zapojení se do tohoto programu podporujeme NADANÉ DĚTI. Snažíme se je ROZPOZNAT a k následnému vzdělávání zvolit ty NEJVHODNĚJŠÍ PŘÍSTUPY. Aby se toto dařilo, je naprosto klíčové správné nastavení vzdělávacího programu naší školy. Ten by měl směřovat, a také směřuje, k podpoře rozvoje individuálních vzdělávacích možností a schopností každého dítěte, čímž se tedy naplňuje respektování individualizace vzdělávání, což je pro práci s nadanými dětmi naprosto zásadní. Abychom nadané děti rozpoznali již v předškolním období, využíváme tyto nástroje pedagogické diagnostiky:

1. Pozorování dítěte v prostředí mateřské školy

Pozorování je nejběžnější a nejpřirozenější způsob diagnostiky. Jde o každodenní vědomou i nevědomou činnost pedagoga. Díky pozorování získáváme základní informace, které mohou být podkladem pro další práci. Čeho si můžeme u dítěte všímat:

 • Má rádo aktivity v přírodě
 • Zajímá ho, jak a proč věci fungují
 • Žije ve svém vnitřním světě – musí se probouzet, nestihne udělat to, co ostatní děti
 • Rádo si prohlíží knihy
 • Nesnáší změny
 • Je schopno ostatním vysvětlit podstatu problému
 • Strhává na sebe pozornost, ptá se, komentuje, vysvětluje
 • Nepotřebuje informace opakovat
 • Odmítá dělat to, co nepovažuje za důležité
 • Diskutuje s učitelkou
 • Ve třídě je oblíbeno
 • Není schopno se rozhodnout
 • Používá přesné termíny
 • Je individualista, jako by nevnímalo ostatní
 • Dobře kreslí a maluje
 • Má rádo náročnější úkoly
 • Rozumí i dospělému humoru
 • Je netrpělivé, když jsou ostatní pomalí
 • Má cit pro emoce druhých
 • Zajímá ho estetická stránka věci

2. Inspirativní hry

Jedná se o hry a hrové činnosti, které budí zájem dítěte, rozvíjí fantazii, touhu po experimentování a poznávání vlastnosti věcí a vztahů mezi nimi.

3. Portfolio dítěte v mateřské škole

V mateřské škole se jedná především o portfolio výtvarné, grafomotorické, plošné i vícerozměrné práce.

Spolupráce s Mensou ČR

Pedagogové naší mateřské školy zařazují prvky z NTC během celoroční práce s dětmi, využívají pomůcky související se spolupráci s Mensou a každodenním pozorováním se snaží odhalit případné nadání u děti navštěvujících naši organizaci. Naše paní učitelky se průběžně vzdělávají v této oblasti a rozšiřují si tak vědomosti využitelné jak při práci s dětmi v oblastech NTC, tak k rozpoznání nadání u dětí. 

Zaměřujeme se běžně na:

 • podporu vědomého ovládání těla, zvládání pohybových dovedností a prostorové orientace,
 • vědomé napodobování pohybu těla dle vzoru, nebo pokynů,
 • udržování rovnováhy,
 • při cvičení vyžíváme tělocvičné nářadí,
 • zařazujeme dle věku a schopností grafomotorická cvičení, činnosti vedoucí k rozvoji koordinace ruky a oka,
 • podporujeme vnímání rytmu
 • stimulujeme všechny smysly,
 • podporujeme abstraktní myšlení,
 • zařazujeme enigmatické hádanky apod.

K těmto účelům využíváme kupříkladu pomůcky jako Eduko, parkety Hejného, Cubeek, Geo pegs aktivity set, Magnetios, lupy a mikroskopy ale i klasicky pexesa, korálky, puzzle, vkládací tvary, různé další deskové hry, míče apod.

Během poslední doby jsme zakoupili nové pomůcky k projektu Mensa. Mezi ně patří například:

 • PIX IT premium
 • Educo Jdeme do ZOO
 • Educo Poslouchej
 • Educo Cyklus života
 • Barevné duhové kamínky – smyslový set
 • Magicube

Využíváme také různé prostředky k rozvoji IT gramotnosti jako jsou tablety, Interaktivní tabule apod.

Děti se v naší škole seznámily s Planetáriem, Světem techniky, ZOO, Lesní školkou v Bělském lese, Lesním parkem Klimkovice, knihovnou apod. 

Prvky NTC se promítly také v našich uskutečněných projektech, jako jsou:

 • Vesmír: Projekt, v jehož rámci děti navštěvují Ostravské planetarium, poznávají, co se skrývá za zemskou “hranicí” ale také se při něm podílely na výzdobě školy. Do projektu se zapojili i rodiče.
 • Badatelé jarní (a podzimní) přírody: V tomto projektu objevovaly děti tajemství jarní a podzimní přírody nejen pomocí lupy a mikroskopu.
 • Putování na Severní pól: V tomto případě se hodně rozvíjela fantazie a tvořivost dětí. Ty díky ní krásně vyzdobily halu školy a poznaly nejsevernější krajinu naší Země.
 • Doprava: Projekt uskutečněný k příležitosti Dne Země.  Děti pochopily, jak se člověk a příroda navzájem ovlivňují a jak přírodě pomoci.
 • Záchranná stanice pro ohrožená zvířata: Opět se zapojili do projektu i rodiče a společně s dětmi vyrobili model zvířete v prostředí, ve kterém žije. Ve třídě si pak děti vyrobily velký model Safari.
 • Stromy na jaře a Ptáci na jaře: Pomocí pozorování proběhlo seznámení s druhy dřeva, způsoby jeho zpracování apod. Děti si také vyrobily ptačí budku, díky níž přicházela další poznání.
Mgr. Kristýna Svrčinová
učitelka
V Ostravě, 22. 12. 2022

» Archiv