MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Adamusova 1041/7
Ostrava-Hrabůvka
700 30


Kontakt

+420 596 712 742
+420 595 782 584

http://www.msadamusova.cz

Redaktoři

 • Alexandra Bajgarová

Mateřskou školu tvoří dva celky, a to centrální budova Adamusova a odloučené pracoviště budova Klegova. Od listopadu 2014 jsme se stali MŠ spolupracující s Mensou.

Vize: Úspěšná škola

 • orientace na děti
 • podpora jejich tvořivosti , aktivity
 • kvalitní školní vzdělávací program
 • příznivé školní klima
 • otevřené, přátelské prostředí
 • kooperace
 • komunikace s rodiči a společností

Profilace školy

MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka: profilace školy

Oblast výchovně-vzdělávací

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání má škola zpracovaný Školní vzdělávací program, který je základem pro plánování vzdělávací nabídky ve třídách a mimo jiné konkretizuje vzdělávací strategie zaměřené na děti se speciálně vzdělávacími potřebami a na děti dvouleté. Pedagogický sbor využívá efektivní metody a formy práce, moderní učební pomůcky. Výsledky dětí jsou dobré. Zpětnou vazbu nám dávají okolní základní školy, kam děti nastupují k povinné školní docházce.

Na stránkách naší školy jsou uvedeny odkazy na Mensu ČR, kde jsou základní obecné informace, tipy na literaturu, hry pro děti, zprávy o uskutečněných aktivitách v rámci celé ČR.

Rovněž ukázky aktivit, které proběhly konkrétně v naší MŠ (mohly se jich zúčastnit právě zrovna vaše děti, popř. i vy samotní).

Rodiče mohou zhlédnout seznam zakoupených pomůcek a her, které využíváme při práci s dětmi. Seznam může být pro rodiče dokonce jakousi inspirací při pořizování vlastních dárků pro děti.  Jedná se o kvalitní pomůcky, díky nimž si děti nejen hrají, ale zároveň se rozvíjejí po stránce tvořivé, manipulativní, učí se myslet, organizovat, soustředit či dodržovat pravidla. 

To nejpodstatnější, co si musíme uvědomit je, že díky zapojení se do tohoto programu podporujeme NADANÉ DĚTI. Snažíme se je ROZPOZNAT a k následnému vzdělávání zvolit ty NEJVHODNĚJŠÍ PŘÍSTUPY. Aby se toto dařilo, je naprosto klíčové správné nastavení vzdělávacího programu naší školy. Ten by měl směřovat, a také směřuje, k podpoře rozvoje individuálních vzdělávacích možností a schopností každého dítěte, čímž se tedy naplňuje respektování individualizace vzdělávání, což je pro práci s nadanými dětmi naprosto zásadní. Abychom nadané děti rozpoznali již v předškolním období, využíváme tyto nástroje pedagogické diagnostiky:

1. Pozorování dítěte v prostředí mateřské školy

Pozorování je nejběžnější a nejpřirozenější způsob diagnostiky. Jde o každodenní vědomou i nevědomou činnost pedagoga. Díky pozorování získáváme základní informace, které mohou být podkladem pro další práci. Čeho si můžeme u dítěte všímat:

 • Má rádo aktivity v přírodě
 • Zajímá ho, jak a proč věci fungují
 • Žije ve svém vnitřním světě – musí se probouzet, nestihne udělat to, co ostatní děti
 • Rádo si prohlíží knihy
 • Nesnáší změny
 • Je schopno ostatním vysvětlit podstatu problému
 • Strhává na sebe pozornost, ptá se, komentuje, vysvětluje
 • Nepotřebuje informace opakovat
 • Odmítá dělat to, co nepovažuje za důležité
 • Diskutuje s učitelkou
 • Ve třídě je oblíbeno
 • Není schopno se rozhodnout
 • Používá přesné termíny
 • Je individualista, jako by nevnímalo ostatní
 • Dobře kreslí a maluje
 • Má rádo náročnější úkoly
 • Rozumí i dospělému humoru
 • Je netrpělivé, když jsou ostatní pomalí
 • Má cit pro emoce druhých
 • Zajímá ho estetická stránka věci

2. Inspirativní hry

Jedná se o hry a hrové činnosti, které budí zájem dítěte, rozvíjí fantazii, touhu po experimentování a poznávání vlastnosti věcí a vztahů mezi nimi.

3. Portfolio dítěte v mateřské škole

V mateřské škole se jedná především o portfolio výtvarné, grafomotorické, plošné i vícerozměrné práce.

Podzimní inspirace v MŠ Adamusova, Ostrava

Pexeso–hraní (předškoláci)

září 2018

Po celý měsíc září předškoláci třídy květinka a medvídek procvičovali hraní pexesa, kdy u toho rozvíjeli krátkodobou paměť, zrakové vnímání, orientaci na ploše, aktivní slovní zásobu, postřeh, pozornost, se dočkali finále! Nejdříve probíhala třídní kola v jednotlivých třídách a na konci září byly vybrány z každé třídy dvě děti (holka a kluk), aby se mohly utkat 1. října na školní zahradě. Počasí nám přálo, ostatní děti držely svým favoritům palce. Nakonec první dvě místa si odnesly děti ze třídy medvídek a další dvě místa děti ze třídy květinka. GRATULUJEME!

Fotografie: https://msadamusova.rajce.idnes.cz/PEXESO-HRANI_-_predskolaci/

Mámo, táto, pojď si hrát! (výroba dopravního prostředku z čehokoli)

říjen 2018

V říjnu v rámci dopravní výchovy v MŠ proběhl projekt „Mámo, táto, pojď si hrát!“, kdy děti z předškolních tříd (třída květinka a medvídek) společně s rodiči doma vyráběli dopravní prostředek z čehokoli. Materiálu ani fantazii se meze nekladly. Poté, co děti donesly doma vyrobené dopravní prostředky do MŠ, společně s rodiči dávaly hlas. O další hlasy se postaraly děti, kdy se třídy mezi sebou navštívily prohlédnout si výrobky. Nakonec po sečtení všech hlasů jsme se sešli na školní zahradě a společně jsme vyhlásili tři vítěze z každé třídy, kteří byli odměněni. I ostatní děti si zaslouženě odnesly odměnu.

Fotografie: https://msadamusova.rajce.idnes.cz/Mamo%2C_tato%2C_pojd_si_hrat_-_vyroba_dopravniho_prostredku_z_cehokoli/

Jana Švédová
ředitelka mateřské školy
V Ostravě, 17. 10. 2018

» Archiv