MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Adamusova 1041/7
Ostrava-Hrabůvka
700 30


Kontakt

+420 596 712 742
+420 595 782 584

http://materskaskolaadamusova.websnadno.cz

Redaktoři

 • Bc. Zdeňka Ševčíková

Naše mateřská škola zahrnuje dvě odloučená pracoviště: MŠ Adamusova 7, MŠ Klegova 4.

Při práci s dětmi využíváme přirozené a stimulující učení.

Školní vzdělávací program BAREVNÝ SVĚT je vlastní a je pro obě pracoviště společný.

Barevný svět

SVĚT LIDÍ: Žlutá barva symbolizuje srdečnost a bdělost, pohyb a komunikaci, rozvíjí odvahu a intelekt.

 • Rozvíjíme sociální postoje.
 • Utváříme vztah dítěte k jinému dítěti či dospělému.
 • Uvádíme děti do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními.
 • Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu.


SVĚT PŘÍRODY: Zelená barva symbolizuje sílu přírody, spokojenost, je nejvyrovnanější barvou.

 • Vedeme děti k citlivému vztahu k přírodě, ke všemu živému.
 • Učíme je žít podle ekologických a environmentálních principů.
   

SVĚT VĚCÍ: modrá barva je nejčistší barva, podporuje soustředění a vnímání vlastního nitra.

 • Učíme děti samostatně myslet, aktivně poznávat své okolí v globálu i v detailech.
 • Učíme děti bezpečně se chovat v dopravních situacích.
   

Našim cílem není dovést všechny děti na stejnou výkonnostní úroveň, ale vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj všech dětí. Skupinám dětí sociálně a zdravotně znevýhodněných zajistit duševní pohodu, spokojený život a úspěšné vzdělávání každého z nich.

Při vzdělávání dětí mimořádně nadaných zase zajistit pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky, doplnit nabídku dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí.

Pro děti jsou barvy, které je obklopují, důležité. Pomáhají rozvíjet jejich charakter a inteligenci. Barevné akcenty v interiéru školy, jako je barevná výmalba ve třídách, barevný dětský nábytek, hračky, tvoří součást našeho vzdělávacího programu. Program tvoří tři integrované bloky, každý charakterizován jinou barvou. Červená symbolizuje život, zvyšuje vitalitu, aktivitu a sebevědomí.

Rozvíjíme nadání dětí

 • Děti mají v mateřské škole možnost výběru z řady deskových her.
 • Zúčastňujeme se řady výtvarných a pěveckých soutěží.
 • Nabízíme odpolední zájmovou činnost - konstruování dle návodu, řešení rébusů a hlavolamů.
 • Zpracováváme projekty podporující rozvoj koncentrace a orientace v prostoru, paměti představivosti a sebedůvěry.
 • Rodiče se zapojují do realizace školních projektů a tematických dílen.

V průběhu celého školního roku zařazujeme prvky NTC systému učení v každodenních činnostech během dne:

 • cvičení akomodace oka, koulení a házení míčů
 • cvičení rovnováhy – chůze po čáře, chůze po laně, chůze po lavičce
 • sestavování puzzle
 • paměťové hry – pexeso, Kimovy hry, vyhledávání rozdílů
 • rozvoj fantazie – konstruování z nových stavebnic, pořízených z projektu „Tvoříme, bavíme a učíme se společně“
 • deskové hry – nové hry pořízené z projektu
 • experimenty ve třídách s dětmi i při odpoledních akcích s rodiči

Běžně realizované jsou také aktivity při pobytu venku: chůze a běh po nerovném terénu, skákání panáka, míčové hry, pobyt v přírodě.

V rámci projektu „Tvoříme, bavíme a učíme se společně“ v dubnu probíhaly ve všech třídách pro děti a rodiče tvořivé dílny ke Dni Země. Účastníci pracovali s ekologickou stavebnicí Makedo, knihami, experimentovali s barvami, tvořili z keramické hlíny, setkali se v MŠ se živým ježkem, vyzkoušeli si prvky canisterapie při relaxaci s cvičeným psem. Zařazeny bylo plnění úkolů z celostátního projektu Recyklohraní i pokusy z projektu Mensa.

Předškolní děti navštívily Bělský les na exkurzi s programem v Lesní škole.

V červnu proběhla na školní zahradě další úspěšná, netradiční akce Deskohraní. Rodiče i děti využily velkou nabídku společenských a deskových her, které si zahráli na dekách, lavičkách i stolech přichystaných na terasách. Děti využily také nabídku pohybových činností, při nichž využily sportovní materiál zakoupený z prostředků projektu.

V říjnu se z tohoto stejného projektu uskutečnil odpoledne ve všech třídách podzimní workshop pro děti a rodiče, zaměřený na aktivity spojené s předmatematickými představami, s Hejného metodou a deskovými hrami. Rodiče měli na každé třídě výběr několika deskových her, které byly zakoupeny z projektu (viz fotogalerie na rajce.idnes.cz).

Předškolní děti v denních aktivitách pracují s písmeny, od začátku druhého pololetí procvičujeme čtení celých slov a děti zvládají většinu ze čtyřiceti připravených jednoduchých slov. Přiřazují obrázky, stejné názvy, sestavují slova z písmen z PET víček, procvičují jemnou motoriku, akomodaci oka a znalost písmen na vyrobené pomůcce z PET lahví.

Mezi aktivity vkládáme řešení hádanek, hudební a pěvecké činnosti. Využíváme interaktivní tabule a rozvíjíme počítačovou gramotnost dětí.

Bc. Zdeňka Ševčíková
vedoucí učitelka
V Ostravě, 8. 4. 2018

» Archiv