MŠ Březová nad Svitavou

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Hradecká 313
Březová nad Svitavou
569 02


Kontakt

+420 461 521 515

http://skolkabrezova.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Škeříková

Naše práce ve školním roce 2020/2021 byla ovlivněna několika okolnostmi. Mnoho dětí přestalo do MŠ docházet vlivem nemoci COVID-19. Provoz školy byl omezen i zcela přerušen. Všem dětem, nejen předškolním, jsme však poskytovali distanční výuku. Prostřednictvím internetu jsme rodičům a jejich dětem nabízeli rozmanité aktivity. Velmi nás potěšila jejich pozitivní odezva. Dalším problemem, kterému jsme museli čelit, była dlohodobá pracovní neschopnost dvou učitelek. 

Přes uvedené nesnáze jsme využívali mnoho prvků metody NTC Learning. Všechny třídy jsou nadstandardně vybavené různými pomůckami a hrami. Na rozvoj logického myšlení a paměti jsme s dětmi řešili Smard games a hráli různé “chytré hry” např. Pexeso, Grabolo, Dobble, Svět v kostce, Duch a jiné. Z pracovních listů jsme využívali zejména Se Šikulou za dopravou a Chytrolín. Společně jsme řešili i enigmatické hádanky. Učili jsme se vlajky zemí a k nim jsme přiřazovali asociace. Také jsme poslouchali hymny některých států a hudbu různých žánrů. Dětem se líbila práce s mapou a glóbem a v návaznosti na to poznávaly rozmanitost obyvatel naší planety Země. Obrázková schémata používáme při osvojování si básniček a písniček. Osvědčila se nám práce s piktogramy. Děti začaly používat symboly. Radost přinášelo stavění podle návodu, děti byly schopny zkonstruovat stavby z různých stavebnic a kostek. Nejstarší děti dokázaly rozdělit celek na požadovaný počet stejných částí. Také jsme pracovali s prvky Hejného metody. 

Pravidelně jsme prováděli rotace, rovnovážná cvičení včetně chůze po zvýšené rovině a jiné rozmanité pohybové aktivity.  Akomodaci oční čočky procvičujeme při hře s míči a velkými stavebnicemi.

Všechny naše učitelky byly proškolené v metodě NTC Learning v letech 2014 až 2016, máme tedy za sebou již sedmiletou zkušenost. Metoda NTC Learning se stala nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu K sobě blíž. Jsme si vědomé důležitosti intelektové stimulace dětí od raného věku, a proto budeme i nadále tuto metodu propagovat a využívat ji ve svých každodenních činnostech s dětmi.

Ukázku činností v rámci NTC Learningu najdete v naší Fotogalerii.

Vladimíra Malá, DiS.
učitelka
V Březové nad Svitavou, 15. 11. 2021

» Archiv