MŠ Březová nad Svitavou

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Hradecká 313
Březová nad Svitavou
569 02


Kontakt

+420 461 521 515

http://skolkabrezova.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Škeříková

Metodou NTC Learning pracujeme od roku 2014. Metoda se stala součástí našeho ŠVP PV K sobě blíž od školního roku 2016/2017. Od té doby je metoda náplní každodenního programu MŠ. Všechny učitelky, které zde pracují, byly v metodě proškoleny v období 2014–2016. Za tuto dobu jsme získaly dostatek zkušeností.

V minulých letech i malé děti projevily o nabízené činnosti velký zájem a mohly jsme sledovat jejich rychlé pokroky. V posledních dvou letech pozorujeme menší zaujetí dětí těmito aktivitami. Oceňujeme však, že je metoda určena pro všechny děti. Převážnou část dne zabere nácvik a upevňování základních dovedností. 

Zvýšenou pozornost věnujeme pohybovým aktivitám ve třídě i venklu. Denně provádíme rotace, rovnovážná a motorická cvičení. Rozvíjíme slovní zásobu, paměti a logickému uvažování dětí. Osvědčilo se nám nacvičování básniček a písniček podle obrázkových schémat. Odpolední čas trávíme logickými hrami, jichž máme opravdu dostatek. S předškoláky řešíme enigmatické hádanky, často stavíme v prostoru podle návodů, používáme různá zobrazení, pracujeme v ploše, ve čtvercové síti. Zavedly jsme si celoškolkový jednotný systém v učení se vlajkám a asociacím. 

Neorganizujeme žádné mimoškolní kroužky, zajišťujeme dětem všestranný program během pobytu v MŠ.

Ukázku činností v rámci NTC Learningu najdete v naší Fotogalerii.

Mgr. Lenka Škeříková
ředitelka MŠ
V Březové nad Svitavou, 3. 7. 2023

» Archiv