MŠ Březová nad Svitavou

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Hradecká 313
Březová nad Svitavou
569 02


Kontakt

+420 461 521 515

http://ms-brezova.webnode.cz/materska-skola/

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Škeříková

V Mateřské škole Březová nad Svitavou pracujeme ve všech třech třídách metodou NTC Learning již pátým rokem. Během této doby se nám podařilo identifikovat nadané i mimořádně nadané děti. Již v říjnu jsme zažili úspěch, kdy se čtyři děti výborně umístily v Logické olympiádě a postoupily do dalšího kola.

V souladu s metodou NTC Learning se děti u nás seznamují s abstraktními symboly. Podle věku a zájmu se učily dopravní značky, poznávaly značky aut, piktogramy, vlajky států a k nim vytvořené asociace. Společně jsme vytvářeli myšlenkové mapy a dále jsme podle nich pracovali. Samozřejmostí jsou malované básničky a písničky, které si pak děti dobře pamatují.

Hudba v různých podobách nás provázela téměř denně. Ať to byl tanec, volná pohybová improvizace, cvičení či společný zpěv, vše děti prožívaly s nadšením. Kromě těchto a dalších standardních činností prováděných v MŠ si děti postupně zvykly poslouchat i hudbu klasickou. Hovořily o svých pocitech, o tom, co jim hudba připomíná, co si představují a podle zvuku rozeznávaly i jednotlivé hudební nástroje. Následné spojení hudby a řízeného pozorování reprodukcí od různých slavných malířů a ilustrátorů děti vybudilo k přesvědčivému vlastnímu pohybovému či výtvarnému vyjádření a k rozvoji jejich kreativity. Také spolupracujeme se základní uměleckou školou. Děti tak přímo vidí nástroje a slyší hudbu od svých starších kamarádů.

Velkou pozornost klademe na rozvoj matematické pregramotnosti dětí. K této problematice absolvovaly některé učitelky velmi přínosné semináře. Obohatili jsme se novým didaktickým materiálem, a dokonce i vyrobili některé pomůcky pro rozvíjení těchto dovedností. Všechny třídy jsou vybaveny „chytrými hrami“. Hrajeme se zaujetím deskové a karetní hry. Vedeme děti k logickému myšlení, často zařazujeme hádanky a také společně řešíme hádanky enigmatické.

Denně konáme rozmanitá motorická cvičení. Děti mají dostatek volného i řízeného pohybu. Rotace kolem vlastní osy provádíme každý den a velmi často zdokonalujeme držení své rovnováhy. Na procvičení akomodace oční čočky pravidelně zařazujeme cvičení s míčky, poskytujeme prostor pro hry s velkými stavebnicemi, často děláme grafomotorická cvičení.

Ačkoliv jsme malé město s přibližně šestnácti sty obyvateli, již dva roky mají děti možnost navštěvovat v základní škole třídu s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky. Rozšířenou výuku zajišťuje Svět vzdělání. Letos úspěšně absolvovalo šest dětí testy nutné k přijetí do této třídy. Vidíme, že naše práce přináší konkrétní výsledky a máme z toho upřímnou radost.

Ukázku činností v rámci NTC Learningu najdete v naší Fotogalerii.

Vladimíra Malá, DiS.
učitelka
V Březové nad Svitavou, 2. 7. 2019

» Archiv