MŠ Březová nad Svitavou

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Hradecká 313
Březová nad Svitavou
569 02


Kontakt

+420 461 521 515

http://ms-brezova.webnode.cz/materska-skola/

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Škeříková

Jsme trojtřídní školka spolupracující s Mensou ČR od roku 2014. Máme za sebou již tříletou zkušenost s metodou NTC Learning, která se stala součástí našeho školního vzdělávacího programu. Postupně byly proškoleny všechny učitelky. Pravidelně se účastníme konference Mensa pro rozvoj nadání. Ve všech třech třídách pracujeme denně s prvky této metody.

Rozvíjíme motorické dovednosti dětí. Denně zařazujeme rotace. Počet otáček jsme postupně zvyšovali a děti již nemají problém s udržením rovnováhy. Rovnováhu také pravidelně procvičujeme při chůzi na kladince, obrubnících, balančním chodníčku, různých zvýšených rovinách, laně a podobně. Při cvičení často využíváme trampolínu.

Akomodaci oční čočky procvičujeme zejména při hrách s různými míči ve třídě i venku a při manipulaci s velkými stavebnicemi.

Samozřejmostí jsou činnosti na rozvíjení jemné motoriky dětí, které se běžně v mateřských školách dělají (stavebnice, mozaiky, korálky, rozmanitý drobný materiál, mačkání trhání, stříhání a lepení papíru, modelování, grafomotorická cvičení, pracovní listy na zrakovou diferenciaci).

Hudební aktivity jsou součástí téměř každého dne. Ve třídě Rybiček děti rády poslouchají filmovou hudbu a hymny různých států. Motýlci poslouchají písně různých národů. Ve třídě Mravenečků je často slyšet hudba klasická. Děti ale také rozlišovaly státní hymny. K pohybu je svádí dětské moderní písničky a při odpočinku si oblíbily hudbu relaxační.

Abstraktními symboly a znaky jsou nedílnou součástí činností v celé naší MŠ. Učitelky s nimi pracují podle schopností a věku svých dětí. Postupně se děti učily dopravní značky, vlajky států a k nim asociace, znaky měst a krajů ČR. Děti poznávaly číslice, písmena, jednoslabičná slova, abecedu. Několik dětí již umí číst. Používali jsme mapy, atlasy, encyklopedie, globusy, pohlednice, obrázky lidí z celého světa…  K vyhledávání informací, obrázků ale i k poslechu hudby slouží tablet.

Velmi se nám osvědčily malované básničky. S jejich pomocí se děti naučily i orientovat v čase – rok, měsíce, týden, den, denní doby.

Během času postupně rozšiřujeme nabídku „chytrých hraček“ a deskových her. Děti mají rády obyčejné hádanky i společné řešení hádanek enigmatických.

Ve všech třídách naší MŠ klademe důraz na práci s knihou. Poslech četby se stal každodenní samozřejmostí. Vedeme si čtenářské deníky. Ke každé přečtené knize kreslíme obrázky. Třída Motýlků má zpracovaný projekt „Kniha je můj kamarád“.  Děti navštěvují místní knihovnu, kde si nejen půjčují knihy, ale účastní se také tematických besed. Do projektu byli zapojeni i prarodiče.

Díky metodě NTC Learning se nám podařilo identifikovat nadané děti. Ze třídy Mravenečků, která pracuje tímto způsobem již třetím rokem, se čtyři děti zúčastnily předškolní Logické olympiády a zaujaly přední místa.

Ukázku činností v rámci NTC Learningu najdete v naší Fotogalerii.

Vladimíra Malá, DiS.
učitelka
V Březové nad Svitavou, 21. 6. 2017

» Archiv