MŠ Sluníčko, p.o., Sulice – Želivec

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Školní 349
Sulice – Želivec
251 68


Kontakt

+420 323 606 341
+420 725 459 970

http://www.msslunicko.eu

Redaktoři

 • Mgr. Václava Kunická

Jsme předškolní zařízení s celodenní péčí a kapacitou 112 dětí. Provozní doba je 6.30–17.00 hodin. Jako příspěvkovou organizaci nás zřizuje Obec Sulice.

Naše krásná, nově postavená Mateřská škola Sluníčko zahájila svůj provoz 5. září 2011. Nachází se v blízkosti rozmanité přírody (louka, lesy, remízky, rybníčky) ve čtyřech barevných a velmi prostorných pavilonech:

 • třída – modrý pavilon – Mravenečci – děti 3leté
 • třída – oranžový pavilon – Motýlci – děti 3–4leté
 • třída – zelený pavilon – Včeličky – děti 4–5leté
 • třída – žlutý pavilon – Berušky – děti 6–7leté

Věkové složení dětí ve třídách je homogenní. Ke každému pavilonu přiléhá rozsáhlá zahrada, která je koncipována jako dopravní hřiště. V listopadu 2011 jsme za pomoci šikovných tatínků vysázeli 15 vzrostlých stromů.

Školní vzdělávací program s názvem „Jaro, léto, podzim, zima kalendář nám připomíná“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mezi naše výchovné a vzdělávací priority patří: vytváření pohodového a podnětného prostředí, mezilidské vztahy, komunikace, vstřícná spolupráce s rodiči, prožitkové učení, zájem o přírodu a vše živé (třídíme odpady), zdravý životní styl (zejména oblast pohybu, sportu a zdravé stravy), příprava na vstup do ZŠ, rozvoj funkční gramotnosti se zaměřením na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost  a nabídka zajímavých aktivit – odpolední tvoření s rodiči, spaní ve školce, škola v přírodě, solná jeskyně, předplavecký výcvik, hravé lyžování, školička bruslení, předvánoční a velikonoční jarmarky, besídky a zahradní slavnost s rodiči, zajímavé projekty – Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Nechci kazy školka, AIESEC Edison Little a Mezi námi povídej, také různé výtvarné soutěže a nabídka zájmových kroužků – taneční školička, flétna, angličtina, logopedie, keramika.

Podporujeme rozvoj nadání

Metodu NTC aktivně začleňují do programu školy dva pedagogové, a to od podzimu roku 2014. Děti tří až šestileté (sedmileté) přicházejí do styku s prvky metody během ranních her, řízené činnosti, či pobytu venku. Pracují ve skupině nebo individuálně. Z metodiky NTC metody využíváme motorické činnosti (rotace, rovnovážná cvičení, cviky na nožní klenbu, hry a tance se stuhou, manipulace s míči), cvičení akomodace oka (hod na cíl) a hry se symboly (značky aut, vlajky).

Pro zpestření činností, a především k uspokojení potřeb dětí nadaných jsme rozšířily vybavení školy o nové encyklopedie, SMART a jiné logické hry, učební pomůcky od společnosti HAFERA a MANDALA MONTESSORI, deskové a karetní hry, knihy ALBI s elektronickou tužkou, Logico Piccolo s pracovními listy, Logico primo a doplňujeme zásobník rébusů, hádanek, křížovek a sudoku.

Naše další aktivity:

 • Celé Česko čte dětem
 • Malá technická univerzita
 • Ekoškola

Pravidelně zařazujeme tyto aktivity podporující intelektovou stimulaci:

 • Hry s míčem a dalším náčiním (cvičení v tělocvičně ZŠ)
 • Rytmická cvičení – rytmický kruh, vytleskávání rytmu, hra na tělo 
 • Motorická cvičení – chůze po čáře, podbíhání lana, modelování, navlékání korálků, knoflíků, kutálení míčkem
 • Cviky na procvičení rovnováhy a akomodaci oční čočky
 • Rotace kolem vlastní osy
 • Cvičení s míčem, chůze po zvýšené rovině, pinkání nafukovacích balonků, hry s padákem, balanční kameny
 • Cvičení paměti – Kimova hra – zapamatování barev, čísel, slov, předmětů; hry – Co se změnilo, Co s sebou na pustý ostrov, Moje první obrázky, Pexetrio, Šla babička do městečka
 • Abstraktní symboly – značky aut, dopravní značky, vlajky států
 • Práce s piktogramy – vlajky cizích států, pozdravení v 7 různých jazycích, písmena, čísla, základní dopravní značky
 • Procvičování soustředění – Vývojové puzzle a obrázky, Pexeso, Logico piccolo
 • Hry na postřeh, pozornost a rychlost – Splašené žetonky, Pexeso
 • Rozvoj prostorové představivosti – 3D puzzle mantal blox, barevné kostky
 • Samostatnost a sebeobsluha – osobní hygiena, převlékání, správné použití příborů
 • Utužování u dětí sociální a prosociální cítění – respektovat kamaráda, umět správně pozdravit (rozlišovat koho pozdravím ahoj a koho dobrý den), poprosit, poděkovat, omluvit se
 • Rozvíjíme kritické myšlení, aby si děti uměly poradit s každodenními problémy nejen v MŠ – otočit převrácené oblečení, utřít vylitý čaj, uklidit a roztřídit hračky
 • Rozvoj řeči a komunikace pomocí říkanek, básniček, písniček a každodenních rozhovorů.
 • Pohybové aktivity a pohyb v přírodě (Hravé lyžování, Hravé inline bruslení, Školička bruslení, Předplavecký výcvik)
 • Pohyb na hudbu – tanec (Taneční školička)
 • Zdokonalování jemné motoriky (kinetický písek, navlékání korálků, zažehlování korálků, zatloukání hřebíků, mozaika, práce s modelínou a keramickou hlínou, stavění dle předlohy (Lego, Seva, 3D puzzle, Megaformers, Tablet mandala), přesívání mouky v kuchyňce, různé měření a vážení luštěnin
 • Eko koutek – Lupy, didaktické materiály, přírodniny
 • Logopedické chvilky – rozvoj slovní zásoby, řečové schopnosti
Bc. Václava Kunická
ředitelka mateřské školy
V Sulicích-Želivci, 19. 4. 2018

» Archiv