MŠ Sluníčko, p.o., Sulice – Želivec

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Školní 349
Sulice – Želivec
251 68


Kontakt

+420 323 606 341
+420 725 459 970

http://www.msslunicko.eu

Redaktoři

  • Mgr. Václava Kunická

Jsme předškolní zařízení s celodenní péčí a kapacitou 112 dětí. Provozní doba je 6.30–17.00 hodin. Jako příspěvkovou organizaci nás zřizuje Obec Sulice.

Naše krásná, nově postavená Mateřská škola Sluníčko zahájila svůj provoz 5. září 2011. Nachází se v blízkosti rozmanité přírody (louka, lesy, remízky, rybníčky) ve čtyřech barevných a velmi prostorných pavilonech:

  • třída – modrý pavilon – Mravenečci – děti 3leté
  • třída – oranžový pavilon – Motýlci – děti 3–4leté
  • třída – zelený pavilon – Včeličky – děti 4–5leté
  • třída – žlutý pavilon – Berušky – děti 6–7leté

Věkové složení dětí ve třídách je homogenní. Ke každému pavilonu přiléhá rozsáhlá zahrada, která je koncipována jako dopravní hřiště. V listopadu 2011 jsme za pomoci šikovných tatínků vysázeli 15 vzrostlých stromů.

Školní vzdělávací program s názvem „Jaro, léto, podzim, zima kalendář nám připomíná“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mezi naše výchovné a vzdělávací priority patří: vytváření pohodového a podnětného prostředí, mezilidské vztahy, komunikace, vstřícná spolupráce s rodiči, prožitkové učení, zájem o přírodu a vše živé (třídíme odpady), zdravý životní styl (zejména oblast pohybu, sportu a zdravé stravy), příprava na vstup do ZŠ, rozvoj funkční gramotnosti se zaměřením na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost  a nabídka zajímavých aktivit – odpolední tvoření s rodiči, spaní ve školce, škola v přírodě, solná jeskyně, předplavecký výcvik, hravé lyžování, školička bruslení, předvánoční a velikonoční jarmarky, besídky a zahradní slavnost s rodiči, zajímavé projekty – Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Nechci kazy školka, AIESEC Edison Little a Mezi námi povídej, také různé výtvarné soutěže a nabídka zájmových kroužků – taneční školička, flétna, angličtina, logopedie, keramika.

Podporujeme rozvoj nadání

Dětem nabízíme tyto činnosti nebo prostředky, které podporují jejich intelektovou stimulaci - Deskové hry a kartičky s prvky matematiky, počítání, náročnější aktivity (úkoly), soutěže/olympiády, činnosti pro rozvoj čtení a psaní, logické hry, encyklopedie, sekvenční myšlení a předpovídání (co předchází a následuje v přirozených lidských aktivitách), projekty, IVP.

Při práci s nadaným dítětem využíváme akceleraci (např. dřívější nástup dítěte do školy, nebo umístění dítěte do skupiny starších dětí), obohacování (např. exkurze, speciální úkoly).

Vybíráme činnosti, které podporují kreativitu dětí. Dávám dítěti možnost vybrat si z více činností a často pokládáme dětem otevřené otázky (začínající tázacím zájmenem).
Využíváme např. hry a pomůcky od firmy Granna, lupy a mikroskopy, Chytrou tužku od Albi, z nakladatelství Muta bene – Logico Picollo, Logico Primo, od  Scientia – výukové plakáty.

Bc. Václava Kunická
ředitelka mateřské školy
V Sulicích-Želivci, 22. 3. 2017

» Archiv