MŠ FlowerGarten, Praha 5

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pod Chaloupkami 1309
Praha 5 – Zbraslav
156 00


Kontakt

+420 776 637 470

http://www.flowergarten.cz

Redaktoři

  • Andrea Vřešťálová

FlowerGarten je anglická školka vzdělávající děti od 2 do 6 let. V příjemných prostorách vilky na Zbraslavi vzděláváme denně průměrně 18 dětí ve třech třídách. Na děti mluvíme anglicky. Naši učitelé jsou jak rodilí mluvčí, tak čeští učitelé s výbornou angličtinou. Máme velmi důkladně vypracovaný předškolní program, do kterého jsme v zimě 2015 zavedli metodu NTC Learning a již druhým rokem ji aktivně využíváme v rámci našeho vlastního vzdělávacího programu. Každou středu máme výletní den, chodíme do divadel, galerií, na výstavy, zkrátka všude, kde můžeme rozvíjet všeobecný přehled, fantazii a rozvíjet dětské myšlení. Ve školce máme mnoho sportovních aktivit, tančíme irské tance, hrajeme tenis, cvičíme jógu a vše tak nějak přirozeně. Máme velikou tělocvičnu, což je velké plus pro sportovní aktivity. V naší herně nechybí logické hry, didaktické pomůcky, puzzle, mapy, 3D stavebnice, atd.

Naše školka vytváří výborné podmínky pro vzdělávání nadaných dětí. Učitelem naší nejstarší třídy je Mgr. Michal Zatloukal, výborný a oblíbený pedagog. Spolupracujeme s paní Ivou Vlkovou, speciální pedagožkou, se kterou denně řešíme problematiku vzdělávání dětí předškolního věku. Dětem pravidelně čteme a rozšiřujeme obzory spoustou zajímavých informací. Jsme na náš program pyšní a rádi se dělíme o poznatky, které máme.

Spolupráce s Mensou ČR

V naší mateřské škole úspěšně pracujeme s metodou NTC již od roku 2014 a usilujeme o neustálý rozvoj, racionalizaci, optimalizaci a rozšíření aktivit spojených s aplikováním tohoto způsobu vzdělávání. Na základě nabytých zkušeností je při výběru aktivit naší snahou zohlednění preferencí dětí, aby efekt procesu učení byl co největší.

Při plánování našich aktivit považujeme za zásadní aktivaci multismyslového vnímání jako předpokladu lepšího uchopení nových informací a účinné osvojení čerstvě nabytých znalostí a zkušeností. Rozvíjíme asociativní myšlení, kdy podporujeme poznání pomocí aktivit věnovaných různým zemím, jejich reáliím, charakteristickým znakům a symbolům, nedílnou součástí programu je také “učení se” vlajkám jednotlivých států. Další možnosti rozvoje asociativního myšlení nám poskytují kartičky se značkami automobilek, dopravními značkami, logy obchodních společností, firem a produktů nebo piktogramy, které vídáme kolem nás. Pevnou součást našeho denního program tvoří logické a jiné stolní hry, do velké míry využíváme názorné pomůcky. Tyto činnosti jsou dále podporovány a jejich efekt prohlubován písemným a výtvarným projevem, klademe důraz na rozvoj vyjadřovacích schopností dětí pomocí dotazování, diskuzí a vzájemnou komunikací. 

V poslední době došlo k výraznému posílení prvků polytechnické výchovy v našem programu. Během častých pobytů venku mají děti mnoho příležitostí si přírodu “osahat”, sledovat její změny, poznat ji zblízka všemi smysly a žasnout, co lze vše venku zažít. Děti take díky vlastní zkušenosti poznávají funkci různých druhů nářadí a jiných pracovních nástrojů.

Samozřejmostí je každodenní častý a pestrý pohyb dítěte. Vedle ranních rozcviček zakončených tancem dervišů, jógy, koordinačních a balančních cvičení, tanečních aktivit, chůze po zvýšených plochách a různě zaměřených překážkových drah rozvíjíme také základní tělovýchovné a gymnastické dovednosti (dřep, klik, prkno, kotoul, prvky na trampolíně). Ve venkovním prostředí se věnujeme různým sportovním aktivitám na zahradě, vydáváme se i na delší procházky po bližším okolí školky nebo během školek v přírodě. Pevnou součástí našeho zimního programu jsou lyžařské kurzy.

Mgr. Michal Zatloukal
koordinátor ŠVP
V Praze, 30. 5. 2023

Provozní doba

Pondělí - pátek 7:30 - 17:00


Motivace dětí v mateřské škole

10.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Zaměříme-li se na motivaci dětí v předškolním věku, budeme se soustředit na věkovou skupinu dětí od 2 do 6 let. Mluvíme tak o motivaci k poznávání, hraní, výtvarné a kreativní činnosti, sportovní činnosti a sociálním vývoji dítěte v kolektivu dalších dětí a dospělých.


Je vhodné učit děti číst a psát už v mateřské škole?

9.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Základem předškolní výchovy by nemělo být psaní a plynulé čtení. V tomto věku je mnohem důležitější snažit se podněcovat dětskou fantazii například pravidelným čtením knížek, chozením na výstavy a dětská představení, budit v nich zájem o sport a rozšiřovat jejich obzory.


Zájmová činnost mateřských škol

8.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Rozvíjet dětskou fantazii a mysl se dá mnoha různými způsoby. Jedním z nich je především hraní, při kterém děti uplatní svou představivost nejlépe. Samotné hraní ale samozřejmě nestačí, a proto je důležité dítě podněcovat dalšími činnostmi, mezi které patří nepřeberné množství zájmových kroužků. Děti se nejen naučí něco nového a pobaví se, ale osvojí si navazování vztahů s jinými dětmi i dospělými.


Cizí jazyk ve školce

7.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Výuka cizích jazyků v mateřských školách se stává stále populárnější. Názory rodičů i psychologů, zda na učení není ještě příliš brzy, se pochopitelně liší. Nelze však odmítat fakt, že právě v útlém věku je mozek připraven vstřebat nejvíce znalostí a dovedností.


Základy angličtiny ze školky zůstanou v hlavičkách po celý život

6.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Názory na to, zda je dobré vyučovat děti angličtinu už od útlého věku, se samozřejmě liší. Nelze ovšem popřít, že právě ve věku od jednoho do zhruba 5 let se mohou děti nejvíce naučit. Dětský mozek je v tomto věkovém období připraven vstřebávat neuvěřitelné množství znalostí a nových věcí, takže by toho měli rodiče využít a dětem dopřát nenásilné přivonění k cizímu jazyku, který si dítě snadno osvojí. Takto vstřebané základy anglického jazyka už v malých hlavičkách zůstanou po zbytek života. V budoucnu ve školce pochycený cit pro jazyk pomůže při školním drilu slovíček a gramatiky.


» Archiv