MŠ FlowerGarten, Praha 5

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pod Chaloupkami 1309
Praha 5 – Zbraslav
156 00


Kontakt

+420 776 637 470

http://www.flowergarten.cz

Redaktoři

  • Andrea Vřešťálová

FlowerGarten je anglická školka vzdělávající děti od 2 do 6 let. V příjemných prostorách vilky na Zbraslavi vzděláváme denně průměrně 18 dětí ve třech třídách. Na děti mluvíme anglicky. Naši učitelé jsou jak rodilí mluvčí, tak čeští učitelé s výbornou angličtinou. Máme velmi důkladně vypracovaný předškolní program, do kterého jsme v zimě 2015 zavedli metodu NTC Learning a již druhým rokem ji aktivně využíváme v rámci našeho vlastního vzdělávacího programu. Každou středu máme výletní den, chodíme do divadel, galerií, na výstavy, zkrátka všude, kde můžeme rozvíjet všeobecný přehled, fantazii a rozvíjet dětské myšlení. Ve školce máme mnoho sportovních aktivit, tančíme irské tance, hrajeme tenis, cvičíme jógu a vše tak nějak přirozeně. Máme velikou tělocvičnu, což je velké plus pro sportovní aktivity. V naší herně nechybí logické hry, didaktické pomůcky, puzzle, mapy, 3D stavebnice, atd.

Naše školka vytváří výborné podmínky pro vzdělávání nadaných dětí. Učitelem naší nejstarší třídy je Mgr. Michal Zatloukal, výborný a oblíbený pedagog. Spolupracujeme s paní Ivou Vlkovou, speciální pedagožkou, se kterou denně řešíme problematiku vzdělávání dětí předškolního věku. Dětem pravidelně čteme a rozšiřujeme obzory spoustou zajímavých informací. Jsme na náš program pyšní a rádi se dělíme o poznatky, které máme.

Spolupráce s Mensou ČR

Rok 2020 přinesl kvůli pandemii koronaviru mnoho nových, a ne vždy příjemných výzev. Tyto komplikace se nevyhnuly ani naší školce. Co se týče interního provozu školky a práce s dětmi, došlo k minimálním omezením. Bohužel však bylo nutno zásadně zredukovat naše aktivity mimo školku v podobě výletů a exkurzí do různých společenských, zábavních, kulturních a vzdělávacích institucí a vícedenní pobyty mimo domov. Snaha dát dětem v těchto podmínkách to nejlepší nás přiměla uzpůsobit skladbu našich činností nové situaci a zaměřit se více na nejbližší okolí školky, jež přináší nepřeberné množství stimulů pro vzdělávání dětí.

Základním pilířem našich aktivit je široké spektrum inspirativních způsobů práce vycházejících z metody NTC. Díky nim dochází u dětí k efektivnějšímu a trvalejšímu zaznamenání a uchopení nových poznatků a informací. Multismyslové vnímání, rozvoj paměti, logiky, kreativity a asociativního myšlení, podpora komunikačních schopností a důležitost vzájemné interakce či důraz na komplexní pohybový rozvoj jsou základní body, mezi nimiž probíhá naše edukace. Nedílnou součástí tohoto systému práce jsou názorné pomůcky, kartičky s obrázky, knihy, encyklopedie, sportovní a pracovní náčiní a potřeby, stolní a logické hry, puzzle, pexesa a mnoho jiných obyčejných věcí, které se v dětských rukou stávají magickými objekty pomáhajícími poznávat svět.

Jakési „zamrznutí“ ve školce a jejím nejbližším okolí nám umožnilo vnímat zajímavou „neobyčejnost“ jindy obyčejných věcí. To nás přimělo se zaměřit na polytechnické vzdělávání dětí a umožnilo v rámci našeho stávajícího portfolia více akcentovat důležitost manuální zručnosti, představivosti, vnímavosti a praktického přemýšlení. Děti se tak seznamují s nářadím a manuálními činnostmi ve školce i na zahradě, poznávají svět díky experimentům a pokusům, učí se zacházet s potravinami a připravovat různé pokrmy, poznávají roztodivné materiály a jejich vlastnosti anebo si hrají v lese jako jejich rodiče.

Snažíme se ve všem, co děláme, nacházet hlubší smysl a vzájemné propojení, což je důležitý předpoklad pro efektivní a úspěšné učení. Poznání našich předků, kteří disponovali výbornými polytechnickými znalostmi a dovednostmi, dětem zprostředkováváme seznamováním s dávnými a často již neznámými tradicemi a oslavami, které si připomínáme nejen teoreticky, ale také prakticky díky tvorbě různých předmětů a ozdob či pohybovými aktivitami souvisejícími s těmito slavnostmi a rituály.

V roce 2020 jsme však úplně uzavřeni v našem okolním miniprostoru nezůstali. Díky metodě NTC naše děti znají mnoho vlajek a reálií ze všech koutů světa a i loni jsme tak díky našemu programu FlowerGarten Travels poznávali každý měsíc jinou zemi. Snažíme se zprostředkovat to nejzajímavější z tradic, historie a současnosti různých států pomocí mnoha aktivit co nejširšího zaměření. Děti se dozvědí spoustu faktických informací, které se k nim dostávají nejen z encyklopedií, ale také výtvarnou tvorbou, projektovou činností, pohybovými a sportovními aktivitami a smyslovým učením (poslech hudby, příprava národních pokrmů, prezentace suvenýrů a věcí z jednotlivých oblastí).

Je fantastické sledovat nevyčerpatelný dětský entuziasmus získávat nové informace a dovednosti, učit se nové činnosti, zvědavě vše zkoumat a ptát se, spolupracovat a být neustále v pohybu. Nesnáší se nudit. A díky metodě NTC a všemu, co lze z ní doslova „vyždímat“, není problém naše „malá hladová ptáčata“ neustále „krmit“ něčím novým a neotřelým a učit je poznávat svět okolo.

Andrea Vřešťálová
majitelka školky
V Praze, 21. 4. 2021

Provozní doba

Pondělí - pátek 7:30 - 17:00


Motivace dětí v mateřské škole

10.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Zaměříme-li se na motivaci dětí v předškolním věku, budeme se soustředit na věkovou skupinu dětí od 2 do 6 let. Mluvíme tak o motivaci k poznávání, hraní, výtvarné a kreativní činnosti, sportovní činnosti a sociálním vývoji dítěte v kolektivu dalších dětí a dospělých.


Je vhodné učit děti číst a psát už v mateřské škole?

9.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Základem předškolní výchovy by nemělo být psaní a plynulé čtení. V tomto věku je mnohem důležitější snažit se podněcovat dětskou fantazii například pravidelným čtením knížek, chozením na výstavy a dětská představení, budit v nich zájem o sport a rozšiřovat jejich obzory.


Zájmová činnost mateřských škol

8.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Rozvíjet dětskou fantazii a mysl se dá mnoha různými způsoby. Jedním z nich je především hraní, při kterém děti uplatní svou představivost nejlépe. Samotné hraní ale samozřejmě nestačí, a proto je důležité dítě podněcovat dalšími činnostmi, mezi které patří nepřeberné množství zájmových kroužků. Děti se nejen naučí něco nového a pobaví se, ale osvojí si navazování vztahů s jinými dětmi i dospělými.


Cizí jazyk ve školce

7.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Výuka cizích jazyků v mateřských školách se stává stále populárnější. Názory rodičů i psychologů, zda na učení není ještě příliš brzy, se pochopitelně liší. Nelze však odmítat fakt, že právě v útlém věku je mozek připraven vstřebat nejvíce znalostí a dovedností.


Základy angličtiny ze školky zůstanou v hlavičkách po celý život

6.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Názory na to, zda je dobré vyučovat děti angličtinu už od útlého věku, se samozřejmě liší. Nelze ovšem popřít, že právě ve věku od jednoho do zhruba 5 let se mohou děti nejvíce naučit. Dětský mozek je v tomto věkovém období připraven vstřebávat neuvěřitelné množství znalostí a nových věcí, takže by toho měli rodiče využít a dětem dopřát nenásilné přivonění k cizímu jazyku, který si dítě snadno osvojí. Takto vstřebané základy anglického jazyka už v malých hlavičkách zůstanou po zbytek života. V budoucnu ve školce pochycený cit pro jazyk pomůže při školním drilu slovíček a gramatiky.


» Archiv