MŠ FlowerGarten, Praha 5

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pod Chaloupkami 1309
Praha 5 – Zbraslav
156 00


Kontakt

+420 776 637 470

http://www.flowergarten.cz

Redaktoři

  • Andrea Vřešťálová

FlowerGarten je anglická školka vzdělávající děti od 2 do 6 let. V příjemných prostorách vilky na Zbraslavi vzděláváme denně průměrně 18 dětí ve třech třídách. Na děti mluvíme anglicky. Naši učitelé jsou jak rodilí mluvčí, tak čeští učitelé s výbornou angličtinou. Máme velmi důkladně vypracovaný předškolní program, do kterého jsme v zimě 2015 zavedli metodu NTC Learning a již druhým rokem ji aktivně využíváme v rámci našeho vlastního vzdělávacího programu. Každou středu máme výletní den, chodíme do divadel, galerií, na výstavy, zkrátka všude, kde můžeme rozvíjet všeobecný přehled, fantazii a rozvíjet dětské myšlení. Ve školce máme mnoho sportovních aktivit, tančíme irské tance, hrajeme tenis, cvičíme jógu a vše tak nějak přirozeně. Máme velikou tělocvičnu, což je velké plus pro sportovní aktivity. V naší herně nechybí logické hry, didaktické pomůcky, puzzle, mapy, 3D stavebnice, atd.

Naše školka vytváří výborné podmínky pro vzdělávání nadaných dětí. Učitelem naší nejstarší třídy je Mgr. Michal Zatloukal, výborný a oblíbený pedagog. Spolupracujeme s paní Ivou Vlkovou, speciální pedagožkou, se kterou denně řešíme problematiku vzdělávání dětí předškolního věku. Dětem pravidelně čteme a rozšiřujeme obzory spoustou zajímavých informací. Jsme na náš program pyšní a rádi se dělíme o poznatky, které máme.

Již pátým rokem v naší mateřské škole úspěšně pracujeme s metodou NTC a snažíme se portfolio aktivit spojených s aplikováním tohoto způsobu vzdělávání i nadále rozvíjet, zefektivňovat, obměňovat a rozšiřovat. Přitom se snažíme zohledňovat preference dětí, resp. jejich zájem o určitou oblast vědění, a při zapojení co možná největšího množství různých typů aktivit usilujeme o co největší zatraktivnění získávaných informací a zároveň zajištění a upevnění jejich účinné absorbce.

Při plánování našich aktivit je zásadní zapojení co nejvíce smyslů jako předpokladu lepšího uchopení nových informací a účinné nabytí čerstvě nabytých znalostí a zkušeností. Významnou roli hraje rozvoj asociativního myšlení, kdy dochází k rozšiřování znalostí a spojování souvislostí o různých zemích a faktech díky kartičkám se státními vlajkami, značkami automobilek, dopravními značkami, logy obchodních společností, firem a produktů nebo piktogramy, které vídáme kolem nás. Pro efektivnější zažití nabytých vědomostí a upevnění rozumových schopností, logických souvislostí a paměti využíváme i další způsoby práce včetně častého hraní různých logických her. Toto široké spektrum aktivit dále obsahuje jak písemné, tak výtvarné vyjádření znalostí a zkušeností. Veškeré naše činnosti jsou doprovázeny silnou podporou aktivity a vyjadřovacích schopností dětí pomocí dotazování, diskuzí a vzájemnou komunikační výměnou zkušeností a zážitků. Ve velké míře využíváme názorné pomůcky.

Za nesmírně důležitý považujeme každodenní častý pohyb dítěte. K již osvědčeným ranním rozcvičkám zakončeným tancem dervišů, józe, koordinačním a balančním cvičením, tanečním aktivitám, chůzi po zvýšených plochách a různě zaměřeným překážkovým drahám jsme se ještě více zaměřili na rozvoj základních tělovýchovných a gymnastických dovedností (dřep, klik, prkno, kotoul, prvky na trampolíně). Intenzivně se věnujeme různým sportovním aktivitám na zahradě, v tělocvičně, bližším okolí školky nebo během školek v přírodě. V poslední době si tak děti vyzkoušely a užívaly fotbal, tenis, badminton, basketbal, golf, orientační běh, sjezdové lyžování a jízdu na kolech a inline bruslích.

Po loňském úspěchu projektového týdne, kdy jsme se intenzivně a pokud možno co nejkomplexněji věnovali vybraným státům světa a jejich reáliím, jsme se pro letošní školní rok rozhodli ještě více tuto zeměpisně-společenskou tématiku, mimochodem mezi dětmi velmi oblíbenou, rozvinout do celoročního plánu. Každý měsíc se vedle regulérního školního vzdělávacího plánu věnujeme jedné ze zemí světa a snažíme se zprostředkovat to nejzajímavější z jejich tradic, historie a současnosti pomocí mnoha aktivit co nejširšího zaměření.

Příkladem jedné z těchto zemí bylo i Mexiko. Po seznámení se základními informacemi a vlajkou, na jejíž ztvárnění děti využívaly kombinaci různých výtvarných metod, jsme si povídali o suvenýrech, které rodiče svých ratolestem zapůjčili na ukázku, naučili se mexický tanec a hru na rumbakoule, vyráběli různé charakteristické předměty jako kaktus, sombrero nebo papričku jalapeňo anebo si četli tamější příběhy pro děti. Postavili jsme si typickou schodovitou pyramidu dávných Mayů z dřevěných kostek, což vyžadovalo trpělivost a šikovnost prstů. Nadšení pak vzbudila pravá mexická fiesta kombinovaná s hrou na oslavu slavného Svátku mrtvých, kdy jsme si nejprve vyrobili masky mrtvých, zatancovali a poté vyrobili lahodné tortilly. Další aktivizaci smyslových vjemů přinesla svačina v pravé mexické restauraci, kde si děti prohlédly stylový interiér a poznaly na obrázcích, pomalovaných zdech a všudypřítomných ozdobách mnohé z toho, co se předtím během našich diskuzí dozvěděly. To vše bylo korunováno ochutnávkou specialit mexické kuchyně.

Děti neustále vyžadují stále nové a nové informace a je naší radostí jim je poskytovat. Obzvláště když víme, že také pomocí metody NTC má tato práce a způsob vzdělávání smysl a výsledky.

Mgr. Michal Zatloukal
učitel
V Praze, 12. 6. 2019

Provozní doba

Pondělí - pátek 7:30 - 17:00


Motivace dětí v mateřské škole

10.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Zaměříme-li se na motivaci dětí v předškolním věku, budeme se soustředit na věkovou skupinu dětí od 2 do 6 let. Mluvíme tak o motivaci k poznávání, hraní, výtvarné a kreativní činnosti, sportovní činnosti a sociálním vývoji dítěte v kolektivu dalších dětí a dospělých.


Je vhodné učit děti číst a psát už v mateřské škole?

9.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Základem předškolní výchovy by nemělo být psaní a plynulé čtení. V tomto věku je mnohem důležitější snažit se podněcovat dětskou fantazii například pravidelným čtením knížek, chozením na výstavy a dětská představení, budit v nich zájem o sport a rozšiřovat jejich obzory.


Zájmová činnost mateřských škol

8.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Rozvíjet dětskou fantazii a mysl se dá mnoha různými způsoby. Jedním z nich je především hraní, při kterém děti uplatní svou představivost nejlépe. Samotné hraní ale samozřejmě nestačí, a proto je důležité dítě podněcovat dalšími činnostmi, mezi které patří nepřeberné množství zájmových kroužků. Děti se nejen naučí něco nového a pobaví se, ale osvojí si navazování vztahů s jinými dětmi i dospělými.


Cizí jazyk ve školce

7.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Výuka cizích jazyků v mateřských školách se stává stále populárnější. Názory rodičů i psychologů, zda na učení není ještě příliš brzy, se pochopitelně liší. Nelze však odmítat fakt, že právě v útlém věku je mozek připraven vstřebat nejvíce znalostí a dovedností.


Základy angličtiny ze školky zůstanou v hlavičkách po celý život

6.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Názory na to, zda je dobré vyučovat děti angličtinu už od útlého věku, se samozřejmě liší. Nelze ovšem popřít, že právě ve věku od jednoho do zhruba 5 let se mohou děti nejvíce naučit. Dětský mozek je v tomto věkovém období připraven vstřebávat neuvěřitelné množství znalostí a nových věcí, takže by toho měli rodiče využít a dětem dopřát nenásilné přivonění k cizímu jazyku, který si dítě snadno osvojí. Takto vstřebané základy anglického jazyka už v malých hlavičkách zůstanou po zbytek života. V budoucnu ve školce pochycený cit pro jazyk pomůže při školním drilu slovíček a gramatiky.


» Archiv