MŠ FlowerGarten, Praha 5

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pod Chaloupkami 1309
Praha 5 – Zbraslav
156 00


Kontakt

+420 776 637 470

http://www.flowergarten.cz

Redaktoři

  • Andrea Vřešťálová

FlowerGarten je anglická školka vzdělávající děti od 2 do 6 let. V příjemných prostorách vilky na Zbraslavi vzděláváme denně průměrně 18 dětí ve třech třídách. Na děti mluvíme anglicky. Naši učitelé jsou jak rodilí mluvčí, tak čeští učitelé s výbornou angličtinou. Máme velmi důkladně vypracovaný předškolní program, do kterého jsme v zimě 2015 zavedli metodu NTC Learning a již druhým rokem ji aktivně využíváme v rámci našeho vlastního vzdělávacího programu. Každou středu máme výletní den, chodíme do divadel, galerií, na výstavy, zkrátka všude, kde můžeme rozvíjet všeobecný přehled, fantazii a rozvíjet dětské myšlení. Ve školce máme mnoho sportovních aktivit, tančíme irské tance, hrajeme tenis, cvičíme jógu a vše tak nějak přirozeně. Máme velikou tělocvičnu, což je velké plus pro sportovní aktivity. V naší herně nechybí logické hry, didaktické pomůcky, puzzle, mapy, 3D stavebnice, atd.

Naše školka vytváří výborné podmínky pro vzdělávání nadaných dětí. Učitelem naší nejstarší třídy je Mgr. Michal Zatloukal, výborný a oblíbený pedagog. Spolupracujeme s paní Ivou Vlkovou, speciální pedagožkou, se kterou denně řešíme problematiku vzdělávání dětí předškolního věku. Dětem pravidelně čteme a rozšiřujeme obzory spoustou zajímavých informací. Jsme na náš program pyšní a rádi se dělíme o poznatky, které máme.

Metoda NTC se v uplynulých letech stala nedílnou součástí našeho vzdělávacího programu. Již čtvrtý rok se snažíme aplikovat tuto metodu na co možná nejširší spektrum našich aktivit, neboť se ukázalo a můžeme si po této době bez obav říci, že tento způsob vzdělávání předškolních dětí opravdu funguje. Navíc je přijímán velmi pozitivně a s nadšením i mezi adresáty metody NTC, dětmi v mateřské škole, a to od těch nejmladších až po předškoláky.

Jakýmsi evergreenem, který patří k nejoblíbenějším a jehož přesah překvapivě nekončí u nejstarších školkových dětí, jsou vlajky států. Rozvoj asociativního přemýšlení, kdy dochází k rozšiřování povědomí a znalostí o různých zemích podle kartiček se státními zástavami není u nás limitován pouze na předškolní děti. I mladší děti se zájmem kreslí vlajky, hrají pexesa (i pexetria) s touto tématikou a touží poslouchat povídání o jednotlivých zemích, které jim předkládá vyučující, ale také zkušení spolužáci. Využíváme i další možnosti rozvoje asociativního myšlení a faktických znalostí pomocí kartiček a obrázků se značkami automobilek, dopravních značek, log obchodních společností, firem a produktů nebo piktogramů, které vídáme na různých místech a předmětech kolem nás. Samozřejmostí jsou činnosti kombinující 2 a více kritérií k vyvolání určité představy (např. tvar, barva →předmět; místo výskytu, počet končetin, velikost, barva →zvíře)

Pro efektivnější zažití nabytých vědomostí a upevnění rozumových schopností, logických souvislostí a paměti využíváme i další způsoby práce. Toto široké spektrum aktivit obsahuje jak písemné, tak výtvarné vyjádření znalostí a zkušeností. Jde o „mechanické“ typy činností pomocí pracovních listů zaměřených na předmatematické dovednosti (porozumění významu čísel, grafy, seznámení se sčítáním a odčítáním, porovnání velikostí, logické řady, sudoku), nebo spojovaček objektů, které k sobě logicky patří atd. Vedle toho však velmi často využíváme kreativnější pojetí práce ve formě skupinové a projektové práce, myšlenkových map či výtvarného ztvárnění konkrétních či abstraktních představ. V procesu učení je zásadní vliv vlastní zkušenosti, a proto velmi podporujeme aktivní pojetí pobytu venku, vycházek po okolí a výletů (kvízová stopovaná, pohyb podle mapy nebo plánku; bezpečnost na silnici, dopravní situace a chování v dopravním provozu; návštěvy veřejných, společenských a kulturních institucí a zařízení; výzkumy – hledání vlajek na billboardech a stožárech, počty různých značek aut, věcí, objektů, zástupců fauny a flóry v okolí a jejich zaznamenávání; sledování změn v přírodě). Veškeré naše činnosti jsou doprovázeny silnou podporou aktivity a vyjadřovacích schopností dětí pomocí dotazování, diskuzí a vzájemnou komunikační výměnou zkušeností a zážitků. Kvůli lepší názornosti využíváme ve velké míře názorné pomůcky.

Základní ideou při plánování našich aktivit je zapojení co nejvíce smyslů jako předpokladu lepšího uchopení nových informací, efektivnější absorpce čerstvě nabytých znalostí a zkušeností a jejich zapamatování a ukotvení v pavučině vědomostí, vnímání a myšlení každého dítěte. Již od nejmladších ročníků v mateřské škole klademe důraz, aby si děti mohly věci nejen prohlédnout, ale i osahat, poslechnout a pokud možno také očichat a ochutnat (např. kroužek vaření, sběr přírodnin pro další výrobky a plodů v okolních lesích). Každodenní častý pohyb považujeme za nesmírně důležitý předpoklad zdravého vývoje dítěte. Posilujeme akomodaci oční čočky a každodenně se při rozcvičce otáčíme kolem své osy jako derviši. Rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku, cvičíme jógu, strečink, tancujeme, učíme se a rozvíjíme základné pohybové a gymnastické dovednosti, trénujeme koordinaci, rovnováhu a obratnost (přeskoky po vyvýšených říčních kamenech), lezeme po stromech, skáčeme na trampolíně, chodíme po lavičkách a jiných vyvýšených a úzkých plochách, házíme a chytáme míče a míčky, běháme přes překážky anebo hrajeme různé vnitřní i venkovní pohybové, míčové a sportovní hry.

Ve volnějších chvílích, ale třeba i v návaznosti na určité téma našeho rámcového vzdělávacího plánu využíváme velké množství stolních a logických her a stavebnic, které máme k dispozici. I nadále rozšiřujeme portfolio her společností Mindok, Albi a Gigamic, díky zájmů dětí o geograficko-společenské reálie můžeme využít i některé kvízové hry (Moje první Česko, Brainbox Česko, Brainbox Praha). Velmi rádi využíváme také dřevěné hračky a hry (domina, pexesa, navlékací korálky s písmeny). I nadále provozujeme Klub deskových her pro školní děti z 1. stupně ZŠ, které k nám chodí odpoledne nejen si hrát hry, nýbrž se také učit angličtinu.

Obrovská obliba výuky vlajek států mezi dětmi ve FlowerGarten nás dovedla k myšlence uskutečnit ucelený týdenní projekt zaměřený na seznámení s vlajkami předem vybraných a pro děti nových deseti států světa a rozšířením povědomí o nich. Celý týden jsme tak s dětmi ve věku 4–6 let uskutečnili desítky aktivit různého zaměření, které jim měly pomoci představit, pojmout a osvojit si informace a reálie zmíněných států. Na závěr projektu pak lektor uskutečnil jakýsi test znalostí vlajek, který přinesl překvapivé zjištění, že všechny děti zúčastněné v týdenním programu si byly schopny zapamatovat všechny či alespoň většinu z desítky vlajek.

Mgr. Michal Zatloukal
učitel
V Praze, 11. 6. 2018

Provozní doba

Pondělí - pátek 7:30 - 17:00


Motivace dětí v mateřské škole

10.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Zaměříme-li se na motivaci dětí v předškolním věku, budeme se soustředit na věkovou skupinu dětí od 2 do 6 let. Mluvíme tak o motivaci k poznávání, hraní, výtvarné a kreativní činnosti, sportovní činnosti a sociálním vývoji dítěte v kolektivu dalších dětí a dospělých.


Je vhodné učit děti číst a psát už v mateřské škole?

9.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Základem předškolní výchovy by nemělo být psaní a plynulé čtení. V tomto věku je mnohem důležitější snažit se podněcovat dětskou fantazii například pravidelným čtením knížek, chozením na výstavy a dětská představení, budit v nich zájem o sport a rozšiřovat jejich obzory.


Zájmová činnost mateřských škol

8.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Rozvíjet dětskou fantazii a mysl se dá mnoha různými způsoby. Jedním z nich je především hraní, při kterém děti uplatní svou představivost nejlépe. Samotné hraní ale samozřejmě nestačí, a proto je důležité dítě podněcovat dalšími činnostmi, mezi které patří nepřeberné množství zájmových kroužků. Děti se nejen naučí něco nového a pobaví se, ale osvojí si navazování vztahů s jinými dětmi i dospělými.


Cizí jazyk ve školce

7.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Výuka cizích jazyků v mateřských školách se stává stále populárnější. Názory rodičů i psychologů, zda na učení není ještě příliš brzy, se pochopitelně liší. Nelze však odmítat fakt, že právě v útlém věku je mozek připraven vstřebat nejvíce znalostí a dovedností.


Základy angličtiny ze školky zůstanou v hlavičkách po celý život

6.4.2015 Andrea Vřešťálová | Další informace...

Názory na to, zda je dobré vyučovat děti angličtinu už od útlého věku, se samozřejmě liší. Nelze ovšem popřít, že právě ve věku od jednoho do zhruba 5 let se mohou děti nejvíce naučit. Dětský mozek je v tomto věkovém období připraven vstřebávat neuvěřitelné množství znalostí a nových věcí, takže by toho měli rodiče využít a dětem dopřát nenásilné přivonění k cizímu jazyku, který si dítě snadno osvojí. Takto vstřebané základy anglického jazyka už v malých hlavičkách zůstanou po zbytek života. V budoucnu ve školce pochycený cit pro jazyk pomůže při školním drilu slovíček a gramatiky.


» Archiv