MŠ Pastelka, Pardubice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Rosická 157
Pardubice – Polabiny
530 09


Kontakt

+420 466 400 848
+420 466 401 807

https://ms-pastelka.wixsite.com/pardubice

Redaktoři

  • Bc. Alena Vavřinová

V naší mateřské škole již několikátým rokem pracujeme s metodou NTC při každodenních činnostech ve vnitřních prostorách školky, na školní zahradě i mimo mateřskou školu.

V průběhu celého roku rozvíjíme u dětí hrubou i jemnou motoriku. Při každodenních TV chvilkách zařazujeme různá cvičení NTC na rovnováhu, rotace, chůze po balančních kamenech, chůze po čáře, překážkové dráhy, cvičení s prvky jógy. Venku rozvíjíme přirozený pohyb dětí na školní zahradě (prolézačky, lana, tyče, přírodní materiály) a využíváme i okolních hřišť a přírodní lesopark. Cvičíme s míči a padákem. Děti mohou navštěvovat plavecký a lyžařský kurz. Děti tvoří a hrají si s pískem a přírodními materiály. Ve třídách je k dispozici kinetický písek. Navlékáme korálky, provlékáme bavlnky, provádíme různá prstová cvičení a učíme se říkanky s pohybem. 

Snažíme se děti vést k samostatnosti a dopřát jim možnost volby, a proto mají každý den možnost vybrat si z několika připravených aktivit. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost, děti mají k dispozici knihovnu, čteme každý den pohádky a příběhy a do školky nám dochází číst rodiče i prarodiče. Navštěvujeme místní knihovnu. Hrajeme si s písmeny, učíme se básničky a říkanky. Každý den probíhají na třídách jazykové chvilky, kde procvičujeme motoriku mluvidel. Rádi hrajeme hry na podporu soustředění a logického myšlení, Kimovy hry, používáme Logico a Mini Luk, hledáme rozdíly v předmětech a na obrázcích. Velmi oblíbené jsou hry, kdy děti nebo předměty mizí a děti je hledají.

Poznáváme také svět kolem nás, přírodu a vesmír. Chodíme do přírody, k vodě, poznáváme rostliny, hmyz. Na vycházkách poznáváme značky aut, a jaký symbol je typický pro každý automobil. Učíme se dopravní značky a jejich symboly, hrajeme hry s kartami značek, počítáme dopravní prostředky. Všechny děti velmi nadchlo Mobilní planetárium. Tvoříme planety, cestujeme ve vesmírných mapách, hrajeme vesmírné pexeso.

V průběhu celého roku navštěvujeme s dětmi různé kulturní akce pro rozvoj estetického cítění. Divadelní představení, galerie. Hudební cítění také procvičujeme hrou na různé nástroje, učíme se nové písně a velmi rádi také posloucháme hudbu. Zapojujeme se do výtvarných soutěží. Pro děti s odlišným mateřským jazykem je zařazen i kroužek seznamování se s českým jazykem.

V průběhu roku pořádáme také akce pro rodiče s dětmi. Velmi oblíbené je podzimní „Dýňování“, kde formou her a zábavy oslavujeme krásy podzimu. Poslední měsíc školního roku jsme věnovaly cestování. Letos jsme se vydali za Indiány. Děti si tvořily trička, čelenky, ozdoby. Různými formami jsme se seznamovali se životem Indiánů a vše vyvrcholilo Indiánskými zahradními slavnostmi.

Každý rok seznamujeme nové rodiče s metodou NTC a s naší spoluprací s Mensou. I v příštím roce budeme s nadšením pokračovat a dále prohlubovat zapojení NTC do činnosti dětí a dále se vzdělávat abychom mohli děti co nejvíce rozvíjet.

Andrea Lombard, DiS.
učitelka
V Pardubicích, 10. 10. 2022

» Archiv