MŠ Pastelka, Pardubice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Rosická 157
Pardubice – Polabiny
530 09


Kontakt

+420 466 400 848
+420 466 401 807

http://www.pastelka.cz

Redaktoři

  • Bc. Alena Vavřinová

Mateřská škola Pastelka je čtyřtřídní školou s kapacitou pro 106 dětí. Pracujeme podle školního vzdělávacího program „Hrajeme si každý den“. Naším cílem je, aby děti odcházely z mateřské školy do základní bez řečových vad. V šech osm pedagogů je současně logopedickým asistentem. V zdělávání předškolních dětí probíhá podle programu „Začít spolu“, který je založen především na podpoře samostatnosti a individuality dětí.

Škola má vypracovaný Program pro práci s nadaným dítětem. Během školního roku 2014–2015 byly vzděláváni všichni pedagogičtí pracovníci školy metodou NTC systém učení. Do knihovny MŠ byly zakoupeny odborné publikace s možností zapůjčení i pro rodiče, materiály pro pedagogickou práci učitelek z oblasti podpory nadaných dětí, rozvoj rozumových schopností dětí atd.

Ve školním roce 2014–2015 jsme se stali školkou spolupracující se společností Mensa. Po proškolení všech pedagogů ve 3 cyklech NTC učení Mensa jsme začali se zapojováním prvků jako rotace, rovnovážná cvičení, motorická cvičení, práci s abstraktními symboly do každodenních činností. Dosavadní zprávy o spolupráci naší MŠ s Mensou najdete v našich Dokumentech. V e školním roce 2016/2017 jsme se zaměřili na zapojení prvků NTC učení do každodenních činností dětí během celého dne v mateřské škole.

Každodenní aktivity

Ranní úkoly s dětmi a rodiči

Při příchodu do třídy má paní učitelka připravený ranní úkol pro děti a jejich rodiče, prarodiče. Jsou to hry doporučené Mensou, pexeso, hádankový příběh…Vnímáme zapojení rodičů i prarodičů jako nenahraditelné pro uskutečňování tohoto programu.

Volná hra dětí

Probíhá v jakémkoli Centru Aktivity. V  Centru Pohyb je to koulení míčů, chůze po čáře, laně, švihadle. V  Centru Knihy a písmena mají možnost poznávání a čtení abstraktních symbolů. Z písmen skládají slov, hrají si se symboly států, značek aut. V  Centru Hudba mohou děti aktivně poslouchat, součástí je volná hra na nástroje.

NTC rozcvičky

Tyto rozcvičky jsou součástí ranního kruhu, ve kterém se každodenně setkávají všechny děti s paní učitelkou. Roztáčení s říkankou, motorická cvičení, relaxace.

Mensa řízené činnosti

Tyto činnosti jsou náplní práce pro děti v jednotlivých Centrech aktivit. Zařazují se Kimovky, pexeso, práce se symboly, práce s příběhem, vytváření pracovních listů, práce s hádankami.

Mensa při pobytu venku

Chůze dětí po čárách, obrubnících, poznávání značek aut, přiřazování ke státům, dopravní značky…

Pro rodiče je k dispozici publikace Dr. Ranka Rajoviče „NTC systém učení“. Jsou informováni o dění v Mense, konání jednotlivých akcí. Jedna holčička se účastnila Logické olympiády.

 

Bc. Alena V avřinová
zástupkyně ředitelky MŠ
V Pardubicích, 31. 8. 2017

» Archiv