MŠ Pastelka, Pardubice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Rosická 157
Pardubice – Polabiny
530 09


Kontakt

+420 466 400 848
+420 466 401 807

https://ms-pastelka.wixsite.com/pardubice

Redaktoři

  • Bc. Alena Vavřinová

V naší mateřské škole již několikátým rokem pracujeme s metodou NTC při každodenních činnostech ve vnitřních prostorách školky, na školní zahradě i mimo mateřskou školu.

Na začátku školního roku probíhá adaptační období, kdy se s dětmi soustředíme na poznávání nových kamarádů, prostředí školky, tvoření třídních pravidel a snažíme se vytvořit prostředí, kde se děti cítí v bezpečí a spokojené. Hrajeme si se symboly značek dětí. 

V podzimním čase sbíráme přírodniny, tvoříme výstavu a hrajeme si s barvami podzimu. Z přírodnin skládáme obrazce, mandaly, třídíme dle barev a velikostí.

Velmi oblíbenou se stala podzimní akce s rodiči, která má název Dýňování. S rodiči se scházíme na zahradě, kde jsou pro ně a děti připraveny různé aktivity. Rodiče mohou přinést pochutiny z dýní i s recepty, ze kterých každoročně vzniká kniha dýňových receptů.

Tento školní rok jsme se s dětmi zapojili do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“ Každý čtvrtek jsme chodili cvičit do tělocvičny základní školy, cvičili jsme i venku a děti plnily úkoly zadané přímo metodikou projektu. Rozvíjeli jsme hrubou i jemnou motoriku.

Při každodenních TV chvilkách zařazujeme různá cvičení NTC na rovnováhu, rotace, chůze po balančních kamenech, chůze po čáře, překážkové dráhy, cvičení s prvky jógy. Venku rozvíjíme přirozený pohyb dětí na školní zahradě (prolézačky, lana, tyče, stěna na lezení) a využíváme i okolních hřišť a přírodní lesopark. Cvičíme s míči a padákem. Děti mohou navštěvovat plavecký a lyžařský kurz.

Děti tvoří a hrají si s pískem a přírodními materiály. Ve třídách je k dispozici kinetický písek. Navlékáme korálky, provlékáme bavlnky, provádíme různá prstová cvičení a učíme se říkanky s pohybem. Starší děti mají možnost navštěvovat kroužek keramiky.

Velký důraz klademe na práci s knihou. Děti mají volně dostupnou knihovnu, kde si mohou knížky libovolně vzít a prohlížet. Každý den čteme pohádky a příběhy a knihy požíváme k motivaci dětí. Předčítat pohádky do školky dochází pohádková babička i rodiče dětí. Děti nosí do školky své oblíbené knihy, ze kterých děláme výstavu. Děti mají v oblibě obrázkové čtení, vyhledávají určené symboly v knihách a hrají si s písmeny. 

V rámci projektu „Co nám knížky vyprávějí“ jsme se vydali s dětmi objevovat vesmír. Děti si vytvořily vlastní vesmír, rozluštily křížovku a společně studovaly knihy a encyklopedie, aby se dozvěděly co nejvíce o mimozemském světě. Společně s rodiči děti pracovaly na stránkách do vlastní knihy o vesmíru.

Při hrách i řízených činnostech každý den rozvíjíme logické myšlenkové operace, hledáme rozdíly mezi předměty a obrázky, doplňujeme řady předmětů, hrajeme Kimovy hry.

V době uzavření MŠ z důvodu Covid-19 jsme se snažily být neustále v kontaktu s dětmi a jejich rodiči. Na webové stránky školky jsme průběžně vkládaly různorodé aktivity (pracovní listy, omalovánky, básničky, pohybové aktivity), které děti mohly plnit s rodiči i samostatně. V rámci Dne země jsme požádaly rodiče a děti udělat něco pro naši Zemi a zaslat nám zpět obrázek.

Po návratu dětí do MŠ v květnu jsme nejvíce času trávili venku. Pro děti byly připraveny různorodé aktivity v přírodě. Poznávali jsme stromy, květiny, brouky a hmyz. Používali jsme lupy, encyklopedie a herbáře. Poznávali jsme dopravní značky a značky automobilů.

S metodou NTC a s naší spoluprací s Mensou byly seznámeny i naše nové kolegyně a také rodiče. NTC Learning budeme zapojovat i v dalším příštím roce. Velmi to baví nás i děti.

Andrea Lombard, DiS.
učitelka
V Pardubicích, 9. 9. 2020

» Archiv