MŠ Pastelka, Pardubice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Rosická 157
Pardubice – Polabiny
530 09


Kontakt

+420 466 400 848
+420 466 401 807

https://ms-pastelka.wixsite.com/pardubice

Redaktoři

  • Bc. Alena Vavřinová

Mateřská škola Pastelka je čtyřtřídní školou s kapacitou pro 106 dětí. Pracujeme podle školního vzdělávacího program „Hrajeme si každý den“. Naším cílem je, aby děti odcházely z mateřské školy do základní bez řečových vad. V šech osm pedagogů je současně logopedickým asistentem. V zdělávání předškolních dětí probíhá podle programu „Začít spolu“, který je založen především na podpoře samostatnosti a individuality dětí.

Škola má vypracovaný Program pro práci s nadaným dítětem. Během školního roku 2014–2015 byly vzděláváni všichni pedagogičtí pracovníci školy metodou NTC systém učení. Do knihovny MŠ byly zakoupeny odborné publikace s možností zapůjčení i pro rodiče, materiály pro pedagogickou práci učitelek z oblasti podpory nadaných dětí, rozvoj rozumových schopností dětí atd.

Ve školním roce 2014–2015 jsme se stali školkou spolupracující se společností Mensa. Po proškolení všech pedagogů ve 3 cyklech NTC učení Mensa jsme začali se zapojováním prvků jako rotace, rovnovážná cvičení, motorická cvičení, práci s abstraktními symboly do každodenních činností. Dosavadní zprávy o spolupráci naší MŠ s Mensou najdete v našich Dokumentech. V e školním roce 2016/2017 jsme se zaměřili na zapojení prvků NTC učení do každodenních činností dětí během celého dne v mateřské škole.

Skladba činností na naší mateřské škole:

  • Seznámení s projektem Mensa nové rodiče na celoškolkové schůzce rodičů.
  • Tematické setkávání s rodiči s praktickou ukázkou didaktických materiálů, vhodných hraček, literatury, možnost zapůjčení příručky „IQ – výzva pro rodiče“ a „Jak úspěšně rozvíjet IQ dítěte hrou“.
  • Každodenní rozcvičky NTC s dětmi, při ranních hrách kutálení s míčem, chůze po čáře i při pobytových činnostech na zahradě MŠ.
  • Velké oblíbenosti, jak u dětí, tak i u paní učitelek, se těší Kimovy hry bystrosti s různým zadáním (zmizení věcí, přemístění), které jsou náplní dopoledních her v ranním kruhu i odpoledních činností.
  • U předškoláků práce se symboly dopravních značek, značek automobilů, přiřazování vlajek k zemím a jednotlivým národům v návaznosti na projekt v MŠ v součinnosti s jídelnou MŠ a s rodiči. Kdy je využito i docházky dětí cizinců a seznamování s jejich zeměmi a zvyklostmi, tradicemi.
  • Každoroční účast na konferencích pořádaných Mensou ČR, v letošním roce v Praze i v Pardubicích. Tato setkávání jsou pro nás vždy zdrojem čerpání nových poznatků, příležitostí obohacení naší práce i setkávání s příjemnými lidmi. Například pražské setkání s prof. M. Hejným bylo naprosto vystihující.

Na základě předchozích zkušeností a načerpání inspirace pak dovybavujeme třídy odpovídajícími hrami, materiály s doporučením Mensy ČR.

 

Bc. Alena V avřinová
ředitelka MŠ
V Pardubicích, 27. 8. 2018

» Archiv