MŠ Pastelka, Pardubice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Rosická 157
Pardubice – Polabiny
530 09


Kontakt

+420 466 400 848
+420 466 401 807

https://ms-pastelka.wixsite.com/pardubice

Redaktoři

  • Bc. Alena Vavřinová

V naší mateřské škole již několikátým rokem pracujeme s metodou NTC při každodenních činnostech ve vnitřních prostorách školky, na školní zahradě i mimo mateřskou školu.

Školní rok jsme začali cestováním za kamarády z cizích zemí. Přiblížili jsme si život různých národností prostřednictvím hudby, obrázků, pohybu a smyslového prožitku. Poznávali jsme mapy, ochutnávali jídlo a společně s rodiči připravili sushi. Tvořili jsme plakáty a zabývali jsme se symboly jednotlivých zemí. Prohlíželi jsme si encyklopedie, mapy a s většími dětmi hráli oblíbené vlajkové pexeso.

V průběhu celého roku rozvíjíme u dětí hrubou i jemnou motoriku. Při každodenních TV chvilkách zařazujeme různá cvičení NTC na rovnováhu, rotace, chůze po balančních kamenech, chůze po čáře, překážkové dráhy, cvičení s prvky jógy. Venku rozvíjíme přirozený pohyb dětí na školní zahradě (prolézačky, lana, tyče, stěna na lezení) a využíváme i okolních hřišť a přírodní lesopark. Cvičíme s míči a padákem. Děti mohou navštěvovat plavecký a lyžařský kurz. Děti tvoří a hrají si s pískem a přírodními materiály. Ve třídách je k dispozici kinetický písek. Navlékáme korálky, provlékáme bavlnky, provádíme různá prstová cvičení a učíme se říkanky s pohybem. Pro starší děti je možnost navštěvovat kroužek keramiky.

Snažíme se děti vést k samostatnosti a dopřát jim možnost volby, proto mají každý den možnost vybrat si z několika připravených aktivit. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost, děti mají k dispozici knihovnu, čteme každý den pohádky a příběhy a do školky nám dochází číst rodiče i prarodiče. Navštěvujeme místní knihovnu. Hrajeme si s písmeny, učíme se básničky a říkanky. Každý den probíhají na třídách jazykové chvilky, kde procvičujeme motoriku mluvidel. Rádi hrajeme hry na podporu soustředění a logického myšlení, Kimovy hry, používáme Logico a Mini Luk, hledáme rozdíly v předmětech a na obrázcích. Velmi oblíbené jsou hry, kdy děti nebo předměty mizí a děti je hledají.

Poznáváme také svět kolem nás, přírodu a vesmír. Chodíme do přírody, k vodě, poznáváme rostliny, hmyz. Na vycházkách poznáváme značky aut, a jaký symbol je typický pro každý automobil. Učíme se dopravní značky a jejich symboly, hrajeme hry s kartami značek, počítáme dopravní prostředky. Všechny děti velmi nadchlo Mobilní planetárium. Tvoříme planety, cestujeme ve vesmírných mapách, hrajeme vesmírné pexeso.

V průběhu celého roku navštěvujeme s dětmi různé kulturní akce pro rozvoj estetického cítění. Divadelní představení, představení filharmonie, výtvarný ateliér. Hudební cítění také procvičujeme hrou na různé nástroje, učíme se nové písně a velmi rádi také posloucháme hudbu. Úspěšně jsme se zapojili i do několika výtvarných soutěží.

Děti se mohou dále rozvíjet i v kroužcích flétny, anglického jazyka, keramiky a nově pro děti s odlišným mateřským jazykem je zařazen i kroužek seznamování se s českým jazykem.

Každý rok seznamujeme nové rodiče s metodou NTC a s naší spoluprací s Mensou. I v příštím roce budeme s nadšením pokračovat a dále prohlubovat zapojení NTC do činnosti dětí a dále se vzdělávat abychom mohli děti co nejvíce rozvíjet.

Andrea Lombard, DiS.
učitelka
V Pardubicích, 24. 9. 2019

» Archiv