MŠ U Krtečka, Praha 5

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kudrnova 235/1a
Praha 5 – Motol
150 00


Kontakt

+420 257 221 565

https://www.msukrteckapraha.cz

Redaktoři

  • Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

Jsme čtyřtřídní mateřskou školou pro 112 dětí. Věříme, že každé dítě má talent. Snažíme se jej rozvíjet, hledat cesty pro jeho posílení. Touha po objevování a dozvídání se nových věcí prolíná celým dne dítěte v naší mateřské škole. Ukazujeme dětem jejich možné cesty a chceme, aby si každé z nich našlo tu, která jej bude dále provázet a na které najde to, co potřebuje.

Snažíme se ukazovat dětem cesty a možné způsoby jejich překonávání. Neexistují jediná správná řešení a chyba není nedostatkem, ale příležitostí k poznání. Využíváme možností našeho města k zajímavým aktivitám, příležitostem k poznávání. Podnikáme výpravy za poznáním. Využíváme méně známých či tradičních pomůcek při výchovně vzdělávacích činnostech, hrajeme Piškvorky, Pexeso, Tantrix, Pexetrio, Kostku, deskové hry, Příběhy z kostek a mnoho dalších. Rozvíjíme u dětí schopnosti polytechnické, děláme jednoduché pokusy, využíváme robotické včelky, „cestujeme světem“. Ve spolupráci i s jinými projekty seznamujeme děti se životem ve světě prostřednictvím zahraničních studentů, kdy sjednocujícím komunikačním jazykem je angličtina – samozřejmě úměrně znalostech našich dětí.

Spolupráce s Mensou ČR

Podporujeme rozvoj dětské fantazie a tvořivosti – možnosti nejen ve výtvarném projevu, MŠ užívá méně obvyklých výtvarných technik i výtvarného materiálu – plastické, duhové, granitové barvy, práce s keramickou hlínou, papírové tvoření, přírodní materiály, tvorba v přírodě, na zahradě.

K rozvíjení všeobecných znalostí pomáháme dětem i za použití méně obvyklých učebních pomůcek – základní fyzikální, optické pokusy, objevovat příčiny a následky dějů je pro hrou, která rozvíjí jejich schopnosti, znalosti i představivost – magnetické skládanky, kreslení magnet. prachem, „zrcadlení“.

Zajímavým pro děti je i práce s lupou a k „vánoční dárek“ elektronické mikroskopy, které mohou děti užívat na tabletech.

Hrajeme hry, které podporují postřeh i pozornost dětí, stejně jako tyto dovednosti rozvíjíme při výchovně vzdělávací činnosti řízené. Umíte hrát Logico? Pexetrio? Pexeso pro uši? Kostku? Ne, pak Vás zveme, naučíme Vás to.

K rozvoji matematických znalostí přispívají určitě oblíbené „Počítací hádanky“, „rovnovážné kostky“, pomůcky a pracovní listy, které jsou dětem k dispozici i během her, příp. pobytu venku.

Orientace v prostoru je pro naše děti snadná – stavíme „týdenní stavby“ – pro rozvoj vzájemné spolupráce, orientace, práci, která vyžaduje spolupráci a zároveň rozvíjí původní myšlenku. Kombinujeme materiály, pokračujeme v předchozím, někdy si práci i samy dokumentují.

Máme rádi přírodu, nedávno děti natočily svůj první dokument „Kytka pro Papoušky“. O tom, jak namnožit léčivku „rýmovník“ pro děti ze sousedního oddělení. Že jej neznáte? Přijďte, dáme Vám ochutnat.

Bc. Dagmar Vávrová Čermáková
ředitelka mateřské školy
V Praze, 12. 2. 2022

Provozní doba

6:30 - 17:30 hod.


» Archiv