ZŠ a MŠ Hoštejn

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Hoštejn 16
Hoštejn
789 01


Kontakt

+420 736 223 039

http://www.zsamshostejn.cz

Redaktoři

  • Ivana Pumprlová Gáliková

Naše mateřská škola je jednotřídní, docházejí k nám děti od 2 do 6 let i několik dětí starších s odloženou školní docházkou. S prvky metody NTC pracujeme již několikátým rokem.

Metoda NTC – činnosti v MŠ během školního roku 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 jsme se však s ohledem na velký počet nejmladších dětí některých činností dotkli pouze okrajově. Začínali jsme prvky, které jsou pro děti přirozené – jednoduchá balanční a rovnovážná cvičení (chůze po lavičce, po laně nataženém na zemi), rovnovážné cvičení na balančním kruhu a míčích, chůze po kladinách různého tvaru a na balančních kyblíčcích, udržování rovnováhy ve stoji se zavřenýma očima, rotační cvičení – opakované otáčení okolo vlastní osy po dobu 10–15 sekund s udržením rovnováhy. Pro cvičení na akomodaci oka jsme využívali míče – podávání míče v zástupu dopředu i dozadu, podávání v kruhu při hře Na Palečka a obra, kutálení míčem v kruhu i ve dvojicích, házení míčem při hře Vyvolávaná nebo házení menšími míčky na cíl. Tyto činnosti bylo možné provádět i při pobytu venku s využitím různých venkovních a přírodních prvků – chůze po nízkých obrubnících, zdolávání různých přírodních překážek, chůze a běh po nerovném terénu, lezení po nízkých stromech atd. Vždy jsme však důsledně dbali na bezpečnost dětí.

Dalším prostředkem této metody je hudba, se kterou se děti setkávaly každodenně. Základem byl přirozený projev dětí při pohybové i hudební improvizaci, využívali jsme taneční pomůcky – stuhy, šátky, při seznámení s novými písněmi jsme rytmizovali pomocí hudebních rytmických nástrojů, různých předmětů nebo hry na tělo. Při poslechu hudby děti rozeznávaly její tempo (pomalé, rychlé) i náladu (veselá, smutná), seznámily s nejznámějšími hudebními nástroji a jejich zvukem.

Pro rozvoj paměti a logického myšlení jsme využívali kartiček se symboly dopravních značek a značek aut, kdy děti jednotlivé symboly pojmenovávaly, určovaly, která značka chybí, porovnávaly je s různými geometrickými tvary, určovaly jejich barvu, podobnost atd. U starších dětí jsme se okrajově dotkli i seznamování s písmeny, kdy jsme využili naše nové didaktické pomůcky. I přes naši snahu se nám s ohledem na věk, schopnosti dětí i nečekané zkrácení školního roku nepodařilo využít dalších prostředků této metody tak jako v minulých letech. S jednotlivými prvky metody NTC Learning budeme však pracovat i nadále a s ohledem na větší počet starších dětí v příštím školním roce se budeme věnovat i náročnějším činnostem.

Ukázku činností v rámci NTC Learningu najdete v naší Fotogalerii.

Ivana Pumprlová Gáliková
učitelka MŠ
V Hoštejně, 30. 10. 2020

» Archiv