ZŠ a MŠ Hoštejn

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Hoštejn 16
Hoštejn
789 01


Kontakt

+420 736 223 039

http://www.zsamshostejn.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Pchálková
  • Jaroslava Vičarová

Mateřská škola v Hoštejně je jednotřídní. V současné době dochází do MŠ 22 dětí ve věku od 2 do 7 let. S dětmi pracují dvě učitelky, jejich pracovní doba se každý den od 10 do 12,30 hodin překrývá.

Denní řád má svoji strukturu, je však pružně přizpůsobován podmínkám, které nastávají v průběhu dne. Každý den zařazujeme dostatek pohybových aktivit jak v prostorách MŠ, tak i venku. Řízené i spontánní činnosti se vyváženě střídají, probíhají většinou ve skupinách podle zájmu nebo věku dětí.

Metoda NTC – činnosti v MŠ během školního roku 2017/2018

Přesto, že ve školním roce 2017/2018 docházely do MŠ děti ve věku 2–7 let, využívali jsme při jejich vzdělávání program „NTC systém učení“. S ohledem na to, že již děti od 2 let jsou schopny rozeznat i složité abstraktní symboly (značky automobilů, různých výrobků pro děti atd.), zařazovali jsme prvky a specifická cvičení stimulující mentální vývoj dětí, koordinaci pohybů a motoriky, rychlost myšlení a rozhodování do každodenních činností.

Děti měly možnost se věnovat prohlížení naučných knih a encyklopedií (příroda, vesmír), což vedlo i k obohacování jejich slovníku, věnovali jsme se obrázkovému čtení, v souvislosti s tématy ŠVP PV jsme na mapách a globusu vyhledávali státy, města, světadíly, moře, řeky, hory atd. Děti se učily používat mikroskop, dalekohled, pinzetu a další zajímavé pomůcky. Podporovali jsme rozvoj motoriky, grafomotoriky, zařazovali jsme činnosti na akomodaci oka a rozvoj synapsí (vazby mezi neurony). Každodenně jsme zařazovali motorická cvičení – otáčení okolo své osy (každý den na jinou stranu s rozpaženýma rukama po dobu 10-15 sekund), balanční a rovnovážná cvičení (chůze po laně na zemi, po lavičce, kladině), využívali jsme i rozmanitého přírodního terénu při pobytu venku (bezpečná chůze po kládách, lezení po stromech).

Pro děti všech věkových skupin jsme při cvičeních na akomodaci oka využívali míče (kutálení ve dvojicích nebo v kruhu, podávání míče v kruhu oběma směry – hra Na Palečka a obra, házení a chytání na kratší vzdálenosti, házení míčem na cíl, do koše atd.).

Velmi oblíbenou činností pro všechny děti bylo poznávání značek aut a vlajek států. Tyto hry mají velký význam pro rozvoj abstraktního a funkcionálního myšlení. 

Při řízených i spontánních činnostech jsme hráli paměťové hry různé obtížnosti dle věku dětí (mladší děti – dřevěné skládačky, jednoduchá pexesa, obrázky, starší děti – zapamatování si a skládání určitého obrazce, zapamatování si určitého počtu prvků, hra „Který předmět chybí?“ atd.).

Důležité místo ve vzdělávání metodou NTC měla i hudba. Rozvíjeli jsme u dětí hudební myšlení a paměť, zařazovali jsme poslech hudby různých žánrů, rytmizaci, hru na tělo i na rytmické hudební nástroje, hudební cvičení na dynamiku, improvizovaný i naučený pohyb podle hudby, poznávání hudebních nástrojů podle vzhledu i zvuku, zpěv.

Mezi vhodná stimulační cvičení patřily i hádankové příběhy, kdy děti navrhovaly různá řešení a vymýšlení odpovědí na otázky např. „Co by se stalo, kdyby…“ Jejich odpovědi byly většinou velmi zajímavé a originální.

Všechny tyto činnosti jsou velkým přínosem pro rozvoj logického a kreativního myšlení, vizualizace i znalostí z různých oblastí a mají velký vliv na odstranění poruch pozornosti v dalších letech. Naše mateřská škola je zapojena do projektu „Mateřská škola spolupracující s Mensou“.

Ukázku činností v rámci NTC Learningu najdete v naší Fotogalerii.

Ivana Pumprlová Gáliková
učitelka MŠ
V Hoštejně, 14. 10. 2018

» Archiv