ZŠ a MŠ Hoštejn

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Hoštejn 16
Hoštejn
789 01


Kontakt

+420 736 223 039

http://www.zsamshostejn.cz

Redaktoři

  • Mgr. Lenka Pchálková
  • Jaroslava Vičarová

Mateřská škola v Hoštejně je jednotřídní. V současné době dochází do MŠ 22 dětí ve věku od 2 do 7 let. S dětmi pracují dvě učitelky, jejich pracovní doba se každý den od 10 do 12,30 hodin překrývá.

Denní řád má svoji strukturu, je však pružně přizpůsobován podmínkám, které nastávají v průběhu dne. Každý den zařazujeme dostatek pohybových aktivit jak v prostorách MŠ, tak i venku. Řízené i spontánní činnosti se vyváženě střídají, probíhají většinou ve skupinách podle zájmu nebo věku dětí.

Již několikátým rokem se naše mateřská škola věnuje metodě NTC Learning, která pomáhá rozvíjet potenciál všech dětí v oblasti rozumových schopností a abstraktního myšlení. Tato metoda rozvíjí důležitá mozková centra dítěte právě v období 4–6 let.

Vzdělávání v naší MŠ probíhalo frontálně, individuálně nebo ve skupinách podle ŠVP PV „Toníkovo vesmírné dobrodružství“. Metody NTC Learning jsme využívali nejen při aktivitách v budově mateřské školy, ale i při vycházkách po vesnici a jejím okolí.

Na začátku školního roku se děti seznámily s několika abstraktními symboly, postupně jsme přidávali další. Tyto aktivity probíhaly hravou formou a zcela přirozeně a staly se tak běžnou součástí každodenních činností. Děti byly velmi zodpovědné a soustředěné k daným úkolům a tyto činnosti samy spontánně vyžadovaly. Jako abstraktní symboly jsme využívali obrázky vlajek států celého světa, dopravní značky, značky aut, písmena i číslice. Postupně jsme přecházeli k tzv. asociacím, kdy děti dokázaly přiřadit obrázkové symboly k jednotlivým slovům, ke státům, které vyhledávaly na mapě i globusu, dokázaly přiřadit příslušnou vlajku i značku auta, které se v příslušné zemi vyrábí. Skládaly jednoduchá slova z písmen a přiřazovaly určitý počet symbolů k jednotlivým číslicím. Některé děti se pomocí těchto her naučily číst už v předškolním věku. Každý den děti plnily úkoly v pracovních listech a v pracovních sešitech, velmi oblíbené byly paměťové hry, hádanky a hádankové příběhy. Rády a často využívaly děti i didaktické a stolní hry, ke kterým mají stálý přístup.

S metodu NTC Learning jsme pracovali i při každodenních pohybových činnostech – otáčení okolo vlastní osy, grafomotorická cvičení, cvičení rovnováhy, hry s míčem, hudební a hudebně-pohybové činnosti (pohybová improvizace, poslech hudby, rytmická cvičení). Pro pohybové činnosti jsme využívali i členitého přírodního terénu a přírodních překážek v okolí mateřské školy – chůze do kopce i z kopce, chůze a lezení po kládách, lezení po stromech atd. Při všech těchto činnostech jsme však dbali na dodržování pravidel bezpečnosti. Vycházky po Hoštejně i návštěvy Zábřeha jsme si zpestřovali poznáváním dopravních značek i značek dopravních prostředků. Metodu NTC Learning jsme zařazovali i do dopravní a environmentální výchovy a logopedické prevence.

V průběhu minulého školního roku jsme měli možnost zakoupit další didaktické pomůcky, které nám pomáhají tuto metodu i nadále využívat a rozvíjet tak logické myšlení dětí.

Ukázku činností v rámci NTC Learningu najdete v naší Fotogalerii.

Ivana Gáliková
učitelka MŠ
V Hoštejně, 10. 10. 2017

» Archiv