ZŠ a MŠ Hoštejn

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Hoštejn 16
Hoštejn
789 01


Kontakt

+420 736 223 039

http://www.zsamshostejn.cz

Redaktoři

  • Ivana Pumprlová Gáliková

Mateřská škola Hoštejn je jednotřídní s oddělením věkově heterogenních dětí od dvou do sedmi let. S metodou NTC systém učení pracujeme již 6. rokem a zapojujeme do ní děti od tří let.

Již při ranním příchodu mohou děti využít didaktických her a pomůcek rozvíjejících jejich rozumový i pohybový potenciál – didaktické hry Logico, Dr. Heureka, elektronickou tužku s knihami Atlas světa, Hravé učení, Česká republika, pexesa, puzzle, obrázkové knížky, manipulační hry na koordinaci oka a ruky, tělocvičné náčiní – kruhy, míče, balanční náčiní, švihadla, lano atd. V oblibě jsou i hry s dopravní tématikou s malými modely dopravních značek.

Ranní pohybové činnosti provádíme každodenně s hudbou. Děti si oblíbily zejména píseň Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Auta, v jejímž textu jsou vyjmenovávány jednotlivé značky aut. Při zdravotních cvicích je učíme přizpůsobit pohyb rytmu hudby, pohybově improvizujeme na rychlou a pomalou hudbu. Zařazujeme cvičení s míčem na akomodaci oka – kutálení v kruhu a ve dvojicích, hry s balančním padákem a míčkem, hry Na Palečka a obra, Vyvolávaná atd. Při cvičení v překážkové dráze děti udržují rovnováhu při chůzi po úzké lavičce, na balančních kyblíčcích a balanční desce, chodí po laně nataženém na zemi, přelézají a podlézají překážky, následuje rotační cvičení – opakované otáčení okolo vlastní osy vždy na jednu stranu. 

V komunitním kruhu každodenně zařazujeme rytmizaci slov – vytleskávání dne v týdnu s určením počtu vytleskaných slabik a vytleskání jména každého z dětí. Nejméně jednou týdně hravou formou procvičujeme poznávání značek aut, postupně přidáváme další značky, např:

  • pohybová hra – každé z dětí drží v ruce jinou značku auta, při vyslovení příslušné značky učitelkou dítě oběhne kruh okolo ostatních,
  • na zemi jsou poházené obrázky aut různých barev, děti k nim přiřazují jednotlivě obrázky značek dle pokynů učitelky – např. modré auto je Ford, žlutá auta jsou Fiaty atd.
  • paměťová hra „Která značka chybí?“ – jedno z dětí se snaží poznat, kterou značku auta z pěti značek na zemi jsme odstranili.

V souvislosti s tématy Česká republika a okolní státy a Poznáváme světadíly a jejich nejznámějšími státy, děti poznávají i jejich vlajky. Ukazují státy a světadíly na mapě a globu, později k nim přiřazují jejich vlajky. Ve druhém pololetí se pokoušíme k mapě státu a jeho vlajce přiřadí i několik aut, která se tam vyrábějí.

Do činností s písmenky zapojujeme i mladší děti. Každé z dětí má jmenovku na své židličce, kterou si většina z nich pozná.  Hravou formou poznávají první a poslední písmena ve slově, skládají jednoduchá slova z písmen podle vzoru, později bez vzoru. Logické myšlení a fantazii dětí rozvíjíme při zadávání hádankových příběhů, vyprávění popletených pohádek, vymýšlení příběhů nebo jejich dokončování atd.

Každodenně je zařazována nejméně jedna z hudebních činností – zpěv, poslech hudby, rytmizace, hra na flétnu.

Při pobytu na zahradě MŠ využíváme velkých modelů dopravních značek při dopravních hrách. Vhodný terén a přírodní i uměle vytvořené zahradní prvky (nerovný terén, různé druhy povrchu, stromy, přírodní materiál ke konstruktivním hrám, průlezky, dětské dopravní prostředky) rozvíjejí pohybové schopnosti dětí, hrubou motoriku, obratnost, pohybovou koordinaci, fantazii. Při vycházkách po okolí děti pojmenovávají značky aut i dopravní značky, jejich tvary, poznávají barvy, porovnávají velikosti aut, budov, zdolávají přírodní překážky.

S touto metodou seznámíme i rodiče dětí. Ve třídě MŠ si budou moci prohlédnout používané pomůcky, z nichž většinu z nich vyráběly paní učitelky, uvidí ukázku přímé práce s dětmi, některé z činností si s nimi budou moci vyzkoušet. To jim umožní za pomoci této metody rozvíjet rozumový potenciál svých dětí i v domácím prostředí.

Ukázku činností v rámci NTC Learningu najdete v naší Fotogalerii.

Ivana Pumprlová Gáliková
učitelka MŠ
V Hoštejně, 8. 10. 2022

» Archiv