MŠ 4 pastelky, Praha 4

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Sedlčanská 526/14
Praha 4 - Michle
140 00


Kontakt

+420 261 261 418
+420 261 261 420

http://www.4pastelky.cz

Redaktoři

  • Ludmila Zíková

„Mateřská škola 4 pastelky“ zahrnuje čtyři odloučená pracoviště: MŠ Plamínkové, MŠ Plamínkové 2, MŠ Kotorská a MŠ Sedlčanská; z každého pracoviště absolvovala kurz Mensa NTC minimálně jedna paní učitelka. 

V tomto školním roce 2018/2019 jsme navázali na předchozí roky a již pátým rokem při práci s dětmi uplatňujeme prvky metody NTC Learning. Zařazujeme rotační a rovnovážná cvičení, pracujeme s piktogramy a symboly atd. 

Všechna naše odloučená pracoviště jsou průběžně vybavována novými didaktickými pomůckami a prvky pro rozvoj dětí. Přibylo další lanové centrum pro koordinaci a rovnovážná cvičení, dokončen byl senzomotorický chodník. Šatny školek jsou vybaveny manipulačními hračkami.

Každé pracoviště je vybaveno interaktivní tabulí, kde děti mohou využívat výukové programy. Učí se pracovat s kamerou, mikroskopem a při práci s robotickou včelkou Bee-Bot se učí základům programování. 

V rámci celodenního výletu jsme navštívili svět vědy a techniky v IQLANDII v Liberci. Zajímavé fyzikální a chemické pokusy jsme také zařadili do svých týdenních projektů

Na náš popud se zúčastnil chlapec z předškolního oddělení Logické olympiády a umístil se na 1.–3. místě.

Ludmila Zíková
učitelka MŠ
V Praze, 8. 7. 2019

» Archiv