MŠ Čakovice I, Praha 9

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Něvská 830/11
Praha 9 – Čakovice
196 00


Kontakt

+420 739 016 447

http://ms-cakovice1.webnode.cz

Redaktoři

  • Bc. Kateřina Ježková

Zřizovatelem Mateřské školy Čakovice I je Městská část Praha-Čakovice. Škola je v právní subjektivitě od 1. ledna 2003. Součástí školy je školní jídelna. Kapacita mateřské školy je 224 dětí. Mateřská škola je umístěna v zahradním areálu a skládá se ze dvou budov: první budova byla otevřena 1. května 1983, druhá budova byla otevřena 24. září 2012. Obě mají kapacitu 112 dětí (po 4 třídách).

Všichni zaměstnanci MŠ se snaží pro děti vytvářet podnětné prostředí. Hračky jsou pro děti dobře dosažitelné. V rámci spolupráce s Mensou budou do jednotlivých tříd nakoupeny potřebné pomůcky, rozvíjející nadání dětí.

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Učitelky se plně během celého dne věnují dětem a jejich vzdělání.

Plánování činností vychází z potřeb dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity; od září 2015 se MŠ Čakovice I bude snažit vytvářet podmínky pro rozvoj intelektových schopností dětí a usilovat o identifikaci nadání.

Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru a jsou jim vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.

Kvalita prostředí – čistota ovzduší, teplota vzduchu, osvětlení místností, pořádek a odpovídající vybavení, je důležitou součástí správného vývoje dětí. Všechny třídy jsou esteticky vyzdobeny, na výzdobě se podílejí svými pracemi také samy děti.

Spolupráce s Mensou ČR

Mateřská škola Čakovice I spolupracuje s Mensou ČR více než 6 let. Spolupráce s Mensou ČR se účastní všechny třídy. V letošním roce zkoušíme zapojit i věkově nejmladší třídu. Což se díky individuálnímu přístupu paní učitelek a výběru aktivit, odpovídajících věkovému složení dětí, daří.

Paní učitelky díky Mense ČR daleko více spolupracují a to nejen v oblasti náslechů a hospitací, ale hlavně v oblasti dalšího rozšiřování činností. Tvoří a vyhledávají didaktické pomůcky a každý rok se snaží přijít s novými nápady na to, jak ještě více rozšířit možnosti „výuky“ v rámci spolupráce mateřské školy a Mensy ČR.

Každoročně na první schůzce jsou rodiče informováni o spolupráci mateřské školy a Mensy ČR a zjišťujeme, že rok od roku je u rodičů větší zájem nejen o novinky, ale i o spolupráci. V letošním školním roce již není v MŠ žádný rodič, který by neschválil zapojení svého dítěte, z čehož máme velkou radost.

V předloňském roce jsme spolupracovali v rámci tzv.  Mensa – testů s paní Lucií Měchurovou. Ty měly nejen u dětí, ale i rodičů úspěch, proto nás velice mrzelo, že v loňském roce jsme akci zopakovat nemohli (COVID-19), ale velice se těšíme na další spolupráci.

Příklady činností v jednotlivých třídách MŠ Čakovice I – nejlépe hodnocené projekty učitelkami a dětmi

Celoroční projekt – Hrajeme si s písmeny, aneb abeceda není věda

Děti si v loňském roce v rámci projektu osvojily další symboly – písmena. V této činnosti v letošním roce pokračujeme. Vzhledem k tomu, že jsme již na základě evaluace mohli posoudit, co se dětem dařilo lépe a co méně, zaměřili jsme se na úpravu jednotlivých činností v rámci celého projektu. Součástí projektu je i spolupráce s rodiči. Každý rodič vybere pohádku, kterou dítěti během trvání projektu několikrát přečte, či převypráví. Nesmí být použita jakákoli technika (video, pohádka v televizi, počítač apod.). Rodiče společně s dětmi vytvoří kreslenou nápovědu pro své dítě. Závěr projektu: dítě za pomoci kreslené nápovědy převypráví pohádku v MŠ. V minulém školním roce jsme se setkali i s tím, že rodiče vyprávěli dětem místo pohádky jejich příběhy z mládí, což bylo pro ostatní nesmírně zajímavé a milé.

Dopoledne s Mensou

Opakování naučených dovedností a znalostí pomocí soutěže. Děti závodily v přiřazování geometrických tvarů ke značkám vozů (automobilů). Tvary dále rozdělovaly na menší a větší, přiřazovaly barvy.

Cestování po Evropě

Projekt se každoročně opakuje v MŠ Čakovice I a je u dětí velmi oblíben. Děti s paními učitelkami se věnují „cestování“ po Evropě. Státům, vlajkám, charakteristickým znakům jednotlivých zemí. Na mapě a globusu děti státy vyhledávají, vytvářejí koláže, masky, vlajky.

Další činnosti v rámci spolupráce s Mensou ČR

Metody, které se paní učitelky naučily během svých školení, využívají nejen během činností ve třídě, ale velice často i během činností venku. A to jak během her na školní zahradě,  tak v rámci procházek. Jsou zařazovány přeskoky přes přírodní překážky, chůze po obrubnících, hry s míči.

Na školní zahradu byly během několika let instalovány i netradiční balanční prvky, prolézačky, lanové dráhy apod., kde se děti kromě jiného učí šplhat, prolézat, podlézat a vybírat správnou cestu, vedoucí k cíli.

V letošním roce MŠ Čakovice I zahájila spolupráci s Malou technickou univerzitou, která úžasně navazuje na činnosti v rámci Mensy ČR.

Tak jako v minulém školním roce proběhla i letos akce „Bubnování se Sushou“. Kde se děti seznámí nejen s netradičními hudebními nástroji, ale zároveň se učí vnímat hudbu a zvuk (slabě, hlasitě, zeslabit zvuk, zesílit).

Pokračují činností dětí s programovatelnou včelkou – rozvoj technických dovedností.

Zaměstnanci MŠ Čakovice I jsou nadšeni možností spolupracovat s Mensou ČR. Máme možnost se seznamovat s netradičními metodami ve vzdělávání dětí a obohacovat aktivity. Spolupráce s Mensou ČR také zlepšuje komunikaci a spolupráci mateřské školy s rodiči dětí. Proto se MŠ Čakovice I snaží, aby všechny paní učitelky absolvovaly školení „Mensa NTC pro školy“.

Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ Čakovice I, Praha
V Praze, 9. 11. 2021

» Archiv