MŠ Domeček, o.p.s., Praha

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Diabasová 1178/15
Praha - Stodůlky
155 00


Kontakt

+420 725 844 118

http://www.msdomecek.cz

Redaktoři

 • Mgr. Veronika Málková

Česko-anglická mateřská škola Domeček vznikla v roce 2010. Rodinnou školku jsme si založili se záměrem dopřát našim vlastním dětem to nejlepší. Naší velkou inspirací ve vztahu k dětem je přístup popsaný v knize manželů Kopřivových „Respektovat a být respektován“. Mateřská škola je situovaná v prostorné vile se zahradou přímo u vstupu do Prokopského údolí.

Mateřská škola Domeček je zapsaná v Rejstříku Mateřských škol Ministerstva školství. Náš školní vzdělávací program „Svět kolem nás a my v něm“ je vypracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Nad rámec základního programu nabízíme dětem výuku anglického jazyka, který si osvojují stejně jako svůj rodný jazyk. Prostřednictvím her, písniček a každodenní komunikace s rodilým mluvčím simulujeme fungování bilingvní rodiny, kde každý z rodičů mluví na dítě jiným jazykem. Nízký počet dětí na jednoho učitele je velkou výhodou naší mateřské školy. Dětem se tak dostává nadstandardní individuální péče.

Naše školka Domeček má za sebou první školní rok uceleného programu NTC. Všichni učitelé včetně rodilých mluvčích měli možnost seznámit se se základními principy NTC a jejich využití v naší mateřské škole. Bylo zajímavé sledovat, jak flexibilně dokázali učitelé zařadit aktivity podporující intelektovou stimulaci dětí do standardního denního režimu.

Pro začátek jsme zařazovali NTC aktivity spontánně, spíše intuitivně. Do naší pravidelné ranní rozcvičky jsme zařadili točení kolem své osy. Na procházkách jsme pravidelně trénovali chození po čáře (díky vyznačeným parkovacím stáním v naší ulici) a také poznávaní značek aut.

Integrovaný blok „Cesta kolem světa“ jsme si ozvláštnili vytvářením dvojitých asociací na jednotlivé krajiny. Také zapojení hudby bylo nadmíru zajímavé. Jelikož jsme mezinárodní školka, poprosili jsme rodiče dětí, aby nám zaslali oblíbenou písničku v jejich rodném jazyce.

Ve spolupráci s Mensou jsme nabídli rodičům poprvé také možnost testování IQ, čeho využilo několik rodičů převážně předškolních dětí.   

Naším hlavním cílem pro příští školní rok je systematizace NTC aktivit a jejich plánované zařazení do jednotlivých integrovaných bloků, stejně tak jako do pravidelných denních aktivit.

Mgr. Veronika Málková
ředitelka školky
V Praze, 4. 6. 2017

NTC Learning at Domeček in 2016/2017

Key information:

 • NTC System is for all kids with the main aim to maximize their brain potential
 • Using NTC we can improve the kid’s potential by 30% (it is not linked to the IQ)
 • 75% of all brain synapses are developed before the age of 7
 • The brain remembers best the associations joined with visual incentives
 • It is important to use the windows of opportunity during child development

Basic activities (10 min every day):

Motor skills:

 • Rotation in one direction
 • Coordination exercises
 • Balance training – walking on the line
 • Jumping – one leg, both legs
 • Natural terrain – climbing, walking, stones
 • Ball games (eye – hand connection)

Abstract symbols:

 • Cars
 • Flags / countries
 • Pictograms
 • Traffic signs
 • Numbers and letters
 • Enigmatic puzzles

Games with symbols:

 • Grouping (colours, symbols, shapes)
 • Classification
 • Memory games (pexeso, absurd stories)
 • Puzzles
 • Answering questions
 • Following instructions (Lego constructions)

Other activities:

 • Fine motor skills
 • Listening to music
 • Playing musical instruments
 • Dancing
 • Rhymes and songs
 • Pictures
 • Mind maps
Mgr. Veronika Málková
head teacher
Prague, 4 June 2017

» Archiv