MŠ Domeček, o.p.s., Praha 13

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Diabasová 1178/15
Praha - Stodůlky
155 00


Kontakt

+420 725 844 118

http://www.msdomecek.cz

Redaktoři

  • Mgr. Veronika Málková

Česko-anglická mateřská škola Domeček vznikla v roce 2010. Rodinnou školku jsme si založili se záměrem dopřát našim vlastním dětem to nejlepší. Naší velkou inspirací ve vztahu k dětem je přístup popsaný v knize manželů Kopřivových „Respektovat a být respektován“. Mateřská škola je situovaná v prostorné vile se zahradou přímo u vstupu do Prokopského údolí.

Mateřská škola Domeček je zapsaná v Rejstříku Mateřských škol Ministerstva školství. Náš školní vzdělávací program „Svět kolem nás a my v něm“ je vypracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Nad rámec základního programu nabízíme dětem výuku anglického jazyka, který si osvojují stejně jako svůj rodný jazyk. Prostřednictvím her, písniček a každodenní komunikace s rodilým mluvčím simulujeme fungování bilingvní rodiny, kde každý z rodičů mluví na dítě jiným jazykem. Nízký počet dětí na jednoho učitele je velkou výhodou naší mateřské školy. Dětem se tak dostává nadstandardní individuální péče.

Spolupráce s Mensou ČR

V naší mateřské škole Domeček zařazujeme metodu NTC Learning téměř do všech aktivit během dne. Ať už intuitivně, například při vycházce, nebo plánovaně v rámci jednotlivých podtémat, nejčastěji během vzdělávací činnosti.

Začínáme komunitním kruhem, kdy nejčastěji hrajeme Kimovy hry s poznávacími značkami. Během ranního cvičení si děti ve dvojicích kutálejí míč, rotují kolem své osy s otevřenýma i zavřenýma očima, hází míči různých velikostí do kbelíků, udržují rovnováhu při chůzi po sestavených vlakových kolejích ze dřeva, a také skáčou různými směry snožmo či jednou nohou na předem namalovaná chodidla po velikém pruhu papíru. Během jarních a letních měsíců zařazujeme venkovní opičí dráhy, kde děti přeskakují, podlézají, prolézají či přecházejí překážky.

V rámci podtémat „Dopravní prostředky, Cestujeme po Evropě, Česká republika, Zimní hry a sporty, Multikultura“ apod. pracujeme s obrázkovými flashcards vhodnými pro dané téma. S těmito obrázky vlajek, značek aut či znaky sportovních týmů pak hrajeme paměťové hry, třídíme je nebo vyhledáváme jejich společné znaky. Veliký úspěch u dětí i rodičů měl projekt „We are the World“, kdy si děti měly připravit prezentaci své rodné země včetně obrázku vlajky a charakteristického symbolu daného státu, tzn. typické jídlo, zajímavá stavba, pozdrav v rodném jazyce nebo místní kroj.

NTC systém učení zařazujeme i do procházek a výletů. Děti milují chůzi po obrubníku a po vyznačených parkovacích čarách. Na pikniku v nedalekém parku hrajeme s dětmi přírodní sudoku vytvořené z tvrdých papírových rámečků od kartiček ze stolních her a jako symboly používáme různé kaštany, žaludy nebo kamínky. Několikrát jsme také zkoušeli naši motorickou zdatnost šplháním po mírné skále a skákáním přes potok.

Kritické myšlení rozvíjíme u dětí tak, aby si dokázaly poradit s každodenními problémy – samy si nalévají pití do kelímků, samy po sobě utírají vylitý čaj, obrací si oblečení lícem nahoru a skládají jako do skříně, pomáhají kamarádovi zapnout zip na bundě, zametají odstřižky papíru na zemi, povlékají svou postýlku či řeší enigmatické hádanky z knihy.

Při odpoledním odpočinku dětem často pouštíme záznam z houslového koncertu, významné interprety vážné hudby či relaxační hudbu. Co se týká oblasti hudby, samozřejmostí je i hra na tělo, Orffovy hudební nástroje a sluchové pexeso. Tyto činnosti jsou součástí dopoledního klubu „Malí muzikanti“ probíhajícího jednou týdně, během něhož děti samy vymýšlí, jakými hudebními nástroji doprovodí určitou píseň, a tak sestavují pomocí obrázkových kartiček notový zápis.

V předškolní přípravě se věnujeme celé řadě činností, ať už je to uvolňování kloubů ruky, luštění papírového sudoku, grafomotorická cvičení, navlékání korálků, zápisy počtu hodů na kostce, logopedická cvičení, stavění dle předlohy, Logico Piccolo a tak podobně.

Během odpoledního klubu „Board Games“ děti velice rády hrají Dobble, Pexetrio s tématikou evropských států nebo se zvířaty, dále pak Uno, šachy, hádanky dráčka Fráčka a v poslední době mají snad nejoblíbenější karty s motivy pohádkových postav a symbolů, kdy mají za úkol ze šesti náhodně vylosovaných karet vymyslet pohádkový příběh.

V našem tzv. Montessori koutku děti nejčastěji vyhledávají kreslení do písku, přesívání mouky, vážení kamínků na dětské váze, přesypávání fazolí, přičemž je samozřejmě nejoblíbenější zatloukání hřebíků kladívkem.

Během odpoledních odchodů, kdy je dětí méně, nabízíme dětskou verzi hry Activity. V neposlední řadě děti také skáčou panáka, a to i uvnitř budovy díky koberci, na kterém čekají mezi střídáním se jednotlivých tříd v šatně.

Cíl, který jsme si stanovili v uplynulém školním roce, se zdá být naplněn. Rádi bychom se tedy s dětmi posunuli ještě dále, a to k vytváření myšlenkových map, což se tedy stává naší novou metou.

Karolína Suchá, DiS.
zástupkyně ředitelky
V Praze, 8. 6. 2018

» Archiv