MŠ Kestřany

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kestřany 52
Kestřany
398 21


Kontakt

+420 724 929 188
+420 776 859 841

http://www.ms.kestrany-pisecko.cz

Redaktoři

  • Mgr. Věra Chaloupková

Mateřská škola Kestřany je jednotřídní mateřskou školou, která se nachází v jádru malé obce Kestřany. Probíhá zde edukace dětí ve věku od 2 do 7 let. Pracujeme podle ŠVP – Čaroděj čas a jeho tajemství, který máme dále rozpracovaný do 5 podbloků. 

Při vzdělávání žáků se snažíme přistupovat individuálně. Respektujeme jejich potřeby, rozvíjíme dosažené dovednosti, zkušenosti a znalosti. S ohledem na věkové složení třídy máme na výběr několik úrovní aktivit, od jednoduchých po složité. Dětem s povinnou školní docházkou se minimálně jednou týdně individuálně věnujeme, využíváme různé pracovní sešity, deskové hry apod. Rozvíjíme zejména grafomotoriku, prostorové vnímání, logické myšlení, paměť, zařazujeme logopedická cvičení. K dispozici jsou dětem encyklopedie, mechanické stavebnice, robotické pračky, kde se děti učí prostorové orientaci, základům programování apod. Oblíbená je u dětí interaktivní tabule, kde využíváme různé výukové programy. Pracujeme s prvky pedagogiky Fr. Ketta a upřednostňujeme práci a hru s přírodní materiály, využíváme koutky, kde mají děti možnost rozvoje hry dle jejich představ. Nabízíme také volnočasové aktivity v podobě odpoledních kroužků „Věda nás baví“ a „Tanečky“. V rámci projektu „Letem světem“ nás několikrát navštívila lektorka anglického jazyka. 

U dětí rozvíjíme kompetence pro environmentální jednání (znalosti, dovednosti a postoje). Řešíme témata jako hospodaření s odpady, využití energií, změny klimatu, znečištění životního prostředí a ochranu přírody. Často se vydáváme do přírody s dalekohledy, lupami, abychom poznali okolní svět zblízka. Několikrát za rok navštěvujeme expozice muzeí, historické památky, městskou knihovnu aj. 

V průběhu celého dne jsou zařazené pohybové aktivity. Zaměřujeme se zejména na motorická cvičení, rovnovážná cvičení (využíváme balanční pomůcky, kladinky apod.), rytmická cvičení. Oblast jemné motoriky rozvíjíme pomocí dřevěných zatloukátek, korálků. Oblíbená je hra s kinetickým pískem či modelínou. 

Aktivně rozvíjíme akomodaci oční čočky v rámci míčových her na školní zahradě, při nepříznivém počasí v místní tělocvičně. Ve třídě stavíme dle předlohy apod.  

V sounáležitosti s výukou NTC používáme při vzdělávání dětí abstraktní symboly. Využíváme vlajky cizích států, značky aut, písmena, číslice, dopravní značky a další různé piktogramy.

Zuzana Železná
učitelka
V Kestřanech, 3. 8. 2019

» Archiv