MŠ Kestřany

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kestřany 52
Kestřany
398 21


Kontakt

+420 724 929 188
+420 776 859 841

http://www.ms.kestrany-pisecko.cz

Redaktoři

  • Mgr. Věra Chaloupková

Mateřská škola Kestřany je příspěvkovou organizací a má vlastní právní subjekt. Zřizovatelem je obec Kestřany. Škola poskytuje dětem celodenní péči, provozní doba školy je od 6.30 hodin do 16 hodin.

Mateřská škola se nachází na návsi obce Kestřany. Vedle budovy má škola k dispozici přírodní zahradu ve středověkém stylu, která podněcuje děti především k pohybovému vyžití, ale umožňuje mnoho dalších aktivit, například denní zařazování prvků environmentální výchovy.

Škola má vlastní školní jídelnu. Vedení školy se ve spolupráci se zřizovatelem snaží objekt a přilehlé prostory neustále modernizovat.

Mateřská škola podporuje nadání dětí bohatým programem. V průběhu roku je připravována řada nadstandardních aktivit. Metodu NTC Learning začala škola zařazovat ve šk. roce 2015/2016; viz také Fotogalerie).

Mateřská škola Kestřany ve školním roce 2017/2018 oslavila 40. výročí založení a zvýšil se počet akcí, kde byli součástí programu a aktivit rodiče dětí i širší veřejnost. Zapojení rodičů v návaznosti na rozvoj a intelektovou stimulaci dětí vidíme jako klíčové, a proto jsme věnovali této problematice i několik besed rodičů a odborníků na výchovu a vzdělávání. Setkání se zabývala školní zralostí, přípravou na vstup do základní školy, rozvojem smyslů, ale i např. tím, jak řešit dětský vztek  a vzdor a umět zvládat změny v životě dítěte. Věnovali jsme se také arteterapii, muzikoterapii, vývoji kresby, barevnosti, lateralitě, rovnováze pravé a levé hemisféry. Zvládání emocí, projev pochopení a využití humoru bylo samozřejmostí. To vše se nám dařilo za pomoci projektu OP VVV, který byl podporovaný EU.

V dalších činnostech školy jsme pokračovali stejně jako v letech předešlých a využívali k tomu stále se zlepšující vybavení školy. Děti mají například k dispozici robotické hračky, interaktivní tabuli, konstruktivní stavebnice apod.

Dbáme hlavně na každodenní pobyt venku s dostatkem pohybových aktivit, k čemuž nám pomáhá klidné okolní prostředí          a školní zahrada.

Mateřská škola ve školním roce nabízela také nadstandardní aktivity. Děti mohly uplatnit svoji zvídavost a dále se rozvíjet například v kroužku Věda nás baví.

Mgr. Věra Chaloupková
ředitelka MŠ Kestřany
V Kestřanech, 17. 7. 2018

» Archiv