MŠ Kestřany, p.o. (okr. Písek)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kestřany 52
Kestřany
398 21


Kontakt

+420 724 929 188
+420 776 859 841

http://www.ms.kestrany-pisecko.cz

Redaktoři

  • Mgr. Bc. Věra Chaloupková

Mateřská škola Kestřany je jednotřídní mateřskou školou, která se nachází v jádru obce Kestřany. Vedení školy se snažilo v předešlých letech ve spolupráci se zřizovatelem objekt školy neustále modernizovat tak, aby co nejlépe sloužil dětem, ale prostory byly některé roky nedostačující. V roce 2021 proto obec Kestřany přistoupila k výstavbě nové mateřské školy. Realizace stavby aktuálně probíhá.

Mateřská škola pracuje podle ŠVP s názvem Čaroděj čas a jeho kouzla, který máme dále rozpracovaný do 5 podbloků. Pedagogický kolektiv mateřská školy se snaží přistupovat ke vzdělávání dětí individuálně. Respektujeme potřeby dětí, rozvíjíme dosažené dovednosti, zkušenosti, znalosti. S ohledem na heterogenní složení třídy se snažíme připravovat vždy několik úrovní aktivit, od jednoduchých po složité. Rozvíjíme grafomotoriku, prostorové vnímání, logické myšlení, paměť, zařazujeme logopedická cvičení. K dispozici jsou dětem encyklopedie, mechanické stavebnice, robotické hračky, kde se děti učí prostorové orientaci, základům programování apod. Oblíbená je u dětí interaktivní tabule, kde využíváme různé výukové programy.

U dětí rozvíjíme kompetence pro environmentální jednání (znalosti, dovednosti a postoje). Řešíme témata jako hospodaření s odpady, využití energií, změny klimatu, znečištění životního prostředí a ochranu přírody. Často se vydáváme do přírody s dalekohledy, lupami, abychom poznali okolní svět zblízka. Ve školním roce jsme se také zaměřili na finanční gramotnost dětí.

Každý den pravidelně zařazujeme pohybové aktivity. Oblast jemné motoriky rozvíjíme pomocí dřevěných zatloukátek, korálků. Pracujeme s keramickou hlínou, oblíbená je hra s kinetickým pískem či modelínou.

V sounáležitosti s výukou NTC používáme při vzdělávání dětí abstraktní symboly. Využíváme vlajky cizích států, značky aut, písmena, číslice, dopravní značky a další různé piktogramy.

Vzhledem k pandemii dochází k výrazným omezením, ale i tak se nám daří zajišťovat pro děti dostatek podnětů a zkvalitňovat vzdělávací nabídku.

Mgr. Bc. Věra Chaloupková
ředitelka
V Kestřanech, 15. 11. 2021

» Archiv