MŠ Kestřany

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kestřany 52
Kestřany
398 21


Kontakt

+420 776 859 841

http://www.ms.kestrany-pisecko.cz

Redaktoři

 • Mgr. Věra Chaloupková

Mateřská škola Kestřany je příspěvkovou organizací a má vlastní právní subjekt. Zřizovatelem je obec Kestřany. Škola poskytuje dětem celodenní péči, provozní doba školy je od 6.30 hodin do 16 hodin.

Mateřská škola se nachází na návsi obce Kestřany. Vedle budovy je nově otevřená přírodní zahrada ve středověkém stylu, která podněcuje děti především k pohybovému vyžití, ale umožňuje mnoho dalších aktivit, například denní zařazování prvků environmentální výchovy.

Škola má vlastní školní jídelnu. Vedení školy se ve spolupráci se zřizovatelem snaží objekt i přilehlé prostory neustále modernizovat.

Mateřská škola podporuje nadání dětí bohatým programem. V průběhu roku je připravována řada nadstandardních aktivit. Metodu NTC Learning začala škola zařazovat ve šk. roce 2015/2016; viz také fotogalerie).

Naše školka se snaží děti maximálně rozvíjet ve všech oblastech:

Jemná motorika:

 • Používáme několik zcela nových pomůcek a materiálů.
 • Děti pracují s keramickou hlínou (prožitkové učení, zpracování materiálu různými technikami); kinetickým pískem (tvorba staveb, vytlačování z tvořítek atd.); pískovničkou (vytváření obrázků).

Hrubá motorika:

 • Téměř každý den probíhá pohybová chvilka zaměřená na rovnovážná, koordinační a rytmická cvičení, zdravotní cviky.
 • Nacvičujeme chůzi po elipse v prostorách MŠ i venku.

Cvičení akomodace oka:

 • Procvičujeme hod míčem na koš, kutálení, kopání.
 • Děti si v místním areálu Golf Kestřany zkusily FootGolf.

Komplexní rozvoj dítěte:

 • Každé úterý se starší děti intenzivně připravují do školy v odpolední chvilce pracovně nazvané „Škola hrou“. Zde používáme pracovní listy na rozvoj intelektu, matematických představ, grafomotorické cviky, využíváme interaktivní tabuli s různými vzdělávacími programy, které jsou zaměřené k určitému tématu, např. dopravě, zvířatům apod.
 • Nově zapojujeme logopedické pomůcky (hra Rozhýbej svůj jazýček, interaktivní kniha) k doplňování slovní zásoby a správné výslovnosti problémových hlásek.
 • Nové výzkumné sady dětem umožňují pozorování a zkoumání okolního světa. (Děti používají dalekohledy, mikroskopy, lupy apod.)
 • MŠ je i nadále zapojena v projektu Sousední světy Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Děti jsou seznamovány s jazykem sousední země.
 • S dětmi si vyrábíme vlastní pomůcky na rozvoj, rozeznávání a třídění barev, základních matematických operací apod.
Mgr. Věra Chaloupková
ředitelka MŠ Kestřany
V Kestřanech, 20. 6. 2017

» Archiv