MŠ Kestřany, p.o. (okr. Písek)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kestřany 161
Kestřany
397 01


Kontakt

+420 724 929 188

http://www.ms.kestrany-pisecko.cz

Redaktoři

  • Mgr. Bc. Věra Chaloupková

Mateřská škola Kestřany je dvoutřídní mateřskou školou, která se nachází v centru obce Kestřany. Mateřská škola pracuje podle ŠVP s názvem Čaroděj čas, který má rozpracovaný do 5 podbloků. Pedagogický kolektiv mateřská školy se snaží přistupovat ke vzdělávání dětí individuálně. Respektujeme potřeby dětí, rozvíjíme dosažené dovednosti, zkušenosti, znalosti. S ohledem na heterogenní složení tříd se snažíme připravovat vždy několik úrovní aktivit, od jednoduchých po složité. Rozvíjíme grafomotoriku, prostorové vnímání, logické myšlení, paměť, zařazujeme logopedická cvičení. K dispozici jsou dětem encyklopedie, mechanické stavebnice, robotické hračky, kde se děti učí prostorové orientaci, základům programování apod. Oblíbená je u dětí interaktivní tabule, kde využíváme různé výukové programy.

U dětí rozvíjíme kompetence pro environmentální jednání (znalosti, dovednosti a postoje). Řešíme témata jako hospodaření s odpady, využití energií, změny klimatu, znečištění životního prostředí a ochranu přírody. Často se vydáváme do přírody s dalekohledy, lupami, abychom poznali okolní svět zblízka. 

Každý den pravidelně zařazujeme pohybové aktivity. Oblast jemné motoriky rozvíjíme pomocí dřevěných zatloukátek, korálků. Pracujeme s keramickou hlínou, zajímavý je pro děti také kinetický písek.

V sounáležitosti s výukou NTC používáme při vzdělávání dětí abstraktní symboly. Využíváme vlajky cizích států, značky aut, písmena, číslice, dopravní značky a další různé piktogramy.

Mgr. Bc. Věra Chaloupková
ředitelka
V Kestřanech 21. 11. 2023

» Archiv