MŠ Kestřany, p.o. (okr. Písek)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kestřany 161
Kestřany
397 01


Kontakt

+420 724 929 188

http://www.ms.kestrany-pisecko.cz

Redaktoři

  • Mgr. Bc. Věra Chaloupková

Mateřská škola Kestřany je dvoutřídní mateřskou školou nacházející se v centru obce Kestřany, blízko komunitě obyvatel, ale i blízko přírodě.

Složení tříd je heterogenní. Snažíme se vždy připravovat několik úrovní aktivit od jednoduchých po složité. K dětem přistupujeme individuálně, abychom zajistili nejen jejich všestranný rozvoj, ale také podchytili a dále rozvíjeli jejich specifické dovednosti a znalosti.

V roce 2022 se MŠ přestěhovala do nově vystavěné budovy disponující zahradou s herními prvky. Navíc máme možnost využívat zahradu u bývalé školy. U dětí rozvíjíme zájem o environmentální znalosti, dovednosti a postoje. Založili jsme bylinkový záhon, kompost, staráme se o ovocné stromy a maliny. Řešíme témata nakládání s odpady, změny klimatu, kvalitu vody a ovzduší. Často se vydáváme do přírody s lupami, poznáváme okolní svět zblízka pomocí mikroskopu.

V MŠ máme prostory pro pohybové aktivity, které zařazujeme každý den. Naším cílem je osvojení nových pohybových a senzomotorických dovedností. Disponujeme moderními pomůckami a můžeme tak zajistit kvalitní podněty ke vzdělávání dětí. U dětí je oblíbená interaktivní tabule, kde využíváme výukové programy. K rozvoji jemné motoriky máme korálky, mechanické stavebnice, kinetický písek, hlínu, s možností vypálení výrobku ve vlastní keramické peci. Rozvíjíme grafomotoriku, prostorové vnímání, logické myšlení, paměť. Zařazujeme logopedická cvičení. Předčtenářskou gramotnost podporujeme knihovničkami na třídách a knihobudkou s možností zapůjčování knih.

V sounáležitosti se ŠVP je pro děti zajišťována pestrá nabídka aktivit i mimo školu. S dětmi podnikáme nejrůznější výlety za poznáním (výstavy, rukodělné akce, divadla). Do MŠ pravidelně zveme odborníky a umělce, některé akce i za účasti rodičů.

Vzdělávací nabídku se snažíme neustále rozšiřovat a zkvalitňovat. Zaměřujeme se na rozvoj fantazie, logického myšlení, zrakového vnímání, sluchovou paměť nebo přematematické představy a rozvoj informatického myšlení. Vše s důrazem na bezpečnost.

Mgr. Bc. Věra Chaloupková
ředitelka
V Kestřanech 15. 11. 2023

» Archiv