DC Mláďátka – jesle a školka, České Budějovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

J. Dietricha 1391/30
České Budějovice
370 08


Kontakt

+420 602 474 744

http://www.dcmladatka.cz

Redaktoři

 • Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D.

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
DC Mláďátka – jesle a školka, Praha 6
(školka spolupracující s Mensou ČR)

Naše zařízení DC Mláďátka provozuje dvě třídy. Třídu jesliček, kterou navštěvují děti od věku 1 rok do věku 2,5 roku, v celkovém počtu 8 dětí, o které pečují dva pedagogové po celou provozní dobu. Při některých aktivitách děti ze skupinky jesliček spolupracují i se staršími dětmi ze skupinky školky, tak abychom podpořili sociální vazby mezi dětmi v rámci heterogenní skupiny. Třídu předškoláků navštěvují děti ve věku 2,5 až 6 let, v celkovém počtu 12 dětí, kterým se věnují po celou dobu programu dvě paní učitelky. Systém vzdělávání Mensa NTC Learning začleňujeme do výuky již v jesličkové třídě, ovšem složitější aktivity a rozvíjení intelektu realizujeme primárně ve třídě školky. S dětmi z jesliček realizujeme aktivity tak, aby po přechodu do třídy školky byly připravené a seznámené s metodou Mensa NTC Learning a mohly jsme při výuce plynule navázat na složitější aktivity.

Při nominaci a identifikaci nadaných dětí úzce spolupracujeme s rodiči a doporučujeme jim postup při diagnostice a vzdělávání těchto dětí, a také následného postupu při výběru základní školky pro dítě. Měli jsme ve vzdělávání děti nejen nadané, ale také jsme identifikovali děti s dvojím nadáním, které byly v jiných zařízeních pro pedagogy těžko uchopitelné a často nepochopené i svým blízkým okolím (rodiči, rodinou, přáteli). Všechny děti jsou bystré a šikovné, když se s nimi správně pracuje na základě motivace, vlídného přátelského přístupu a pokud je jim nabízen všestranný zajímavý program s prvky zážitkové pedagogiky propojené systémem Mensa NTC Learning a s využitím různých logických her a vzdělávacích pomůcek. 

Třídy jsou vybaveny výukovými materiály (kartičky abstraktní symboly, pracovní listy), rozmanitý výběr logických her a her na rozvoj myšlení (Tučňáci na ledě, Schovej a najdi, Roční období, Tajemný hrad, Den a noc, BrainBoxy, Malá velká myška, Navlékej nečekej, Náklaďáky, LogikoPrimo, LogikoPikolo, Tangramy, atd.). 

K dispozici při výuce máme tablet, na kterém jsou stažené hry s vlajkami a dopravkou (dopravní značky), který využíváme zejména při odpoledním kroužku, kde máme individuální výuku s menším počtem dětí. Děti se spolupodílejí na tvorbě dalších materiálů k výuce – dokreslují nové vlajky + asociace, nové značky aut atd. dle jejich vlastní iniciativy a kreativity. S dětmi pracujeme s materiály k rozvoji intelektu každodenně v dopoledním programu řízeně a v odpoledním programu dle vlastního výběru a iniciativy dětí. Děti pracují ve školce projetově s využitím zážitkové pedagogiky a každý měsíc zakončují své nosné téma Myšlenkovou mapou s využitím prvků Mensa NTC Learning. Každý měsíc děti cestují po několika zemích naší planety a pracují se symboly, vlajkami, asociacemi atd. Děti jsou velmi motivované a rodiče také, když objeví ve svém volném čase něco zajímavého, tak přinesou materiál či nápad do školky a my s ním dále pracujeme. Vytváříme si vlastní vzdělávací materiály a metodiky k jednotlivým nosným tématům, tak abychom u dětí rozvíjeli logiku, myšlení a paměť. Děti jsou velmi motivované. Máme velmi pozitivní zpětnou vazbu od rodičů a navazujících instuticí – základních škol. Ročně máme cca 1 dítě nominované a potvrzené jako nadané nebo mimořádně nadané, a dále řešíme s rodiči výběr vhodné základní školy. Poskytujeme také konzultace pro rodiče v oblasti rozvoje intelektu, paměti, logického myšlení u dětí.  Naše zakladatelka, paní Kos Průchová, byla oslovena v minulých k rozhovorům na toto téma v několika pořadech Českého rozhlasu a pravidelně se účastní konferencí na toto téma.

Jesle:

 • Abstraktní symboly – dopravní značky, základní značky aut
 • Logické hry – rozvoj myšlení
 • Motorické dráhy + rotace
 • Poslech vážné hudby

Mateřská škola:

 • Poslech vážné hudby + rytmizace
 • Rotace
 • Motorické dráhy vnitřní + venkovní
 • Abstraktní symboly – značky aut, dopravní značky, vlajky, značky obchodů a firem
 • Mapy: vlajky + asociace
 • Třídění abstraktních symbolů
 • Pexeso, pexetrio – vlastní výroba s dětmi
 • Asociace k abstraktním symbolům
 • Asociační rýmy – značky aut
 • Logické a paměťové hry
 • Dětské projekty
 • Zážitková pedagogika
 • Myšlenkové mapy
 • Výlety za vědou – exkurze
 • Hádankové příběhy

Další aktivity:

 • Bystré hlavičky – pravidelný odpolední kroužek 1x týdně 2 skupiny 
  po 6 dětech – dostupný dětem z široké veřejnosti
 • Summer Smart Camp – letní příměstský tábor „LABYRINT SVĚTA“ – celodenní výlety s příběhem a záhadou k rozluštění, dostupné pro děti z široké veřejnosti 
 • Příměstská letní táborová školka – týdenní programy pro děti 3–6 let v období letních prázdnin – mohou se přihlašovat i děti, které k nám nedocházejí přes školní rok.
Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D.
zakladatelka, ředitelka a koordinátorka vzdělávání dětí
V Českých Budějovicích, 31. 1. 2022

» Archiv