DC Mláďátka – jesle a školka, České Budějovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

J. Dietricha 1391/30
České Budějovice
370 08


Kontakt

+420 602 474 744

http://www.dcmladatka.cz

Redaktoři

  • Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D.

Naše zařízení DC Mláďátka provozuje dvě třídy. Třídu jesliček, kterou navštěvují děti od věku 1 rok do věku 2,5 roku, v celkovém počtu 8 dětí, o které pečují dva pedagogové po celou provozní dobu. Při některých aktivitách děti ze skupinky jesliček spolupracují i se staršími dětmi ze skupinky školky, tak abychom podpořili sociální vazby mezi dětmi v rámci heterogenní skupiny. Třídu předškoláků navštěvují děti ve věku 2,5 až 7 let, v celkovém počtu 12 dětí, kterým se věnují po celou dobu programu dvě paní učitelky. Naše zakladatelka, paní Kos Průchová, byla oslovena v minulých letech k rozhovorům na toto téma v několika pořadech Českého rozhlasu a pravidelně se účastní konferencí na toto téma. Systém vzdělávání Mensa NTC Learning začleňujeme do výuky již v jesličkové třídě, ovšem složitější aktivity a rozvíjení intelektu realizujeme primárně ve třídě školky. S dětmi z jesliček realizujeme aktivity tak, aby po přechodu do třídy školky byly připravené a seznámené s metodou Mensa NTC Learning a mohly jsme při výuce plynule navázat na složitější aktivity.

Při nominaci a identifikaci nadaných dětí úzce spolupracujeme s rodiči a doporučujeme jim postup při diagnostice a vzdělávání těchto dětí, a také následného postupu při výběru základní školky pro dítě. Měli jsme ve vzdělávání děti nejen nadané, ale také jsme identifikovali děti s dvojím nadáním, které byly v jiných zařízeních pro pedagogy těžko uchopitelné a často nepochopené i svým blízkým okolím (rodiči, rodinou, přáteli). Všechny děti jsou bystré a šikovné, když se s nimi správně pracuje na základě motivace, vlídného přátelského přístupu a pokud je jim nabízen všestranný zajímavý program s prvky zážitkové pedagogiky propojené systémem Mensa NTC Learning a s využitím různých logických her a
vzdělávacích pomůcek. Ve školním roce 2023 / 2024 jsme se podrobněji začali zaměřovat na  programování a robotiku, a máme stanovený roční vzdělávací plán na téma „Svět objevů a vynálezů“.

Třídy jsou vybaveny výukovými materiály (kartičky abstraktní symboly, pracovní listy), rozmanitý výběr logických her a her na rozvoj myšlení (Tučňáci na ledě, Schovej a najdi, Roční období, Tajemný hrad, Den a noc, BrainBoxy, Malá velká myška, Navlékej nečekej, Náklaďáky, LogikoPrimo, LogikoPikolo, Tangramy, atd.). Robotické vzdělávací pomůcky BeeBot, Woki Bot a elektronické stavebnice.
K dispozici při výuce máme tablet, na kterém jsou stažené hry s vlajkami a dopravkou (dopravní značky) a programováním, který využíváme zejména při odpoledním kroužku, kde máme individuální výuku s menším počtem dětí. Děti se spolupodílejí na tvorbě dalších materiálů k výuce – dokreslují nové vlajky + asociace, nové značky aut, atd. dle jejich vlastní iniciativy a kreativity. S dětmi
pracujeme s materiály k rozvoji intelektu každodenně v dopoledním programuřízeně a v odpoledním programu dle vlastního výběru a iniciativy dětí. Děti pracují ve školce projektově s využitím zážitkové pedagogiky a každý měsíc zakončují své nosné téma Myšlenkovou mapou s využitím prvků Mensa NTC Learning. Každý měsíc děti cestují po několika zemích naší planety a pracují se symboly, vlajkami,
asociacemi, atd. Děti jsou velmi motivované a rodiče také, když objeví ve svém volném čase něco zajímavého, tak přinesou materiál či nápad do školky a my s ním dále pracujeme. Vytváříme si vlastní vzdělávací materiály a metodiky k jednotlivým nosným tématům, tak abychom u dětí rozvíjeli logiku, myšlení a paměť. Děti jsou velmi motivované. Máme velmi pozitivní zpětnou vazbu od rodičů a navazujících institucí – základních škol. Ročně máme cca 1- 2 děti nominované a potvrzené jako nadané nebo mimořádně nadané, a dále řešíme s rodiči výběr vhodné základní školy. Poskytujeme také konzultace pro rodiče v oblasti rozvoje intelektu, paměti, logického myšlení u dětí.

Pracujeme s programovatelnými roboty, povídáme si s dětmi o umělé inteligenci, velmi častými jsou v programu vědecké pokusy, a to vše se zapojením komunikace v anglickém jazyce. V období letních prázdnin pořádáme pro předškolní dětí dobrodružné příměstské tábory a výpravami za poznáním. Odměnou a zpětnou vazbou jsou nám úspěchy dětí, které se dostávají do výběrových základních škol na
základě našeho doporučení a nasměrování. Letošní radostnou zprávou je pro nás informace od rodičů naší bývalé holčičky z naší školky, která byla na základě splněných přijímacích zkoušek byla přijata na Mensa gymnázium.

Jesličky:
 Abstraktní symboly – dopravní značky, základní značky aut
 Logické hry – rozvoj myšlení
 Motorické dráhy + rotace
 Poslech vážné hudby

Školka:
 Poslech vážné hudby + rytmizace
 Rotace
 Motorické dráhy vnitřní + venkovní
 Abstraktní symboly – značky aut, dopravní značky, vlajky, značky
obchodů a firem
 Mapy: vlajky + asociace
 Třídění abstraktních symbolů
 Pexeso, pexetrio – vlastní výroba s dětmi
 Asociace k abstraktním symbolům
 Asociační rýmy – značky aut
 Logické a paměťové hry
 Dětské projekty Zážitková pedagogika
 Myšlenkové mapy
 Výlety za vědou - exkurze
 Hádankové příběhy
 Robotika a programování

Další aktivity:
 Bystré hlavičky – pravidelný odpolední kroužek 1x týdně 2 skupiny
po 6-ti dětech – dostupný dětem z široké veřejnosti
 Summer Smart Camp – letní příměstský tábor „LABYRINT SVĚTA“ –
celodenní výlety s příběhem a záhadou k rozluštění, dostupné pro děti
z široké veřejnosti
 Příměstská letní táborová školka – týdenní programy pro děti 3-7 let
v období letních prázdnin – mohou se přihlašovat i děti, které k nám
nedocházejí přes školní rok.

Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D.
ředitelka a koordinátorka vzdělávání dětí
V Českých Budějovicích, dne 27. 5. 2024

» Archiv