DC Mláďátka – jesle a školka, Praha 6

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Kamýcká 716/93
Praha 6 – Suchdol
165 00


Kontakt

+420 731 218 267

https://skolkamladatka.cz/#Footer

Redaktoři

 • Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D.

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
DC Mláďátka – jesle a školka, České Budějovice
(školka spolupracující s Mensou ČR)

Naše zařízení DC Mláďátka péče o děti a rodinu z.s. provozuje dvě třídy. Třídu jesliček, kterou navštěvují dětí od věku 1 rok do věku 2,5 roku, v celkovém počtu 8 dětí, o které pečují dva pedagogové po celou provozní dobu. Při některých aktivitách děti ze skupinky jesliček spolupracují i se staršími dětmi ze skupinky školky, tak abychom podpořili sociální vazby mezi dětmi v rámci heterogenní skupiny. Třídu předškoláků navštěvují děti ve věku 2,5 až 6 let, v celkovém počtu 12 dětí, kterým se věnují po celou dobu programu dvě paní učitelky. Systém vzdělávání Mensa NTC Learning začleňujeme do výuky již v jesličkové třídě, ovšem složitější aktivity na rozvíjení intelektu realizujeme primárně ve třídě školky. S dětmi z jesliček realizujeme aktivity tak, aby po přechodu do třídy školky byly připravené a seznámené s metodou Mensa NTC Learning a mohly jsme při výuce plynule navázat na složitější aktivity.

Při nominaci a identifikaci nadaných dětí úzce spolupracujeme s rodiči a doporučujeme jim postup při diagnostice a vzdělávání těchto dětí, a také následného postupu při výběru základní školky pro dítě. Měli jsme ve vzdělávání děti nejen nadané, ale také jsme identifikovali děti s dvojím nadáním, které byly v jiných zařízeních pro pedagogy těžko uchopitelné a často nepochopené i svým blízkým okolím (rodiči, rodinou, přáteli). Všechny děti jsou bystré a šikovné, když se s nimi správně pracuje na základě motivace, vlídného přátelského přístupu a pokud je jim nabízen všestranný zajímavý program s prvky zážitkové pedagogiky propojené systémem Mensa NTC Learning a s využitím různých logických her a vzdělávacích pomůcek. 

Třídy jsou vybaveny výukovými materiály (kartičky abstraktní symboly, pracovní listy), rozmanitý výběr logických her a her na rozvoj myšlení s různými úrovněmi hry (Roční období, BrainBox, Malá velká myška, Navlékej nečekej, Náklaďáky, LogikoPrimo, LogikoPikolo, Tangramy, Tučňáci na ledě, Georelo, IQ puzzle, Tetris, Ubongo, Den a noc, atd.). S dětmi pracujeme s materiály k rozvoji intelektu každodenně v dopoledním programu řízeně a v odpoledním programu dle vlastního výběru a iniciativy dětí. Děti pracují ve školce projektově a každý měsíc zakončují své nosné téma Myšlenkovou mapou s využitím prvků systému Mensa NTC Learning. Každý měsíc děti cestují po jednom z kontinentů naší planety a pracují se symboly, vlajkami, asociacemi atd. 

Vytváříme si vlastní vzdělávací materiály a metodiky k jednotlivým nosným tématům. Děti jsou velmi motivované. Máme velmi pozitivní zpětnou vazbu od rodičů a navazujících institucí – základních škol. Ročně máme cca 1 dítě vytipované a potvrzené jako nadané nebo mimořádně nadané, a dále řešíme s rodiči výběr vhodné základní školy. Poskytujeme také konzultace pro rodiče v oblasti rozvoje intelektu, paměti, logického myšlení u dětí.  Naše zakladatelka, paní Kos Průchová, byla oslovena v minulých letech k rozhovorům na toto téma v několika pořadech Českého rozhlasu a pravidelně se účastní konferencí na toto téma.

Jesle:

 • Abstraktní symboly – dopravní značky, základní značky aut
 • Hry na rozvoj paměti a rozvoj myšlení
 • Motorické dráhy + rotace
 • Poslech vážné hudby

Mateřská škola:

 • Poslech vážné hudby + rytmizace
 • Rotace
 • Motorické dráhy vnitřní + venkovní
 • Abstraktní symboly – značky aut, dopravní značky, vlajky, 
 • Mapy: vlajky + asociace
 • Třídění abstraktních symbolů
 • Asociace k abstraktním symbolům
 • Asociační rýmy – značky aut
 • Logické a paměťové hry
 • Zážitková pedagogika
 • Dětské projekty
 • Myšlenkové mapy

Další aktivity:

 • Bystré hlavičky – pravidelný odpolední kroužek 1x týdně 1 skupina 
  po 6 dětech – dostupný dětem z široké veřejnosti
 • Příměstská letní táborová školka – týdenní programy pro děti 3–6 let v období letních prázdnin – mohou se přihlašovat i děti, které k nám nedocházejí přes školní rok.
Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D.
majitelka a koordinátorka vzdělávání děti
V Praze, 31. 1. 2022

» Archiv