KinderGarten – Jazyková mateřská škola Chytrá sovička, Praha 4 – Chodov

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dunovského 685/14
Praha 4 – Chodov
149 00


Kontakt

+420 773 565 799

http://www.chytrasovicka.cz

Redaktoři

  • Kateřina Zemanová, DiS.

Naše školka nabízí výuku 3x týdně v anglickém jazyce, propracovaný výukový program ve spolupráci s Dětskou Mensou a zároveň dostatek různorodých aktivit pro všestranný rozvoj dítěte. Naše školka se nachází v příjemném prostředí rodinné vily s vlastní zahradou. Zajišťujeme péči o děti ve věku od 18 měsíců do 7 let. Pro děti je připraven bohatý program - speciální výukové kroužky jako jsou například: dramatický kroužek, pohybové hry, hudebníček, klub deskových her, dětská jóga, vaření a mnoho dalších.

I v tomto školním roce nadále pokračujeme v zařazování programu NTC do našich každodenních aktivit. Pracujeme na rozvoji vývoje správných synapsí pomocí pohybových činností jak ve třídě, tak i venku. Dále asociativního myšlení a funkcionálního myšlení. Rozvíjíme grafomotoriku, akomodaci očí, hudební sluch.

Do programu pravidelně zařazujeme motorická cvičení, úkoly a hry na procvičování analytického  myšlení  a  pozornosti,  rozeznáváme  abstraktní  symboly,  pracujeme  s hudbou ……). Pravidelně probíhá kroužek deskových her, kde hrajeme pečlivě vybrané deskové hry ve spolupráci s Centrem nadání – Mensou pro děti. Starší děti milují enigmatické hádanky a tvorbu myšlenkových map.

Při pobytu venku trénujeme rovnovážná cvičení – chůze po nerovných površích, po obrubnících. V létě trávíme mnoho času naboso.

Naší prací tak omezujeme výskyt specifických poruch učení, zlepšujeme artikulaci dětí, pohybové dovednosti, logické myšlení a obecně rozumové schopnosti. V našem úsilí hodláme i nadále, úspěšně, pokračovat.

Mnoho našich dětí pokračuje na základní školy, kde se věnují právě dětem nadaným a talentovaným. Při výběru ZŠ spolupracujeme s rodiči.

Kateřina Zemanová, DiS.
ředitelka
V Praze, 26. 7. 2017

» Archiv