MŠ Dvořákova, Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Dvořákova 1037/4
Moravská Ostrava
702 00


Kontakt

+420 596 123 326
+420 774 744 576

http://www.dvorakovams.cz

Redaktoři

  • Petra Firlová

TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci
klubíku nadaných dětí, který funguje při naší školce.

Budova mateřské školy je vilového typu, postavena na konci devatenáctého století. Je umístěna v samotném centru Ostravy. Mateřská škola poskytuje vzdělávání a výchovu dětem předškolního věku (od 3 let do 7 let), ve dvou celodenních třídách. Vizí naší mateřské školy je:

  • osobnostní a sociální výchova, která se zabývá rozvojem klíčových životních dovedností a kompetencí pro každý den,
  • rozvoj samostatného a sebevědomého jedince cestou přirozené výchovy a vzdělávání s podtitulem „Ukaž mi cestu, já už půjdu samo“,
  • na základě vlastního kladného chování a jednání vedení dětí k základům slušného chování a úcty k druhému,
  • společné pojmenování problémů a nalézání jejich řešení,
  • vytváření prostředí, v němž se děti cítí bezpečně,
  • předávání rozličných podnětů, které povedou k seberealizaci dětí a k harmonickému intelektuálnímu, emocionálnímu a sociálnímu rozvoji.

Od března 2015 spolupracuje naše mateřská škola s Mezinárodní organizací Mensa. Od září 2015 jsme realizovali u starších dětí Metodu NTC systém učení – rozvoj rozumových schopností dětí.

Během školního roku 2015/2016 podle metody NTC pracovaly starší děti v průběhu denních činností – bylo zařazováno cvičení motorických dovedností – rotační cvičení, cvičení rovnováhy, dále děti poznávaly abstraktních pojmů – vlajky států, značky aut, dopravní značky.

Také jsme uspořádali odpoledne s rodiči, kde jsme je seznámili s metodou, předvedli s dětmi, jak se s ní seznamují a pak společně plnili připravené úkoly. Druhé odpoledne se konalo pod názvem „Zahraj si se mnou stolní hru“.

V červnu 2016 jsme získali peněžní prostředky z dotačního programu z rozpočtu Statutárního města Ostrava na projekt „Klub nadaných dětí“.

Ten bude založen ve školním roce 2016/2017, abychom mohli podchytit skupinu velmi nadaných dětí a poskytnout jim nadstandardní rozvoj.

Kdo by měl zájem o bližší informace o práci s nadanými dětmi, může nás navštívit.

Bc. Andrea Calábková
ředitelka MŠ
V Ostravě, 2. 12. 2016

» Archiv