MŠ Sluníčko – Montessori, Brno

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Šrámkova 432/14
Brno, Lesná
638 00


Kontakt

+420 603 376 957

http://www.slunicko-montessori.cz

Redaktoři

  • Mgr. Zuzana Fedáková
  • Mgr. Eva Pelikánová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Sluníčko – Montessori, Brno
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Naše škola má jíž dlouholetou historii, pracuje dle vzdělávací metody Marie Montessori. Zaměřujeme se na individuální rozvoj dítěte netradičními metodami, při práci využíváme Montessori materiálu, ale i jiných pomůcek pro rozvoj rozumových dovedností dětí. Respektujeme individuální potřeby dětí a podporujeme je v jejich vlastním tempu a motivujeme je k dalšímu vzdělávání a chuti učit se.  Celkem máme 165 dětí předškolního věku v celkem 8 třídách mateřské školy na 3 pobočkách ve městě Brně. Celkem 3 třídy máme také s výukou anglického jazyka s rodilými mluvčími.

Děti mají možnost pracovat dle svého individuálního tempa a rozumových dovedností. Naše škola má návaznost na základní školu, pedagogové úzce spolupracují a předávají si informace o dětech. děti v jejich rozvoji nebrzdíme, proto je běžné, že děti v mateřské škole v posledním roce před nástupem povinné školní docházky umí číst, řada z nich také psát tiskacími písmeny a zvládají také základní početní operace. Montessori materiál přímo určen pro rozvoj těchto dovedností a je velmi líbivý a pro děti lákavý, proto jsou motivovány pro práci s ním. každé dítě má své porfolio, kde se pravidelně zaznamenává jeho rozvoj a sledují se sensitivní období pro jednotlivé oblasti.

Veškeré aktivity, které jsou připravovány pedagogy pro děti v naší mateřské škole, vychází z principů Montessori pedagogiky. Uprostřed každého plánování a dění stojí osobnost dítěte především.

Nábytek i materiál je přizpůsoben tak, aby děti mohly být co nejvíce samostatné. Aby se mohly samy rozhodnout, kterou aktivitu si vyberou, samy si ji vzít, samy uklidit.

Třídy na všech našich pobočkách jsou věkově smíšené. Pohybují se zde děti od 3 do 6 až 7 let. I přesto si tu každé dítě najde tu aktivitu, která právě jeho zajímá, která koresponduje s úrovní jeho aktuálního rozvoje, ze které se dítě může něco nového naučit, něco nového objevit. Aktivitu, při které může pracovat samostatně, ve dvojici či ve skupině. Děti mají volný přístup ke všem pomůckám, ať již jsou primárně určeny pro tříleté nebo šestileté dítě, protože neexistuje hranice pro určení vlastního zájmu. I tříleté dítě může projevovat zájem o písmenka nebo číslice. I šestileté dítě může odcházet z mateřské školy a již si číst samo v knihách, umět mluvit dvěma jazyky apod. V naší mateřské škole děti podporujeme v rozvoji vlastních zájmů prostřednictvím připraveného prostředí.

Práce s připravenými pomůckami rozvíjí u dětí nejen vědomosti, ale také motorické dovednosti, cvičení rovnováhy, vnitřního klidu, koordinaci oko-ruka, propojení a rozvoj obou hemisfér. Zařazujeme také cílené pohybové aktivity – chůze po elipse (koordinace oko-ruka-noha, soustředěnost, rovnováha), jógová cvičení, cvičení se šátky, stuhami (otáčení kolem své osy, koordinace horních končetin, spolupráce hemisfér). Venkovní aktivity – hry s míčem, skákání panáka, rozpočítadla, lidové hry s rýmy.

Kromě práce s pomůckami využíváme k objevování a získávání nových informací kratší tematické celky, dlouhodobé projekty (v loňském roce například Cestování kolem světa), při kterých se děti nejen něco nového dozví, ale samy si spoustu věcí prožijí. Protože prostřednictvím skutečných vjemů, zapojením svých smyslů, prožitím emocí si zapamatují mnohem více informací, které budou moci v budoucnu využít. V rámci těchto tematických celků si děti zkouší různé pokusy, navštěvují zajímavá místa (exkurze, výlety), společně s rodiči upevňují získané dovednosti, zvyky a tradice (dílničky, besídky a jiné akce rodičů s dětmi).

Některé třídy v naší MŠ nabízí výuku cizího jazyka. Děti jsou s druhým jazykem seznamovány přirozenou formou prostřednictvím běžné komunikace s pedagogem doplněné o zajímavé činnosti – výtvarné, pohybové, seznamování se s básničkami, písničkami.

Montessori pedagogika a způsob výuky podle NTC Learning spolu zcela korespondují. Jedná se o přirozenou cestu rozvoje našich dětí.

Mgr. Petra Musilová
vedoucí učitelka
V Brně, 15. 3. 2018

» Archiv