MŠ Žatec, Otakara Březiny

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Otakara Březiny 2769
Žatec
438 01


Kontakt

+420 415 740 572

http://www.msbrezinyzatec.cz

Redaktoři

 • Mgr. Ludmila Jurášová

Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem zpravidla ve věku 3–6 let a dětem s odkladem školní docházky. Děti jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd:

 • 1. třída - Sluníčka
 • 2. třída - Rybičky
 • 3. třída - Veverky
 • 4. třída - Broučci

S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který má od září 2020 název „Jaro, léto, podzim, zima s pohádkou je vždycky prima“ (předchozí měl název „Od jara do zimy, hrajeme si s písněmi“), který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na něho běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu očekávají.

Každý rok v naší mateřské škole probíhají kroužky pro předškolní děti, každý den od 12.45 do 13.30. Nabídka kroužků – Zumba, Angličtina, Flétny (do června 2020), Pohybový kroužek (od září 2020), Kouzelná tabule (multiboard) a kroužek pro předškoláky „Do školy včas“, kde jsou děti systematicky a komplexně připravovány na vstup do školy. S každým předškolákem vypracováváme „Test školní zralosti podle Brigitte Sindelarové“.

Více informací o kroužku „Do školy včas“ a o „Testu školní zralosti“ najdete ve „Zprávě o činnosti školky spolupracující s Mensou“ za leden 2017.

Tato zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou zahrnuje roky 2020 a 2021 (leden až prosinec). Od března 2020 jsme některé akce museli zrušit, jiné se uskutečnily jinou formou než obvykle. Od září 2021 opět navštěvujeme městskou knihovnu a městské divadlo, v mateřské škole se předškoláci účastní projektu Malá technická univerzita. Také nás navštívil fotbalový trenér z projektu Škola v pohybu a městská policie s přednáškou i s policejním psem.

Zde jsou různé akce a projekty, do kterých jsme se před březnem 2020 zapojovali:

 • akce pro děti pořádané DDM
 • v prvním adventním týdnu předškoláci zpívají
 • zimní a vánoční písně na náměstí
 • pravidelná tělesná výchova s předškoláky v tělocvičně
 • pravidelné návštěvy městské knihovny
 • pravidelné návštěvy městského divadla
 • Projekt Malá technická univerzita - program pro předškolní děti

Zde jsou různé akce a projekty, do kterých jsme se zapojili i po březnu 2020:

 • různé výtvarné soutěže
 • logická olympiáda
 • zdobení vánočních mís na náměstí
 • vzdělávací program Recyklohraní
 • Klokanovy školky
 • Česká obce sokolská - Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
 • projektové dny organizované naší mateřskou školou

Před březnem 2020 jsme organizovali různé akce, do kterých byly zapojeny děti i jejich rodiče (od března jsme některé akce museli zrušit, jiné se uskutečnily jinou formou než obvykle):

 • odpolední velikonoční a vánoční tvoření
 • 2x za rok pořádáme „Den plný her“ - v květnu a v listopadu
 • vánoční besídka
 • závěrečná besídka na konci školního roku, kde se rozloučíme s předškoláky
 • „Den otevřených dveří“

V říjnu 2020 se logické olympiády zúčastnilo 6 předškolaček a 3 předškoláci. V roce 2021 se logické olympiády zúčastnilo 8 předškoláků (5 děvčat a 3 chlapci).

I když nikdo nepostoupil do dalšího kola, dětem se olympiáda moc líbila a opět se těšíme na účast v dalším ročníku.

Naše mateřská škola se zaměřuje na rozvoj nadání jednotlivých dětí. Při práci používáme různé metody a aktivity, které jsou zaměřené na všestranný rozvoj dětí. Jsme zapojeni do projektu „Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky“ od České obce sokolské, spolupracujeme s místním atletickým klubem. Všechny tyto aktivity se zaměřují na sportovní všestrannost a správný vývoj dětí.

Děti cvičí každý den, při cvičení používáme různé pomůcky (míčky, míče, stuhy, kroužky, obruče, padák, atletické vybavení, které jsme dostali od Českého atletického svazu, …). Do každodenního cvičení také zařazujeme rotaci, důležité jsou cviky na správné držení těla. Při cvičení hrajeme na hudební nástroje (klavír, bubínek, tamburína, zvonkohra, …), děti rozlišují rytmus, melodii, tempo (běh, chůze, napodobení různých zvířat, …), využíváme i hudbu z CD. Každý týden vytvoříme pro děti překážkovou dráhu, kde využíváme různé nářadí a náčiní. Děti rády cvičí na např. na lavičce, ribstolech. Velmi oblíbené jsou různé štafetové hry.

Logopedická třída

Součástí mateřské školy je logopedická třída, kde se zaměřujeme na rozvoj všech jazykových rovin – zvuková stránka řeči, slovní zásoba, gramatika a sociální užití řeči. Využíváme k tomu pomůcku „Klokanův kufr“ a další logopedické materiály. V této třídě máme i interaktivní tabuli multiboard s různými programy na rozvoj logického uvažování a myšlení (poznávání vlajek, pexeso apod). Třídy se zde každý den střídají. Logopedickou třídu využívala i paní logopedka, která navštěvovala naši mateřskou školu.

Pravidelná tělesná výchova s předškoláky v tělocvičně

Do února 2020 jsme pravidelně navštěvovali s předškoláky tělocvičnu na sousední základní škole.

S dětmi vždy cvičily 2 paní učitelky, jedna z nich vedla v odpoledních hodinách atletický kroužek pro děti od 2,5 do 7 let. Díky velkému prostoru si děti mohly zahrát různé hry, při kterých se učily správně pohybovat v prostoru, spolupracovat s ostatními dětmi, nejen ve skupinách, družstvech. Seznámily se s různým tělocvičným náčiním a nářadím, které je typické pro základní školu (např. gymnastické kruhy, přeskoky přes kozu, hry basketbal, florbal, …). Toto cvičení probíhalo vždy v pondělí v dopoledních hodinách.

Těšíme se, až pravidelné návštěvy tělocvičny zase obnovíme.

Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky

Jsme zapojeni do projektu České obce sokolské "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". Každé dítě má svůj vlastní deníček, který slouží jako průvodce pro děti, za každý splněný úkol si nalepí samolepku do příslušného okénka a vidí tak, co už má za sebou a co ho ještě čeká. Děti rozvíjí své pohybové dovednosti, plní úkoly jako jednotlivci, ale i jako skupiny. Tento projekt je zaměřen na atletiku, gymnastické dovednosti, manipulaci s míčem, netradiční činnosti, rozvoj poznání a také má svou hymnu.

Pravidelné návštěvy městské knihovny

Vést děti k četbě je velmi důležité, zvlášť v dnešní době, proto s předškoláky jednou za měsíc, navštěvujeme městskou knihovnu, kde si paní knihovnice pro děti připravují různé vzdělávací aktivity, dětem čtou z pohádkových knih, poté s příběhem pracují na interaktivní tabuli, nakonec si každý vybarví obrázek patřící k příběhu. Samozřejmě dětem každý den čteme, využíváme encyklopedie a další knihy v rámci výchovně vzdělávacích činností. Děti mají po celý den k dispozici různé knihy naučné i pohádkové, které si mohou prohlížet a „číst si“.

Hudební chvilky

Děti se velmi rády učí nové písně, zpěv doprovází pohybem nebo hrou na převážně dětské hudební nástroje.

Malá technická univerzita - program pro předškolní děti

Malá technická univerzita je program pro předškolní děti zaměřený na zábavné a hravé vzdělávání a dozvídání se nových poznatků a informací s polytechnickým zaměřením. Děti se dozvědí např. k čemu slouží mapa, jak vypadá a funguje město. V každé lekci si z lega postaví město, pokaždé trochu jinak. Na konci lekce děti dostanou za odměnu diplom.

Při vycházkách a v dopravní výchově děti poznávají dopravní značky a značky aut, zajímá to nejen chlapce, ale i některá děvčata. Děti se stále těší na práci s vlajkami, rády se učí nové vlajky a jejich hlavní města, kreslí je, hrají s nimi paměťové hry, porovnávají je; používají je při práci s mapou, s globusem, baví je pexeso s vlajkami na interaktivní tabuli - multiboardu.

Královské město Žatec

Během měsíce května si s dětmi povídáme o našem městě Žatci. Děti se dozvědí, co se v našem městě vyrábí, pěstuje, jaké významné budovy ve městě máme. Vyrobí si např. chmelové šišky, žatecký znak a žatecké hradby, navštíví chmelařské muzeum. Také si z kostek a PET víček postaví radnici, knihovnu, muzeum, nemocnici a další budovy podle své fantazie.

Stále jednou za 14 dní, většinou v pátek, hrajeme s dětmi různé hry - logické, didaktické, paměťové, společenské, hry na rozvoj kreativního myšlení, fantazie. Tyto hry mohou hrát samozřejmě každý den, kdykoli během dne. Děti si mohou vybrat z různých her, které pravidelně doplňujeme, příklad her Animáčku, nezlob se; Logicco picollo; Logiq; šachy; vlajky s atlasem; Skřítci; Grabolo; Dobble; pexeso; Paměť 3D; Kloboučku, hop!; Moje první hry; Silnice s dopravními značkami; Cestujeme do pohádek; puzzle Mapa světa, Bambino Lük, domino; Roční období; Povolání; dřevěné skládačky a další.

U dětí jsou velice oblíbené různé pokusy a naučné činnosti, hlavně ty, které si mohou samy vyzkoušet. V týdnu, který byl zaměřený na lidské tělo si poslechly své srdce stetoskopem, po prosvícení dlaně baterkou mohly alespoň částečně vidět, jak vypadá jejich dlaň uvnitř. Při vydlabávání dýní zjistily, jak vypadá dýně uvnitř. Na váze zjišťovaly, co je lehčí a těžší, snažily se na váze vytvořit rovnováhu. Při pokusech s magnety děti vylovily kancelářské sponky z vody pomocí magnetu a také si vyzkoušely magnetické bludiště. Také děti velmi bavilo pozorovat, co se stane s vodou, kterou jsme nechali zmrznout za oknem a poté led zkoumat.

Čím jednou budu

V týdnu, kdy jsme si povídali o různých zaměstnání si třída Veverek připravila pro děti velice zajímavou ukázku povolání, děti se mohly podívat, jak to vypadá na letišti. Nejdříve si děti zakoupily palubní lístky, poté už následovalo samotné letadlo, děti si vychutnaly vynikající svačinku, kterou rozdávala naše letuška Miládka. Dětem se výlet do Afriky moc líbil a užily si let plný legrace. Kam poletíme dál?

Hry v parku

S dětmi cvičíme nejen ve třídách, ale také venku. Děti plnily v parku tělovýchovné a výtvarné úkoly. Hrály deskové a postřehové hry, podle své fantazie kreslily mapy k pokladu, orientovaly se v prostoru, stavěly domečky pro broučky. Při zpáteční cestě do MŠ poznávaly listnaté a jehličnaté stromy, sbíraly listy.

Kroužek „Kouzelná tabule“

Děti na tomto kroužku plní různé činnosti na multiboardu (interaktivním panelu), zaměřené na získávání a upevňování svých znalostí a vědomostí v různých oblastech.

Děti kreslily podzimní strom s barevnými podzimními listy a také si zahrály postřehovou hru Sběr brambor.

Kroužek „Angličtina“

Na tomto kroužku se předškolní děti učí základní anglická slovíčka, pozdravy, zpívají anglické písničky a plní různé činnosti na multiboardu (interaktivním panelu). Vše je formou obrázků a her, tak aby to děti bavilo a těšily se na další lekci.

„Pohybový kroužek“

Na pohybovém kroužku se děti učí zvládat základní pohybové dovednosti a orientaci v prostoru, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, koordinaci oko - ruka, samostatnost, vyzkouší si svou rovnováhu a soustředění při zdolávání překážkové dráhy a samozřejmě si zahrají různé pohybové hry.

Pohádkové Rybičky

Děti baví pohádky nejen poslouchat, ale velmi rády si je i zahrají. Děti ze třídy Rybiček si zahrály pohádku podle své fantazie "Jak zvířátka uklízela les" a pohádku "Červená Karkulka", obě pohádky zahrály pro své kamarády ze třídy.

Vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

Děti plnily úkol zaměřující se na vodu. Dozvěděly se, kde vodu najdeme, k čemu se používá. Také si vytvořily vodní bludiště a vodní pyramidu.

Vzdělávací beseda O odpadech s nejmenšími

V besedě pro předškoláky se děti dozvěděly, co je to odpad, kde se tu vzal, jaké druhy odpadu máme a jak odpad třídíme. Ví, proč je důležité odpad třídit. Také si třídění vyzkoušely a na závěr si vyrobily motýlka z recyklovaného materiálu.

Městská policie Žatec - přednáška „Prevence kriminality“

Děti se zúčastnily přednášky „Prevence kriminality“, kterou pořádala Městská policie Žatec. Policisté dětem předvedli, co všechno obsahuje jejich uniforma. Děti si vyzkoušely policejní pouta, teleskopický obušek, prohlédly si policejní vysílačku. Odpovídaly na otázky, jak se chovat v silničním provozu, jak se zachovat v případě nouze, kam zavolat o pomoc. Také si prohlédly policejní automobil a viděly v akci policejního psa, který hledal jak člověka, tak různé předměty. Na závěr dětem policisté pustili policejní houkačky. Pro děti byla tato přednáška velice poučná a velmi se jim líbila.

Česká fotbalová asociace - Škola v pohybu

Na podzim 2021 naší mateřskou školu navštívil fotbalový trenér. Dětem, ale i učitelkám ukázal, jak zábavnou formou cvičit ve školce s využitím různých pomůcek. Děti, tak mohly rozvíjet své pohybové schopnosti a dovednosti. Děti cvičení moc bavilo.

Pravidelně také navštěvujeme městské divadlo.

Bohatou fotodokumentaci našich aktivit najdete v naší Fotogalerii.

Barbora Šatavová
učitelka
V Žatci, 21. 3. 2022

» Archiv