MŠ Žatec, Otakara Březiny

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Otakara Březiny 2769
Žatec
438 01


Kontakt

+420 415 740 572

http://www.msbrezinyzatec.cz

Redaktoři

 • Mgr. Ludmila Jurášová

Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem zpravidla ve věku 3–6 let a dětem s odkladem školní docházky. Děti jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd:

 • 1. třída – Sluníčka
 • 2. třída – Rybičky
 • 3. třída – Veverky
 • 4. třída – Broučci

S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který má od letošního školního roku název „Od jara do zimy, hrajeme si s písněmi“ (minulý Školní vzdělávací plán měl název „S písničkou za poznáním“), který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na něho běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu očekávají.

Naše MŠ byla zapojena do Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Pomůcky z „Kouzelného kufříčku“ využíváme pravidelně k rozvoji řeči, slovní zásoby a vyjadřování, prevenci logopedických vad a k logopedické nápravě. Třídy se každý den střídají v logopedické třídě v MŠ. Do projektu jsou zapojeni i rodiče dětí, kteří se svými dětmi procvičují logopedická cvičení, která dostanou domu. Důležité je i pravidelné čtení, děti mají i čtenářský deník, veden formou obrázků z přečtené knihy.

I v roce 2017 probíhaly v naší mateřské škole kroužky pro předškolní děti, každý den od 12.45 do 13.30. Nabídka kroužků – Zumba, Moderní tance (do června), Angličtina, Flétny a kroužek pro předškoláky „Do školy včas“, kde jsou děti systematicky a komplexně připravovány na vstup do školy. S každým předškolákem jsme opět vypracovali „Test školní zralosti podle Brigitte Sindelarové“. Více informací o kroužku „Do školy včas“ a o „Testu školní zralosti“ najdete v předchozí „Zprávě o činnosti školky spolupracující s Mensou“ (leden 2017).

Stále organizujeme různé akce, do kterých jsou zapojeny děti i jejich rodiče:

 • odpolední velikonoční a vánoční tvoření
 • 2x za rok pořádáme „Den plný her“ - v květnu a v listopadu
 • vánoční besídka
 • závěrečná besídka na konci školního roku, kde se rozloučíme s předškoláky
 • „Den otevřených dveří“

Během roku se zapojujeme např.:

 • do různých výtvarných soutěží
 • v prvním adventním týdnu předškoláci zpívají zimní a vánoční písně na náměstí
 • do Recyklohraní
 • do Logické olympiády

Minulý rok se Logické olympiády zúčastnilo 7 předškoláků (dvě děvčata a pět chlapců). I když nikdo nepostoupil do dalšího kola, opět se dětem olympiáda moc líbila a těšíme se na účast v dalším ročníku.

Náš Školní vzdělávací program má název „Od jara do zimy, hrajeme si s písněmi“ (minulý Školní vzdělávací plán měl název „S písničkou za poznáním“) to znamená, že téma týdne má vždy název písničky, kterou se děti v průběhu týdne naučí zpívat, také si ji zahrají na dětské rytmické hudební nástroje a doprovodí ji pohybem.

Při vycházkách a v dopravní výchově děti poznávají dopravní značky a značky aut, zajímá to nejen chlapce, ale i některá děvčata. Děti se stále těší na práci s vlajkami, rády se učí nové vlajky a jejich hlavní města, kreslí je, hrají s nimi paměťové hry, porovnávají je; používají je při práci s mapou. Často říkají, že viděly a poznaly některou vlajku i mimo MŠ, pokud neznají název, tak vlajku popíšou a chtějí vědět, jak se jmenuje.

Jednou za 14 dní, většinou v pátek, hrajeme s dětmi u stolečků různé hry – logické, didaktické, paměťové, společenské, hry na rozvoj kreativního myšlení, fantazie. Tyto hry mohou hrát samozřejmě každý den, kdykoli během dne. Děti si mohou vybrat např. z těchto her Animáčku, nezlob se; Logicco picollo; Logiq; Stíny; mlýn; lodě; šachy; dáma; piškvorky, vlajky s atlasem; Skřítci; Grabolo; Dobble; hmatové pexeso; klasické pexeso; ….

Děti také dostaly nové hry od Ježíška, které si společně rozbalily např. Paměť 3D; Hádej, kdo jsem; Kloboučku, hop!; Moje první hry; Silnice s dopravními značkami; Cestujeme do pohádek; puzzle Mapa světa. Děti měly z dárků obrovskou radost.

V naší Fotogalerii jsou fotografie různých činností, kterých se děti v naší mateřské škole zúčastnily.

Během týdne, kdy jsme si povídali o povolání a řemeslech, si děti zahrály na poštu. Každý si vytvořil poštovní známku dle fantazie s motivem různých vlajek států.

Na jaře si děti vyzkoušely setí semínek květiny Zinnie. V dalších dnech se děti o semínka staraly, zalévaly je a pozorovaly jejich růst.

V květnu a v listopadu se v naší mateřské škole v odpoledních hodinách uskutečnil „Den plný her“, kde si děti s rodiči a dalšími příbuznými mohly zahrát různé společenské, logické, stolní, paměťové hry. Dětem se líbilo, když rodičům ukázaly a naučily je hrát i jiné hry, než mají doma.

Děti cvičí každý den, při cvičení používáme různé pomůcky (míčky, míče, stuhy, kroužky, obruče, atletické vybavení od Českého atletického svazu, …). Do každodenního cvičení také zařazujeme rotaci. Při cvičení hrajeme na hudební nástroje (klavír, bubínek, tamburína, …), děti rozlišují rytmus, melodii, tempo (běh, chůze, napodobení různých zvířat, …), využíváme i hudbu z CD.  Každý týden vytvoříme pro děti překážkovou dráhu, kde využíváme různé nářadí a náčiní. Např. při různých cvicích na lavičce se dětí učí udržet rovnováhu. Velmi oblíbené jsou štafetové hry.

Děti se každý týden zdokonalují na překážkové dráze, cvičí rády a s nadšením. „SPORTU ZDAR!“

Barbora Šatavová
učitelka
V Žatci, 27. 1. 2018

» Archiv