MŠ Žatec, Otakara Březiny

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Otakara Březiny 2769
Žatec
438 01


Kontakt

+420 415 740 572

http://www.msbrezinyzatec.cz

Redaktoři

 • Mgr. Ludmila Jurášová

Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem zpravidla ve věku 3–6 let a dětem s odkladem školní docházky. Děti jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd: 

 • 1. třída – Sluníčka
 • 2. třída – Rybičky
 • 3. třída – Veverky
 • 4. třída – Broučci

S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který má název „Od jara do zimy hrajeme si s písněmi“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na něho běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu očekávají.

Součástí mateřské školy je logopedická třída, kde se zaměřujeme na rozvoj všech jazykových rovin – zvuková stránka řeči, slovní zásoba, gramatika a sociální užití řeči. Využíváme k tomu pomůcky z „Kouzelného kufříčku“, který jsme získali díky Rozvojovému programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání. V této třídě máme i interaktivní tabuli multiboard s různými programy na rozvoj logického uvažování a myšlení (poznávání vlajek, pexeso apod.). Třídy se zde každý den střídají. 

Do činností se snažíme zapojit i rodiče dětí, kteří se zapojují dle vlastního zájmu. Mohou přinést sešit, do kterého jim měsíčně zadáváme různá logopedická cvičení. Tato cvičení si poté doma s dětmi procvičuji. Na zadní straně tohoto sešitu si rovněž, v případě jejich zájmů, vedou čtenářský deník, formou obrázků z přečtené knihy. Učitelky tento čtenářský deník jednotlivých dětí využívají k vedení děti k četbě, která je velice důležitá, nejen v tomto věku.

I v roce 2018 probíhaly v naší mateřské škole kroužky pro předškolní děti, každý den od 12.45 do 13.30. Nabídka kroužků – Zumba, Angličtina, Flétny, Kouzelná tabule (multiboard) a kroužek pro předškoláky „Do školy včas“, kde jsou děti systematicky a komplexně připravovány na vstup do školy. S každým předškolákem jsme opět vypracovali „Test školní zralosti podle Brigitte Sindelarové“.

Více informací o kroužku „Do školy včas“ a o „Testu školní zralosti“ najdete ve „Zprávě o činnosti školky spolupracující s Mensou“ z ledna 2017.

Stále organizujeme různé akce, do kterých jsou zapojeny děti i jejich rodiče:

 • odpolední velikonoční a vánoční tvoření
 • 2x za rok pořádáme „Den plný her“ - v květnu a v listopadu
 • vánoční besídka
 • závěrečná besídka na konci školního roku, kde se rozloučíme s předškoláky
 •  „Den otevřených dveří“

Během roku se zapojujeme např.:

 • do různých výtvarných soutěží
 • v prvním adventním týdnu předškoláci zpívají zimní a vánoční písně na náměstí 
 • do Recyklohraní
 • do Logické olympiády
 • do Klokanovy školky

Minulý rok se Logické olympiády zúčastnilo 5 předškoláků (čtyři děvčata a jeden chlapec). I když nikdo nepostoupil do dalšího kola, dětem se olympiáda moc líbila, jako každý rok, a těšíme se na účast v dalším ročníku.

Náš Školní vzdělávací program má název „Od jara do zimy hrajeme si s písněmi“ – to znamená, že téma týdne má vždy název písničky, kterou se děti v průběhu týdne naučí zpívat, také si ji zahrají na dětské rytmické hudební nástroje a doprovodí ji pohybem. 

Při vycházkách a v dopravní výchově děti poznávají dopravní značky a značky aut, zajímá to nejen chlapce, ale i některá děvčata. Děti se stále těší na práci s vlajkami, rády se učí nové vlajky a jejich hlavní města, kreslí je, hrají s nimi paměťové hry, porovnávají je; používají je při práci s mapou, s globusem, baví je pexeso s vlajkami na interaktivní tabuli – multiboardu.

Jednou za 14 dní, většinou v pátek, hrajeme s dětmi různé hry – logické, didaktické, paměťové, společenské, hry na rozvoj kreativního myšlení, fantazie. Tyto hry mohou hrát samozřejmě i každý den, kdykoli během dne. Děti si mohou vybrat např. z těchto her Animáčku, nezlob se; Logicco picollo; Logiq; Stíny; mlýn; lodě; šachy; dáma; piškvorky, vlajky s atlasem; Skřítci; Grabolo; Dobble; hmatové pexeso; klasické pexeso; Paměť 3D; Hádej, kdo jsem; Kloboučku, hop!; Moje první hry; Silnice s dopravními značkami; Cestujeme do pohádek; puzzle Mapa světa a další.

Naše Mateřská škola se zaměřuje na rozvoj nadání jednotlivých dětí. Při práci používáme různé metody a aktivity, které jsou zaměřené na všestranný rozvoj dětí. Jsme zapojeni do projektu „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“ od České obce sokolské, spolupracujeme s atletickým klubem Bohemia sport Žatec (kde trenérkou je naše paní učitelka). Všechny tyto aktivity se zaměřují na sportovní všestrannost a správný vývoj dětí. 

Děti cvičí každý den, při cvičení používáme různé pomůcky (míčky, míče, stuhy, kroužky, obruče, atletické vybavení, které jsme dostali od Českého atletického svazu, …). Do každodenního cvičení také zařazujeme rotaci. Při cvičení hrajeme na hudební nástroje (klavír, bubínek, tamburína, …), děti rozlišují rytmus, melodii, tempo (běh, chůze, napodobení různých zvířat,…), využíváme i hudbu z CD. Každý týden vytvoříme pro děti překážkovou dráhu, kde využíváme různé nářadí a náčiní. Např. při různých cvicích na lavičce se dětí učí udržet rovnováhu. Velmi oblíbené jsou štafetové hry. 

Tento školní rok se naše mateřská škola zapojila do projektu České obce sokolské "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". Každé dítě má svůj vlastní deníček, který slouží jako průvodce pro děti, za každý splněný úkol si nalepí samolepku do příslušného okénka a vidí tak, co už má za sebou a co ho ještě čeká. Děti rozvíjí své pohybové dovednosti, plní úkoly jako jednotlivci, ale i jako skupiny. Tento projekt je zaměřen na atletiku, gymnastické dovednosti, manipulaci s míčem, netradiční činnosti, rozvoj poznání a má také svou hymnu. 

V naší Fotogalerii jsou fotografie různých činností, kterých se děti v naší mateřské škole zúčastnily:

Ježíšek v mateřské škole

 • Děti se po Vánocích vždy těší, až si ve školce společně rozbalí dárky od Ježíška.

Dopolední hry

 • Děti si rozvíjely matematické dovednosti, jemnou motoriku a polytechnické vzdělávání s novými hrami. V matematice si děti samy sestavovaly početní příklady, v jemné motorice si upevňovaly správný úchop tužky a v rámci polytechnického vzdělávání si vyzkoušely, jak vzájemně reagují magnetické pomůcky.

Pohádkový týden

 • Celý týden jsme si s dětmi povídali na téma "Knihy". Děti vyprávěly pohádky, do školky přinesly své oblíbené pohádkové knihy, ze kterých si vytvořily pohádkovou knihovnu, vyráběly kolektivní práci – Perníková chaloupka. Také jsme si společně z knížek přečetli pohádky na školní zahradě, což děti velmi bavilo.

Vesmír očima dětí

 • Takto se děti seznamovaly s vesmírem a naší planetou. Děti poznávaly planety sluneční soustavy (vytvořily si vlastní 3D model), snažily se pochopit otáčení planet, změnu ročních období, také hrály hry např. Na kosmonauta, Návštěva planety atd. Na interaktivní tabuli viděly pohádku Pixa o vesmírném putování a následně si planety na tabuli nakreslily a zazpívaly si píseň Svátek Země. Nejmladší děti si vytvořily Zemi pomocí fólie a barev, větší děti si vytvořily vlastní vesmír a nejstarší děti 3D planety. Děti pracovaly s atlasem Země s různými knihami a také s glóbusem.

Dopolední sportování

 • Toto dopoledne si děti zaběhaly a zacvičily v parku. Zdolávaly překážky, běhaly slalomovou dráhu mezi stromy, nacvičovaly hod oštěpem do kruhu, házely šišky na cíl, soutěžily v družstvech s míčem. Zahrály si také pohybové hry s míči. Vyzkoušely si odrážení míčku různými pomůckami.

Sběr podzimních plodů

 • Děti sbíraly v parku podzimní plody – kaštany, bukvice a žaludy. Poznávaly druhy stromů a pozorovaly změny v přírodě na podzim. Tímto splnily úkol ve své knížce "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". Druhý den si děti z podzimních plodů vytvořily zvířata.

Poznáváme ovoce a zeleninu 

 • Děti poznávaly ovoce a zeleninu čtyřmi smysly – čich, hmat, chuť a zrak.

I tento rok se v květnu a v listopadu v naší mateřské škole v odpoledních hodinách uskutečnil „Den plný her“, kde si děti s rodiči a dalšími příbuznými mohly zahrát různé společenské, logické, stolní, paměťové hry. Všem se tyto dny líbí a rádi se jich účastní.

Barbora Šatavová
učitelka
V Žatci, 18. 2. 2019

» Archiv