MŠ Žatec, Otakara Březiny

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Otakara Březiny 2769
Žatec
438 01


Kontakt

+420 415 740 572

http://www.msbrezinyzatec.cz

Redaktoři

 • Mgr. Ludmila Jurášová

Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem zpravidla ve věku 3-6 let a dětem s odkladem školní docházky. Děti jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd

 • 1. třída – Sluníčka
 • 2. třída – Rybičky
 • 3. třída – Veverky
 • 4. třída – Broučci

S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který má název „Od jara do zimy hrajeme si s písněmi“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na něho běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu očekávají.

Součástí mateřské školy je logopedická třída, kde se zaměřujeme na rozvoj všech jazykových rovin – zvuková stránka řeči, slovní zásoba, gramatika a sociální užití řeči. Využíváme k tomu pomůcku „Klokanův kufr“. V této třídě máme i interaktivní tabuli multiboard s různými programy na rozvoj logického uvažování a myšlení (poznávání vlajek, pexeso apod.). Třídy se zde každý den střídají. Logopedickou třídu využívá i paní logopedka, která navštěvuje naši mateřskou školu.

Náš Školní vzdělávací program má název „Od jara do zimy, hrajeme si s písněmi“ to znamená, že téma týdne má vždy název písničky, kterou se děti v průběhu týdne naučí zpívat, také si ji zahrají na dětské rytmické hudební nástroje a doprovodí ji pohybem.

Jako každý rok u nás probíhaly kroužky pro předškolní děti, každý den od 12.45 do 13.30. Nabídka kroužků byla: Zumba, Angličtina, Flétny, Kouzelná tabule (multiboard) a kroužek pro předškoláky „Do školy včas“, kde jsou děti systematicky a komplexně připravovány na vstup do školy. S každým předškolákem jsme opět vypracovali „Test školní zralosti podle Brigitte Sindelarové“.

Více informací o kroužku „Do školy včas“ a o „Testu školní zralosti“ najdete v předchozí „Zprávě o činnosti školky spolupracující s Mensou“ (leden 2017).

Stále organizujeme různé akce, do kterých jsou zapojeny děti i jejich rodiče:

 • odpolední velikonoční a vánoční tvoření
 • 2× za rok pořádáme „Den plný her“ – v květnu a v listopadu
 • vánoční besídka
 • závěrečná besídka na konci školního roku, kde se rozloučíme s předškoláky
 • „Den otevřených dveří“

Během roku se zapojujeme do různých akcí a projektů, například: 

 • různé výtvarné soutěže
 • akce pro děti pořádané DDM
 • v prvním adventním týdnu předškoláci zpívají 
 • zimní a vánoční písně na náměstí 
 • logická olympiáda 
 • Recyklohraní
 • Klokanovy školky
 • Česká obce sokolská – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
 • pravidelná tělesná výchova s předškoláky v tělocvičně
 • pravidelné návštěvy městské knihovny

Minulý rok se logické olympiády zúčastnily 3 předškolačky. Děvčata do dalšího kola nepostoupila, i tak se jim plnění úkolů líbilo. Těšíme se na účast v dalším ročníku.

Naše Mateřská škola se zaměřuje na rozvoj nadání jednotlivých dětí. Při práci používáme různé metody a aktivity, které jsou zaměřené na všestranný rozvoj dětí. Jsme zapojeni do projektu „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“ od České obce sokolské, spolupracujeme s atletickým klubem Bohemia sport Žatec (kde trenérkou je naše paní učitelka). Všechny tyto aktivity se zaměřují na sportovní všestrannost a správný vývoj dětí.

Děti cvičí každý den, při cvičení používáme různé pomůcky (míčky, míče, stuhy, kroužky, obruče, padák, atletické vybavení, které jsme dostali od Českého atletického svazu, …). Do každodenního cvičení také zařazujeme rotaci, důležité jsou cviky na správné držení těla. Při cvičení hrajeme na hudební nástroje (klavír, bubínek, tamburína, zvonkohra, …), děti rozlišují rytmus, melodii, tempo (běh, chůze, napodobení různých zvířat, …), využíváme i hudbu z CD.  Každý týden vytvoříme pro děti překážkovou dráhu, kde využíváme různé nářadí a náčiní. Děti rády cvičí na např. na lavičce, ribstolech. Velmi oblíbené jsou různé štafetové hry.

Od února navštěvujeme s předškoláky tělocvičnu na sousední základní škole. S dětmi vždy cvičí 2 paní učitelky, jedna z nich vede v odpoledních hodinách atletický kroužek pro děti od 2,5 do 7 let. Při cvičení se děti učí zvládnout základní pohybové dovednosti, koordinaci pohybů svého těla, toto platí i při každodenním cvičení v mateřské škole. Díky velkému prostoru si děti zahrají různé hry, při kterých se naučí správně pohybovat v prostoru, spolupracovat s ostatními dětmi, nejen ve skupinách, družstvech. Seznámí se s různým tělocvičným náčiním a nářadím, které je typické pro základní školu (např. gymnastické kruhy, přeskoky přes kozu, hry basketbal, florbal, …) a tím se usnadňuje přechod na základní školu. Toto cvičení probíhá vždy v pondělí v dopoledních hodinách. 

Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky

Jsme zapojeni do projektu České obce sokolské "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". Každé dítě má svůj vlastní deníček, který slouží jako průvodce pro děti, za každý splněný úkol si nalepí samolepku do příslušného okénka a vidí tak, co už má za sebou a co ho ještě čeká. Děti rozvíjí své pohybové dovednosti, plní úkoly jako jednotlivci, ale i jako skupiny. Tento projekt je zaměřen na atletiku, gymnastické dovednosti, manipulaci s míčem, netradiční činnosti, rozvoj poznání a také má svou hymnu. 

Pravidelné návštěvy městské knihovny

Vést děti k četbě je velmi důležité, zvlášť v dnešní době, proto s předškoláky jednou za měsíc, navštěvujeme městskou knihovnu, kde si paní knihovnice pro děti připravují různé vzdělávací aktivity, dětem čtou z pohádkových knih, poté s příběhem pracují na interaktivní tabuli, nakonec si každý vybarví obrázek patřící k příběhu. Samozřejmě dětem každý den čteme, využíváme encyklopedie a další knihy v rámci výchovně vzdělávacích činností. Děti mají po celý den k dispozici různé knihy naučné i pohádkové, které si mohou prohlížet a „číst si“.

Při vycházkách a v dopravní výchově děti poznávají dopravní značky a značky aut, zajímá to nejen chlapce, ale i některá děvčata. Děti se stále těší na práci s vlajkami, rády se učí nové vlajky a jejich hlavní města, kreslí je, hrají s nimi paměťové hry, porovnávají je; používají je při práci s mapou, s globusem, baví je pexeso s vlajkami na interaktivní tabuli – multiboardu.

Stále jednou za 14 dní, většinou v pátek, hrajeme s dětmi různé hry – logické, didaktické, paměťové, společenské, hry na rozvoj kreativního myšlení, fantazie. Tyto hry mohou hrát samozřejmě každý den, kdykoli během dne. Děti si mohou vybrat z různých her, které pravidelně doplňujeme, příklad her Animáčku, nezlob se; Logicco picollo; Logiq; šachy; vlajky s atlasem; Skřítci; Grabolo; Dobble; pexeso; Paměť 3D; Kloboučku, hop!; Moje první hry; Silnice s dopravními značkami; Cestujeme do pohádek; puzzle Mapa světa, BambinoLük, dřevěné skládačky a další.

Projekt „Škola v pohybu“

Naší mateřskou školu navštívil fotbalový trenér s projektem Škola v pohybu. Zacvičil si s námi ve školce i v tělocvičně.

Kroužek „Kouzelná tabule“

Děti na tomto kroužku plní různé činnosti na multiboardu (interaktivním panelu), zaměřené na získávání a upevňování svých znalostí a vědomostí v různých oblastech.

Při lekci, která je zobrazena na následujících fotografiích, děti kreslily strom s názvem Kalendář přírody, vyprávěly, jak jednotlivá roční období poznají. Také kreslily na interaktivní panel podle vzoru do obrázku, jak padá déšť. Přesouváním obrázků oblékaly chlapce a dívku - co si vezmou na podzim za oblečení. Říkaly, proč se musíme teple oblékat, co se může stát (nemoc, nachlazení). Počítaly draky na kartičkách a přiřazovaly k nim správnou číslici, řadily je podle velikostí od nejmenšího k největšímu a opačně, hledaly malé a velké draky. V závěru kroužku si zazpívaly píseň "Ať si prší, ať si leje" s doprovodem melodie z programu "Listopad". 

V naší fotogalerii jsou uvedeny fotografie některých činností, kterých se děti v naší mateřské škole zúčastnily.

Projektový den na školní zahradě na téma doprava

 • Děti se zúčastnily projektového dne – doprava, který se konal na školní zahradě. Pro děti byly připravené různé soutěže jako slalom s trakařem, slalom na koloběžce, hádání značek aut a plno dalších aktivit. Děti měly svůj řidičský průkaz, do kterého dostaly razítko. Za splnění všech soutěží získaly diplom.

Kresba do písku

 • Při vycházce děti kreslily do písku obrázky zvířat, která najdeme na poli, na louce a u vody. Také si pro zvířátka stavěly domečky.

Malí zahradníčci – sázení semínek

 • Děti si vyzkoušely sázet semínka různých druhů ovoce a zeleniny, okrasných květin. 
 • O semínka se staraly, zalévaly je a pozorovaly je.

Pokusy s barvami

 • Děti si vyzkoušely pokusy s barvami. Pipetkami nabíraly naředěná barviva a různými kombinacemi je smíchávaly. Pozorovaly, jaké barvy lze vytvořit ze žluté, červené a modré, a jak tyto barvy obarvují vodu.

Barevný pokus

 • Děti si vyzkoušely pokus s mlékem, barvami a jarem. Viděly, jak barvy před jarem utíkají a schovávají se.

„Den plný her“ v červnu, listopadu

 • I tento rok se v naší mateřské škole v odpoledních hodinách uskutečnil „Den plný her“, kde si děti s rodiči a dalšími příbuznými mohly zahrát různé společenské, logické, stolní, paměťové hry. Všem se tyto dny líbí a rádi se jich účastní.

Týden ovoce a zeleniny

 • Děti poznávaly ovoce a zeleninu pomocí všech smyslů – hmatem určovaly, co je lehčí a těžší, poté si ovoce a zeleninu zvážily na váze, snažily se na váze vytvořit rovnováhu. Další smysly, které zapojily, byly zrak, čich a samozřejmě chuť, kde děti ochutnávaly a hádaly ovoce a zeleninu se zavázanýma očima.

Povolání – vědec

 • Děti celý týden poznávaly různá zaměstnání, řemesla a povolání lidí.
 • Vyzkoušely si, jaké je to být vědcem – zjišťovaly, co je lehčí × těžší (zjišťováním pomocí vah a způsobem „co se vznáší déle“) - skořápky od vlašských ořechů, nažky, pěnové a molitanové kuličky. Poté děti zjišťovaly, kolik potřebují např. pěnových kuliček, aby byly stejně těžké jako skořápky atd., nejdříve to zkoušely slovně odhadnout, poté si to vyzkoušely prakticky.
 • V druhém pokusu nejdříve zjišťovaly hmatem, čichem, chutí, zrakem rozdíl mezi cukrem a solí, poté si vyzkoušely pokus krystalizace.
 • Ve třetím pokusu „Sopka“ viděly reakci jedlé sody smíchané s jarem a octem.
 • Poslední pokus měl název „Gumové vajíčko“ - vejce jsme ponořili do octa, aby skořápka po určité době změkla a vejce vypadalo jako gumové.
 • Všechny pokusy se dětem líbily, nejvíce pokus „Sopka“.
Barbora Šatavová
učitelka
V Žatci, 11. 3. 2020

» Archiv