MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Marie Majerové 1650
Sokolov
356 01


Kontakt

+420 359 808 406

http://ms-majerova.cmaram.cz

Redaktoři

  • Jitka Podlipská

Mateřská škola zahájila provoz 1. 9. 1967. Od roku 2003 se škola stala samostatným právním subjektem. Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 108 dětí. Věkové složení dětí v jednotlivých třídách je homogenní.

Budova školy se skládá z komplexu tří budov. Ve správní budově se nachází kanceláře, prádelna a kuchyně. Vaříme zdravě a chutně. Usiluje o certifikát „Zdravá školní jídelna“.

Máme velkou, členitou zahradu se vzrostlými stromy, která dostala v r. 2015 nový vzhled. V současné době vybavujeme zahradu herními prvky. Školní vzdělávací program „Mám pět smyslů už to vím, svět hned lépe pochopím“ je postaven na smyslovém poznávání skutečností a osobitém prožívání. Vzdělávání zakládáme na praktických činnostech, zkušenostech a tvořivosti dětí – objevování, experimentování, samostatném hledání. Preferujeme prožitkové učení.

Naše mateřská škola nabízí dětem během školního roku spoustu nadstandardních činností – anglický jazyk, plavání, logopedickou prevenci, foukání na harmoniky, Klub dopravní prevence, výjezd na školu v přírodě.

Prvky NTC Learning učení ve třídě dvouletých dětí

Již druhým rokem aplikujeme metody a prvky NTC Learning učení v přímé práci s dětmi. Oproti loňskému roku, kdy jsme tyto metody začleňovali do práce s předškolními dětmi (5–7 let), je letos uplatňujeme ve třídě nejmladších dětí (2–3 roky. V této třídě je zapsáno 24 dětí. Třída byla upravena (prostory, vybavení – nábytek, hračky), hygienické i bezpečnostní požadavky, režim dne. Upravili jsme třídní vzdělávací program.

I přesto, že jsou naše Kuřátka tak malá a po náročném začátku školního roku, jsme pomalu a s ohledem na věk a schopnosti dětí začali začleňovat jednotlivé prvky NTC učení jak ve třídě, tak i na školní zahradě.

Nabízené činnosti s prvky NTC učení ve třídě vycházejí z nejjednodušších a nejpřirozenějších činností, specifických pro tuto věkovou skupinu.

V první polovině školního roku převažovaly většinou hry individuální, nyní si již děti začínají hrát ve skupinkách a spolu. Zpočátku jsme nabízeli dětem velké kostky z různých materiálů, kladívka se zatloukáním, motorické vozíky s otvory na vkládání správných tvarů. Od začátku si děti oblíbily barevnou autodráhu s doplňky (domečky, stromy, autíčky, zvířátky…).

Od září máme nastavené pravidelné činnosti a rituály (ranní kruh s písničkami, říkankami a tanečky pro nejmenší, přechody z jednotlivých místností formou zapojení do vláčku – i zde s doprovodem říkanky a písničky o mašince, hudební chvilky u klavíru aj.

Dnes jsme ranní kruh poněkud ztížili. Děti sedící v tureckém sedu si se sousedem podají ruce a popřejí si dobré ráno. Vše se opakuje, dokud se nevystřídají všechny děti i s učitelkami po obvodu kruhu. Při pohybových aktivitách využíváme dostupných pomůcek a náčiní.

Děti cvičí na LUNĚ (velké díly z tvrzeného PVC materiálu různých tvarů), ze kterých se sestavují překážkové dráhy, které děti přelézají, podlézají, vystupují po nich po zvýšené ploše, sjíždějí jako po skluzavce a za pomoci učitelky seskakují do měkké žíněnky. Dále využíváme balanční lávky a kruh, které děti přecházejí a tím se učí udržovat rovnováhu

Při ranním cvičení používáme drobné cvičební pomůcky (míčky, šátky, PVC kroužky, stuhy, vločky z tenkého molitanu, kytičky z papíru aj.), pomocí kterých si děti protahují své tělo, procvičují jemnou motoriku, učí se koordinaci ruky a oka, ovládat dechové svalstvo.

Začínáme praktikovat jednoduché hry s míči, nejprve podávání jednoho velkého, po zvládnutí podávání dvou míčů – jeden velký a druhý malý (hra: Na obra a palečka), kutálení a chytání míče v kruhu.

K pohybu využíváme celoročně školní zahradu, která má bohatě členěný povrch a má nové vybavení (houpačky, kolotoče, pískoviště, skluzavky, hřiště na míčové hry, lanové prvky) a cesty na jízdu na odrážedle. Malé děti mají na školní zahradě vybudované své hřiště, které je ohraničené habrovým plotem. Zde mají Kuřátka multifunkční věž (horolezecká stěna, skluzavka, tunel, basketbalový koš), houpačky vahadlové a hnízdo. Děti si tu hrají odděleně od ostatních, starších dětí.

S dětmi hodně zpíváme písničky pro nejmenší, které doprovázíme hrou na tělo a instrumentální nástroje. Využíváme většinou klasické nástroje, ale i nástroje netradiční (vlašské ořechy, kaštany, plechovky s pískem). V polovině roku jsme pořídili bubínky KLACKS, na které hrajeme při každé volné chvilce – volně i dle přibalené metodiky. Na konci roku znají děti spoustu písniček, které si prozpěvují i doma – zpětná vazba rodičů.

Během roku pořizujeme do všech čtyř tříd nové hračky, didaktický materiál a další vybavení. Nově nakupujeme didaktiku od firmy Učení s nápadem.

V naší fotogalerii se podívejte na některé aktivity našich nejmenších dětí, Kuřátek, které jsme zdokumentovali (viz Prvky NTC Learning učení ve třídě dvouletých dětí).

Jitka Podlipská
ředitelka mateřské školy
V Sokolově, 24. 6. 2018

» Archiv