MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Marie Majerové 1650
Sokolov
356 01


Kontakt

+420 359 808 406

https://www.mssomajerova.cz

Redaktoři

  • Jana Vozková

Mateřská škola zahájila provoz 1. 9. 1967. Od roku 2003 se škola stala samostatným právním subjektem. Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 108 dětí. Věkové složení dětí v jednotlivých třídách je homogenní.

Budova školy se skládá z komplexu tří budov. Ve správní budově se nachází kanceláře, prádelna a kuchyně. Vaříme zdravě a chutně. Jsme vlastníky certifikátu „Zdravá školní jídelna“.

Máme velkou, členitou zahradu se vzrostlými stromy, která dostala v r. 2015 nový vzhled. Školní vzdělávací program „Mám pět smyslů už to vím, svět hned lépe pochopím“ je postaven na smyslovém poznávání skutečností a osobitém prožívání. 

Vzdělávání zakládáme na praktických činnostech, zkušenostech a tvořivosti dětí – objevování, experimentování, samostatném hledání. Preferujeme kooperativní a prožitkové učení. Mateřskou školu chápeme jako místo, kde středem zájmu je vždy DÍTĚ, kterému nasloucháme a podporujeme a rozvíjíme jeho schopnosti. 

Ve spolupráci se spol. Mensa ČR je naším cílem vyhledávat nadání dětí a podporovat jejich další rozvoj.

Spolupráce s Mensou ČR

Naše mateřská škola se kromě mnoha dalších aktivit zaměřuje na vyhledávání a pedagogickou a materiální podporu nadaných a mimořádně nadaných dětí, a i nadále se aktivně věnuje rozvoji rozumových schopností všech dětí.

V letošním školním roce se povedlo proškolit další pedagogy, kteří využívají prvky výukové metody "NTC Lerning" již ve všech třídách mateřské školy. Metodu a její postupy vzájemně sdílíme a obohacujeme o další prvky.

Ve spolupráci s Mensou ČR uspořádala mateřská škola školní testování IQ dětí, kterého se zúčastnilo 12 dětí a z tohoto počtu byly identifikované 2 děti, kterým byla nabídnuta možnost stát se členem Dětské Mensy. Také většina dalších účastníků testování měla velmi dobré výsledky, k čemuž velmi přispěla aplikace metody NTC Learning. S identifikovanými dětmi pracujeme individuálně, podporujeme je v jejich silných stránkách a zároveň jim věnujeme logopedickou podporu, neboť v této oblasti jsou slabší.

Při práci s dětmi používáme řadu moderních pomůcek, smart her a deskových her. Každá třída je vybavena tablety se speciálními programy pro vzdělávání předškolních dětí. V naší mateřské škole se děti již od útlého věku seznamují přiměřenou formou i se základy programování při hře s robotickou včelkou Bee Bot. Cíleně se zaměřujeme na rozvoj digitálních kompetencí dětí potřebných pro život.

Jana Vozková
ředitelka MŠ
V Sokolově, 10. 2. 2022

Provozní doba

6:00 – 16:30 hodin


» Archiv