MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Marie Majerové 1650
Sokolov
356 01


Kontakt

+420 359 808 406

http://ms-majerova.cmaram.cz

Redaktoři

  • Jitka Podlipská

Mateřská škola zahájila provoz 1. 9. 1967. Od roku 2003 se škola stala samostatným právním subjektem. Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 108 dětí. Věkové složení dětí v jednotlivých třídách je homogenní.

Budova školy se skládá z komplexu tří budov. Ve správní budově se nachází kanceláře, prádelna a kuchyně. Vaříme zdravě a chutně. Usiluje o certifikát „Zdravá školní jídelna“.

Máme velkou, členitou zahradu se vzrostlými stromy, která dostala v r. 2015 nový vzhled. V současné době vybavujeme zahradu herními prvky. Školní vzdělávací program „Mám pět smyslů už to vím, svět hned lépe pochopím“ je postaven na smyslovém poznávání skutečností a osobitém prožívání. Vzdělávání zakládáme na praktických činnostech, zkušenostech a tvořivosti dětí – objevování, experimentování, samostatném hledání. Preferujeme prožitkové učení.

Naše mateřská škola nabízí dětem během školního roku spoustu nadstandardních činností – anglický jazyk, plavání, logopedickou prevenci, foukání na harmoniky, Klub dopravní prevence, výjezd na školu v přírodě.

Rozvíjíme potenciál dětí

Ve vzdělávání upřednostňujeme prožitkové učení, které zakládáme na praktických činnostech, zkušenostech a tvořivosti dětí – objevování, experimentování, samostatné hledání.

Prvky NTC systému učení aplikujeme ve všech možných činnostech během celého dne.

Pohybové aktivity v naší mateřské škole uskutečňujeme pravidelně. Při ranním cvičení využíváme různá náčiní (míče, tyče, šátky, kostky, masážní míčky s bodlinkami aj.) a pomůcky (molitanové vločky, papírové koule, látkové kytičky apod.).

Z velkých barevných tvarů z tvrzeného plastu a balančního kruhu si děti sestavují překážkové dráhy, doplňují je balančními polštářky (obláčky) s bodlinkami, metami, balanční lávkou, tunelem, lany. Ty prolézají, přelézají, podlézají.

Často využíváme žebřiny a basketbalový koš. Zařazujeme cvičení na balančních deskách a variabilním oblouku. Při pobytech venku využíváme hlavně nově vybavenou školní zahradu – lanové prvky (pyramida, střecha, sestava tří lanových prvků), horolezecká stěna, kladinky, nášlapy, chůze po obrubnících

Při tělovýchovných aktivitách si děti procvičují jemnou i hrubou motoriku, prostorové vnímání, učí se vědomě ovládat své tělo a koordinovat pohyby

Děti si velmi rády hrají s modelínou, kinetickým pískem a kreativní barevnou hmotou MAD MATTR. Vyrábějí si stavby, vytlačují z tvořítek, vykrajují z formiček, vytváří a pozorují stopy po různých předmětech (válečcích s různou stopou), kreslí do písku.

Z projektu Techmánie Plzeň nabízíme dětem zajímavé činnosti z několika oblastí:

  1. Přírodní a fyzikální zákony – Archimédův zákon, magnetismus, statická elektřina, lom světla, váha těles aj.
  2. Technické a přírodní materiály – látka, dřevo, sklo, plast, plexisklo, plech, guma, beton aj.
  3. Profese a pracovní nářadí – vodoinstalatér, truhlář – kladivo, hřebíky, pilka, šroubovák, svěrák, vodovodní trubky, kolena
  4. Netradiční materiál – PET víčka, lahvičky, vlna, koudel, vata, drátky, provázky aj.

Všechny činnosti si děti samy prakticky zkouší – dělají pokusy, zkoumají vlastnosti materiálů, pracují se skutečným nářadím, sestavují vodovodní potrubí, vyrábějí obrázky z netradičních materiálů, učí se aktivně řešit technické problémy…

Tyto činnosti rozvíjejí fantazii, tvořivost, jemnou motoriku, koordinují  oko s rukou, rozvíjejí logické myšlení, pozornost, soustředěnost.

Denně zařazujeme rytmické činnosti, ať je to hra na tělo, na instrumentální nástroje, rytmizace říkadel. Při relaxaci posloucháme vážnou hudbu – klasiky.

Při výběru nových hraček a didaktických pomůcek se zaměřujeme na nákup Smart hraček, které rozvíjejí logické uvažování a podporují kognitivní schopnosti (Barevný kód, Piráti, Chytré autíčko, Záhadný drad, Tangramy, Perspecto, Equilibrio, Safari…).

Práce s knihou, textem – zařazujeme „čtení“ příběhů,  vyprávění přečteného, hledání rýmů, vymýšlení nových, skládání obrázků za sebou dle skutečného děje, vymýšlení nových konců…

Jitka Podlipská
ředitelka mateřské školy
V Sokolově, 9. 5. 2017

» Archiv