MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Marie Majerové 1650
Sokolov
356 01


Kontakt

+420 359 808 406

http://ms-majerova.cmaram.cz

Redaktoři

  • Jitka Podlipská

Mateřská škola zahájila provoz 1. 9. 1967. Od roku 2003 se škola stala samostatným právním subjektem. Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 108 dětí. Věkové složení dětí v jednotlivých třídách je homogenní.

Budova školy se skládá z komplexu tří budov. Ve správní budově se nachází kanceláře, prádelna a kuchyně. Vaříme zdravě a chutně. Usiluje o certifikát „Zdravá školní jídelna“.

Máme velkou, členitou zahradu se vzrostlými stromy, která dostala v r. 2015 nový vzhled. V současné době vybavujeme zahradu herními prvky. Školní vzdělávací program „Mám pět smyslů už to vím, svět hned lépe pochopím“ je postaven na smyslovém poznávání skutečností a osobitém prožívání. Vzdělávání zakládáme na praktických činnostech, zkušenostech a tvořivosti dětí – objevování, experimentování, samostatném hledání. Preferujeme prožitkové učení.

Naše mateřská škola nabízí dětem během školního roku spoustu nadstandardních činností – anglický jazyk, plavání, logopedickou prevenci, foukání na harmoniky, Klub dopravní prevence, výjezd na školu v přírodě.

Spolupráce s Mensou ČR

Ve školním roce 2018/2019 jsme prvky NTC zařazovaly ve třídě dvouletých dětí pod vedením proškolených učitelek. Po zkušenostech z loňského roku, kdy jsme poprvé tyto prvky zkoušely zařazovat u takto malých dětí, již víme, že to jde, a jak na to.

Ve třídě je zapsáno dvacet dětí ve věku od dvou do tří let. Třída je celkově živá, pohybově nadaná. Začátek školního roku jsme ponechaly volnější (adaptační režim) s postupným přivykáním na nové prostředí, nový dětský kolektiv, na režim třídy.

V první polovině školního roku převažovaly individuální hry dětí. V této době jsme volily skupinové pohybové aktivity – cvičení na zvířátka, jednoduché překážkové dráhy, chůze po zvýšené rovině. Jednoduché dětské písničky děti doprovázely na instrumentální nástroje, hrou na tělo. Oblíbili jsme si bubínky.

Každé ráno, po příchodu všech dětí do mateřské školy, jsme v kroužku prováděly jednoduchý ranní rituál – taneční a pohybové hry pro nejmenší (Kolo, kolo, mlýnský, Bublina, Točí se kolečko…).

Při individuálních hrách děti navlékaly korálky, třídily válečky, hrály si s mozaikami, stavěly z kostek komíny, seznamovaly se s vlastnostmi barevného písku a modelíny. Děti milují poslech pohádek, čtení obrázků z knížek a časopisů, vyprávění o obrázcích.

Nové didaktické pomůcky vybíráme tak, aby rozvíjely paměť, pozornost, logické myšlení, aby podporovaly vzájemnou komunikaci a spolupráci, rozvíjely řeč, prostorovou orientaci.

Od listopadu 2018 jsme dětem začaly připravovat složitější překážkové dráhy z LUNY (velká stavebnice z tvrzeného PVC materiálu různých tvarů), rovnovážné kladinky, strachového pytle, obručí, met, lavičky, aktivního kruhu, balančních prvků, trampolíny, aj.

Pokud to počasí dovolí, trávíme s dětmi volný čas na školní zahradě. Zde mají malé děti vybudované své „malé“ hřiště oddělené od ostatních starších dětí. Kromě běžných venkovních pohybových aktivit nabízíme dětem i hry netradiční: jízda na odrážedlech, koloběžce, hry s míčem – hod míčem do dálky, na zeď, driblink. Molitanovými šipkami nacvičují děti hod horním obloukem, shazování PVC plechovek míčkem, chytání velkých dřevěných rybiček.

Mnoho našich mimoškolních aktivit je zaměřeno na rozvoj pohybových aktivit, hrubé motoriky, procvičování rovnováhy, cviky na koordinaci ruka x oko a akomodaci oka. Příkladem: návštěva Fantazie v Sokolově (sportovní centrum pro děti), návštěva tělocvičny v základní škole, kurz plavání, školní výlet v přírodě (využití prostředí k pohybovým aktivitám, ke smyslovému vnímání – poslech, pozorování).

V naší fotogalerii jsou zdokumentovány některé aktivity, které jsme prováděli během hodnotícího období.

Jitka Podlipská
ředitelka mateřské školy
V Sokolově, 18. 6. 2019

» Archiv