MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Marie Majerové 1650
Sokolov
356 01


Kontakt

+420 359 808 406

https://www.mssomajerova.cz

Redaktoři

  • Jana Vozková

Mateřská škola zahájila provoz 1. 9. 1967. Od roku 2003 se škola stala samostatným právním subjektem. Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 108 dětí. Věkové složení dětí v jednotlivých třídách je homogenní.

Budova školy se skládá z komplexu tří budov. Ve správní budově se nachází kanceláře, prádelna a kuchyně. Vaříme zdravě a chutně. Jsme vlastníky certifikátu „Zdravá školní jídelna“.

Máme velkou, členitou zahradu se vzrostlými stromy, která dostala v r. 2015 nový vzhled. Školní vzdělávací program „Mám pět smyslů už to vím, svět hned lépe pochopím“ je postaven na smyslovém poznávání skutečností a osobitém prožívání. 

Vzdělávání zakládáme na praktických činnostech, zkušenostech a tvořivosti dětí – objevování, experimentování, samostatném hledání. Preferujeme kooperativní a prožitkové učení. Mateřskou školu chápeme jako místo, kde středem zájmu je vždy DÍTĚ, kterému nasloucháme a podporujeme a rozvíjíme jeho schopnosti. 

Ve spolupráci se spol. Mensa ČR je naším cílem vyhledávat nadání dětí a podporovat jejich další rozvoj.

Spolupráce s Mensou ČR

Ve školním roce 2019/2020 postoupily nejmladší děti ze třídy Kuřátek, kde jsme aplikovali metodu „NTC učení“ do třídy Sluníček, tudíž jsme mohli navázat a pokračovat v aktivitách, které podporují a rozvíjejí paměť, pozornost, představivost, logické myšlení, tvořivost, fantazii, jemnou i hrubou motoriku, prostorovou orientaci, zrakové a sluchové rozlišování.

Do mateřské školy jsme nakoupili nový didaktický materiál, který jsme využívali při práci s dětmi. Například: Barevné délky, Předškolákův trenažér, Fantastico, Tangeo, Logico, Zrcadlový set, Pixit, Logiplay, Učení s nápadem I., II. 

Letos jsme věnovali velkou pozornost polytechnické gramotnosti. Děti stavěly z různých stavebnic dle vlastní fantazie i podle jednoduchých předloh. Prováděli jsme jednoduché pokusy.

Pro procvičování rovnováhy jsme využívali pomůcky, kterými mateřská škola disponuje a nově jsme dětem pořídili „lanové hrátky“ - jde o komplex dvou lan s dělícími pásky a pískovými míčky. Děti chodí po jednom laně, mohou chodit i po dvou lanech, hrají skákacího panáka, pískovými míčky hází do vytvořených okýnek. Lana využíváme na pohybové hry a překážkové dráhy.

Velký důraz jsme kladli na rozvoj smyslů. Porovnáváním obrázků a hledáním rozdílů, stínovými hrami, hledáním chyb, které malíř namaloval, hrou: Co se změnilo – procvičujeme zrakové rozlišování.

Spoustu her vymýšlíme na sluchové a hmatové rozlišování – Pexeso pro uši, Poznej podle zvuku a ukaž správný obrázek, Fantastico, kdy děti poznávají se zavázanýma očima geometrické tvary a vkládají je do příslušných otvorů.

Věnujeme se i hudebním aktivitám v různých podobách, které nás provázely každý den – tanec, nácvik nových písniček k daným tématům, rytmizace, pohybové hry s písní, taneční hry, poslech vážné a relaxační hudby v době odpočinku.

Nově začali metodu NTC učení aplikovat pedagogové v předškolní třídě (4,5 – 7 let). Kromě aktivit popisovaných výše, pracovali s nástěnnou mapou, vlajkami a symboly jednotlivých států. Na dětských stolcích mají nakreslené obrysy světadílů, které využívají při výchovně vzdělávacích aktivitách i v každodenních hrách a činnostech. Jeden den například svačí v Austrálii s klokany, druhý den si dávají špagety v Itálii, v zimě mrznou s medvědy v Grónsku, a že Česko je naše zem a že se nachází v Evropě, to je pro děti známá věc. Využívají i symboly dopravních značek a značek aut a děti často překvapí i své rodiče znalostmi, které ve školce získaly.

Velmi oblíbené a využívané jsou i tzv. Smart hry. K nejlepším podle dětí patří Záhadný hrad a Barevný kód. 

Do mateřské školy se nám povedlo zakoupit i tablety pro děti, které také využíváme při práci a rozvoji schopností a dovedností dětí.

V naší fotogalerii jsou zdokumentovány některé aktivity, které jsme prováděli během hodnotícího období.

Jitka Podlipská a Jana Vozková
V Sokolově, 30. 6. 2020

» Archiv