Anglická mateřská škola a jesle Monty, Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Španielova 6227/3
Ostrava-Poruba
708 00


Kontakt

+420 774 774 696
+420 777 302 009

http://www.montyskolka.cz

Redaktoři

  • Bc. Veronika Grebeňová

TIP PRO RODIČE

Mohlo by Vás zajímat:
ZŠ Monty School, Ostrava
(škola spolupracující s Mensou ČR)

Jsme první a zatím jediná anglická školka v Ostravě. O děti u nás celý den pečují současně kvalifikovaní angličtí rodilí mluvčí a zkušené české učitelky. Používáme původní vzdělávací metodiku MONTY© založenou na britském preschool curriculum a ITE. Jsme malá exkluzivní školka s kapacitou jen 36 dětí. Na školku navazuje vzdělávací metodikou i kvalitou péče o děti přípravka Zero Class a devítiletá Základní škola Monty School .

Monty školka nabízí odpolední kluby a mnoho nadstandartních aktivit. Děti mohou navštěvovat Sport Club (rozvoj koordinace, obratnosti a spolupráce), Cooking club (rozvoj praktických dovedností, přehled o zdravých a nezdravých potravinách), Animals Club (rozvoj pozitivního vztahu k přírodě, péče o zvířata), Music Club (rozvoj rytmického cítění, seznámení s notovou osnovou, atd.). Nabízíme také lekce plavání a logopedii. 

Rozvíjíme nadané děti

Naše mateřská škola Monty School spolupracuje s Mensou již několik let. Školní vzdělávací program pro letošní rok je stejně jako v minulých letech zaměřený na práci s anglickými knihami. Tím rozvíjíme předčtenářskou gramotnost, morální cítění, pozitivní vztah ke knihám a slovní zásobu v českém i anglickém jazyce. Děti vedeme také ke vztahu k živé a neživé přírodě. Envirometnální výchova probíhá ve spolupráci se střediskem přírodovědců. Neopomíjíme vedení dětí k respektování všech bytostí. Jelikož jsme česko-anglická MŠ, děti vyrůstají v přirozeném multikulturním prostředí a berou tak odlišnosti ve vzhledu, kultuře či názorech jako zcela přirozené. Zapojili jsme se například do projektu „Jsem laskavec“, kdy jsme si povídali o úctě ke stáří a připravili s dětmi společně pro klienty z Domova pro seniory Kamenec malé dárečky. Děti pravidelně navštěvují kulturní akce, jako je divadlení představení, galerie, workshopy. Pravidelně pořádáme nocování ve školce (Noc s Andersenem) a spoustu dalších zajímavých akcí.

Děti rozvíjíme také v oblasti technické tvořivosti, kdy mají možnost účastnit se tzv. dílen, kde se naučí zacházet s rozmanitým technickým materiálem, nářadím, naučí se postupovat podle návodu a používat jednoduché nástroje.

Zvídavost dětí a zájem o učení podporujeme například projektovými dny či vybranými metodami NTC Learning (cvičení akomodace oční čočky, motorická cvičení, práce se symboly například během procházky, cvičení paměti apod.). Dále používáme také Metodu dobrého startu, Metodu Elkonin, KUprev a Sfumato.

Intelekt dětí rozvíjíme mimo jiné i pestrou škálou her od firmy Orchard, BrainBox a Geomag.

 

Bc. Veronika Grebeňová
zástupkyně ředitelky
V Ostravě, 6. 11. 2021

» Archiv