Anglická mateřská škola a jesle Monty, Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Šaljapinova 5513/23a
Ostrava, Třebovice
722 00


Kontakt

+420 774 774 696
+420 777 302 009

http://www.montyskolka.cz

Redaktoři

  • Mgr. Filip Svoboda

TIP PRO RODIČE

Podívejte se také na prezentaci
Základní školy Monty School, která je mezi školami spolupracujícími s Mensou ČR.

Jsme první a zatím jediná anglická školka v Ostravě. O děti u nás celý den pečují současně kvalifikovaní angličtí rodilí mluvčí a zkušené české učitelky. Používáme původní vzdělávací metodiku MONTY© založenou na britském preschool curriculum a ITE. Jsme malá exkluzivní školka s kapacitou jen 24 dětí. Na školku navazuje vzdělávací metodikou i kvalitou péče o děti přípravka Zero Class a devítiletá Základní škola Monty School v Porubě.

V naší školce funguje již třetím rokem odpolední klub Science (navštěvuje jej většina dětí) kde děti plní různé jednoduché matematické úkoly a provádějí fyzikální experimenty. Dále se snažíme prostřednictvím her a zábavných aktivit připravit děti na budoucí školní docházku. Zvláštní důraz klademe na základy psaní.

V MŠ probíhá florbalový klub (rozvíjíme děti po sportovní stránce, koordinace, spolupráce), Art and Craft club (rozvíjíme umělecké cítění a máme osvědčení o kurzu arteterapie), Cooking club (praktické dovednosti,  přehled o zdravých a nezdravých potravinách), jóga a logopedie. Účastníme se mnoha přírodovědných soutěží (např. Pohár vědy) a velmi se zajímáme i o přírodu a zvířata v ní. Naše školka adpotovala např. pandu červenou :). 

Dvakrát ročně vypracováváme portfolia o dětech. Systematicky využíváme Metodu dobrého startu.

Rozvíjíme nadané děti

Intelekt dětí i nadále stimulujeme velmi pestrou nabídkou podnětných témat a činností. Klademe zejména důraz na rozvoj slovní zásoby, jak české, tak anglické, na správné vyjadřovací schopnosti a na jasnou formulaci vlastních myšlenek. Výuka je založena na četbě příběhů, děti jsou motivovány k zapamatování různých detailů, hojně pracují s pracovními listy založenými na logickém uvažování. Rozvíjíme také předmatematické a předčtenářské znalosti, u kterých se snažíme o propojení s jinými smysly (například hmatovými či čichovými). Podstatnou část výuky tvoří rovněž různé typy deskových her, založených buďto na paměti či na logickém uvažování.

V rámci odpoledních volitelných klubů provozujeme mimo jiné také klub Věda pro všechny a klub s názvem Logika a deskové hry, jejíž podstatnou část tvoří výuka šachů.

 

Mgr. Kateřina Kaletová
manažerka MŠ
V Ostravě, 20. 3. 2017

» Archiv