Anglická mateřská škola a jesle Monty, Ostrava

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Španielova 6227/3
Ostrava-Poruba
708 00


Kontakt

+420 774 774 696
+420 777 302 009

http://www.montyskolka.cz

Redaktoři

  • Mgr. Veronika Grebeňová

Jsme první a zatím jediná anglická školka v Ostravě. O děti u nás celý den pečují současně kvalifikovaní angličtí rodilí mluvčí a zkušené české učitelky. Používáme původní vzdělávací metodiku MONTY© založenou na britském preschool curriculum a ITE. Jsme malá exkluzivní školka s kapacitou jen 36 dětí. Na školku navazuje vzdělávací metodikou i kvalitou péče o děti přípravka Zero Class a devítiletá Základní škola Monty School.

Monty školka nabízí odpolední kluby a mnoho nadstandartních aktivit. Děti mohou navštěvovat Sport Club (rozvoj koordinace, obratnosti a spolupráce), Cooking club (rozvoj praktických dovedností, přehled o zdravých a nezdravých potravinách), Animals Club (rozvoj pozitivního vztahu k přírodě, péče o zvířata), Music Club (rozvoj rytmického cítění, seznámení s notovou osnovou, atd.). Nabízíme také lekce plavání a logopedii. 

Rozvíjíme nadané děti

Jedním z hlavních cílů naší mateřské školy je poskytovat dětem kvalitní vzdělávání a podporovat celkový rozvoj dětské osobnosti. Velký důraz klademe na rozvoj intelektu, osvojení klíčových kompetencí, schopností a dovedností. Náš třídní vzdělávací program je jedinečný tím, že je založen na práci s anglickými knihami. Již v předškolním věku se děti seznamují s anglickým jazykem a literaturou, což je základem pro rozvoj komunikačních dovedností a kognitivního myšlení.

V rámci naší mateřské školy nabízíme tzv. Science Club, jehož cílem je zasvětit děti zábavnou a hravou formou do tajů vědních oborů jako je fyzika, chemie, biologie či anatomie. Děti se seznamují s principy pokusů a fungování přírodních jevů kolem nás. Získané znalosti a dovednosti děti ověřují na jednoduchých praktických experimentech. V běžné výuce využíváme moderní digitální technologie (tablety a speciální programy, Bee Bot, Smart train, apod.) což dětem nabízí seznámení s programováním a digitálním světem.

Metoda NTC Learning  je jednou z mnoha metod, kterou aktivně využíváme. Děti se zapojují do cvičení zaměřených na rozvoj akomodace oční čočky či motorických dovedností. Baví je práce se symboly, kterou lze aplikovat jak uvnitř školky, tak i na hřišti či na procházce.  Dalším zpestřením výuky jsou Projektové dny. Během těchto dní se děti zapojují do různých projektů a týmových aktivit, což podporuje rozvoj jejich tvořivosti, spolupráci, komunikační a organizační schopnosti. V rámci projektových dnů pořádáme i tzv. Mixed Days, kdy děti ze základní školy připravují aktivity pro děti z mateřské školy.

Dalšími metodami, které používáme, jsou například Metoda Elkonin, Metoda Dobrého startu, KUprev, KUmot a Sfumato. Rozšířili jsme také nabídku didaktického materiálu. Nakupili jsme další hry od firmy Orchard, BrainBox a Geomag, které pomáhají dětem podporovat jejich intelekt a kreativitu. Celkově se snažíme rozvíjet intelekt dětí (kromě spolupráce s Mensou) zábavným a netradičními způsoby, což myslíme, že se nám bezesporu daří. 

Bc. Veronika Grebeňová
zástupkyně ředitelky
V Ostravě, 9. 10. 2023

» Archiv