Anglická školka Abacus Adventures, Praha 5 - Zbraslav

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Pod Třešňovkou 234
Praha 5 – Zbraslav
156 00


Kontakt

+420 777 925 404

http://www.abacusadventures.cz

Redaktoři

  • Mgr. Martina Tothová

Jsme soukromá anglická mateřská škola pro děti předškolního věku všech národností od 2 do 6 let. Cílem naší školky je poskytovat dětem pobyt v anglickém prostředí, které bude co nejvíce podporovat a stimulovat jejich osobnost a umožní jim tak využít jejich vlastní potenciál.

Nabízíme výukový program v anglickém jazyce, který zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti. Náš anglický program doplňuje celá řada aktivit, jako například tanec, výtvarné umění, hudba a sport. Klademe důraz na individuální, laskavý přístup a celostní rozvoj každého dítěte v oblasti mentální, morální, sociální, fyzické a emocionální. Náš tým se skládá ze zkušených učitelů angličtiny, především rodilých mluvčích.

Na jednoho učitele připadá nanejvýš šest dětí. Tím je zajištěna maximální pozornost pro každé dítě. Pracujeme s každým dítětem jako s individuální osobností, snažíme se poznat jeho potřeby, sledujeme jeho rozvoj, prospívání a jeho vzdělávací pokroky. Vytváříme třídní vzdělávací plány přímo na míru našim dětem, a tím oslovujeme a zaujímáme přímo konkrétní děti a vycházíme tím z jejich potřeb a zájmů. Nabízíme jim činnosti, které odpovídají jejich schopnostem a možnostem. Zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností. Vytváříme nabídku, z níž si každé dítě má možnost vybrat činnost, která odpovídá jeho předpokladům a možnostem, která jej zajímá, je pro něj zvládnutelná a ve které může být úspěšné.

Kromě třídních vzdělávacích plánů v praxi mateřské školy vytváříme a uplatňujeme také individuální vzdělávací plány. Doplňujeme, rozšiřujeme a prohlubujeme vzdělávací obsah dle potřeby. Zadáváme specifické úkoly. Pomáháme dětem vytvářet samostatnější a rozsáhlejší práce a projekty. Vytváříme dočasné skupiny pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně dítěte. 

Spolupráce s Mensou ČR

Naše mateřská škola Abacus Adventures spolupracuje s Mensou ČR již pátým rokem. Metodu NTC jsme zařadili do každodenního vzdělávacího programu.

V naší školce se dětem celodenně věnují především anglicky hovořící pedagogové, vždy se jedná o rodilé mluvčí. Klademe důraz na intenzivní komunikaci v obou jazycích, jak v anglickém, tak i v českém jazyce, což pokládáme za základní předpoklad pro rozvoj intelektu a komunikačních schopností dítěte.

S metodou NTC Learning pracujeme během výuky, kdy jí zařazujeme do ranního kroužku. A protože máme učitele i děti jiných národností, tak děti hodně baví poznávání vlajek a států. V rámci našeho kroužku vaření a pečení, tak ke každé vlajce, tedy i státu upečou či připraví pokrm, který poté správně přiradí.

Každý den děti učíme pracovat s dějovou či časovou posloupností. Učíme děti kritickému myšlení a tvořit příběh a správně klást otázky, nad kterými pak společně diskutujeme.

Klademe zejména důraz na rozvoj slovní zásoby jak v českém, tak v anglickém jazyce. Dbáme na správné vyjadřovací schopnosti a na jasnou formulaci vlastních myšlenek. Děti každý den pracují s pracovními listy založenými na logickém uvažování. Rozvíjíme také předmatematické a předčtenářské znalosti.

Intelekt dětí i nadále stimulujeme velmi pestrou nabídkou podnětných témat a činností. Zvláštní důraz klademe na správný úchop tužky a základy psaní. Snažíme se naše děti vést k větší samostatnosti a zároveň se snažíme stimulovat i jejich intelekt.

Podstatnou část výuky tvoří rovněž různé typy deskových her, založených buďto na paměti či na logickém uvažování. K rozvoji logického myšlení dětí používáme také metodické pomůcky, hry a hračky, které nám byly doporučeny Mensou, například Cink, Dobble, Labyrinth, Bang atd.

Každý týden v pondělí děti cvičí dětskou jógu, kdy se učí pracovat se svým dechem a rozvíjejí také svou rovnováhu.

Metoda NTC nám pomohla rozšířit a prohloubit nabízené činnosti zaměřené na rozvoj rozumových schopností, logického myšlení, trénování paměti a smyslů, zlepšování jemné i hrubé motoriky.

NTC velmi obohatilo náš program i výuku. Dětem přineslo mnoho nových znalostí a dovedností, které často a s radostí používají v praxi a v běžném životě. Pokroky našich dětí zaznamenávají i rodiče, kteří následně chválí naše učitele.

Mgr. Bc. Martina Tothová
ředitelka školky
V Praze, 18. 1. 2020

» Archiv