Anglická školka Abacus Adventures, Praha 5 - Zbraslav

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Romana Blahníka 804
Praha 5 – Zbraslav
156 00


Kontakt

+420 777 925 404

http://www.abacusadventures.cz

Redaktoři

  • Mgr. Martina Tothová

Jsme soukromá anglická mateřská škola pro děti předškolního věku od 2 do 6 let. Cílem naší školky je poskytovat Vašim dětem pobyt v anglickém prostředí, které bude co nejvíce podporovat a stimulovat jejich osobnost a umožní jim tak využít jejich vlastní potenciál.

Nabízíme výukový program v anglickém jazyce, který zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti. Náš anglický program doplňuje celá řada aktivit, jako například tanec, výtvarné umění, hudba a sport. Klademe důraz na individuální, laskavý přístup a celostní rozvoj každého dítěte v oblasti mentální, morální, sociální, fyzické a emocionální. Náš tým se skládá ze zkušených učitelů angličtiny, především rodilých mluvčích.

Na jednoho učitele připadá nanejvýš šest dětí. Tím je zajištěna maximální pozornost pro každé dítě. Pracujeme s každým dítětem jako s individuální osobností, snažíme se poznat jeho potřeby, sledujeme jeho rozvoj, prospívání a jeho vzdělávací pokroky. Vytváříme třídní vzdělávací plány přímo na míru našim dětem, a tím oslovujeme a zaujímáme přímo konkrétní děti a vycházíme tím z jejich potřeb a zájmů. Nabízíme jim činnosti, které odpovídají jejich schopnostem a možnostem. Zajišťujeme dětem možnost učit se podle jejich individuálních možností a schopností. Vytváříme nabídku, z níž si každé dítě má možnost vybrat činnost, která odpovídá jeho předpokladům a možnostem, která jej zajímá, je pro něj zvládnutelná a ve které může být úspěšné.

Kromě třídních vzdělávacích plánů v praxi mateřské školy vytváříme a uplatňujeme také individuální vzdělávací plány. Doplňujeme, rozšiřujeme a prohlubujeme vzdělávací obsah dle potřeby. Zadáváme specifické úkoly. Pomáháme dětem vytvářet samostatnější a rozsáhlejší práce a projekty. Vytváříme dočasné skupiny pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně dítěte. 

Spolupráce s Mensou ČR

Naše mateřská škola Abacus Adventures spolupracuje s Mensou ČR již třetím rokem. Metodu NTC Learning jsme letos zařadili do každodenního vzdělávacího programu. Zaměřili jsme se především na ranní a odpolední cvičení – rotační, motorická a rovnovážná, která se dětem moc líbí. Nejraději chodíme po švihadle a koulíme míčky. V průběhu dopoledních vycházek zkoušíme chůzi po obrubníku, po čáře a po nerovnostech a užíváme si u těchto pokusů spoustu legrace.

Ve školce na zahradě jsme si nechali položit kládu pro trénování rovnováhy. Také jsme si pořídili venkovní velkou tabuli, kde děti vytvářejí myšlenkové mapy. Se staršími dětmi si hrajeme s abstraktními symboly a cestou na hřiště poznáváme značky aut a bavíme našimi výkřiky ostatní chodce. Nově jsme začali každý týden vytvářet myšlenkové mapy, které jsou shrnutím našeho celotýdenního programu. Menší děti si je lepí z obrázků a větší děti je kreslí samy.

Mile nás potěšil zájem dětí o abstraktní symboly i hry s rovnováhou, a proto používáme metodu NTC Learning jako součást každodenních aktivit.

Dále využíváme didaktické pomůcky např. Logico Piccolo, Pexetrio, GRANU – Hádanky dráčka Fráčka. Pracujeme s listy od pana Fořtíka, hrajeme si s Legem a dřevěnými stavebnicemi a učíme se stavět podle předlohy. 

Mgr. Martina Tothová
ředitelka školky
V Praze, 10. 5. 2017

» Archiv