Firemní školka města Ostravy, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava – Moravská Ostrava
702 00


Kontakt

+420 599 442 080
+420 603 555 551

https://skolka.ostrava.cz

Redaktoři

  • Jana Madecká

Firemní školka byla zřízena jako zařízení předškolního vzdělávání určené primárně pro děti zaměstnanců statutárního města Ostravy. Jednotřídní školu navštěvují děti od 2 do 7 let, o které pečují tři pedagogové. Uživatelé oceňují prodlouženou provozní dobu a služby školy i v době školních prázdnin. Pedagogové obohacují ŠVP o speciální programy (Logochvilky, Hláskař, grafomotorika, prvky Hejného matematiky, jiné zájmové aktivity a tematické projekty). Pořádají dvakrát ročně „školku v přírodě“, předplavecký výcvik a kurzy tenisové průpravy. Školka vytváří podmínky i pro nadané děti. Pedagogové tvoří a pracují dle IVP, intenzivněji spolupracují s rodinou, odborníky.

Dva proškolení pedagogové Firemní školky města Ostravy, p. o. i nadále aktivně začleňují prvky metody NTC. Letos jsme se mimo jiné věnovali aktivitám, které podporují logické uvažování. Výchovně vzdělávací proces jsme obohatili o enigmatické hádanky, kterými jsme rozvíjeli u dětí nahlížení na problém z více úhlů.  Rozvíjeli jsme děti pomocí motorických aktivit (rotace kolem vlastní osy, procházka bosky po chodníčkách – v rámci této aktivity jsme navštívili stezku v oblacích, balancování na balančních podložkách, psychomotorické hry s padákem, výlety do přírody/hor. V rámci pohybových aktivit jsme s dětmi absolvovali celoroční projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, kde měly děti možnost rozvíjet svou vytrvalost, obratnost či zdatnost.

Dále do naplánovaných činností začleňujeme hudebně-pohybová a rytmická cvičení, práci s abstraktními symboly – vlajky, značky aut, čísla, písmena, o které děti zejména v předškolním věku jeví zájem.

Také jsme se zapojili již po druhé do Logické olympiády. Děti si měly možnost vyzkoušet jiný typ úloh a hlavně práci s PC.  Na doporučení jsme do Logické olympiády přihlásili všechny starší děti a zjišťovali jsme, zda v některých nedřímá skrytý talent.

O spolupráci s Mensou informovala ředitelka školy studentku VŠ bakalářského oboru v rámci dvoutýdenní praxe zaměřené na pedagogiku předškolního věku. Součástí praxe byla krátká ukázka NTC metody a prezentace pomůcek, logických a deskových her.

Jana Madecká
ředitelka školky
V Ostravě, 20. 6. 2019

Provozní doba

6.15 - 17.30 (pátek do 15.15)


» Archiv