Firemní školka města Ostravy, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava – Moravská Ostrava
702 00


Kontakt

+420 599 442 080
+420 603 555 551

https://skolka.ostrava.cz

Redaktoři

  • Jana Madecká

Firemní školka byla zřízena jako zařízení předškolního vzdělávání určené primárně pro děti zaměstnanců statutárního města Ostravy. Jednotřídní školu navštěvují děti od 2 do 7 let, o které pečují tři pedagogové. Uživatelé oceňují prodlouženou provozní dobu a služby školy i v době školních prázdnin. Pedagogové obohacují ŠVP o speciální programy (Logochvilky, Hláskař, Angličtina hrou, zájmové aktivity) a tematické projekty. Pořádají „školku v přírodě“, předplavecký výcvik a kurzy tenisové průpravy. Školka vytváří podmínky i pro nadané děti. Pedagogové tvoří a pracují dle IVP, intenzivněji spolupracují s rodinou, odborníky.

Metodu NTC aktivně začleňují do programu školy dva pedagogové, a to od jara 2016. Děti dvou- až šestileté přicházejí do styku s prvky metody během ranních her, řízené činnosti, či pobytu venku. Pracují ve skupině nebo individuálně. Z metodiky NTC metody využíváme motorické činnosti (rotace, rovnovážná cvičení, cviky na nožní klenbu, hry a tance se stuhou, manipulace s míči), cvičení akomodace oka (hod na cíl, hry s „hopíkem“) a hry se symboly (značky aut, vlajky).

Pro zpestření činností, a především k uspokojení potřeb dětí nadaných jsme rozšířily vybavení školy o nové encyklopedie, SMART a jiné logické hry, deskové a karetní hry, knihy s elektronickou tužkou, Logico Piccolo s pracovními listy, doplňujeme zásobník rébusů, hádanek, křížovek a sudoku.

Dvě děti naší školy se zúčastnily Logické olympiády.

V rámci spolupráce s Mensou ČR jsme byly schopné nabídnout rodičům nadaného dítěte možnost vzdělávání v základní škole, která se nadaným dětem věnuje. Zákonní zástupci této příležitosti využili a chlapec k 1. 9. 2017 do školy nastupuje.

Naše škola spolupracovala se studentkou VŠ magisterského oboru v rámci tvorby diplomové práce zaměřené na využívání NTC metody a práci s nadanými dětmi.

Jana Madecká
ředitelka školky
V Ostravě, 12. 7. 2017

Provozní doba

6.15 - 17.30 (pátek do 15.15)


» Archiv