Firemní školka města Ostravy, p.o.

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava – Moravská Ostrava
702 00


Kontakt

+420 599 442 080
+420 603 555 551

https://skolka.ostrava.cz

Redaktoři

  • Jana Madecká

Firemní školka byla zřízena jako zařízení předškolního vzdělávání určené primárně pro děti zaměstnanců statutárního města Ostravy. Jednotřídní školu navštěvují děti od 2 do 7 let, o které pečují tři pedagogové. Uživatelé oceňují prodlouženou provozní dobu a služby školy i v době školních prázdnin. Pedagogové obohacují ŠVP o speciální programy (Logochvilky, Hláskař, Angličtina hrou, zájmové aktivity) a tematické projekty. Pořádají „školku v přírodě“, předplavecký výcvik a kurzy tenisové průpravy. Školka vytváří podmínky i pro nadané děti. Pedagogové tvoří a pracují dle IVP, intenzivněji spolupracují s rodinou, odborníky.

Dva proškolení pedagogové Firemní školky města Ostravy, p. o. i nadále aktivně začleňují prvky metody NTC do výchovně-vzdělávacího procesu v jednotřídní škole pro děti od 2 do 7 let, a to zejména motorické činnosti a hry se symboly – vlajky, značky aut.

Logické olympiády se zúčastnil jeden chlapec (chlapec nyní dochází do matematického kroužku, s rodiči konzultujeme další možnosti rozvoje jeho nadání).

Požádaly jsme zástupce Mensy o besedu pro zákonné zástupce/pěstouny naší školy. Proběhla v lednu 2018 na téma „Rozvoj myšlení dětí“. Do problematiky, velice působivě, vtáhl posluchače pan Blumenstein, o prezentaci deskových a logických her jej doplnila paní Kalusová.

O spolupráci s Mensou informovala ředitelka školy skupinu studentek VŠ bakalářského oboru v rámci dvoudenní praxe zaměřené na management školy. Součástí praxe byla krátká ukázka NTC metody a prezentace pomůcek, logických a deskových her.

Jana Madecká
ředitelka školky
V Ostravě, 29. 6. 2018

Provozní doba

6.15 - 17.30 (pátek do 15.15)


» Archiv