MŠ Labáček, Špindlerův Mlýn

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Bedřichov 86
Špindlerův Mlýn
543 51


Kontakt

+420 705 302 308
+420 737 611 317

http://www.mslabacek.cz

Redaktoři

  • Lucie Kondělková, DiS.

Mateřská škola byla založena jako soukromá jazyková školka v roce 2009. Od roku 2015 je odloučeným pracovištěm ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a.s., tedy soukromou jazykovou MŠ zapsanou do rejstříku škol a školských zařízení.

Třída je heterogenně uspořádána s maximálním počtem 15 dětí od 2 do 7 let. Školka má vypracovaný svůj vlastní vzdělávací program, který vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání MŠ ČR. Koncepce školky čerpá ze všech vzdělávacích oblastí RPV PV. Celodenní komunikace pedagogů a dětí probíhá v obou jazycích podobně jako v bilinvigní rodině za pomoci jednoduchých slovních spojení a přítomnosti rodilého mluvčího.

Spolupráce s Mensou ČR ve školním roce 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 se naše třída rozrostla o dvě dvouleté děti. Do první třídy odešly celkem dvě děti, další dvě dostaly odklad školní docházky. Ze všech 15 dětí jsme evidovali dvě děti jako nadané (z nichž jedno má nadání potvrzené poradnou) a jedno dítě s lehčí formou autismu. Přihlášeny byly pouze tři holčičky, chlapců bylo 12. Nejen z důvodu počtu početnějšího pohlaví jsme se letos rozhodli věnovat značkám aut a dopravním značkám. V roce 2016/2017 jsme zařadili aktivity s vlajkami, které se ale do letošního roku skvěle prolínaly.

První měsíc jsme z důvodu adaptace na denní režim školky ponechaly volnější, s postupným přivykáním na režim a pravidelné aktivity. Program jsme doplnili o aktivity s vlajkami Evropy (třídění, lovení apod.). Děti byly nadšené, projevily zájem a překvapily znalostmi, které jim utkvěly v paměti z loňského školního roku. Samozřejmostí byly rotace, které jsou pro děti opravdu zábavou. Hádanky jsme využívali k motivaci – snažili jsme se o vlastní tvorbu  Opět jsme navázali na všeobecnou sportovní přípravu, lekce plavání a tenisové školičky, navštívilo nás divadlo v MŠ, navštívili jsme KRNAP a zúčastnili se vzdělávacích programů pro děti.

První týden v říjnu už jsme se seznámili s první značkou – BMW, děti znak společně vybarvily a vymalovaly si auta této značky. Druhý týden dostaly ke složení českou značku Škoda. Dále přibyla Dacia a Audi. V plánu byla každý týden nová značka, volili jsme ty nejznámější. Ke všem značkám jsme připojili zvlášť obrázky aut a děti mohly už třídit a spojovat s vlajkami. Vzhledem k množství chlapců ve třídě se tyto činnosti setkaly opravdu s úspěchem a nebyly cizí ani holčičkám. Jako motivaci se nám dařilo využívat hádanky a v rámci „ranníčku“ se s dětmi stihla i rotace, která byla vždy zábavnou formou doplňkem k básničce nebo k tématu týdne.

Podařilo se nám vymyslet novou zábavnou hru, kde se spojily barvy, velikosti, rovnováha, pohyb, sluch, a to s využitím barevných plastových kamenů, kdy jsou na koberci rozmístěny různě barevné a veliké kameny, pod kterými je schované překvapení. Kamenů je vždy o jeden méně, než je dětí. Paní učitelka pustila hudbu, děti se pohybovaly – jako raci, jako kočky, jako kůň apod., na zastavení hudby musely najít volný kámen a stoupnout si na něj. Dítě, na které kámen nezbyl, zvolilo svého kamaráda, nebo barvu a velikost kamenu, který se má odkrýt. Pod kamenem leželo počasí, nebo nová značka, vlajka, den v týdnu, počasí, co se bude malovat apod. Dítě tak nemělo ten smutný pocit vyřazení, protože mělo důležitou roli, muselo vybrat kámen od krytí a pak jít připnout obrázek na nástěnku. Ke každé značce jsme měli vytisknutá čtyři vozidla, která pak děti skládaly jako puzzle, třídily je podle barev, podle počátečních písmen, vymýšlely slogany.

NTC i tento rok obohatilo náš program a výuku, děti se na aktivity těšily, s radostí se zapojovaly a dokonce se sami rády podílely na organizaci činností či realizaci nápadů, všímaly si značek a symbolů kolem sebe. Z počátku roku jsme se věnovali jen značkám aut. V průběhu aktivit jsme přišli na skvělou propojitelnost s vlajkami států, kterým jsme se věnovali loňský rok.

Děti si značky aut velmi dobře pamatovaly, ale bohužel většina z nich si špatně pamatovala vlajky, a nedokázala je ani propojit se symboly. Začali jsme se tedy věnovat pravidelně i vlajkám, což brzy přineslo své ovoce. Ke konci roku děti si děti zvládly zapamatovat, pojmenovat a spojit k sobě vlajku, symboly, značku auta, auto.

V příštím roce bychom se rádi věnovali reklamním symbolům – což si myslím půjde opět dobře propojit s vlajkami států a i se značkami aut.

Lucie Kondělková, DiS.
ředitelka a učitelka MŠ
Ve Špindlerově Mlýně, 6. 9. 2018

Provozní doba

Od 7,30 do 17.00 hod. 

V době letních prázdnin a svátků 8,00 - 16,00 hod.


» Archiv