MŠ Labáček, Špindlerův Mlýn

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Bedřichov 86
Špindlerův Mlýn
543 51


Kontakt

+420 705 302 308
+420 737 611 317

http://www.mslabacek.cz

Redaktoři

 • Lucie Kondělková, DiS.

Mateřská škola byla založena jako soukromá jazyková školka v roce 2009. Od roku 2015 je odloučeným pracovištěm ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a.s., tedy soukromou jazykovou MŠ zapsanou do rejstříku škol a školských zařízení.

Třída je heterogenně uspořádána s maximálním počtem 15 dětí od 2 do 7 let. Školka má vypracovaný svůj vlastní vzdělávací program, který vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání MŠ ČR. Koncepce školky čerpá ze všech vzdělávacích oblastí RPV PV. Celodenní komunikace pedagogů a dětí probíhá v obou jazycích podobně jako v bilinvigní rodině za pomoci jednoduchých slovních spojení a přítomnosti rodilého mluvčího.

Spolupráce s Mensou ČR, využívání metody NTC Learning

Září 2016

 • Prvky z metody NTC jsme zařadili do programu již na konci školního roku 2015/2016 po absolvování školení. Děti projevily zájem a po pár dnech již byly vidět pokroky zejména v paměti. Používali jsme vlajky a rotační a balanční cvičení.
 • Začátky nebyly jednoduché. Ve třídě jsme měli pouze 3 předškoláky, a jedno dítě 4leté, ostatní děti byly ve věku mezi 2–3 roky. Rotační, balanční, relaxační cvičení a cvičení na propojení hemisfér a akomodaci oka absolvovaly všechny děti každý den bez rozdílu věku. O prvky z NTC jsme taktéž obohatili sportovní školičku, která probíhá 1x týdně na hřišti či v tělocvičně se sportovním instruktorem. Tato školička je určena pro všestranný rozvoj hrubé motoriky.
 • Enigmatické hádanky a brainstorming využíváme na začátku dne jako úvod do činnosti. Zapojují se však pouze starší děti, což lze k věku očekávat.
 • Naše školička nabízí včetně sportovní školičky ještě výuku plavání a tenisu, které jsou zahrnuté do hlavních činností dne. A tak na seznamování s vlajkami není tolik času. Nechtěli jsme jen tak každý den dětem ukázat jednu novou vlajku. Našim cílem nebylo si zapamatování cca 20 ti vlajek za měsíc září. Naše vize byla, aby se vlajka jako taková a stát dostaly dětem více do paměti.
 • Tak jsme seznamování zahrnuli do předškolní přípravy, kdy každý týden děti hravou formou poznaly ČR a naše blízké sousedy – Slovensko, Německo. V plánu bylo na měsíc září ještě Rakousko, ale to jsme museli přesunout na říjen.
 • Děti se dozvěděly různé zajímavosti daného státu, jak vypadá jeho vlajka, znak, čím je tento stát charakteristický, jakou řečí se v něm hovoří, shlédly pohádky v daném jazyce nebo si poslechly řeč, písničky, poznaly hlavní město a na které písmenko začíná, přiřazovaly obrázky k vlajkám…Děti tyto činnosti začaly velmi bavit, projevily zájem, když viděly někde známou vlajku, ptaly se na nové vlajky…
 • Od začátku měsíce října, kdy už známe 3 vlajky, je v plánu každý týden přidat další nový stát – Maďarsko, Švýcarsko, Chorvatsko, Rakousko – z Evropy, vlajky každý den opakovat, zahrnout hry s nimi, třídění, řazení atd.

Říjen 2016

 • Podařilo se nám zařadit prvky NTC do každého dne.
 • Přidali jsme postupně další vlajky. Každý den jsme se všemi dětmi bez rozdílu věku hravou formou vlajky opakovaly, např. před odpočíváním a to maňáskovou pohádkou, která u dětí měla veliký úspěch. Maňásek – netopýr cestuje po světě. Příběhy netopýra jsou zařazeny 1 x týdně, a vždy mají i výchovný podtext, nesou poselství. Enigmatické hádanky využíváme jako motivaci na úvod do činnosti nebo celého dne, ale i do pohádek o netopýrovi a dalších zvířátkách.
 • Podrobnější informace o státech, jako jsou symboly a znaky, hymna, jazyk, hlavní město, se dovídají starší děti v průběhu předškolní přípravy, a to 1x týdně.
 • Od září známe již tyto vlajky a státy: Německo, Rakousko, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Itálie, Švýcarsko, Chorvatsko, Francie, Španělsko, Portugalsko, Holandsko, Belgie, Bulharsko.
 • Rotace zařazujeme v dopolední činnosti, zpravidla při malé rozcvičce, ve které nechybí ani balanční prvky a cvičení na propojení hemisfér. Děti jsou sportovně rozvíjeny při pravidelných lekcích plavání, tenisu a všeobecné sportovní přípravky.
 • Celkově jsou vidět velké pokroky, děti tyto aktivity velmi baví a vyžadují je, znalost vlajek se projevuje i u dětí mladších 4 let, které se sami aktivně zapojují do činností a her s vlajkami.

Listopad 2016

 • V rámci vzdělávání jsme navštívili Planetárium v Úpici, kde děti absolvovaly zábavně edukační program. Někteří z nich projevily velký zájem a znalosti z této oblasti (Dominik a Šimon 5 let, Tomáš 4 roky). Do Planetária určitě ještě zavítáme znovu.
 • NTC se nám daří zakomponovat do každého dne a jsou znát opravdu velké pokroky, kdy si starší děti pamatují všechny vlajky, se kterými byly dosud seznámeny. Děti předškolní a nadané dokonce i hlavní města k některým státům.
 • Od rodičů je pozitivní zpětná vazba, ze znalostí dětí a jejich zájmu a poznání dalších vlajek, co děti vidí např. na produktech v obchodě, v televizi, jsou velmi mile překvapeni.
 • Zájem a znalost vlajek se projevuje i u dětí mladších 4 let (Davídek 3 roky).

Prosinec 2016

 • V rámci porovnání a konzultace jsem navštívila MŠ Ottománek a paní Mgr. Ottomanskou. Pro nás velmi pozitivním závěrem bylo poznání, že jsme NTC dobře uchopili a začlenili do programu.
 • V tomto měsíci proběhla návštěva Krnapu ve Vrchlabí, kde děti absolvovaly zábavně edukační program o vánočních svátcích a jejich tradicích za dob dávno minulých.
 • Náš TVP se přizpůsobil Vánocům, věnovali jsme se převážně nácvikům na besídku. Avšak vždy zbyla chvilka času na vložení aktivit z NTC. Ukázka práce s vlajkami byla zahrnuta do besídky.

Leden, únor 2017

 • Děti bezpečně poznají 20 vlajek. Starší děti dokonce umí zpaměti přiřadit hlavní město.
 • Snažili jsme se dodržovat pravidelnost NTC každý den, nejvíce se nám to dařilo v aktivitách s vlajkami (cca každý týden nový stát). Vzhledem k velké nemocnosti a také k absenci z důvodu absolvování různých zimních sportů a aktivit, však nebyl posun tak znatelný. Poznávání nového státu se tak muselo 2x posunout na další týden, tzn., že jsme se dle plánu dostali do časového skluzu.
 • V měsíci lednu jsme navštívili Horskou službu ve Špindlerově Mlýně, kde nás její členové seznámili s pracovní náplní, se záchrannými pomůckami, vozidly, se záchranou lidského života. Lavinám, zimním nebezpečím apod. jsme se věnovali v průběhu celého měsíce. Děti měly možnost shlédnout krátké filmy, vyslechnout si příběhy o lavinách, o neštěstí v horách, na ledu apod., měly k dispozici časopisy Snow, kde si mohly najít obrázky, mapy, lavinové vybavení.
 • V únoru jsme v rámci programu navštívili Technické služby města Špindlerův Mlýn. I tato exkurze se setkala s velikým úspěchem a zájmem u dětí. Byly jim představeny stroje, strojní zařízení (některá již opravdu letitá a nepoužívaná), opravna vozů, auta – sypače, bagry, frézy, a dokonce měly možnost se svézt, vyhrnovat a vyspávat sníh v bagru a v nákladním autě.

Březen 2017

 • Děti poznají již 25 vlajek.
 • Na aktivity s vlajkami se stále těší, chodí s novými nápady, dívají se kolem sebe a s radostí oznamují, najdou – li na nějakém předmětu vlajku, kterou znají.
 • Enigmatické hádanky zařazujeme, ale nedaří se nám každý den, stejně tak rotace. Aktivity s vlajkami jsou pravidelné každý den. Opičí dráhy a rovnovážná cvičení jsou spojeny zejména se sportovní přípravou všeobecnou 1 x týdně a tenisovou školičkou 1 x týdně. Největších pokroků dosahují děti mající pravidelnou celodenní docházku.
 • Vzhledem k pěknému počasí a ideálním lyžařským podmínkám, mají však zejména starší děti častější absenci.
 • Ředitelka MŠ se zúčastnila další konference pořádané Mensou. Získané přínosné podklady byly zaslány rodičům nadaných dětí nejen v naší MŠ, ale i dětem navštěvujících ZŠ.

Duben 2017

 • I v tomto měsíci nás díky počasí, nemocem, jarním dovoleným a Velikonočním svátkům postihla větší absence. Proto se zejména pracovalo se státy z předchozího měsíce. Děti poznaly 2 nové státy a vlajky, tj. celkem 27 států.
 • Do předškolní přípravy jsme vymysleli nové pracovní listy, které děti se zájmem a chutí vypracovávaly. Např. částečně vybarvené vlajky, které měly děti dovybarvit a přiřadit počáteční písmeno státu, ke kterému vlajka patří.
 • Více jsme se zaměřili také na logické úlohy.
 • Příjemným překvapením bylo např. u 5letého Dominika, který při sledování televize poznal z části ukázaného obrazu, že se jedná o Monu Lisu, kterou namaloval Leonardo da Vinci.  Další příklad: kdybych u této vlajky vyměnil tuhle červenou barvu za bílou, tak mi vznikne tento jiný stát…I takhle umí přemýšlet a kombinovat.
 • Děti si opravdu hodně pamatují a jejich znalosti vlajek a států se promítají do průběhu celého dne.
 • Z kultury jsme měli tento měsíc 2x divadlo a také jsme se zúčastnili velmi oblíbeného Velikonočního jarmarku v muzeu Krnapu, kde si děti připomněly a vyzkoušely dávné zvyky a tradice.

Květen, červen 2017

 • Děti poznaly další státy a na konci školního roku jich znají celkem 30 nejznámějších z celé Evropy.
 • S vlajkami jsme také vyzkoušeli novou aktivitu, která děti velmi bavila a snadná nebyla – na vlajky jsme z druhé strany připevnili magnety, pomocí tyčky a magnetu jsme vyrobili rybářský prut a lovili jsme …… K této činnosti jsme využili i obrázky zvířat, na kterých také byly připevněné magnety.
 • Tyto 2 měsíce také byly ve znamení výletů:
  • Opět jsme navštívili Krnap, kde pro nás byl připraven v květnu edukační program o zvířátkách v lese a v červnu o životě netopýrů.
  • Zajímavou a sladkou exkurzi jsme podnikli u zasloužilého a oceněného pana včelaře ve Špindlerově Mlýně.
  • Zábavně poučný celodenní výlet se konal do Skláren Harrachov a Dinoparku ve Sklarske Porebe v Polsku.
  • Děti se zúčastnily hned 2 pěkných Dětských dnů, z nichž jeden pořádala ZŠ Špindlerův Mlýn a druhý Vojenská zotavovna Bedřichov, kde děti zaujala přehlídka vojenské a požární techniky a přehlídka soubojů a dovedností vojáků.
 • Také proběhla poslední pyžamová party – rozloučení a pasování prvňáčků.

Shrnutí

NTC velmi tento rok obohatilo náš program a výuku. Dětem přineslo mnoho nových znalostí a dovedností, které často a s radostí používají v praxi v běžném životě, pokroky a změny evidují i rodiče. NTC zařadíme s radostí i na další rok – pro změnu se nyní budeme věnovat dopravním značkám a poznávacím značkám automobilů.

Lucie Kondělková, DiS.
ředitelka a učitelka MŠ
Ve Špindlerově Mlýně, 1. 9. 2017

Provozní doba

Od 7,30 do 17.00 hod. 

V době letních prázdnin a svátků 8,00 - 16,00 hod.


» Archiv