MŠ Orangery, s.r.o., Praha 9

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Národních hrdinů 39
Praha 9 – Dolní Počernice
190 12


Kontakt

+420 725 759 700

http://www.orangery.cz

Redaktoři

  • Mgr. Karolina Kučíková

MŠ Orangery je česko-anglická školka zajišťující předškolní vzdělávání pro děti ve věku od 2 do 6 let. Vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídě můžeme zajistit individuální přístup ke každému dítěti a rozvíjet děti ve všech oblastech vývoje.

Mateřská škola Orangery zařazuje aktivity stimulující rozumový rozvoj ve všech třídách, nejvíce však ve dvou předškolních třídách. Anglická třída delfínků a česká třída tygříků jsou vybaveny speciálními pomůckami a IQ hrami. Během každodenní předškolní přípravky je zařazována práce se symboly, hlavolamy pro rozvoj logiky, hádanky pro rozvoj kritického myšlení a zajímavé pracovní listy pro rozvoj zrakového rozlišování či posloupnosti vzorů. 

V rámci metody NTC Learning pracují děti se symboly dopravních značek a značek aut, vlajkami. Rozlišují karty dle různých kritérií, hrají s nimi pexeso či Černého Petra a učí se o cizích zemích.  Děti milují též sirkové hlavolamy a hádanky. Hádanky zařazujeme klasické i enigmativní nejen při předškolní přípravě ale i v časových prodlevách mezi různými činnostmi rozvrhu. NTC metoda nabízí též pohybové aktivity pro rozvoj mozkové činnosti – děti chodí po obrubnících, hrají míčové školky, ve třídě používáme taktilní chodníky pro stimulaci nervových zakončení na ploskách nohou a senzorické pytlíky pro rozvoj psychomotoriky. 

V předškolních třídách pracují děti s IQ hrami – hlavolamy, kde řeší hlavolam podle zadání, taktéž děti hrají deskové a karetní hry zaměřené na postřeh či logiku.  Mimo školku jezdí předškoláci na zajímavé výlety do různých muzeí, planetária či na výstavy.

Mgr. Karolina Kučíková
ředitelka
V Praze, 31. 1. 2022

» Archiv