MŠ Doctrina, Liberec

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

U Jezu 642/2
Liberec IV - Perštýn
460 01


Kontakt

+420 602 623 776

http://msdoctrina.cz

Redaktoři

  • Šárka Sochová Landová

Naše školka se zaměřuje na komplexní rozvoj osobnosti dítěte a intenzivní předškolní přípravu, která nespočívá pouze ve vyplňování pracovních listů, ale zejména v budování pozitivního vztahu k učení a poznávání světa a zároveň k cílenému posilování sociálních dovedností. Využíváme zejména metodu prožitkové a kooperativní výuky – co si dítě osahá a vyzkouší, to si zapamatuje. Naši učitelé jsou proškoleni nejen ve využívání metody NTC, ale také prošli kurzy IQ Landie pro využití vědy v praxi.

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovávají třídní učitelé individuální plán rozvoje, kde se zaměřují na oblasti, které je třeba trénovat speciálně – odlišně od ostatních. Na tento trénink je vyhrazen čas v odpoledních hodinách. Dále potom formou hry zapojujeme nadané děti i do přípravy programu pro ostatní.

Ve školce je součástí programu i intenzivní využívání deskových her, her a pomůcek pro matematickou pregramotnost a rozvoj předčtenářské gramotnosti. V těchto oblastech pracujeme také s rodinou – pořádáme akce pro celou rodinu i pro veřejnost (např. Noc s Andersenem, víkend deskových her…)

Naše školka se snaží do dění a aktivit zapojit celou rodinu našich dětí, takže často pořádá akce, kterých se aktivně účastní nejen děti, ale i rodiče. V praxi to vypadá tak, že aktivity jsou koncipovány záměrně tak, aby rodič nebyl jen divákem, ale přímým účastníkem. Zároveň ale zajišťujeme, aby rodič za dítě nedělal nic, co může udělat nebo alespoň zkusit udělat samo. Do programu školky je zařazena také spolupráce s dětmi ze základní školy. Tyto aktivity připravují děti ze ZŠ pro naše školkáčky a při jejich realizaci potom obě věkové skupiny aktivně spolupracují a vzájemně se tím i učí.

Činnost školky ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 byly kvízy a činnosti, založené na memorování a logických postupech, součástí denních aktivit zejména oddělení předškoláků a zároveň byly zařazovány i v odpoledních hodinách v rámci volných a spontánních aktivit.

Vzhledem ke všem opatřením a omezením, spojeným s COVID-19 jsme byli nuceni zcela zrušit většinu akcí pro rodiče s dětmi, které tradičně organizujeme. Také jsme nemohli uskutečnit projektové dny ve spolupráci s externími spolupracovníky, a proto jsme některé naplánované projekty poupravili a zrealizovali je alespoň uvnitř školky vlastními silami.

Do programu školky je zařazena také spolupráce s dětmi ze základní školy, která ale byla v tomto školním roce také velmi omezena.

V měsících, kdy byla školka otevřena, probíhal kroužek Koumáci, vedený Bc. Kastlovou, jehož náplní jsou různé pokusy a logické hry.

Vzhledem k tomu, že náš kolektiv opustila Mgr. Filipovská, která absolvovala všechna školení NTC pro školky, chtěli jsme vyškolit další pedagožku, což ale bohužel, díky covidovým omezením, nebylo možné. Čekáme tedy, až Mensa vyhlásí další školení, abychom měli ve školce proškoleného pedagoga.

Mgr. Veronika Šímová
zástupce ředitele pro MŠ
V Liberci, 4. 1. 2022

Provozní doba

pondělí - pátek   7-17 hod

soboty pouze při mimořádných akcích - viz. kalendář  


» Archiv