MŠ Doctrina, Liberec

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

U Jezu 642/2
Liberec IV - Perštýn
460 01


Kontakt

+420 602 623 776

http://msdoctrina.cz

Redaktoři

  • Šárka Sochová Landová

Naše školka se zaměřuje na komplexní rozvoj osobnosti dítěte a intenzivní předškolní přípravu, která nespočívá pouze ve vyplňování pracovních listů, ale zejména v budování pozitivního vztahu k učení a poznávání světa a zároveň k cílenému posilování sociálních dovedností. Využíváme zejména metodu prožitkové a kooperativní výuky – co si dítě osahá a vyzkouší, to si zapamatuje. Naši učitelé jsou proškoleni nejen ve využívání metody NTC, ale také prošli kurzy IQ Landie pro využití vědy v praxi.

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovávají třídní učitelé individuální plán rozvoje, kde se zaměřují na oblasti, které je třeba trénovat speciálně – odlišně od ostatních. Na tento trénink je vyhrazen čas v odpoledních hodinách. Dále potom formou hry zapojujeme nadané děti i do přípravy programu pro ostatní.

Ve školce je součástí programu i intenzivní využívání deskových her, her a pomůcek pro matematickou pregramotnost a rozvoj předčtenářské gramotnosti. V těchto oblastech pracujeme také s rodinou – pořádáme akce pro celou rodinu i pro veřejnost (např. Noc s Andersenem, víkend deskových her…)

Naše školka se snaží do dění a aktivit zapojit celou rodinu našich dětí, takže často pořádá akce, kterých se aktivně účastní nejen děti, ale i rodiče. V praxi to vypadá tak, že aktivity jsou koncipovány záměrně tak, aby rodič nebyl jen divákem, ale přímým účastníkem. Zároveň ale zajišťujeme, aby rodič za dítě nedělal nic, co může udělat nebo alespoň zkusit udělat samo. Do programu školky je zařazena také spolupráce s dětmi ze základní školy. Tyto aktivity připravují děti ze ZŠ pro naše školkáčky a při jejich realizaci potom obě věkové skupiny aktivně spolupracují a vzájemně se tím i učí.

Činnost školky ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/23 byly kvízy a činnosti, založené na memorování a logických postupech, součástí denních aktivit zejména oddělení předškoláků a zároveň byly zařazovány i v odpoledních hodinách v rámci volných a spontánních aktivit. Memorování symoblů, znázorňujících určitou zemi, a hry s nimi, jsme zařazovali jednak do denního programu, jednak do projektového dne, zaměřeného na poznávání cizích jazyků. Jako každoročně, i letos jsme zorganizovali také Noc s Andersenem, kde si přizpůsobujeme námět pro procvičování předčtenářské a předmatematické gramotnosti a součástí programu je vždy také kvíz, křížovka a puzzle. Naše školka se snaží do dění a aktivit zapojit celou rodinu našich dětí, takže často pořádá akce, kterých se aktivně účastní nejen děti, ale i rodiče. Aktivity jsou koncipovány záměrně tak, aby rodič nebyl jen divákem, ale přímým účastníkem. Zároveň ale zajišťujeme, aby rodič za dítě nedělal nic, co může udělat nebo alespoň zkusit udělat samo. V tomto školním roce absolvovala Bc. Nela Flašinová úvodní kurz NTC learning, v následujícím školním roce počítáme s pokračovacími kurzy v termínech, kdy budou vyhlášeny.

Šárka Sochová Landová
učitelka
V Liberci, dne 13.10.2023

Provozní doba

pondělí - pátek   7-17 hod

soboty pouze při mimořádných akcích - viz. kalendář  


» Archiv