MŠ Doctrina, Liberec

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

nám. Pod Branou 455/8
Liberec
460 01


Kontakt

+420 603 429 681

http://msdoctrina.cz

Redaktoři

 • Šárka Sochová Landová

Naše školka se zaměřuje na komplexní rozvoj osobnosti dítěte a intenzivní předškolní přípravu, která nespočívá pouze ve vyplňování pracovních listů, ale zejména v budování pozitivního vztahu k učení a poznávání světa a zároveň k cílenému posilování sociálních dovedností. Využíváme zejména metodu prožitkové a kooperativní výuky – co si dítě osahá a vyzkouší, to si zapamatuje. Naši učitelé jsou proškoleni nejen ve využívání metody NTC, ale také prošli kurzy IQ Landie pro využití vědy v praxi.

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovávají třídní učitelé individuální plán rozvoje, kde se zaměřují na oblasti, které je třeba trénovat speciálně – odlišně od ostatních. Na tento trénink je vyhrazen čas v odpoledních hodinách. Dále potom formou hry zapojujeme nadané děti i do přípravy programu pro ostatní.

Ve školce je součástí programu i intenzivní využívání deskových her, her a pomůcek pro matematickou pregramotnost a rozvoj předčtenářské gramotnosti. V těchto oblastech pracujeme také s rodinou – pořádáme akce pro celou rodinu i pro veřejnost (např. Noc s Andersenem, víkend deskových her…)

Naše školka se snaží do dění a aktivit zapojit celou rodinu našich dětí, takže často pořádá akce, kterých se aktivně účastní nejen děti, ale i rodiče. V praxi to vypadá tak, že aktivity jsou koncipovány záměrně tak, aby rodič nebyl jen divákem, ale přímým účastníkem. Zároveň ale zajišťujeme, aby rodič za dítě nedělal nic, co může udělat nebo alespoň zkusit udělat samo. Do programu školky je zařazena také spolupráce s dětmi ze základní školy. Tyto aktivity připravují děti ze ZŠ pro naše školkáčky a při jejich realizaci potom obě věkové skupiny aktivně spolupracují a vzájemně se tím i učí.

Z našich aktivit ve školním roce 2016/2017

Aktivity k prožitkovému učení

 • 14. 9. 2016 – Výlet se sběrem přírodnin, poznávání, pojmenovávání, landart
 • 20. 9. 2016 – Den se záchranáři na libereckém letišti – první pomoc, bezpečnost, záchrana života
 • 21. 9. 2016 – Dětské dopravní hřiště
 • 18. 10. 2016 – Návštěva v domě seniorů, společná tvorba se seniory
 • konec listopadu – pečení svatomartinských koláčů – jemná motorika, procvičení paměti, logického myšlení
 • Divadlo ve školce „Vánoční pohlazení" – diskuse o smyslu Vánoc a vánočních tradicích
 • Bobování a klouzání se na sněhu, stavění sněhuláků, hry se sněhem – všechna oddělení – hrubá i jemná motorika, logické uvažování, polytechnická výchova
 • 17. 2. 2017 – dopolední masopustní rej masek – tradice
 • duben–květen 2017 Projekt Od zrna k chlebu – zasetí osení, mlácení obilí, mletí na mouku, zadělání kvásků, pečení chleba – a vše, co s tím souvisí
 • červenec 2017 – návštěva lezecké stěny – motorika jemná i hrubá, rozvoj kritického myšlení
 • červenec 2017 – celodenní výlet pro všechna oddělení za pokladem rytířů kulatého stolu – rytířské hry – procvičení všech oblastí

Akce pro rodinu

 • 14. 10. 2016 od 16.00 hod. – Podzimní ohníček + tvorba draka – akce na zahradě školky pro rodiče s dětmi – disciplíny, soutěže...
 • 16. 10. 2016 od 14.00 hod. – Drakiáda – víkendová akce pro rodiče s dětmi, přátele, příbuzné – ve spolupráci s Motyčkovic klikou
 • 27. 10. 2016 od 16.00 do 18.00 hod. – Halloween po česku – odpolední strašidelné soutěžení a křepčení v tělocvičně školy pro rodiče s dětmi (školkové i školní) – ve spolupráci se školní družinou a Motyčkovic klikou
 • 26. 11. 2016 Předvánoční zastavení – tradiční adventní dílničky pro veřejnost v naší školce
 • 21. 12. 2016 – Vánoční besídka aneb „Co všechno umíme" – pro rodiče a příbuzné na sále u školky
 • 22. 12. 2016 – Tradiční dopoledne ve školce pro rodiče s dětmi – soutěže a discipliny na téma vánoční tradice a zvyky
 • 10. 2. 2017 – Koláčování – páteční odpoledne s ochutnávkou koláčů od maminek, předáváním receptů a aktivitami pro rodiče a děti
 • 31. 3. 2017 – Noc s Andersenem – tradiční akce se zaměřením na předčtenářskou gramotnost, určená pro děti z MŠ a přátele, přespávání ve školce s rodiči – tentokrát výprava do Bradavic za Harrym Potterem a jeho spolužáky
 • 4. 2017 – Jarní zastavení – tradiční jarní dílničky pro veřejnost ve školce
 • 28. 4. 2017 – Čarodějnický rej – akce pro rodiče s dětmi
 • 6. 2017 – Den dětí – společná akce pro rodiče s dětmi z MŠ
 • 10. 6. 2017 – „Těmi dveřmi do pohádky" – závěrečná školková slavnost pro děti, rodiče, příbuzné, přátele i kolemjdoucí, spojení s prezentací MŠ

Spolupráce se ZŠ

 • Sportovní dopoledne s druháky – v tělocvičně školy pro nás druháci připravili různé sportovní aktivity
 • Nábor nanečisto – jen pro předškoláky – návštěva ZŠ a příprava na školu pod taktovkou dětí ze 4. třídy
 • Čtení se čtvrtou třídou ZŠ
 • Malování na asfalt se třetí třídou ZŠ

Kroužky

 • Kroužek Plnou parou vpřed pro rodiče s dětmi – pohybové hry
 • Kroužek vaření pro děti
 • Flétničky
 • Logohrátky – hravá logopedie
 • Výtvarné čarování – kroužek byl po dvou měsících pro nezájem zrušen.
Mgr. Vendula Filipovská
V Liberci, 6. 10. 2017

Provozní doba

pondělí - pátek   7-17 hod

soboty pouze při mimořádných akcích - viz. kalendář  


» Archiv