MŠ Doctrina, Liberec

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

nám. Pod Branou 455/8
Liberec
460 01


Kontakt

+420 603 429 681

http://msdoctrina.cz

Redaktoři

 • Šárka Sochová Landová

Naše školka se zaměřuje na komplexní rozvoj osobnosti dítěte a intenzivní předškolní přípravu, která nespočívá pouze ve vyplňování pracovních listů, ale zejména v budování pozitivního vztahu k učení a poznávání světa a zároveň k cílenému posilování sociálních dovedností. Využíváme zejména metodu prožitkové a kooperativní výuky – co si dítě osahá a vyzkouší, to si zapamatuje. Naši učitelé jsou proškoleni nejen ve využívání metody NTC, ale také prošli kurzy IQ Landie pro využití vědy v praxi.

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovávají třídní učitelé individuální plán rozvoje, kde se zaměřují na oblasti, které je třeba trénovat speciálně – odlišně od ostatních. Na tento trénink je vyhrazen čas v odpoledních hodinách. Dále potom formou hry zapojujeme nadané děti i do přípravy programu pro ostatní.

Ve školce je součástí programu i intenzivní využívání deskových her, her a pomůcek pro matematickou pregramotnost a rozvoj předčtenářské gramotnosti. V těchto oblastech pracujeme také s rodinou – pořádáme akce pro celou rodinu i pro veřejnost (např. Noc s Andersenem, víkend deskových her…)

Naše školka se snaží do dění a aktivit zapojit celou rodinu našich dětí, takže často pořádá akce, kterých se aktivně účastní nejen děti, ale i rodiče. V praxi to vypadá tak, že aktivity jsou koncipovány záměrně tak, aby rodič nebyl jen divákem, ale přímým účastníkem. Zároveň ale zajišťujeme, aby rodič za dítě nedělal nic, co může udělat nebo alespoň zkusit udělat samo. Do programu školky je zařazena také spolupráce s dětmi ze základní školy. Tyto aktivity připravují děti ze ZŠ pro naše školkáčky a při jejich realizaci potom obě věkové skupiny aktivně spolupracují a vzájemně se tím i učí.

Činnost školky ve školním roce 2017/2018

Třídní učitelkou oddělení předškoláků byla ve školním roce 2017/2018 Mgr. Filipovská, která v předchozích letech absolvovala všechny stupně školení o metodě NTC. Kvízy a činnosti, založené na memorování a logických postupech, byly součástí denních aktivit tohoto oddělení a zároveň byly zařazovány i v odpoledních hodinách v rámci volných a spontánních aktivit.

Pro potřeby naší školky jsme vyrobili bingo a pexeso, složené z log známých automobilek, dále jsme vyrobili také bingo ze značek, které děti ve školce používají /děti si zároveň opakovaly, komu právě vytažená značka patří/ a potom také z jednoduchých předmětů denní potřeby.

Společně s Motyčkovic klikou připravuje školka každý rok Noc s Andersenem, kde si přizpůsobujeme námět pro procvičování předčtenářské a předmatematické gramotnosti a součástí programu je vždy také kvíz, křížovka a puzzle.

Od října 2017 do června 2018 probíhal ve školce kroužek Koumáků, kam docházelo 8 dětí. Náplní kroužky byly logické a konstrukční hry a soutěže a také pokusy.

Naše školka se snaží do dění a aktivit zapojit celou rodinu našich dětí, takže často pořádá akce, kterých se aktivně účastní nejen děti, ale i rodiče. Aktivity jsou koncipovány záměrně tak, aby rodič nebyl jen divákem, ale přímým účastníkem. Zároveň ale zajišťujeme, aby rodič za dítě nedělal nic, co může udělat nebo alespoň zkusit udělat samo.

Do programu školky je zařazena také spolupráce s dětmi ze základní školy.

Tyto aktivity připravují děti ze ZŠ pro naše školkáčky a při jejich realizaci potom obě věkové skupiny aktivně spolupracují a vzájemně se tím i učí.

Z našich aktivit ve školním roce 2016/2017

Září

 • Výlet se sběrem přírodnin – červení, oranžoví
 • 19. 9. 2017 - Sférické kino – Tělo
 • 21. 9. 2017 – Odstávka pitné vody v místě MŠ – celodenní návštěva IQ parku

Říjen

 • 5. 10. 2017- Dětské dopravní hřiště – červení  
 • 6. 10. 2017 od 16.00 hod. – Podzimní ohníček – akce na zahradě školky pro rodiče s dětmi – disciplíny, soutěže  
 • 26. 10. 2017 od 16.00 do 18.00 hod. – Halloween po česku – odpolední strašidelné soutěžení a křepčení v sále školy pro rodiče s dětmi (školkové i školní) 

Listopad

 • Pečení svatomartinských koláčů – všechna oddělení v rámci dopoledního programu
 • Sportovní dopoledne s druháky – v tělocvičně školy pro nás druháci připraví různé sportovní aktivity – červení 

Prosinec

 • 5. 12. 2017 – Mikuláš ve školce – dopolední nadílka pro všechna oddělení – ZŠ Doctrina
 • 12. 12. 2017 - Vánoční besídka pro žluté – zadní herna
 • 13. 12. 2017 – Vánoční besídka aneb „Co všechno umíme“ – pro rodiče a příbuzné na sále u školky
 • 22. 12. 2017 – Tradiční dopoledne ve školce pro rodiče s dětmi na téma vánoční tradice a zvyky 

Leden

 • stavění sněhuláků, hry se sněhem – zkoumání skupenství vody – všechna oddělení

Únor

 • 16. 2. 2018 – dopolední masopustní rej masek – všechna oddělení
 • 16. 2. 2018 – Koláčování – páteční odpoledne s ochutnávkou koláčů od maminek, předáváním receptů a aktivitami pro rodiče a děti

Březen

 • Výlet do jarní zahrady – červení, oranžoví  
 • 16. 3. 2018 – Jarní zastavení – tradiční jarní dílničky pro veřejnost ve školce - 16 až 18 hodin
 • 23.–24. 3. 2018 – Noc s Andersenem – tradiční akce se zaměřením na předčtenářskou gramotnost, určená pro děti z MŠ a přátele, přespávání ve školce s rodiči 

Duben

 • 27. 4. 2018 – Čarodějnický rej – v rámci dopoledního programu školky
 • Čtení se čtvrtou třídou ZŠ 

Květen

 • 10. 5. 2018 – Besídka pro maminky – 16.00 – žlutí a oranžoví
 • 10. 5. 2018 – Besídka pro maminky – 16:30 – červení  
 • 23.–25. 5. 2018 – Příměstská školka v přírodě 

Červen

 • 2. 6. 2018 – Závěrečná školková slavnost pro děti, rodiče, příbuzné, spojená s prezentací MŠ
 • Malování na asfalt se třetí třídou
 • Doctrina běží pro Afriku

Červenec

 • 27.7. Celodenní výlet pro všechna oddělení

Projekty probíhající po celý školní rok

 • Projekt Mezi námi – návštěvy v Domě seniorů Marta – 1x měsíčně navštěvují červení babičky a dědečky s krátkým programem
 • Projekt Máme rádi zvířata – jedenkrát měsíčně jezdí oranžoví k paní učitelce Míše na Kunratickou a učí se starat o koně a pejsky
 • Projekt Ruku v ruce – zpracovává průběžně tradice a připravuje program pro smíšené skupiny dětí z MŠ
 • Canisterapie – 1x měsíčně skupinová canisterapie pro všechny děti ze školky
Mgr. Vendula Filipovská
V Liberci, 25. 9. 2018

Provozní doba

pondělí - pátek   7-17 hod

soboty pouze při mimořádných akcích - viz. kalendář  


» Archiv