MŠ Mořice, p.o. (okr. Prostějov)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Mořice 1
Mořice
798 28


Kontakt

+420 777 604 025

http://ms.morice.cz

Redaktoři

  • Mgr. Alena Řezáčová

MŠ Mořice se nachází na okraji obce, jejím zřizovatelem je obec Mořice. Mateřská škola byla otevřena v roce 1973. Je právním subjektem se zařazením do sítě škol od 1. 7. 2003. V blízkém okolí mateřské školy protéká řeka Haná a nedaleko se nachází biocentrum Mokroš, jedinečný přírodní areál, kde se děti kromě aktivního pohybu seznamují s přírodou a jejími zákonitostmi, což odráží enviromentální zaměření mateřské školy.

Škola je jednotřídní a sídlí v patrové budově. V přízemí se nachází prostor pro hry dětí, v prvním patře herna a oddělená lehárna pro odpočinek dětí. Kapacita mateřské školy je 16 dětí. Prostory jsou dostatečně velké a odpovídají zdravotně hygienickým požadavkům pro daný počet dětí. Provoz mateřské školy je v pracovní dny od 6,30 do 16,00 hod. Vzdělávání probíhá podle ŠVP pro předškolní výchovu.

Spolupráce s Mensou ČR

Spolupracovali jsme i letos, již šestým rokem, s Mensou ČR. Procvičovali jsme u dětí paměť. Hráli jsme Kimovu hru, dramatizovali jsme pohádku O dvanácti měsíčkách, O Budulínkovi a O neposlušných kůzlátkách. Podporovali jsme u dětí sebeobsluhu i samostatnost při stolování a používání příborů. Součástí MŠ je pitný režim a podpora vyvážené stravy a zdravý životní styl. To jsme v souvislosti s návštěvou a projektem "Aby se nic nestalo" procvičili s Ing. Lenkou Černochovou, ředitelkou ČČK v Prostějově, při její návštěvě v MŠ Mořice dostatečně procvičení procvičili. Divadélko první pomoci bylo tím správným řešením. Naše děti jsou každým rokem zapojovány do soutěží, ale i akcí, které pořádá obec Mořice nebo mateřská škola. Od září vzhledem k situaci s COVID-19 moc akcí na veřejnosti neproběhlo, ale pokud situace alespoň malinko dovolila, tak děti pracovaly, tvořily, hrály si uvnitř mateřinky.

Mateřská škola Mořice podporuje osobnost u všech dětí. Máme zde děti, které jsou i nadprůměrně nadané a potřebují ke svému rozvoji podporu. Pokud jsou zde děti, které potřebuji v nějaké oblasti z hlediska zdravotního oslabení pomoc asistenta pedagoga, pak u nás v mateřské škole taková pomoc funguje v plném rozsahu.

Spolupracujeme s dětskou lékařkou, s odborníky z oblasti psychologie. Pokud doporučí dítěti PPP nebo SPC odbornou pomoc, pokud zákonný zástupce tuto pomoc pro dítě vítá, je tu pro takové dítě řešení. Asistent pedagoga nebo školní asistent. Mateřská škola Mořice i takové pomoci ve prospěch dětí využila ve školním roce 2020/2021. Rodiče mohou být ubezpečeni, že tato pomoc dítěti může napomáhat v jeho včasném rozvoji. Předškolní věk je období, kdy je dítě otevřené všemu vnímání a poznávání a odborná pomoc v pravou chvíli může zachránit u dítěte mnohé.

Mateřskou školu současně navštěvuje 21 dětí ve věku od 2 do 6 ti let. Ve školce jsou také dva asistenti pedagoga, kteří přispívají svou potřebou k rozvoji dětí s IVP. Ať je situace jakákoliv, tak počet dětí ve školce neubývá a je tak možné realizovat alespoň v rámci školy např. soutěž malý logik, plníme plán předškolní přípravy dětí, rozvíjíme u všech dětí PMG, předčtenářské dovednosti, posilujeme tělesnou zdatnost, jógová cvičení jsou součástí, rozvíjíme u dětí zdravý životní styl, podporujeme zdravé stravovací návyky, cvičíme s NTC, učíme se značky i vlajky a soutěžíme v Kimově hře, cvičíme paměť, postřeh a k tomu nám slouží různé hry a hry s hlavolamy, nebo různé tvořivé dílničky.

Asistenti pedagoga i školní asistent při těchto akcích jsou dětem nápomocni prožívat jejich radosti o to intenzivněji. Spolupracují s učitelkami, pomáhají s pomůckami, spolupracují s dětmi i rodiči dětí, v součinnosti s potřebami dětí a školy.

Projektové dny s myslivcem, s rybářem, byli jsme se podívat u chovatelů drobného zvířectva a v neposlední řadě nás navštívilo divadlo. Zde pomohli školní asistenti s organizací, při šití kostýmů, ve výrobě pomůcek. V prosinci se děti zúčastnily netradičního rozsvícení stromečku, kdy své pásmo prezentovaly obecním rozhlasem a neupustily tak od každoroční tradice, při nahrávkách opět asistenti spolupracovali s učitelkami.

Výše uvedené je jen zkrácený text. Celou zprávu o činnosti MŠ Mořice v uplynulém školním roce najdete v našich Dokumentech.

Mgr. Alena Řezáčová
ředitelka
V Mořicích, 8. 3. 2021

» Archiv