MŠ Hradec nad Moravicí, p.o. (okr. Opava)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Smetanova 520
Hradec nad Moravicí
747 41


Kontakt

+420 553 784 154

http://www.mshradec.eu

Redaktoři

  • Bc. Silvie Chromjáková

Jsme sedmitřídní mateřská škola s jedním ředitelstvím v Hradci nad Moravicí a třemi odloučenými mateřskými školami v sousedních obcích Bohučovice, Jakubčovice a Kajlovec. Jménem mateřské školy jedná ředitelka Bc. Gabriela Lacková. Mateřská škola má možnost umístit 185 dětí.

V mateřské škole máme celkem 4 učitelky proškolené v metodě NTC Learning. Absolvovaly kurzy Mensa NTC Learning I. II. a III. v horizontu 12 měsíců a také metodu prakticky realizují při činnostech rozvíjející intelektovou stimulaci dětí. Informujeme rodiče a pedagogy o činnostech a aktivitách na webových stránkách a nástěnkách v MŠ.

Ve školním roce 2016/2017 jsme do výchovně vzdělávacího procesu zaváděly metodu NTC Learning. Vzhledem k tomu, že máme sedm tříd a z toho tři odloučená pracoviště, jsme se v pravidelných tří měsíčních intervalech setkávaly na schůzkách, na kterých jsme si připravily zprávu o činnostech v metodě NTC Learning. Vzájemně jsme se s kolegyněmi inspirovaly mnohými nápaditými činnostmi a realizacemi metody NTC. Například se nám výborně osvědčil projekt „Cestujeme po kontinentech“. V zimním období jsme s dětmi navštívili Grónsko, poté jsme cestovali k protinožcům do Austrálie, nezapomněli jsme ani na Evropu a Ameriku se svými prvními obyvateli, indiány. Uvědomili jsme si, že na každém kontinentu se dají zdokonalovat nejen motorické schopnosti, rozumové znalosti, ale také můžeme stimulovat a zároveň harmonizovat vývoj dítěte v předškolním věku.

Ve školním roce 2017/2018 jsme pokračovali s metodou NTC Mensa. Dále jsme se scházeli na schůzkách a inspirovali jsme se nápady a fotografiemi. Používáme i další metody, jako jsou Hejného metoda matematiky a prvky programu „Začít spolu“, zejména skupinovou práci v centrech aktivit.

Činnosti metody Mensa NTC Learning ve školním roce 2017/2018

Děti pracují s prvky NTC Mensa každý den. Děti jsou zvyklé při vycházení z herny skákat panáka, hrajeme hry s vlajkami, děti je rozdělují podle barev a tvarů, děláme rotaci za stuhou, chodíme po barevném obrubníku, cvičíme se švihadlem a skáčeme přes gumu, často i venku na zahradě. Během center aktivit děti hrají pexeso s vlajkami a dopravními značkami, skládáme dřívka do různých tvarů dle předlohy. Při vycházkách poznáváme a rozdělujeme dopravní značky podle barev a tvarů.

Hejného matematika

S Hejného matematikou pracujeme také každý den, krokujeme v rytmu, kdy starší děti krokují a počítají a mladší děti tleskají do rytmu písně (krokujeme na krokovacím pásu a také s mladšími dětmi na padáku). Často hrajeme hru autobus, která děti velmi baví. Během center aktivit často skládáme kostky, nebo používáme hrášek a párátka.

Rovnováha

Používáme nové pomůcky k rozvoji koordinace a obratnosti. Například umělohmotnou kladinku, která se dá tvarovat do mnoha podob. Plosku nohy dětí se snažíme aktivovat při různých příležitostech. Např. chůze po kaštanech zvířátka v lese, kreslení nohama na téma handicapovaní lidé apod. Chůze, skoky, aktivace chodidla: S pomůckou nohy a ruce zažívají spoustu legrace, válení sudů a rotace jsou již našimi stálými kamarády. V MŠ máme k dispozici také kobereček s nakresleným panákem, což je také velice oblíbená aktivita zejména v ranních činnostech. Děti si do téhle aktivity zařadily také umělohmotnou kostku. Tím se propojila jak metoda NTC Mensa, tak Hejného metoda matematiky.

Jemná motorika

Kinetický písek mají v oblibě děti všech věkových kategorií. Gymnastické stuhy jsme v letošním roce zařadili také do vánoční besídky. Houbičky zatím využíváme většinou na kreslení s malými dětmi, nebo při TV (manipulace). Ovšem hrátky s vodou přijdou na řadu určitě při příznivém počasí na zahradě (přenášení vody houbičkou, houbičková bitva...).

Značky aut

Děti si rády hrají s kartami značek aut. Hledají, kterou značku auta mají doma. Kartičky se značkami aut jsou pomíchány s dopravními značkami, takže je děti mohou třídit. Přitom si uvědomují, jedná-li se o značku auta, nebo o dopravní značku. Dopravní značky pak třídí podle mnoha kritérií: barvy, tvaru, s obrázkem...

Na procházkách pak počítají, kolik jakých značek jsme potkali, jaká značka je rozmístěná různě po vesnici.

Poznáváme svět

Takto vypadala nástěnka v naší mateřské škole:

Vlajky států

Vlajkám a státům věnujeme v naši MŠ asi největší pozornost. Děti rády cestují imaginárně po různých státech, poznávají nové zvyky, novou kulturu lidí. Veškeré státy dětí poznávají pomocí prožitku, hledáním asociací a ve velké míře také humoru. V letošním roce jsme začali vzhledem k novým dětem opět Českou republikou.

Česká republika

Děti se pomocí obrázků seznámily s českou vlajkou, českým národním znakem, národním stromem. Národní strom jsme na procházce vyhledali, jeho části dali do sklíčka s lupou, sledovali listy, květy. Pomocí padáku děti vyjadřovaly řeku Vltavu v hlavním městě na skladbu Vltava od Bedřicha Smetany. Děti také velice zaujala činnost na sv. Václava, kdy jsme dětem přečetly příběh o sv. Václavovi. Na jablíčka namalovaly obličej sv. Václava – úsměv a na druhé jablíčko obličej jeho bratra Břetislava – zamračený. Děti pak manipulovaly s jablíčky a snažily se, aby zlý bratr Václava nedohnal. K tomu je doprovázela hudba od Jaroslava Nohavici „Legenda o sv. Václavu“.

Slovenská republika

Slovenskou republiku jsme zařadili k tématu ovoce a zelenina. Chtěli jsem dětem trošku přiblížit jak Slovenskou republiku, tak slovenskou řeč. Děti měly možnost si prohlédnout obrázky z Tater, poslechly si příběh o Jánošíkovi, počítali jsem ovečky, které pase slovenský bača posilněný slovenskými haluškami. Ovoce a zeleninu si děti měly možnost nejen osahat, ale také ochutnat. Taneček „Ovocný rock’n’roll“ zpívaný ve slovenském jazyce děti velice pobavil. Tančily jsem s obrázky ovoce a děti se smíchem opakovaly jak pohyb, tak slovenské názvy ovoce. Slovenský jazyk velice často zařazujeme ve spojení s hudbou.

Velká Británie

Anglii jsme se rozhodly zařadit z toho důvodu, že jsem letěla v té době do Anglie a také to byla doba svátku dušiček. Děti se mohly dozvědět o královně Alžbětě II. V ranních činnostech si zahrály na prince Williama a princeznu Kate. Nově se naučily píseň na melodii „Prší, prší“ jen s obměnou na Anglii (text písně jsem již zmiňovala v minulé zprávě). A protože v Anglii nemají svátek dušiček jako u nás, ale Halloween, začali jsme čarovat. Děti měly možnosti si vyrobit vlastní sliz, házely klobouky na dýně, nechyběla promenáda čarodějů a strašidel. Děti chodily k „sousedům“, zaťukaly na dveře, zpívaly písně a za tu pak dostaly drobnou odměnu. Jeden soused je ovšem nepustil dál, tak mu provedly drobnou lumpárnu – nástraha pavouka (vše se odehrávalo v MŠ, sousedé byly děti, paní školnice...). Na procházce jsme počítali letadla... „Které asi letí až za královnou?“. Dětem v průběhu několika dnů přišel pohled z Anglie, který jsme důkladně prozkoumali.

Kanada

Kanadu jsme zařadili v době, kdy jsme probírali téma „Stromy“. Kanadská vlajka je ve znamení javorového listu, proto jsme s vlajkou pracovali hlavně v centrech. Děti si javorový list do vlajky obkreslily, po té vlajku vybarvily, skládaly ji jako puzzle, červené pozadí lepily z rozstříhaných kousků. Z procházky jsem si javorové listy přinesli, obtiskávali je, pozorovali jejich strukturu pod lupou... Protože Kanada je bydlištěm indiánů, děti se plazily jako indiáni na hudbu Vinnetou, vymýšlely svůj bojový pokřik, mířily na Kanadu imaginárními šípy– na bizona. Kanada je také kolébkou country. Zatančily jsem si country tanec, děti si měnily na hlavách kovbojské klobouky...

Japonsko

Do Japonska jsme zavítali v době, kdy naším tématem v MŠ byli „Draci na podzim“. V Japonsku je drak symbolem a součástí mytologie. Jedná se spíše o jakéhosi hadovitého tvora. Děti se tak mohly dozvědět, že není drak, jako drak. Do MŠ přišla děti navštívit japonská slečna (převlečená paní učitelka). Děti pozdravila japonským pozdravem, naučila píseň na melodii „Prší, prší“ (tak, jako u Anglie) na téma Japonsko.

Text písně:

Konničiwa, Konničiwa,
Japonsko se na nás dívá,
hůlky mají k jedení,
né jak u nás k pletení.
Konničiwa, Konničiwa,
Japonsko se na nás dívá,
rádi si tam uvaří,
dobrou rýži k večeři.

Japonská slečna dětem vysvětlila význam japonské vlajky. Abychom slunce na vlajce pozdravili, zacvičili jsem si „Pozdrav slunci“, poté zatančili na bláznivou japonskou píseň. Děti měly možnost ochutnat rýží hůlkami, porovnat vizáž české ženy s japonskou.

Grónsko

Tento stát jsme zvolily k tématu „Zvířátka v zimě“. Děti hodnotily, které zvíře se ukládá k zimnímu spánku, které ne a proč? Které zvíře má zimu rádo a naopak. Již v ranních činnostech děti tušily, že se bude něco dít, že bude hodně legrace. Společně jsem si totiž postavili ve třídě iglú, které hlídal strážce v podobě tučňáka. Tentokrát k dětem přijela slečna Eskymačka na saních (opět převlečená paní učitelka) i s kamarádem tučňákem. Děti měly možnost si prohlédnout zvířata žijící v Grónsku, grónskou vlajku, nechyběla environmentální výchova týkající se globálního oteplování – manipulace s ledem. Děti se pohybovaly po krách – Hejného metoda: krokování na píseň „Daleko na severu je grónská zem“, tuto písničku se také naučily a v závěru ji naší slečně Eskymačce zazpívaly. Za krásný zpěv si vysloužily rybu makrelu, kterou měly možnost si prohlédnout jak v celku, tak i ochutnat. Všechny děti si rybu od slečny Eskymačky s radostí vzaly a moc jim chutnala. Ve třídě je také čekalo spousta úkolů, jedním z nich bylo tvoření iglú z kostek cukru. Když hořela v iglú svíčka, pozdravili jsme se eskymáckou pusou.

Ukázku našich činností najdete také v naší Fotogalerii.

Spolupráce s Mensou ČR ve školním roce 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 se stala Mateřská škola Hradec nad Moravicí, již po druhé výukovým střediskem pro učitelky MŠ v nových metodách NTC Learning, Hejného metoda matematiky s propojením vzdělávacího programu Začít spolu. Učitelky, ale i ředitelky z jiných mateřských škol z okresu Opava si mohly doslova „zažít“, jak fungují nové výchovně vzdělávací metody ve třídách mateřské školy.

Pod záštitou MAP Opavsko se staly naše učitelky lektorkami a předávaly zkušenosti školením s názvem „Inspirace ke změně“. Naším cílem bylo nadchnout další kolegyně mateřských škol, ale také ukázat jim naši cestu tak, jak jsme ji pojali my. Jistě je doba, kdy je změna v myšlení nás pedagogů velmi žádoucí, a to nejde jinak než dále se vzdělávat a navzájem se inspirovat. Každá z nás dává do výuky vlastní nápady, proto se s kolegyněmi scházíme a pokaždé se posuneme o kousek dále a objevíme další způsoby, jak vymyslet něco nového.

Návaznost na školení „Inspirace ke změně“ bylo absolvování školení Mensa NTC Learning I. II. a III. Na školení jsme měli velmi kladné ohlasy a učitelky z jiných školek odjížděly naladěné a opravdu inspirované ke změně. Věříme, že naše ukázkové hodiny a přednášky kolegyně z jiných mateřských nadchly a že aspoň některé z nich budou absolvovat kurzy NTC Learning.

Bc. Silvie Chromjáková
učitelka MŠ
V Hradci nad Moravicí, 18. 10. 2020

» Archiv