MŠ Hradec nad Moravicí, p.o. (okr. Opava)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Smetanova 520
Hradec nad Moravicí
747 41


Kontakt

+420 553 784 154

http://www.mshradec.eu

Redaktoři

  • Bc. Silvie Chromjáková

Jsme sedmitřídní mateřská škola s jedním ředitelstvím v Hradci nad Moravicí a třemi odloučenými mateřskými školami v sousedních obcích Bohučovice, Jakubčovice a Kajlovec. Jménem mateřské školy jedná ředitelka Bc. Gabriela Lacková. Mateřská škola má možnost umístit 185 dětí.

V mateřské škole máme celkem 4 učitelky proškolené v metodě NTC Learning. Absolvovaly kurzy Mensa NTC Learning I. II. a III. v horizontu 12 měsíců a také metodu prakticky realizují při činnostech rozvíjející intelektovou stimulaci dětí. Informujeme rodiče a pedagogy o činnostech a aktivitách na webových stránkách a nástěnkách v MŠ.

Mateřská škola Hradec nad Moravicí má ve svém Školním vzdělávacím programu zařazeno několik vzdělávacích programů, jako například NTC learning, Skutečně zdravá škola, program Začít spolu, Hejného metoda matematiky. Propojenost s běžným režimem mateřské školy rozvíjí u dětí zejména samostatnost v rozhodování, zodpovědnost za svou práci a neposlední řadě i schopnost sebehodnocení. Děti si samy volí činnosti, které jsou v nabídce center aktivit. Samozřejmě, že se čas od času objeví mimořádně talentované dítě v různých oblastech, například se může jednat o sportovním nebo hudební talent. Objevení talentu považuje předškolní pedagog jako malý zázrak. Samozřejmostí je pak spolupráce s rodiči a následovné odesílání talentovaného dítěte do poradenských zařízení, aby dále mohli rozvíjet svůj talent v základním vzdělávání.

Jedním z velkých úspěchů naší MŠ považujeme získání stříbrného certifikátu ze Skutečně zdravé školy, které se nám podařilo získat v listopadu 2021. Naše Mateřská škola nabízí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních lokálních surovin. Vařenou stravu propojujeme s různými státy, tedy i s NTC learning. Ve spolupráci se školní jídelnou jsme připravili projekt Skandinávský týden, každý den se děti seznámily s jiným státem, ochutnali typickou stravu, asociovali státní vlajky a seznamovaly se s cizími slovy. Takto propojujeme další běžná témata s různými kouty světa. Je zajímavé, jakou mají některé učitelky fantazii – například téma doprava propojily se státem Anglie. Tzn. Jezdění vpravo, dvoupatrové autobusy byly použity v matematickém prostředí Hejného matematiky “autobus” a ke svačině byl podáván klasický sendvič s anglickým čajem. Téma jídlo je natolik univerzální a komplexní, že prostupuje prakticky všemi vzdělávacími oblastmi a jeho prostřednictvím lze plnit velkou část očekávaných výstupů RVP PV.

Samozřejmě, že nezapomínáme na motorická cvičení, děti mohou rozvíjet svůj sportovní talent při lyžařských kurzech, plavání nebo v kroužku JUDA. Přírody a lesa využíváme jako přirodní učebny. Dětem jsou nabízeny různorodé hry s abstraktními pojmy, vlajkami, dopravními značkami a piktogramy.

Propagujeme NTC Learning mezi pedagogy a zákonnými zástupci, průběžně se účastníme metodických školení v oblasti nadaných dětí.

Bc. Silvie Chromjáková
učitelka MŠ,
koordinátorka vzdělávacích metod
V Hradci nad Moravicí, 25. 10. 2022

» Archiv