MŠ Hradec nad Moravicí, p.o. (okr. Opava)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Smetanova 520
Hradec nad Moravicí
747 41


Kontakt

+420 553 784 154

http://www.mshradec.eu

Redaktoři

 • Bc. Silvie Chromjáková

Jsme sedmitřídní mateřská škola s jedním ředitelstvím v Hradci nad Moravicí a třemi odloučenými mateřskými školami v sousedních obcích Bohučovice, Jakubčovice a Kajlovec. Jménem mateřské školy jedná ředitelka Bc. Gabriela Lacková. Mateřská škola má možnost umístit 185 dětí.

V mateřské škole máme celkem 4 učitelky proškolené v metodě NTC Learning. Absolvovaly kurzy Mensa NTC Learning I. II. a III. v horizontu 12 měsíců a také metodu prakticky realizují při činnostech rozvíjející intelektovou stimulaci dětí. Informujeme rodiče a pedagogy o činnostech a aktivitách na webových stránkách a nástěnkách v MŠ.

Ve školním roce 2016/2017 jsme do výchovně vzdělávacího procesu zaváděly metodu NTC Learning. Vzhledem k tomu, že máme sedm tříd a z toho tři odloučená pracoviště, jsme se v pravidelných tří měsíčních intervalech setkávaly na schůzkách, na kterých jsme si připravily zprávu o činnostech v metodě NTC Learning. Vzájemně jsme se s kolegyněmi inspirovaly mnohými nápaditými činnostmi a realizacemi metody NTC. Například se nám výborně osvědčil projekt „Cestujeme po kontinentech“. V zimním období jsme s dětmi navštívili Grónsko, poté jsme cestovali k protinožcům do Austrálie, nezapomněli jsme ani na Evropu a Ameriku se svými prvními obyvateli, indiány. Uvědomili jsme si, že na každém kontinentu se dají zdokonalovat nejen motorické schopnosti, rozumové znalosti, ale také můžeme stimulovat a zároveň harmonizovat vývoj dítěte v předškolním věku.

Činnosti metody Mensa NTC Learning

Motorická cvičení 

 • rovnovážná cvičení: např. balancování na lávce, na balančním kruhu, chůze po zvýšené ploše, laně, masážních kamenech, lezení do výšky po žebřinách, chůdy na provázcích a běžné chůdy
 • rotace kolem vlastní osy, vždy jedním směrem a druhý den druhým směrem
 • pohybové aktivity, pohyb v přírodě (každé pondělí mají děti kroužek gymnastiky a v pátky mimo zimní období, mohou děti využívat kroužek turisťáček), využíváme i krásné přírody ve městě Hradec k dlouhým procházkám, využíváme herní prvky na školní zahradě – např. herní prvek jezevčík na balancování, také průlezky, skákání panáka
 • zdokonalování jemné motoriky (kuličková mozaika, hříbečková mozaika, navlékání všeho možného, od těstovin po přírodniny, dále si děti rozvíjí jemnou motoriku v koutku s kinetickým pískem)
 • třídy byly vybaveny dřevěnými ponky, kde mají děti k dispozici opravdové nářadí, v tomto koutku děti pracují s nářadím, jako jsou kladívko, hoblík, pilka, příklady pracovních činností: zatloukání hřebíků, šroubování, řezání pilkou
 • další pracovní činnostii: trhání, lepení, stříhání kousků látek, mačkání papíru, práce s plastelínou, hry a pozorování v koutku pokusy a objevy
 • plavání dětí: procvičení motoriky v plaveckém kurzu v období od dubna do června
 • pohyb s gymnastickou stuhou
 • procvičení ohebnosti těla pomocí pomůcky „ruce, nohy“
 • chůze naboso na pocitovém chodníčku

Akomodace oční čočky

 • hry s míčem: házení, kutálení míče po čáře, po lavičce, hod na terč, atd., začínáme s větším míčem, postupně přecházíme k menšímu
 • stavění dle předlohy ze stavebnice Lego, Seva, Cheva, stavby z kostek podle obrázků

Práce s abstraktními symboly

 • vlajky cizích států (pexeso, přiřazování ke stejné vlajce)
 • interaktivní box: seznámení s životem indiánů v Americe, poznávání dopravních značek
 • hry s vlajkami, přiřazování vlajek k nástěnné mapě
 • vyhledávání v atlasu světa, charakteristické znaky, příprava a ochutnávání typického jídla pro daný stát, práce s ALBI tužkou a atlasem světa apod.
 • značky aut: určování značek aut během vycházek v okolí MŠ, práce s kartičkami znázorňující značky aut
 • seznamování s písmeny a čísly, děti pracují denně v centru aktivity, kde formou hry opisují písmenka, slova, piktogramy
 • projekty k světadílům a ostrovům Afrika, Amerika

Asociace

 • přiřazování asociačních obrázků k jednotlivým světadílům, poznáváme cizí slova 

Další činnosti 

 • přiřazujeme vlajky států k nástěnné mapě ve třídě
 • pořádáme Den matek s Mensou
 • připravujeme a ochutnáváme potraviny typické v jednotlivých státech
 • zařazujeme metodu Hejného matematiky
 • zařazujeme prvky programu “Začít spolu” – zejména práci v centrech aktivit

Ukázku našich činností najdete také v naší Fotogalerii.

Bc. Silvie Chromjáková
učitelka MŠ
V Hradci nad Moravicí, 11. 9. 2017

» Archiv