MŠ Duhová Habartov, p.o. (okr. Sokolov)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Karla Čapka 769
Habartov
357 09


Kontakt

+420 352 682 200

http://www.msduhova.cz

Redaktoři

  • Mgr. Eva Dvořáková

Naše MŠ má 3 třídy, včetně 1 speciální logopedické, Na škole se snažíme vytvářet radostné kamarádské prostředí, aby dítě vědělo, že je láskyplně přijímáno jako rovnocenná osobnost. Sociální prostředí je utvářeno na základě respektu, důvěry, úcty, empatie všech lidí v mateřské škole. Všechny děti mají stejné podmínky a postavení.

Volnost a svoboda, kterou dětem dáváme, je vyvážena dodržováním pravidel. Děti jsou vedeny k aktivní spoluúčasti a samostatnému rozhodování. Vzájemná pomoc, podpora, tolerance a důvěra, to jsou hlavní body naší práce.

Doplňkové činnosti: Metoda dobrého startu, flétničky + jóga, metoda arteterapie - hliněné pole, předplavecký a předlyžařský výcvik, škola v přírodě, Vítkův chodník – Kneippova metoda otužování.

Na základě absolvovaných seminářů jsme si uvědomily, že spousta činností spojených s naší speciální třídou (prvky zařazujeme i do dalších 2 tříd) koresponduje s „náplní Mensy,“ a stejně jako děti s handicapem mají i děti nadané svou speciální nabídku činností. Dokoupily se další nové hry, pomůcky informací získaných na seminářích.

Spolupráce s Mensou ČR

Aktivity NTC nadále probíhají ve všech třídách, od září i na nové třídě Motýlků, kam chodí děti od 2 let. U nejmladších dětí (2–3 roky) se jedná o cvičení, pohybové aktivity a hry zejména na hrubou motoriku (chůze po vyznačené linii – na koberci, páskou vytvořené tvary, elipsa, květina, dům…), chůze po plastových říčních kamenech, hra s míčky různých velikostí a hmotnosti, cvičení s padákem, chůze po lanu, překračování vyšších překážek…) a jemnou motoriku – vkládání předmětů, přesýpání, mozaiky, magnetické hry, serpentiny zámečky, korálky, céčka, modelování s kuličkovou modelínou…

U starších dětí je také na výběr kromě pohybových aktivit i každodenní zdolávání překážkových drah i spousta her, pomůcek, využíváme možnosti velké školní zahrady, pozorujeme život v lese, na louce, máme hmyzí domeček, pozorovali jsme vývoj motýla, oblíbený je měsíční i kinetický písek, práce s hlínou, děláme s dětmi pokusy (květiny a barvy, klíčení a rašení, led – voda – sníh…), děti pracují s lupou.

Na jaře začínáme s pěstováním zeleniny, každá třída má svůj ovocný stromek, o který se stará a pozoruje ho po celý rok. Děti rády staví z Lega a vytvářejí stavby jak prostorové, tak plošné, tvoří obrazce podle vzoru.

Tématem, které děti také velmi bavilo, byl Kuchtík Buchtík, kde se děti seznamovaly s pokrmy, jídlem, potravinami z jiných zemích a s jejich ochutnávkou, samy vařily jednoduchá jídla, skládaly obrázky jídel z částí, přiřazovaly správné suroviny, diskutovaly o tom, co je a co není zdravé, vytvářely kategorie pokrmů, na Logiku – hledaly piktogramy, cestovaly po světě – charakteristická hudba, opisovaly názvy států, tvořily, sestavovaly vlajky z mozaiky, kreslily vlajky, válely sudy (hra na knedlíky), přenášely vajíčko – štafeta, na lžíci, koulení (míče) po vyznačené trase…  Ve spojení s příjmem potravy si děti prohlížely lidské tělo (knihy, Multiboard, Kouzelné čtení, Logiko…) a zjišťovaly, jak tělo potraviny zpracovává.

Děti naší školy navštěvují angličtinku, jezdí na školu v přírodě, zúčastňují se předlyžařského a předplaveckého výcviku, děti hrají na flétničky a máme zařazenou i Metodu dobrého startu.

S našimi aktivitami se můžete seznámit na našich webových stránkách.

Mgr. Eva Dvořáková
ředitelka
V Habartově, 10. 4. 2019

» Archiv