MŠ Duhová Habartov, p.o. (okr. Sokolov)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Karla Čapka 769
Habartov
357 09


Kontakt

+420 352 682 200

http://www.msduhova.cz

Redaktoři

  • Mgr. Eva Dvořáková

Naše MŠ má 3 třídy, včetně 1 speciální logopedické, Na škole se snažíme vytvářet radostné kamarádské prostředí, aby dítě vědělo, že je láskyplně přijímáno jako rovnocenná osobnost. Sociální prostředí je utvářeno na základě respektu, důvěry, úcty, empatie všech lidí v mateřské škole. Všechny děti mají stejné podmínky a postavení.

Volnost a svoboda, kterou dětem dáváme, je vyvážena dodržováním pravidel. Děti jsou vedeny k aktivní spoluúčasti a samostatnému rozhodování. Vzájemná pomoc, podpora, tolerance a důvěra, to jsou hlavní body naší práce.

Doplňkové činnosti: Metoda dobrého startu, flétničky + jóga, metoda arteterapie - hliněné pole, předplavecký a předlyžařský výcvik, škola v přírodě, Vítkův chodník – Kneippova metoda otužování.

Na základě absolvovaných seminářů jsme si uvědomily, že spousta činností spojených s naší speciální třídou (prvky zařazujeme i do dalších 2 tříd) koresponduje s „náplní Mensy,“ a stejně jako děti s handicapem mají i děti nadané svou speciální nabídku činností. Dokoupily se další nové hry, pomůcky informací získaných na seminářích.

Spolupráce s Mensou ČR

Naše spolupráce s Mensou pokračuje již od roku 2016 a v NTC aktivitách pokračujeme na všech třídách. Dále zařazujeme během dne různé hry na postřeh, porovnávání, logické uvažování jako je např. Story cubes, pexetria, pexesa, hry Mindok. Do pohybových činností zařazujeme chůzi po kladinkách, po rastrech, stopování. Zapojili jsme se do výzvy cvičení se Sokolíkem. Velmi úspěšná byla návštěva řezbáře, myslivců, návštěva v truhlářské dílně a návštěva chovné stanice psů, kocoura.

Organizujeme jarní a zimní výzvy – vyrábění ozdob a znaků ročních dob, vzhledem k situaci COVID-19 jsme uspořádali netradiční venkovní vánoční besídky s prezentací pro rodiče a veřejnost, a stejně tak i besídku pro maminky. Pořádali jsme s dětmi balónkový duhový den, broučkiádu.

Děti velmi bavilo téma Muzikanti, kdy si děti vyráběly hudební nástroje, nahrávaly se, na hudební osnovu vkládaly dle vzoru bambulky coby náhradu not, poslouchaly vážnou hudbu a vyjadřovaly pocity z hudby pohybem a tancem, ale i kresbou, poslouchaly hudební nástroje a učily se je rozlišovat. Děti rozlišovaly délku tónů a znázorňovaly je.

S našimi aktivitami se můžete seznámit na našich webových stránkách.

Mgr. Eva Dvořáková
ředitelka
V Habartově, 10. 11. 2021

» Archiv