MŠ Duhová Habartov, p.o. (okr. Sokolov)

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Karla Čapka 769
Habartov
357 09


Kontakt

+420 352 682 200

http://www.msduhova.cz

Redaktoři

  • Mgr. Eva Dvořáková

Naše MŠ má 3 třídy, včetně 1 speciální logopedické, Na škole se snažíme vytvářet radostné kamarádské prostředí, aby dítě vědělo, že je láskyplně přijímáno jako rovnocenná osobnost. Sociální prostředí je utvářeno na základě respektu, důvěry, úcty, empatie všech lidí v mateřské škole. Všechny děti mají stejné podmínky a postavení.

Volnost a svoboda, kterou dětem dáváme, je vyvážena dodržováním pravidel. Děti jsou vedeny k aktivní spoluúčasti a samostatnému rozhodování. Vzájemná pomoc, podpora, tolerance a důvěra, to jsou hlavní body naší práce.

Doplňkové činnosti: Metoda dobrého startu, flétničky + jóga, metoda arteterapie - hliněné pole, předplavecký a předlyžařský výcvik, škola v přírodě, Vítkův chodník – Kneippova metoda otužování.

Na základě absolvovaných seminářů jsme si uvědomily, že spousta činností spojených s naší speciální třídou (prvky zařazujeme i do dalších 2 tříd) koresponduje s „náplní Mensy,“ a stejně jako děti s handicapem mají i děti nadané svou speciální nabídku činností. Dokoupily se další nové hry, pomůcky informací získaných na seminářích.

Spolupráce s Mensou ČR

Aktivity využívající metodu NTC Learning probíhají ve všech třech třídách naší mateřské školy.

Pohybové aktivity jsou spojené s využíváním Vítkova chodníku (suchá a mokrá varianta otužování) a s reflexní terapií. Do cvičení zařazujeme točení kolem osy, děti chodí po čáře, cvičí rovnováhu, denně jsou zařazovány pro děti překážkové dráhy s překonáváním překážek. Na školní zahradu jsme zakoupili skákací panáky zabudované do terénu. Na vycházkách děti pozorují přírodu pomocí lupy, mikroskopu, dalekohledů. Mateřská škola má vlastní mobilní interaktivní panel Multiboard.

Zařazujeme hry na paměť, postřeh, logické myšlení např. od firmy Mindok: Barevný kód, Potrubí, Dinosauři, Den a noc, Tučňáci na ledu, Vikingové v bouři, dále pak děti vyprávějí příběhy a tvoří věty podle Story cubes, děti sestavují tangramy, ve společných hrách využíváme Brain box, interaktivní knihy Kouzelné učení.

Ukázka aktivit z našich témat:

  • Sněhulákový týden – např. práce s mapou, seznámení se životem na severním pólu, pokusy se sněhem, ledem, otisky a odlitky stop, hra „Jahody na sněhu“, hra s rýmy.
  • Cesta kolem světa – např. výlet za zvířaty – Zoo, statek, ekofarma, vlajky, orientace v mapě, názvy zemí, států, světadílů, zařazování, práce s globusem, atlasem, porovnávání hlásek ve slově – opis slov, určování 1. hlásky ve slově ve shodě s názvy zemí, světadílů, států.
  • Indiánská výprava – např. seznámení se životem indiánů, stavba teepee, příprava stravy – mletí obilí, kreslení mapy a cest, hledání pokladu podle piktogramů, odlitky stop, tvoření jmen indiánů ve spojení s jejich vlastnostmi.
  • Navštěvujeme muzeum a výstavy tam konané.

Plánujeme uspořádat odpolední setkávání s rodiči, kde rodičům představíme logické a zábavné společenské hry.

S našimi aktivitami se můžete seznámit na našich webových stránkách.

Mgr. Eva Dvořáková
ředitelka
V Habartově, 10. 1. 2018

» Archiv