Školka Gatemáček, Boskovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Průmyslová 2503/2
Boskovice
680 01


Kontakt

+420 702 119 067

http://www.gatemacek.cz

Redaktoři

  • Bc. Lucie Chlupová

Školka Gatemáček zahájila svůj provoz 1. 9. 2016. Sídlí v průmyslové zóně na okraji Boskovic. Naší prioritou je všestranně rozvíjející výchova. Kapacita školky je 15 dětí ve věku od 2 do 7 let. S dětmi pracujeme podle vzdělávacího plánu „S Gatemáčkem do světa“. Je rozdělen do 4 integrovaných bloků: Setkání se skřítkem Podzimníčkem, V království paní Zimy, Kouzla víly Jarněnky, Putování s Letníčkem.

V přilehlých prostorách se nachází soukromé venkovní hřiště, které slouží výhradně dětem ze školky. Školka získala dotace z prostředků Evropské unie. Je moderně vybavena učebními pomůckami včetně interaktivní tabule. Vzdělávání zajišťují tři kvalifikované paní učitelky.

Spolupráce s Mensou ČR

Naše školka spolupracuje s Mensou ČR prvním rokem. Proškoleny máme dvě paní učitelky, které metodu NTC Learning využívají s dětmi během celého dne v mateřské školce.  Metoda se stala součástí našeho školního vzdělávacího programu.

Každý den zařazujeme motorická cvičení, na která klademe velký důraz. Zařazujeme chůzi po obrubnících, lavičce, kladince, laně, chůdách, překážkové dráhy, hry s padákem. Oblíbené jsou aktivity na akomodaci oční čočky – kutálení, házení, chytání míče, posílání v kruhu. Velmi oblíbenou se stala rotace kolem své osy, kterou provádíme denně s pomocí písničky na klavíru. V příštím roce bychom rádi pořídili balanční chodníčky a vyzkoušeli s dětmi jógu.

Součástí každodenních her dětí jsou konstruktivní činnosti. Rozvíjí jemnou motoriku, představivost, schopnost postupovat od jednoduchého ke složitému. Vyzkoušeli jsme stavět podle předlohy. Máme hodně mladších dětí, tak pro některé byla tato činnost náročná. Zaměřujeme se na stříhání, trhání papíru, mačkání, navlékané korálků, využíváme mozaiky. Pořídili jsme dětem stavebnici Esda fun blok, která se těší velké oblibě, děti z ní staví domy, garáže, farmy.

Každodenní součástí jsou hudební činnosti, děti rády zpívají, poslouchají písničky, relaxační hudbu. V příštím školním roce se chceme zaměřit na větší využití hudebních nástrojů.

Využíváme při činnostech interaktivní tabuli. Děti mají k dispozici široké spektrum her jako jsou: Logico, Playstix, Smart hry – Zámecké schody, Barevný kód, Pexetria, Cink, Cuts, Magformers, Pix-it, Magické 3D kostky, hry od Orchard Cards,karty, pexesa a puzzle. Hry budeme využívat i pro Klub deskových her, který bude probíhat jednou měsíčně v odpoledních hodinách.

Ve třídě máme čtecí koutek, který je naplněný leporely, obrázkovými knihami, encyklopediemi, pohádkovými knihami. Dětem čteme denně při poledním odpočinku. Máme ve školce projekt Gatemáčkova knihovna. Děti se
zapíší, dostanou průkaz čtenáře a pravidelně si půjčují knihy domů.

Děti velmi bavilo poznávání značek aut. Při procházkách po okolí a ve městě dokáží poznat jednotlivé značky. Procvičily si na nich barvy, tvary, písmenka. Poznají, jakou značku auta mají jejich rodiče a rodiče kamarádů.
V projektovém týdnu Cestujeme s Tedíkem jsme se zaměřili na poznávání 5 států – Chorvatsko, Itálie, Španělsko, Francie, Řecko. Ke každému státu jsme pouštěli dětem písničky v příslušném jazyce, naučili jsme se státní vlajky, využili asociací pomocí obrázků – jaké je oblíbené jídlo v dané zemi, kultura, jazyk, památky. V příštím školním roce chystáme celoroční projekt na další státy světa. Vytvořili jsme nástěnku zážitků z dovolené. Děti nám poslaly nebo donesly pohledy, cestovní brožury apod.

Během projektu „S Gatemáčkem bezpečně“ nás navštívili hasiči. Připravili si pro děti program, umožnili jim prohlédnout si celé auto, poznávali jsme dopravní značky, povídali si o bezpečnosti provozu, správném oblečení, reflexních prvcích, důležitých telefonních číslech. Akce probíhala ve spolupráci s Besip.

Bc. Lucie Chlupová
ředitelka školky
V Boskovicích, 7. 8. 2017

» Archiv