Školka Gatemáček, Boskovice

Úvodní strana
Úvodní strana
Fotogalerie
Fotogalerie
Kalendář
Kalendář
Dokumenty
Dokumenty
Odborné články
Odborné články
 

Adresa

Průmyslová 2503/2
Boskovice
680 01


Kontakt

+420 702 119 067

http://www.gatemacek.cz

Redaktoři

  • Bc. Lucie Chlupová

Školka Gatemáček zahájila svůj provoz 1. 9. 2016. Sídlí v průmyslové zóně na okraji Boskovic. Naší prioritou je všestranně rozvíjející výchova. Kapacita školky je 15 dětí ve věku od 2 do 7 let. S dětmi pracujeme podle vzdělávacího plánu „S Gatemáčkem do světa“. Je rozdělen do 4 integrovaných bloků: Setkání se skřítkem Podzimníčkem, V království paní Zimy, Kouzla víly Jarněnky, Putování s Letníčkem.

V přilehlých prostorách se nachází soukromé venkovní hřiště, které slouží výhradně dětem ze školky. Školka získala dotace z prostředků Evropské unie. Je moderně vybavena učebními pomůckami včetně interaktivní tabule. Vzdělávání zajišťují tři kvalifikované paní učitelky.

Spolupráce s Mensou ČR

S Mensou ČR spolupracujeme třetím rokem. Proškoleny jsou dvě paní učitelky a metodu NTC Learning využíváme s dětmi během celého dne. Osvědčilo se nám stanovení 2 dnů v týdnu – úterý a čtvrtek – kdy se věnujeme více stolním deskovým hrám. 

Zařazujeme motorická cvičení každý den. Děti mají velmi rády překážkové dráhy, jejich součástí je chůze po laně, lavičce, kladině, říčních kamenech. Procvičujeme akomodaci oční čočky s míčem. Každodenním rituálem je rotace kolem své osy. 

V letošním roce jsme nabízeli Edukativně-stimulační skupiny pro předškoláky. Každých 14dní docházeli rodiče s dítětem na lekci, která zahrnuje přípravu ve všech oblastech pro vstup do školy. Při skupinkách jsme využívali pomůcku Klokanův kufr a Klokanovy kapsy. 

Využíváme často interaktivní tabuli s výukovými programy od Barevných kamínků. Děti zvládají ovládání tabule velmi dobře. 

V dalším školním roce vyzkoušíme projekt České obce sokolské – „Cvičíme se zvířátky“. Projekt bude trvat celý školní rok. 

Vedeme děti k logickému myšlení, zařazujeme hádanky a příběhy s řešením – co by se stalo kdyby… Hudba je ve školce každodenní činností. V příštím roce bychom se rádi zaměřili na poslech klasické hudby a také na malované písničky. 

Celý rok jsme spolupracovali s p. učitelkou, která hravou formou vedla děti anglickému jazyku metodou „Watts English“. Výuku budeme zajišťovat i nadále. 

Seznamovali jsme se s vlajkami států, značkami aut, vytvářeli asociace. V novém školním roce nám přijdou jen tři nové děti, tak můžeme lehce navázat a pokračovat v započatých projektech. 

Oblíbenou činností je modelína a navlékání korálků. Využíváme Polikarpovu stavebnici a ESDA Fun blok. S metodou NTC Learning jsme spokojeni, určitě v ní budeme pokračovat i v dalším školním roce.

Bc. Lucie Chlupová
ředitelka školky
V Boskovicích, 28. 8. 2019

» Archiv